ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις στελεχών 27 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 30/11/09


Αθήνα 30.11.2009, 17:28
Πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων προέδρων και ειδικών επιστημόνων των 27 φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών δημοσιοποίησε η κυβέρνηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.opengov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Δεκεμβρίου 2009.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν τους 28 Φορείς Διαχείρισης που έχουν ιδρυθεί με σκοπό την διοίκηση και διαχείριση των αντίστοιχων προστατευόμενων περιοχών της χώρας (εθνικά πάρκα, περιοχές οικοανάπτυξης, περιοχές προστασίας της φύσης).

Η ίδρυση των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) βασίζεται στους ν. 1650/1986, ν. 2742/1999 και ν. 3044/2002.

Οι Φορείς Διαχείρισης:
• είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
• είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον/την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
• έχουν την έδρα τους μέσα ή κοντά στις προστατευόμενες περιοχές
• διοικούνται από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια (Δ.Σ.) που συγκροτούνται από εκπροσώπους των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων, των οικείων περιφερειών και των οικείων ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ειδικούς επιστήμονες, καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης ορίζονται από το άρθρο 15 του ν. 2742/1999.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης ορίζεται με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα.Για τις περιπτώσεις Φορέων Διαχείρισης, στις οποίες η πράξη σύστασής τους ορίζει δύο ειδικούς επιστήμονες ως μέλη του ΔΣ, με την παρούσα προκηρύσσονται και οι θέσεις των δεύτερων ειδικών επιστημόνων. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις οι ειδικοί επιστήμονες που θα επιλεγούν από την παρούσα θα πληρούν και την θέση του προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ. που ορίζεται από τον Υπουργό και προβλέπεται από την πράξη σύστασης του Φορέα Διαχείρισης. Ειδικά για τους Φ.Δ. Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και Φ.Δ. Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου – Βελεστίνου προβλέπεται προκήρυξη για τη θέση Προέδρου του Δ.Σ. ενώ για τον Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων προβλέπεται η προκήρυξη και Προέδρου του Δ.Σ. καθώς και ειδικού επιστήμονα.

Από τους καταθέτοντες υποψηφιότητα θα επιλεγούν οι ειδικοί επιστήμονες που θα ορισθούν από την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. ως Πρόεδροι των Δ.Σ. των Φ.Δ. και οι αναπληρωτές ειδικοί επιστήμονες. Η θητεία του προέδρου του ΔΣ είναι τριετής και βάσει του νόμου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς αμοιβή .

Η επιλογή του προέδρου του ΔΣ του κάθε Φορέα Διαχείρισης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 4α του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ A’ 207) στο οποίο αναφέρεται ότι «ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.»

Κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:
• Η κατοχή σχετικού με την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος πανεπιστημιακού πτυχίου, καθώς και σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου.
• Η αποδεδειγμένη εμπειρία και ενεργός δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
• Η αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων και συντονισμού ομάδων κοινωνικής διαβούλευσης.
• Η καλή γνώση του διεθνούς, κοινοτικού και εθνικού δικαίου περιβάλλοντος, με έμφαση στη νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση του φυσικού χώρου, των οικοσυστημάτων και των ειδών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να προσκομίσουν όσα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των υποψηφίων θα είναι:
• να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο,
• να μην είναι αναμεμειγμένοι σε δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα,
• να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στον ν. 1650/1986, π.δ. 55/98, ν. 998/1979, ν. 86/1969 και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων,
• να μην είναι αιρετά μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διαδικασία επιτρέπει επίσης υποβολή προτάσεων υποψηφιοτήτων από τρίτους για κατάληψη των θέσεων.

Δεδομένου ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται δεν είναι αμειβόμενες, το όφελος για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν είναι η εμπειρία της συνεργασίας με πρόσωπα και φορείς για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας, αλλά και η ηθική ικανοποίηση της προσφοράς πολύτιμου έργου για την προστασία της βιοποικιλότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved