ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προσλήψεις στην (ιδιωτική) Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 2/2/09


Αθήνα 2.1.2009, 16:12
Με τέσσερις προσκλήσεις που εξέδωσε, ο όμιλος "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε", ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς, ιδιωτικούς ομίλους στην Ελλάδα, ανακοινώνει προσλήψεις στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, αλλά και στις κεντρικές υπηρεσίες του στο Νομό Αττικής.

Ειδικότερα θα προσλάβει: Μηχανικούς, αποφοίτους Θετικών Επιστημών και Εσωτερικούς Ελεγκτές. Αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού της εταιρείας έως 16 Φεβρουαρίου 2009 (ή 6 Φεβρουαρίου για τη μία πρόσκληση).

* Ακολουθούν οι τέσσερις προσκλήσεις.

 

Προκήρυξη πρόσληψης Μηχανικών
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα αλλά  και στις κεντρικές υπηρεσίες του στο Νομό Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας και για τις κεντρικές υπηρεσίες: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  ΧΜΝ1

Απαραίτητα Προσόντα:   
- Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
- Μέλος του ΤΕΕ.
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βαριά χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
- Ηλικία έως 35 ετών.

2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας και για τις κεντρικές υπηρεσίες: ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  ΧΜΝ2

Απαραίτητα Προσόντα:   
- Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος  της αλλοδαπής.
- Μέλος του ΤΕΕ.
- Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
- Ηλικία έως 28 ετών.

3. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  ΜΜΝ
Απαραίτητα Προσόντα:   
- Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
- Μέλος του ΤΕΕ.
- Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Προϋπηρεσία έως 2 έτη, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βιομηχανία (κατά προτίμηση σε χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
- Ηλικία έως 32 ετών.

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 
Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  ΗΜΝ
Απαραίτητα Προσόντα:   
- Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος  της αλλοδαπής.
- Μέλος του ΤΕΕ.
- Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της  Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Προϋπηρεσία έως 2 έτη, συναφής με τον τίτλο σπουδών, σε βιομηχανία (κατά προτίμηση σε χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών) στην - Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
- Ηλικία έως 32 ετών.

Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων  και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr

Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2009.
 
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν έναν  και μόνο κωδικό θέσης.
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Προκήρυξη πρόσληψης Πτυχ. Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, επιθυμεί να προσλάβει :
 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ:  ΚΩΔ. ΜΔΝ
Απαραίτητα Προσόντα:   
- Πτυχίο τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών ή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος  της αλλοδαπής.
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε βιομηχανία (κατά προτίμηση σε χημική βιομηχανία ή στον κλάδο πετρελαιοειδών), στον τομέα συμπεριφοράς υλικών σε διαβρωτικό περιβάλλον.
- Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της  Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως σε οικονομικούς τομείς, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
- Ηλικία έως 35 ετών.
- Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr.
 
Εναλλακτικά, το έντυπο αίτησης πρόσληψης  μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως Κωδικό Θέσης ΜΔΝ
 
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2009.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Προκήρυξη πρόσληψης Πτυχιούχων Θετικών Επιστημών
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις κεντρικές υπηρεσίες του στον Νομό Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΩΔ: ΘΕΚ)
Απαραίτητα Προσόντα:   
- Πτυχίο θετικών επιστημών  της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε Εταιρεία Πετρελαιοειδών.
- Αριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της  Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή Certificate of Proficiency in English).
- Αριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ιδίως στον τομέα της ναυτιλίας ή επί ενεργειακών θεμάτων, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
- Ηλικία έως 33 ετών
- Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω κατά περίπτωση προϋποθέσεις καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr.  

Εναλλακτικά το έντυπο αίτησης πρόσληψης  μπορούν να το αποστείλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης ΘΕΚ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2009.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Προκήρυξη πρόσληψης Εσωτερικών Ελεγκτών
(Κωδ. Θέσης ΕΣΕΛ)
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Εσωτερικούς Ελεγκτές. Οι θέσεις αναφέρονται στη Διεύθυνση Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου.

Αρμοδιότητες:
- Διενέργεια τακτικών ή έκτακτων εσωτερικών ελέγχων στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου.
- Σύνταξη εκθέσεων με τα πορίσματα των ελέγχων.
- Χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων, με σκοπό τον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο των συστημάτων και διαδικασιών των εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Οικονομικής ή Θετικής Κατεύθυνσης από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμη σχολή του εξωτερικού αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Μεταπτυχιακές σπουδές σε Οικονομικά, Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων επιθυμητές. Στην περίπτωση που το πρώτο πτυχίο δεν είναι Οικονομικής Κατεύθυνσης, οι μεταπτυχιακές αυτές σπουδές  είναι απαραίτητες.
- Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε συναφές αντικείμενο ή ελεγκτική εταιρεία.
- Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος Certificate of Proficiency in English ,CPE). Ειδικά για τους υποψηφίους που προσκομίζουν τίτλο σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, δεν είναι αναγκαία η κατοχή του CPE.
- Καλή γνώση windows και Microsoft Office.

Επιθυμητά Προσόντα:
- Επαγγελματική πιστοποίηση CIA / CPA / CISA / ACCA / ΣΟΕΛ.
- Γνώση SAP.
- Εξοικείωση με IFRS.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:
- Ηλικία έως 35 ετών.
- Αναλυτική και συνθετική σκέψη.
- Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
- Υπευθυνότητα, ευελιξία, εχεμύθεια.
- Καθαρό ποινικό μητρώο.
- Διαθεσιμότητα για υπηρεσιακά ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου η Εταιρεία δραστηριοποιείται.
- Για όλες τις θέσεις εργασίας η εντοπιότητα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@helpe.gr.

Εναλλακτικά το έντυπο αίτησης πρόσληψης  μπορεί να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς με μία πρόσφατη φωτογραφία  στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
17ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
Τ.Κ. 193 00  Ασπρόπυργος
Υπόψη Τμήματος Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού
αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης (ΕΣΕΛ).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2009.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved