ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Στελέχη σε ΑΕΙ και άλλους φορείς του υπουργείου Παιδείας 7/12/09


Αθήνα 7.12.2009, 20:43
Μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr, το υπουργείο Παιδείας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προέδρων και Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Εποπτευόμενων Φορέων και των Προέδρων, των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικουσών Επιτροπών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ιονίων Νήσων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 14η  Δεκεμβρίου 2009.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

* Διοικούσες Επιτροπές μη Αυτοδύναμων ΑΕΙ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Μέλη Δ.Σ. (7 Θέσεις)
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας - Μέλη Δ.Σ. (7 Θέσεις)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Μέλη Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Ελληνικο Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Αναπληρωματικά (7 Θέσεις)
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας - Αντιπρόεδρος
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας - Μέλη Δ.Σ. (7 Θέσεις)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας - Μέλη Δ.Σ. (7 Θέσεις)
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων - Μέλη Δ.Σ. (7 Θέσεις)
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Μέλη Δ.Σ. (5 Θέσεις)

* Εποπτευόμενοι φορείς υπουργείου Παιδείας
Γενικά Αρχεία του Κράτους Κεντρική Υπηρεσία - Προιστάμενος Δ/νσης ΓΑΚ ΥΠΕΠΘ (1 Θέση)
Γενικά Αρχεία του Κράτους Κεντρική Υπηρεσία - Μέλη Δ.Σ. (8 Θέσεις)
Γενικά Αρχεία του Κράτους Περιφερειακές Διευθύνσεις - Διευθυντής -Δημόσιος Υπάλληλος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Μέλη Δ.Σ. (7 Θέσεις) (Καθηγητές / Αναγνωρισμένοι επιστήμονες/προσωπικότητες)
Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) - Πρόεδρος (1 Θέση) (Καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου)
Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) - Αντιπρόεδρος (2 Θέσεις) (Καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου /Καθηγητής Ελληνικού Τεχνολογικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαιδεύσης)
Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) - Μέλη Δ.Σ. (19 Θέσεις) (Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές Ελληνικών Πανεπιπστημίων)
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δ.Σ. (1 Θέση)
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Αναπληρωτής Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δ.Σ. (1 Θέση)
Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων - Μέλη Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Βαρβάκειο Ίδρυμα - Ανώτερος Υπάλληλος ΥΠΕΠΘ Δ.Σ. (1 Θέση)
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας - Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. (1 Θέση) (Ορίζεται εκ των μελών)
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας - Μέλη Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση) (Καθηγητής/Αν. Καθηγητής ΑΕΙ/επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους)
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας - Μέλη Δ.Σ. (6 Θέσεις) (Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ/Επιστήμονες υψηλού κύρους)
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Πρόεδρος/Διευθυνων Συμβουλος Δ.Σ. (1 Θέση) (Επιστήμονες υψηλού κύρους)
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Μέλη Δ.Σ. (6 Θέσεις) (Επιστήμονες υψηλού κύρους)
Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση) (Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κύρους)
Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - Μέλη Δ.Σ. (6 Θέσεις) (Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους)
Ινστιτούτο Νεολαίας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση) (Επιστήμονες/προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους)
Ινστιτούτο Νεολαίας - Μέλη Δ.Σ. (4 Θέσεις) (Επιστήμονες/προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους)
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση) (Καθηγητής, Αν. Καθηγητής/επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους)
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Μέλος Δ.Σ. ΚΕΕ (2 Θέσεις)
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Επιστήμονες με αντικείμενο τη Διαρκή Εκπαίδευση Δ.Σ. (2 Θέσεις)
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ.Σ. (1 Θέση)
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ.Σ. (1 Θέση)
Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Δ.Σ. (1 Θέση)
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Εμπειρογνώμονας Δ.Σ. (1 Θέση) (Εξειδίκευση σε επαγγελματικό προσανατολισμό/μεταπτυχιακό/εμπειρία)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση) (Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι: Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ/Σύμβουλοι Π.Ι./Προσωπικότητες αναγνωρισμένης προσφοράς στην εκπαίδευση)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Αντιπρόεδροι Δ.Σ. (7 Θέσεις) (Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι: Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ/Σύμβουλοι Π.Ι./Προσωπικότητες αναγνωρισμένης προσφοράς στην εκπαίδευση)
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση) (Επιστήμονας με αναγνωρισμένο κύρος & ειδίκευση στη διασφάλιση ποιότητας)
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας - Καθηγητής ΑΕΙ Δ.Σ. (6 Θέσεις)
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας - Καθηγητής ΤΕΙ Δ.Σ. (1 Θέση)
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας - Ερευνητής Δ.Σ. (1 Θέση) (Πρώτης Βαθμίδας μη ακαδημαικού ιδρύματος)
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας – Πρόεδρος (1 Θέση)
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας - Πρόεδρος Συμβουλίου Τριτοβάθμιας  Πανεπιστημικής Εκπαίδευσης (1 Θέση)
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας - Πρόεδρος Συμβουλίου Τριτοβάθμιας  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (1 Θέση)
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας - Πρόεδρος Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1 Θέση)
Ίδρυμα Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών - Πρόεδρος Δ.Σ. (1 Θέση)
Ίδρυμα Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών - Μέλος Δ.Σ. (6 Θέσεις)
Σιβιτανίδειος - Μέλη Δ.Σ. (4 Θέσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved