ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο νέες προσκλήσεις για στελέχη στα υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας 13/10/09


Αθήνα 14.10.2009, 13:39
Δύο νέες προσκλήσεις για τη στελέχωση αυτή τη φορά των γραφείων του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών και του Γραφείου του υφυπουργού Παιδείας, εξέδωσε η κυβέρνηση. 
 
Αναλυτικά:

* Οι θέσεις των γραφείων του υπουργού και του υφυπουργού Οικονομικών αφορούν:
- Μετακλητούς υπαλλήλους.
- Υπαλλήλους δημοσίου τομέα.
- Ειδικών συμβούλων - συνεργατών.
- Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο οικονομικών ή νομικών σχολών ΑΕΙ, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατέχουν, εκτός από πτυχίο Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
Α. Οικονομικών Σπουδών
Μακροοικονομική ανάλυση
Οικονομική πολιτική
Δημόσια οικονομικά
Διαχείριση δημόσιου χρέους
Φορολογικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Συνταξιοδοτικά συστήματα
Λειτουργία κεφαλαιαγοράς
Διοίκηση επιχειρήσεων

Β. Νομικών Σπουδών
Λειτουργία δημόσιας διοίκησης
Διοικητικών διαδικασιών
Δημοσίων συμβάσεων
Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων επιχειρήσεων
Αποκρατικοποιήσεις
Φορολογικό και τελωνειακό δίκαιο

Οι θέσεις θα πληρωθούν είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 63/2005). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα το αργότερο έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009 στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση: cvmin@mnec.gr.
 
* Οι θέσεις συνεργατών στο Γραφείο του υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννη Πανάρετου, αφορούν επιστημονικούς  συμβούλους - συνεργάτες, μετακλητούς και αποσπασμένους υπαλλήλους, καθώς και θέσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών, με ανοικτές διαδικασίες. Ειδικά για την απόσπαση εκπαιδευτικών, θα προτιμηθούν ήδη αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι υπό κατάληψη θέσεις αφορούν:
- Σύμβούλους - Συνεργάτες
- Επιστημονικής υποστήριξης
- Δοικητικής διαχείρισης
- Γραμματειακής υποστήριξης
- Τεχνικής και ηλεκτρονικής διαχείρισης και υποστήριξης
- Επικοινωνίας με τον πολίτη, Τύπου και δημοσίων σχέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα apps.opengov.gr/ypepth/panaretos, μέχρι 18 Οκτωβρίου 2009. Οι αιτήσεις όμως που θα υποβληθούν μέχρι 18 Οκτωβρίου 2009, θα αξιολογηθούν άμεσα. Ολες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τον πλαίσιο αρχών που πρέπει να διέπει όσους καταλαμβάνουν θέση στον δημόσιο τομέα.  Η διαδικασία επιτρέπει επίσης προτάσεις υποψηφιοτήτων από τρίτους για κατάληψη των θέσεων.

Σημειώνεται ότι για τις θέσεις συμβούλου - συνεργάτη αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν τα θρηκεύματα, την τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τις διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές, την διαβούλευση και συμμετοχική δημοκρατία, την έρευνα, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών, την πράσινη ανάπτυξη ώς μέρος της εκπαίδευσης, την επιβράβευση καλών πρακτικών, την διοίκηση της εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, το ηλεκτρονικό βιβλίο, την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τις σύγχρονες μορφές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twiter κλπ) στην εκπαίδευση, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, την μειονοτική εκπαίδευση, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, τις σχολικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και την στατιστική της εκπαίδευσης.

Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις φοιτητών που ενδιαφέρονται για τα παραπάνω αντικείμενα και επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο υπουργείο, αλλά και φοιτητών με ιδιαίτερα προσόντα και ικανότητες στην διαχείριση ιστοσελίδων και χρήση του web.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή είναι: 
1. Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου ή τίτλου ΤΕΙ. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί. 
2. Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της Αγγλικής. Η γνώση άλλων γλωσσών, ιδιαίτερα των ευρέως χρησιμοποιούμενων, θα συνεκτιμηθεί. 
3. Η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ διαδικτύου.

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατα την αξιολόγηση είναι:
1. Ποιότητα και επίπεδο σπουδών.
2. Συνάφεια με το αντικείμενο.
3. Αριστεία στην επαγγελματική δραστηριότητα - κοινωνική καταξίωση.
4. Ιστορικό δημόσιας και κοινωνικής προσφοράς.
5. Διεθνής εμπειρία.
6. εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών, σε οργάνωση και λειτουργία ιστολογίου, σε διεθνείς οργανισμούς, σε οργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, σε λειτουργία πολιτικών οργανισμών και σε τήρηση αρχείων και μηχανοργάνωσης, θα ληφθεί υπόψη.
7. Οράματα και επιδιώξεις συμβατά με τις αρχές και την εθνική στρατηγική που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός.

Για να μην αποκλείει η διαδικασία νέους υποψήφιους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν εκτενές ιστορικό προσφοράς, θα συνυπολογίσει την ηλικία σε σχέση με τα επιτεύγματα των υποψηφίων και την προοπτική τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία τους ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν. Οσοι επιλεγούν θα αξιολογηθούν μετά από 6 μήνες. Στην συνέχεια, θα αξιολογούνται ετησίως. Κατά την διάρκεια της θητεία τους δεν θα είναι δυνατή η παράλληλη συμμετοχή σε κομματικά όργανα ή νεολαίες. Δεν θα εξετασθούν αιτήσεις υποψηφίων που δεν διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή που είναι αναμεμειγμένοι σε δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα.

Πλαίσιο αρχών
Οι κανόνες που θα διέπουν την αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνουν και τα εξής:

Αξιοκρατία: Όλες οι επιλογές για την στελέχωση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διέπονται από την επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη αρχή της αξιοκρατίας, με τεκμηριωμένη επιλογή των ατόμων με ικανότητες, εμπειρία και προσόντα, που ταιριάζουν στο αντικείμενο του οργανισμού που θα στελεχώσουν.

Εντιμότητα: Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν προσήλωση στην τήρηση των αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν όποιον καταλαμβάνει δημόσια θέση και να εκτελούν τα καθήκοντά τους με εντιμότητα και ακεραιότητα.

Διαφάνεια: Ολες οι επιλογές θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης. Ολες οι πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις τελικές επιλογές θα δημοσιοποιούνται. Ισότητα Ευκαιριών – Η διαδικασία θα λαμβάνει υπόψη της την υποχρέωση για ισότητα ευκαιριών.

Φύση διαδικασιών επιλογής: Η φύση της εκάστοτε διαδικασίας επιλογής σε δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης και των συνεπαγομένων ευθυνών του αντίστοιχου αξιώματος.

Ανεξάρτητη ενδελεχής εξέταση: Δεν θα υπάρξει διορισμός πριν γίνει ενδελεχής εξέταση και επιβεβαίωση όλων των στοιχείων του προτεινομένου.

Χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν όσους επιδιώκουν κατάληψη θέσης στον δημόσιο τομέα είναι τα εξής:

Ανιδιοτέλεια: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι ενέργειές τους δεν πρέπει να στοχεύουν σε οικονομικά ή άλλα οφέλη για τους ίδιους, την οικογένειά τους ή τους φίλους τους.

Ακεραιότητα: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στους εαυτούς τους να γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο όμηροι οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων σε άτομα ή επιχειρήσεις ή δέσμιοι συμφερόντων που θα επιδιώξουν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Αντικειμενικότητα: Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διορισμών, ανάθεσης συμβάσεων, αξιολόγησης, οι κάτοχοι των δημοσίων αξιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν αντικειμενικές αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και την αξιοκρατία.

Κοινωνική Λογοδοσία: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις τους και τις ενέργειές τους στην κοινωνία και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνεται απαραίτητος για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Διαφάνεια: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και να προβαίνουν σε ενέργειες με απόλυτη διαφάνεια. Έχουν την υποχρέωση να αιτιολογούν τις αποφάσεις και ενέργειές τους και να μην περιορίζουν τις λεπτομέρειες της τεκμηρίωσής τους παρά μόνον όταν αυτό σαφώς επιτάσσει το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Εντιμότητα: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων έχουν υποχρέωση να δηλώνουν οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα σχετίζονται με τα δημόσια καθήκοντά τους και να επιλαμβάνονται της επίλυσης ενδεχομένως αναφυομένων διαφορών κατά τρόπο που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον

Ο αξιωματούχος ως πρότυπο: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να υποστηρίζουν και να προωθούν τις παραπάνω αρχές αποτελώντας πρότυπο με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved