ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προσλήψεις εκπαιδευτών στα ΤΕΕ ΟΑΕΔ Αττικής (11/7)
 


Αθήνα 11.7.2005
Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσλάβει ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΤΕΕ εποπτείας του στην Αττική για το σχολικό έτος 2005-2006.

Οι προσλήψεις, που προανήγγειλε η Proslipsis πριν δύο εβδομάδες, θα γίνουν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για τις θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν από 11 έως και 19 Ιουλίου 2005 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα ΤΕΕ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσουν ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ στην Αττική. Οι πίνακες υποψηφιοτήτων θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2005-2006.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΕΕ της επιλογής των τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
- Το Ε1 της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης του υποψηφίου, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται με ένα ή περισσότερα τέκνα, εφόσον επιθυμεί να γίνει αξιολόγηση.
- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι πολιτικός διοικητικός υπάλληλος του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και δεν υπάγεται στο Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19Α) ή συνταξιούχος, είτε Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πολιτικός διοικητικός υπάλληλος του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγεται στο Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19Α) ή συνταξιούχος και θα προσκομίσει, εφόσον προσληφθεί, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου απ΄ το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
- Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν καμιά από τις παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα θεωρούνται και θα αξιολογούνται στον πίνακα Δημοσίων Υπαλλήλων Συνταξιούχων.
Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 2683/99 ποινικά αδικήματα.
- Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
- Για τις ειδικότητες των κλάδων ΔΕ στις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας όπως( Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική – Αισθητική – Κομμωτική ), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένων φωτοαντιγράφων τους.
- Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής πρέπει να έχουν Βασικό Τίτλο Σπουδών στην ειδικότητα Πληροφορικής.
Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Κατά την παραλαβή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μια ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.

Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έκαναν αίτηση για την προκήρυξη του Σχολικού Έτους 2004-2005 και μοριοδοτήθηκαν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν ξανά τα παλαιά δικαιολογητικά για την προκήρυξη τουΣχολικού Έτους 2005-2006, θα υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά της τελευταίας χρονιάς.

Η ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης των υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της παρούσας προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί στις 1/9/2005 στα ΤΕΕ. Η περίοδος των ενστάσεων είναι 1-7/9/2005. Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλλουν ένσταση στο σχολείο όπου κατέθεσαν την αίτησή τους, αναφέροντας όλα τα άλλα ΤΕΕ για τα οποία αιτήθηκαν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα.

Οι ενστάσεις για να εξεταστούν θα πρέπει:
1. Να έχουν υποβληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία 7/9/2005 και ώρα 12.30
2. Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, τον κλάδο και την ειδικότητα για την οποία είναι υποψήφιος, τα ΤΕΕ του Λεκανοπεδίου Αττικής για τα οποία αιτήθηκαν να συμπεριληφθούν στους πίνακες αξιολόγησης και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίστανται αναλυτικά.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στα παρακάτω ΤΕΕ ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Οι διευθύνσεις των ΤΕΕ ΟΑΕΔ Αττικής που δέχονται αιτήσεις, είναι οι εξής:
1. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 2102315881, 2102311083).
2. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΑΛΙΜΟΥ (Γούναρη 2 Τ.Κ 17456 Αλιμος- τηλ. 210-9935193).
3. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ. 2105989463, 2105989434).
4. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 2102287460).
5. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 2105542375).
6. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 2102819672).
7. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 Αλιμος, τηλ. 2109915025)
8. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 2104829882, 2104817687).
9. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι Τ.Κ.15351 Παλλήνη Αττικής, τηλ. 2106667917).
10. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 2104175919).
11. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 2103474665, 2103473984).
12. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας Τ.Κ.18900 Σαλαμίνα, τηλ. 2104677784). Τα δικαιολογητικά για το συγκεκριμένο ΤΕΕ θα υποβάλλονται για διευκόλυνσή σας στο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
13. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (Λεωφόρος Σχιστού 1 Τ.Κ.12462 Σκαραμαγκάς τηλ. 2105578715, 2105574287).
14. ΚΕΤΕΚ-ΤΕΕ ΟΑΕΔ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2 Τ.Κ.17232 Υμηττός, τηλ. 2109704343, 2109730636).

* Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις προσλήψεις εκπαιδευτών στα ΤΕΕ ΟΑΕΔ.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΕΕ

1. ΤΕΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 210-2315881, 210-2311083)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠE04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, Μηχανολόγοι, Πληροφορικής.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, Μηχανικοί αυτοκινήτων.

2. ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989434)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12- Τοπογράφοι, ΠΕ12- Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12- Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής, ΠΕ17- Πολιτικοί Δομικών Έργων, ΠΕ17- Τοπογράφοι, ΠΕ18-Οχημάτων.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 -Λογιστές και ΠΕ09 -Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό(software)H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανολόγοι, Ψυκτικοί, Σχεδιαστές, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Δομικοί.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Ψυκτικοί, Μηχανικοί Αυτοκινήτων.

3. ΤΕΕ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΟΥΝΑΡΗ 2 17456 ΑΛΙΜΟΣ- ΤΗΛ/ΝΟ 210-9935193)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05- Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Φιλολογίας, ΠΕ8- Καλών Τεχνών, ΠΕ09- Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ14- Γεωπόνοι Τεχνολογία Τροφίμων, ΠΕ18 -Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18-Αισθητικής.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09- Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01 Πληροφορικής, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄).
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ -Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιοί, Αισθητικοί, Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράτε μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄), ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράτε μετά την κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή) και ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άσκησης επαγγέλματος Κουρέα (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άσκησης επαγγέλματος Κουρέα), Διερμηνείς νοηματικής με βεβαίωση από την ομοσπονδία κωφών Ελλάδος, Επάρκεια Γαλλικής Γλώσσας, Επάρκεια Γερμανικής Γλώσσας.

4. ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2287460)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14 Γεωπόνοι-Τεχνολογία Τροφίμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09- Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες.

5. ΤΕΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5542375)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Λογιστές.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό( software) H/Y,ελλείψει αυτών ΠΕ Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό(software)H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι , Θερμουδραυλικοί, Πληροφορικής, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού, Ηλεκτρονικοί.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Υδραυλικοί.

6. ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2819672)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12- Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17- Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών Φωτογραφίας, ΠΕ18- Γραφιστικής, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ18-Αισθητικοί.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Αργυροχρυσοχόοι, Αισθητικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Γραφικών Τεχνών, Κοπτικής Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργοί, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄).
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Αγγειοπλάστες, Αισθητικοί, Αργυροχρυσοχόοι, Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄), ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή) και ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άσκησης επαγγέλματος Κουρέα (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άσκησης επαγγέλματος Κουρέα).

7. ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 ¶λιμος, τηλ. 210-9915025)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι ενεργειακής Τεχνικής.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί.

8. ΤΕΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4829882, 210-4817687)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17- Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Λογιστές.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Πληροφορικής, Μηχανολόγοι, Υδραυλικοί-Θερμουδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Αμαξωμάτων, Μηχανικοί Αυτοκινήτων.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Υδραυλικοί.

9. ΤΕΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι Τ.Κ.15351 Παλλήνη Αττικής, τηλ. 210-6667917)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Γεωλόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12- Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17- Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18 – Αισθητικοί, ΠΕ18 –Τεχνολόγοι Ξύλου-Επίπλου,
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Πληροφορικής, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄).
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Αισθητικοί, Μαρμαρογλύπτες, Μαρμαροτεχνίτες, Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄), ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή) και ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άσκησης επαγγέλματος Κουρέα (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άσκησης επαγγέλματος Κουρέα).

10. ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 210-4175919)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14- Γεωπόνοι Τεχνολογία Τροφίμων, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ18-Διακοσμητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Αισθητικοί, Κλωστοϋφαντουργοί, Κοπτικής Ραπτικής, Βρεφονηπιοκόμοι, Θερμοϋδραυλικοί, Ξυλουργοί, Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄).
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Ξυλουργοί-Επιπλοποιοί, Αισθητικής, Υδραυλικοί, Μαγειρικής τέχνης, Μηχανοτεχνίτες, Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄ (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή Α΄), ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή) και ελλείψει αυτών ΔΕ Κομμωτές με άσκησης επαγγέλματος Κουρέα (η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται μετά την κτήση της άσκησης επαγγέλματος Κουρέα),

11. ΤΕΕ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3474665, 210-3473984)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Λογιστές.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Ηλεκτρονικοί, Αμαξωμάτων, ηλεκτροσυγκολλητές
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτροσυγκολλητές.

12) ΤΕΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας Τ.Κ.18900 Σαλαμίνα, τηλ. 210-4677784)
(Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και στο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ).
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Μηχανολόγοι.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Ναυπηγικής βιομηχανίας, Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτροσυγκολλητές, Εφαρμοστές, Χαλκουργοί.

13) ΤΕΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (Λεωφόρος Σχιστού 1 Τ.Κ.12462 Σκαραμαγκάς τηλ. 210-5578715,210574287)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ17-Ναυπηγοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ-Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

14. ΤΕΕ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2 Τ.Κ.17232 Υμηττός, τηλ. 2109704343, 2109730636)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ01-Θεολόγοι, ΠΕ02-Φιλόλογοι, ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ναυπηγοί, ΠΕ12-Πολιτικοί μηχανικοί.
ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Σχεδιαστές.
ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
ΔΕ- Μηχανοτεχνίτες.

 

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πώς επιλέγονται οι εκπαιδευτές των ΤΕΕ ΟΑΕΔ

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved