ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις διδασκόντων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας 17/10/09


Αθήνα 17.10.2009, 23:02
Την πλήρωση θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού για την εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, στις Σχολές Αθήνας και Πτολεμαΐδας, προκηρύσσει το υπουργείο Εσωτερικών με δύο προκηρύξεις που εξέδωσε.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται θέσεις τακτικών και αναπληρωματικών διδασκόντων στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. Στοιχεία Δικαίου: Εισαγωγή στην Επιστήμη του  Δικαίου
2. Στοιχεία Δικαίου: Συνταγματικό Δίκαιο
3. Στοιχεία Δικαίου: Διοικητικό Δίκαιο
4. Στοιχεία Δικαίου: Αστικό Δίκαιο
5. Στοιχεία Δικαίου: Ποινικό Δίκαιο
6. Οργάνωση και Λειτουργία ΟΤΑ - Δημοτική Αστυνομία (Αρμοδιότητες, Σχέση με άλλες Ελεγκτικές Αρχές και Σώματα)
7. Ποινική Δικονομία και Πρακτικές Εφαρμογές
8. Θέματα Τροχαίας
9. Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό
10. Στοιχεία Ψυχολογίας

Tόπος διδασκαλίας είναι η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101 Αχαρνές Αττικής) και η Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας (25ης Μαρτίου 100, 502 00 Πτολεμαΐδα).

Ο χρόνος διδασκαλίας κατά μάθημα - διδακτική ενότητα αφορά διαθεσιμότητα του εκπαιδευτή κατά τη χρονική περίοδο από 2 Νοεμβρίου 2009 έως και 27 Νοεμβρίου 2009 και από 11 Ιανουαρίου 2010 έως 5 Φεβρουαρίου 2010, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
α. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
β. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
δ. Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι πρέπει επιπλέον να έχουν τα εξής προσόντα ως ακολούθως:
1. Στοιχεία Δικαίου: Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου.
Να είναι εν ενεργεία δικηγόροι, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία
2. Στοιχεία Δικαίου: Συνταγματικό Δίκαιο.
Να είναι δικηγόροι ή να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
3. Στοιχεία Δικαίου: Διοικητικό Δίκαιο.
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, Πτυχίο του Παντείου Πανεπιστημίου, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Στοιχεία Δικαίου: Αστικό Δίκαιο.
Να είναι εν ενεργεία δικηγόροι, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία.
5. Στοιχεία Δικαίου: Ποινικό Δίκαιο
Να είναι δικηγόροι ή να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή να είναι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με σχετική διδακτική εμπειρία.
6. Οργάνωση και Λειτουργία Ο.Τ.Α.- Δημοτική Αστυνομία (Αρμοδιότητες, Σχέση με άλλες Ελεγκτικές Αρχές και Σώματα)
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου με σχετική με το αντικείμενο εμπειρία.
7. Ποινική Δικονομία και Πρακτικές Εφαρμογές.
Να είναι δικηγόροι ή να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή να είναι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με σχετική διδακτική εμπειρία.
8. Θέματα Τροχαίας.
Να είναι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με σχετική υπηρεσιακή και διδακτική εμπειρία.
9. Διοίκηση και Ανθρώπινο Δυναμικό.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα Διοίκησης και Ανθρωπίνων πόρων, με σχετική προς το αντικείμενο διδακτική εμπειρία.
10. Στοιχεία Ψυχολογίας
Να είναι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. με αντίστοιχη ειδίκευση.

Για την επιλογή των εκπαιδευτών, επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέλη του Μητρώου του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σχετικού προσωπικού μπορεί να επιλεγούν ως εκπαιδευτές άτομα εκτός του ως άνω Μητρώου.

Επιπλέον συνεκτιμώνται η κατοχή μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφή αντικείμενα, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.), η γνώση ξένων γλωσσών, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε σεμινάρια, οι συγγραφικές εργασίες, οι ανακοινώσεις – εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ., καθώς και η διδακτική εμπειρία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έντυπα - δικαιολογητικά στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, έως και 26 Οκτωβρίου 2009: 
- Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνεται η πρόθεση διδασκαλίας μέχρι τεσσάρων μαθημάτων. 
- Υπόμνημα Δήλωση.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό έργο και την προϋπηρεσία. 
- Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του/της αιτούντος.
- Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
- Επικυρωμένο πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1996 στην οποία να δηλώνουν:
 - Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
 - Ότι τα αναγραφόμενα στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα των αιτούντων είναι απολύτως ακριβή. 
 
Άρθρο 5
Γενικά καθήκοντα - Υποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού
Το διδακτικό προσωπικό οφείλει να υλοποιεί τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου το οποίο και πρέπει να ενημερώνει άμεσα για την πρόοδο της διδασκαλίας.

Αξιολόγηση
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, είναι δυνατόν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς πιστοποίηση- εξακρίβωση όλων ή μέρους εκ των αναφερομένων- βεβαιωμένων- δηλωθέντων στα κατατεθέντα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνες δηλώσεις, κ.λπ.).

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, χωρίς καμία ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
2. Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Όταν δεν υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών όπως και των υπόλοιπων δικαιολογητικών τα οποία βάσει της προκήρυξης απαιτείται να είναι επικυρωμένα.

Έκδοση αποτελεσμάτων
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποφασίζει επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την πρόσληψη. Τα αποτελέσματα επιλογής διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών θα ανακοινωθούν στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gr: "Προκηρύξεις".
      
Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας- Υπόψη κας. Αικ. Κατσίκα – Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 211, Τ.Κ.:177 78, Ταύρος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 16-10-2009 έως 26-10-2009.
Δυνατή είναι η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην ως άνω διεύθυνση. 

Επικοινωνία - Πληροφορίες
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γραμματεία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, κα. Αικ. Κατσίκα, Πειραιώς 211, 177 78 , Ταύρος, τηλ: 210-3496315.

Οι προκηρύξεις, τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά υποδείγματα, δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/Jobs/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved