ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Καθηγητές, γραμματείς, συμβούλους και άλλους επιστήμονες, προσλαμβάνει το ΙΔΕΚΕ (2/9)


Αθήνα 2.9.2005, 16.36
Καθηγητές, γραμματείς, σύμβουλοι σταδροδρομίας, αλλά και άλλους επιστήμονες θα προσλάβει το ΙΔΕΚΕ, για τις ανάγκες των κατά τόπους σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, υποδοχής μεταναστών κ.λπ.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση http://www.ideke.edu.gr/default.asp του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 111 43 Αθήνα, πληροφορίες B. Καραδήμα, τηλ.210-2530.286, Φαξ: 210-2114.458, email: ideke@gsae.edu.gr.

Οι προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Οι προσλήψεις αφορούν τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρ.Μακεδονίας, Β.Αιγαίου(ΣΔΕ Μυτιλήνης), Αττικής, Δυτ.Ελλάδος, Δυτ.Μακεδονίας, Κρήτης και Στερ. Ελλάδος. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 6 Σεπτεμβρίου 2005.
Οι προκηρύξεις και τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ. 2373/16-7-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/ 22-7-2003) «Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
ΙΙ. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους άνω των 18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ και είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας -Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του Θεσμού» (ΕΠΕΑΕΚ II), προκηρύσσει:
1) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Δεύτερη φάση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, έξι (6) θέσεις Γραμματέων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας, Ιωαννίνων, Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Πύργου και Τυλίσου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2005-2006.
2) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Τρίτη φάση, (ΕΠΕΑΕΚ II), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, τέσσερις (4) θέσεις Γραμματέων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αγ. Αναργύρων, Αλιβερίου, Άμφισσας, Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2005-2006.
3) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Τέταρτη φάση (υπό την αίρεση της ένταξης της Πράξης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, έντεκα (11) θέσεις Γραμματέων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας, Νάουσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Σαπών, Ρεθύμνου, Κορίνθου, Φυλακών Κορυδαλλού, Καλαμάτας, Σπάρτης και Χίου, για το σχολικό έτος 2005-2006.
4) Στο πλαίσιο του Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εθνικού Σκέλους» τέσσερις (4) θέσεις Γραμματέων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας, Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, για το σχολικό έτος 2005-2006.
Ο γραμματέας κάθε σχολείου αναλαμβάνει το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (μερική απασχόληση, 4ωρη απογευματινή εργασία), για το σχολικό έτος 2005-2006 (λήξη Σύμβασης 30-6-2006).
Για την κάλυψη των θέσεων γραμματέων παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι με τα παρακάτω προσόντα:
α) απόφοιτοι Λυκείου ή Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι.
β) να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Lower)
γ) να γνωρίζουν Η/Υ και
δ) να έχουν επαγγελματική εμπειρία στη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με επισυναπτόμενα το βιογραφικό σημείωμα και τα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων και βεβαιώσεων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 111 43, τηλ. 210-2114152).
Ακολουθεί διαδικασία συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των πέντε (5) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της τρίτης ημέρας δημοσιοποίησης του πίνακα των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14-9-2005 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή, έστω και ταχυδρομικώς).
Πληροφορίες: κ. Καραδήμα, τηλ. 2102530286.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ. 2373/16-7-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/ 22-7-2003) «Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
ΙΙ. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους άνω των 18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ και είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας -Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του Θεσμού» (ΕΠΕΑΕΚ II), προκηρύσσει:
1) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Δεύτερη φάση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, τρεις (3) θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας, Ιωαννίνων και Περιστερίου, για το σχολικό έτος 2005-2006.
2) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Τρίτη φάση, (ΕΠΕΑΕΚ II), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, δυο (2) θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αλιβερίου και Άμφισσας, για το σχολικό έτος 2005-2006.
3) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Τέταρτη φάση (υπό την αίρεση της ένταξης της Πράξης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, έντεκα (11) θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας, Νάουσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Σαπών, Ρεθύμνου, Κορίνθου, Φυλακών Κορυδαλλού, Καλαμάτας, Σπάρτης και Χίου, για το σχολικό έτος 2005-2006.
4ο Στο πλαίσιο του Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εθνικού Σκέλους». Δυο (2) θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, για το σχολικό έτος 2005-2006.
Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας αναλαμβάνουν το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
α) Απόφοιτοι ΑΕΙ, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ), απόφοιτοι του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
β) να έχουν Επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική Προσανατολισμό ενηλίκων καθώς και στη Συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας.
Θα ληφθούν υπόψη:σχετικοί με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι, επαγγελματική εμπειρία, εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ξένες γλώσσες και γνώση Η/Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με επισυναπτόμενα, το βιογραφικό σημείωμα και τα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων και βεβαιώσεων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143, τηλ.210 2114152).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Ακολουθεί διαδικασία συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε για διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των πέντε (5) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της τρίτης ημέρας δημοσιοποίησης του πίνακα των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14-9-2005 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή, έστω και ταχυδρομικώς.
Πληροφορίες: κ. Καραδήμα, τηλ. 210 2530286.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ. 2373/16-7-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/ 22-7-2003) «Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
ΙΙ. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για νέους άνω των 18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ και είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας -Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του Θεσμού» (ΕΠΕΑΕΚ II), προκηρύσσει:
1) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Δεύτερη φάση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, τρεις (3) θέσεις Συμβούλων Ψυχολόγων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας, Ιωαννίνων και Νεάπολης Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2005-2006.
2) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Τρίτη φάση, (ΕΠΕΑΕΚ II), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%, μία (1) θέση Συμβούλου Ψυχολόγου για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δικαστικής Φυλακής Λάρισας, για το σχολικό έτος 2005-2006.
3) Στο πλαίσιο της πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εκπαίδευση Ενηλίκων/Εξάπλωση του θεσμού –Τέταρτη φάση (υπό την αίρεση της ένταξης της Πράξης στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25% έντεκα (11) θέσεις Συμβούλων Ψυχολόγων τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας, Νάουσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Σαπών, Ρεθύμνου, Κορίνθου, Φυλακών Κορυδαλλού, Καλαμάτας, Σπάρτης και Χίου, για το σχολικό έτος 2005-2006.
4) Στο πλαίσιο του Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας- Εθνικού Σκέλους». μία (1) θέση Συμβούλου Ψυχολόγου για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης, για το σχολικό έτος 2005-2006.
Οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι αναλαμβάνουν το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
α) κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ..Α.) και
β) να έχουν εκπαίδευση στη Συμβουλευτική καθώς και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
Θα ληφθούν υπόψη:σχετικοί με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι, επαγγελματική εμπειρία, εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ξένες γλώσσες και γνώση Η/Υ, καθώς και εμπειρία συμβουλευτικής σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, πρώην χρήστες, κ.ά.)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με επισυναπτόμενα το βιογραφικό σημείωμα και τα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων και βεβαιώσεων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 111 43, τηλ. 210-25.31.612)
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Ακολουθεί διαδικασία συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε για διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των πέντε (5) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της τρίτης ημέρας δημοσιοποίησης του πίνακα των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14-9-2005 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή, έστω και ταχυδρομικώς).
Πληροφορίες: κ. Καραδήμα, τηλ. 2102530286.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το Ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2373/16-7-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/22-7-2003 « Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν: α) στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Εκπαίδευση Ενηλίκων / Εξάπλωση του θεσμού - Τρίτη Φάση» του ΕΠΕΑΕΚ II που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%, τα Σ.Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων, Αλιβερίου, Άμφισσας, Βόλου, Καρδίτσας, Καστοριάς, Λαμίας, Ξάνθης, Ορχομενού, Σερρών, Πειραιά, Τρικάλων, Φλώρινας και Δικαστικής Φυλακής Λάρισας και β) στο πλαίσιο και υπό την αίρεση της ένταξης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Εκπαίδευση Ενηλίκων / Εξάπλωση του θεσμού - Τέταρτη Φάση» του ΕΠΕΑΕΚ II που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%, πρόκειται να λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο του 2005 τα Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας, Κατερίνης, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κορίνθου, Νάουσας, Ρεθύμνου, Σαππών, Σπάρτης, Φυλακών Κορυδαλλού και Χίου.
Από τη σχολική περίοδο 2005-2006 6 Σ.Δ.Ε. θα λειτουργούν σε 2 Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον εξής καταμερισμό:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Σ.Δ.Ε. Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας.
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας, Κορίνθου, Σπάρτης.
Για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων Περιφερειακών Συμβούλων Εκπαίδευσης Σ.Δ.Ε. προσκαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυξημένα τυπικά προσόντα, επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σε θέματα διδακτικής επιστημών.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εκπαίδευσης των Σ.Δ.Ε.:
Συμμετέχει σε τακτές και έκτακτες ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο σε κάθε σχολείο με εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης του, αναλύει και συζητά μαζί τους θέματα της αρμοδιότητάς του (παιδαγωγικά ζητήματα και θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων).
Διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και καταθέτει στο φορέα προτάσεις για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
Αναζητά και παρέχει βιβλιογραφία στους εκπαιδευτικούς για την περαιτέρω ανάπτυξη των διδακτικών δεξιοτήτων τους.
Συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου.
Συνεργάζεται με την Επιστημονική Επιτροπή (Συντονιστές Γραμματισμών και Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης).
Συνεργάζεται με το Διευθυντή, το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και το Σύνβουλο Ψυχολόγο του κάθε σχολείου για θέματα της αρμοδιότητάς του και της λειτουργίας των σχολείων εν γένει.
Συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς της Περιφέρειας ευθύνης του.
Υποβάλλει εκθέσεις ανά τρίμηνο που θα περιέχουν: α. απολογισμό του τριμήνου που πέρασε και β. σχεδιασμό για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο.
Οι αμοιβές των Περιφερειακών Συμβούλων Εκπαίδευσης των Σ.Δ.Ε. καθορίζονται ως εξής:
Σε κάθε Περιφέρεια, ένα Σ.Δ.Ε. ορίζεται ως «Σ.Δ.Ε. βάσης», για το οποίο η αμοιβή καθορίζεται στα 4.000,00 € μεικτά (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) την κάθε σχολική περίοδο, ενώ ο κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα λαμβάνει 2.000,00 € μεικτά (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) την κάθε σχολική περίοδο για κάθε επιπλέον Σ.Δ.Ε. της Περιφέρειας ευθύνης του. Οι αμοιβές θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Πράξεων Σ.Δ.Ε. Γ΄ Φάσης και Σ.Δ.Ε. Δ΄ Φάσης, ανάλογα με την Πράξη, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το κάθε Σ.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Σ.Δ.Ε. Καστοριάς (4.000,00 €, Σ.Δ.Ε. Γ΄ Φάσης), Κοζάνης (2.000,00 €, Σ.Δ.Ε. Δ΄ Φάσης), Φλώρινας (2.000,00 €, Σ.Δ.Ε. Γ΄ Φάσης).
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας (4.000,00 €, Σ.Δ.Ε. Δ΄ Φάσης), Κορίνθου (2.000,00 €, Σ.Δ.Ε. Δ΄ Φάσης), Σπάρτης (2.000,00 €, Σ.Δ.Ε. Δ΄ Φάσης).
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., Υπουργική Απόφαση 2373 ΦΕΚ 1003/Β/22-7-2003.
Κριτήρια προσλήψεων είναι:
Α. Τυπικά προσόντα σε ποσοστό: 30%
Πτυχία σχετικά με την προκηρυσσόμενη θέση ή έργο
Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Master, PhD.) σχετικοί με τα προκηρυσσόμενα
Ξένες γλώσσες
Γνώση Η/Υ
Β. Εκπαιδευτική Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης σε ποσοστό: 20%
Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης σε ποσοστό: 10%.
Δ. Παρουσία στη συνέντευξη σε ποσοστό: 40%
Επικοινωνιακές ικανότητες
Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης
Κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε.
Συνεργατικότητα.
Μετά από την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει διαδικασία συνεντεύξεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με επισυναπτόμενα, το βιογραφικό σημείωμα και τα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων και βεβαιώσεων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143, τηλ. 2102114152 και φαξ. 2102114458).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22-08-2005 μέχρι 06-09-2005 (Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή, έστω και ταχυδρομικώς).
Πληροφορίες: κ. Καραδήμα, τηλ. 210 2530286.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΙΙ»
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2γ. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.
Υπό την αίρεση ένταξης του έργου, προκηρύσσεται μία (1) θέση μέλους Ομάδας Έργου για τη διοίκηση, την παρακολούθηση και το συντονισμό του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙ» (Υποέργο 7).
Η σύμβαση έργου του μέλους της Ομάδας Έργου θα διαρκέσει από 19/9/05 μέχρι 31/3/07.
Η αμοιβή του μέλους της Ομάδας Έργου είναι 22.000 μικτά για όλη τη διάρκεια του έργου (8ωρη αποκλειστική απασχόληση). Προβλέπεται ασφάλιση ΙΚΑ.
Προσόντα υποψηφίων:
Α) Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής
Β) Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
Γ) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις με επισυναπτόμενα, το βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων και βεβαιώσεων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143, τηλ.210 2114152)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2005 και ώρα 14.00 (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά). Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).
Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των πέντε (5) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της τρίτης ημέρας δημοσιοποίησης του πίνακα των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω πενθήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης.
Πληροφορίες: Αργυρώ Πλατή τηλ. 210-2584804, ώρες 10.00-14.00.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved