ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
213 έκτακτοι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (13/10)


Θεσσαλονίκη 13.10.2005
Για απασχόληση 15 ημερών έως 2 μηνών, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα προσλάβει συνολικά 213 άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων και προσόντων.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως έως και τις 19 Οκτωβρίου στα γραφεία του φεστιβάλ (γραφεία Θεσσαλονίκης: πλατεία Αριστοτέλους 10, Τ.Κ. 54 623, γραφεία Αθηνών: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9, Τ.Κ. 11473). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 231-0 378400 (για τη Θεσσαλονίκη) και 210-8706000 (για την Αθήνα).

 

Οι θέσεις και τα ζητούμενα προσόντα είναι τα εξής:

* Για το Εποχικό Προσωπικό Διοικητικών Καθηκόντων καθώς και για το Εποχικό Προσωπικό μη Διοικητικό και Εργατοτεχνικό, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα κατά ειδικότητα :

Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ηλικία από 23 έως 65 ετών. Τίτλος σπουδών σχετικός με την τέχνη ή τον κινηματογράφο, κατηγορίας ΔΕ σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών ή της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Δυνατότητα παραμονής εκτός έδρας για τις ανάγκες του Φεστιβάλ. Αδεια ικανότητας Ι.Χ. αυτοκινήτου. Εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο τουλάχιστον τριών (3) ετών. Τίτλος σπουδών Π.Ε., η καλή γνώση αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας καθώς και σπουδές και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικά με την τέχνη θέματα θα εκτιμηθούν ως ιδιαίτερα προσόντα.

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
Απολυτήριος τίτλος σπουδών ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Λογιστικής ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εξειδίκευση σε μηχανογραφημένα λογιστικά πακέτα. Γνώση στη χρήση Η/Υ (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001.

Για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμη αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντίστοιχη θέση.

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Πτυχίο ΤΕΙ σχολής Διοίκησης και Οικονομίας τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γνώση Η/Υ {η οποίο αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001. Ελλείψει των ανωτέρω, Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας Γραμματεία Διεύθυνσης ή Γραμματέα Νομικών Επαγγελμάτων ή Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο ή πχυ-χίο ή δίπλωμα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών Α' ή Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. ή απολυτήριος τίτλος τομέα Υπαλλήλων Διοίκησης ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Π.Λ. ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και επιπλέον γνώση επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001.

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ηλικία από 25 έως 55. Τίτλος σπουδών ΔΕ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής. Μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη δέση και ανάλογη εμπειρία τριών (3) ετών. Γνώση της αγγλική ή/και της γαλλικής γλώσσας. Τίτλος σπουδών Π.Ε. θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις με υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, θα προσληφθούν υποψήφιοι που δεν είναι μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.

Για την πλήρωση επτά (7) θέσεων ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
Κάτοχοι διπλώματος οδηγού δικύκλου. Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Γνώση Η/Υ. (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ./50 2001.Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 6 μήνες.

Για την πλήρωση επτά (8) θέσεων ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής. Καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας, απαιτείται για όλους τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής. Γνώση Η/Υ. (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001.

Για την πλήρωση εικοσιτριών (23) θέσεων ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής. Εμπειρία οε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον έξι μηνών. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, απαιτείται για όλους τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής. Σημειώνεται ότι αν δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, αυτές θα διατεβούν σε υποψηφίους που δεν διαθέτουν το προσόν της ξένης γλώσσας. Γνώση Η/Υ. (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001.

Για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας ΔΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας ή άλλως ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (βάσει του οποίου χορηγείται η κατωτέρω άδεια. Άδεια χειριστή μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΒΔ 581/68, άρθρο 3) Αδεια άσκησης επαγγέλματος ({ ΒΔ 581/68, άρθρο 1) και σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΔΟΑ/Φ.01/4/14969/28/06/1996)

Για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΒΕΣΤΕ ή ΤΕΣΤΕ ειδικότητας ξενοδοχειακής - εστιατορικής τεχνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις με υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, θα προσληφθούν υποψήφιοι που δεν έχουν το προσόν της ξένης γλώσσας.

Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΒΕΣΤΕ ή ΤΕΣΤΕ ειδικότητας ξενοδοχειακής - εστιατορικής τεχνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις με υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, θα προσληφθούν υποψήφιοι με πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου.

Για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ΜΠΑΡΜΑΝ
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΒΕΣΤΕ ή ΤΕΣΤΕ ειδικότητας ξενοδοχειακής - εστιατορικής τεχνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 ετών. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις με υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, θα προσληφθούν υποψήφιοι που δεν έχουν το προσόν της ξένης γλώσσας. - Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις με υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, θα προσληφθούν υποψήφιοι με πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο τίτλο ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου.

Για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων ΤΑΜΙΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα. ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Γνώση Η/Υ (πρόγραμμα DATAKAL) (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον ενός έτους.

Για την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται ως κάτωθι. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, έξι (6) μηνών.

Για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής. Καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας, απαιτείται για όλους τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Καλή γνώση Η/Υ. (Η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου) Π.Δ. 50/2001.

Για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ΤΑΞΙΘΕΤΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής και καλή γνώσιν της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ανάλογη εμπειρία.

Για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ΣΥΝΟΔΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται ως κάτωθι. Δίπλωμα οδήγησης. {Β' κατηγορίας). Θα εκτιμηθεί ανάλογη εμπειρία.

Για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον ενός έτους. Δίπλωμα οδήγησης (Β' κατηγορίας).

Για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων ΟΔΗΓΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται ως κάτωθι. Δίπλωμα οδήγησης. (Β' κατηγορίας) Θα εκτιμηθεί ανάλογη εμπειρία.

Για την πλήρωση δεκαεννέα (19) θέσεων ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Γραμματεία - ΔΕ Γενικών Καθηκόντων)
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Γνώση Η/Υ. Σημειώνεται ότι αν δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, αυτές θα διατεθούν σε υποψηφίους που δεν διαθέτουν το προσόν της ξένης γλώσσας.

Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΦΥΛΑΚΩΝ
Χωρίς τυπικά προσόντα

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ)
Χωρίς τυπικά προσόντα.

Για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων ΚΛΗΤΗΡΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριας τίτλος ΔΕ εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής. Καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται ως κάτωθι. Αδεια ικανότητας οδηγού δίκυκλης μηχανής. Εμπειρία έξι μηνών σε αντίστοιχη θέση.

Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Απολυτήριος τίτλος εννιαίου πολυκλαδικού λυκείου (κλάδου δομικών έργων) ή Τεχνικού λυκείου ή Ι.Ε.Κ. της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών. Ελλείψει της ανωτέρω εμπειρίας, θα απαιτηθεί σχετική εμπειρία ενός έτους.

Οι ειδικές επισημάνσεις, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι, εντός δέκα ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτηση της στα γραφεία του Φεστιβάλ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που είναι ανηρτημένη στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη (Πλ. Αριστοτέλους 10) και στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 9), καθώς και σε ειδικούς χώρους ανακοινώσεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved