ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
Πρόσληψη 53 γιατρών στο ΚΕΕΛΠΝΟ

 

Αθήνα 17.12.2010, 14:23

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, θα προβεί στην πρόσληψη 53 Ιατρών ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών για την κάλυψη αναγκών ΜΕΘ των νοσοκομείων ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, και την εν γένει κάλυψη αναγκών Νοσοκομείων ΕΣΥ στις περιοχές αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, της 2ης ΥΠΕ Πειραιά, της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, της 4ης Υ.ΠΕ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υ.Πε Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 24 Δεκεμβρίου 2010.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’/1992), του ΠΔ 358/1992 (ΦΕΚ 179/Α/1992) , των άρθρων 27-29 της υπ’ αριθμ. Υ1/οικ.5028/22-6-2001 (ΦΕΚ 831/Β/29-6-2001) Απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του άρθρου 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/11-7-2005).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/55/3500/12-10-2010 (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 8/8250/13-10-2010) Εγκριτική Proslipsis Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει, πρόσληψης ιατρικού προσωπικού για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
3. Το με αριθμ. 13029/14-12-2010 πρωτοκόλλου έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Το ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που ελήφθησαν κατά τις 25η Συνεδρίαση/2-12-2010 και 26η Συνεδρίαση/14-12 2010 για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, το οποίο προορίζεται βάσει Εθνικού Σχεδιασμού, για τη στελέχωση ΜΕΘ των Νοσοκομείων ΕΣΥ, που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και την εν γένει κάλυψη αναγκών Δημόσιας Υγείας Νοσοκομείων ΕΣΥ στις περιοχές αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, της 2ης ΥΠε Πειραιά, της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, της 4ης Υ.Πε. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υ.Πε Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προβεί στην πρόσληψη πενήντα τριών (53) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. Ιατρών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών για την κάλυψη αναγκών ΜΕΘ των νοσοκομείων ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, και την εν γένει κάλυψη αναγκών Νοσοκομείων ΕΣΥ στις περιοχές αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, της 2ης ΥΠΕ Πειραιά, της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, της 4ης Υ.ΠΕ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υ.Πε Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, και
ειδικότερα:

Α. Για την κάλυψη αναγκών ΜΕΘ των Νοσοκομείων ως εξής:
1.Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής:
- τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
2. Για την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιά:
- τέσσερα (4) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
3. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας:
- τρία (3) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
4. Για την 4η Υ.ΠΕ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης:
- τρία (3) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
5. Για την 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
6. Για την 6η Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας:
- δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
7. Για την 7η Υ.Πε. Κρήτης:
- ένα (1) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με εξειδίκευση στην Εντατικολογία ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε ΜΕΘ.
Β. Για την κάλυψη εν γένει αναγκών των Νοσοκομείων ως εξής:
1.Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής:
- δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα αναισθησιολογίας
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα χειρουργικής
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής
- τρία (3) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παιδιατρικής
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ιατρικής βιοπαθολογίας
· δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παθολογίας και εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ακτινοθεραπευτικής
ογκολογίας
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ψυχιατρικής
2. Για την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιά:
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ψυχιατρικής, για το ΓΝ Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα νεφρολογίας για το ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παθολογίας για το ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα αναισθησιολογίας για το ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παιδιατρικής με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/1992 περί εξειδίκευσης (για μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών) για το ΓΝ Νίκαιας
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής για το ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ψυχιατρικής, για το ΓΝ Ρόδου
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παθολογίας και εξειδίκευση στη λοιμωξιολογία
3. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας:
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα καρδιολογίας για το ΓΝ Κοζάνης
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα καρδιολογίας για το ΓΝ Καστοριάς
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παθολογίας και εξειδίκευση στη λοιμωξιολογία
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα αναισθησιολογίας για το ΓΝ Καστοριάς
4. Για την 4η Υ.ΠΕ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης:
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής για το ΓΝ Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, για το ΓΝ Χαλκιδικής
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα χειρουργικής, για το ΓΝ Καβάλας
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα καρδιολογίας, για το ΓΝ Κομοτηνής
- ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα αναισθησιολογίας, για το ΓΝ Ξάνθης
5. Για την 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:
- δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ψυχιατρικής, για το ΓΝ Καρδίτσας
6. Για την 6η Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιινίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας:
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παιδοψυχιατρικής ή ψυχιατρικής για το ΓΝ Άργους
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα παιδοψυχιατρικής για το ΓΝ Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ψυχιατρικής για το ΓΝ Καλαμάτας
- Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα ψυχιατρικής για το ΓΝ Κορίνθου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
- Ειδίκευση νόμιμα αποδεικνυόμενη , όπου απαιτείται.
- Για την ύπαρξη ισοτιμίας όλων των κατηγοριών πτυχίων απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.
- Για την απόδειξη της εμπειρίας σε ΜΕΘ απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα που αυτή αποκτήθηκε, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί επίσημα να λάβει την εξειδίκευση της εντατικολογίας, έχει ολοκληρώσει το χρόνο εξειδίκευσης και δεν έχει δώσει εξετάσεις για την απόκτηση αυτής.
Όλα τα ζητούμενα προσόντα πρέπει ν΄ αποδεικνύονται νόμιμα με υποβολή μόνο πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων γνήσιων αντιγράφων. Ανεπικύρωτα αντίγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, πρέπει, επίσης, να αναφέρουν την επιδιωκόμενη θέση και να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,
3. Επικυρωμένη βεβαίωση ή πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία της κατοικίας (διεύθυνση, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή, αριθμός
σταθερού ή/ και φορητού τηλεφώνου , εάν υπάρχει).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
7. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου και αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας-ειδίκευσής τους.
Γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ θα αξιολογηθούν επίσης θετικά.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ διατηρεί το δικαίωμα να ανακατανείμει γεωγραφικά τις ως άνω προσλήψεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να ταχυδρομήσουν την αίτηση τους με όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5-Μαρούσι Αττικής) μέχρι και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00. Συμπληρωματικές ή /και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κ.λ.π. παρέχονται μόνο από το Γραφείο Προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5, Μαρούσι), 2ος όροφος, τηλ.: 210 5212000, 043) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-14.00.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Καθ. Γ. Σαρόγλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved