ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις στελεχών σε φορείς των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας 14/12/09


Αθήνα 14.12.2009, 15:47
Δύο νέες προσκλήσεις για την πλήρωση θέσεων στελεχών σε φορείς που εποπτεύονται αντίστοιχα από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δημοσίευσε η κυβέρνηση στον δικτυακό τόπο
www.opengov.gr.

Αιτήσεις υποβάλλονται αντίστοιχα μέχρι 21 και 18 Δεκεμβρίου.

Οι θέσεις είναι οι εξής:


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ. - Πρόεδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ. - Μέλος Δ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – 'ΔΗΜΗΤΡΑ' – Ν.Π.Ι.Δ. - Πρόεδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – 'ΔΗΜΗΤΡΑ' – Ν.Π.Ι.Δ. - Μέλος Δ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) – Ν.Π.Ι.Δ. - Πρόεδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) – Ν.Π.Ι.Δ. - Μέλος Δ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. - Πρόεδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. - Μέλος Δ.Σ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. - Επιστημονικό Συμβούλιο

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
* TOMEAΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. - Πρόεδρος
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. (1 Θέση)
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - Πρόεδρος
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. (8 Θέσεις)
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΟΜΜΕΧ) - Πρόεδρος
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΟΜΜΕΧ) - Διευθύνων Συμβούλος
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΟΜΜΕΧ) - Μέλος Δ.Σ. (5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. - Πρόεδρος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. - Διευθύνων Συμβούλος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. (5 Θέσεις)
ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. - Πρόεδρος
ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. - Διευθύνων Συμβούλος
ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.) - Πρόεδρος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.) - Διευθύνων Συμβούλος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.) - Μέλος Δ.Σ. (2 Θέσεις)
Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. - Πρόεδρος
Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. - Διευθύνων Συμβούλος
Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ. (4 Θέσεις)
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) - Πρόεδρος
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) - Μέλος Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Invest in Greece Α.Ε. (πρώην ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε.) - Πρόεδρος
Invest in Greece Α.Ε. (πρώην ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε.) - Διευθύνων Συμβούλος
Invest in Greece Α.Ε. (πρώην ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε.) - Μέλος Δ.Σ. (3 Θέσεις)
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) - Πρόεδρος
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) - Διευθύνων Συμβούλος
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε.) - Μέλος Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) - Πρόεδρος
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) - Διευθύνων Συμβούλος
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) - Μέλος Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Ν. 3059/2002) - Πρόεδρος
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Ν. 3059/2002) - Αντιπρόεδρος
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Ν. 3059/2002) - Μέλος Δ.Σ. (3 Θέσεις)
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων - Πρόεδρος
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων - Γενικός Διευθυντής
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων - Μέλος Δ.Σ. (7 Θέσεις)
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - Μέλος Δ.Σ.
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) - Πρόεδρος
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) - Διευθύνων Συμβούλος
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) - Μέλος Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) - Πρόεδρος
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) - Διευθύνων Συμβούλος
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) - Μέλος Δ.Σ. (5 Θέσεις)
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. - Πρόεδρος
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. - Διευθύνων Συμβούλος
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ.
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) - Μέλος Δ.Σ. (2 Θέσεις)
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. - Πρόεδρος
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. - Διευθύνων Συμβούλος
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. - Μέλος Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved