ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μια μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 11/2/09


Αθήνα 11.2.2009, 12:58
Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), για την κάλυψη εργαστηριακών αναγκών και εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών στα Εργαστήρια του Τμήματος με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, ειδικότητας φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού με εμπειρία στα Ηλεκτρονικά, εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας για πλήρωση στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις νια την πλήρωση της παραπάνω θέσης (το ΑΣΕΠ δεν έχει λόγο, οπότε...) είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ειδικότητας φυσικού ή Ηλεκτρονικού ή Μηχανικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Γνώση στοιχείων αγγλικής ορολογίας σχετική με την ειδίκευση.
γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων θα γίνει με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος φυσικής (Πανεπιοτημιούπολη - Ζωγράφου, τηλ.: 210-7276807) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ως προς την ισοτιμία τους και την αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
3) Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
4) Πιστοποιητικά αναγνωρισμένης επαγγελματικής εμπειρίας
5) Βιογραφικό σημείωμα
Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα αναζητηθούν από
την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Αβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Δικαιολογητικά νια τον διορισμό:
Όποιος επιλεγεί στην παραπάνω θέση ΕΤΕΠ θα προσκομίσει για το διορισμό του μέσα σε είκοσι ημέρες στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής πιστοποιητικό υγείας φυσικής καταλληλότητας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved