ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
41 θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία (26/11/2012)

 

Αθήνα 26.11.2012, 23:22

Το υπουργείο Υγείας προκηρύσσει για πλήρωση 41 θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία που παρέχεται από τις ΜΕΘ και ΜΕΝ των παρακάτω νοσοκομείων.

Ο διορισμός των ειδικευομένων ιατρών προς εξειδίκευση, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις Μονάδες των παραπάνω Νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, αποτελούμενης από τρεις  Διευθυντές των ΜΕΝ και ΜΕΘ της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτή του Νοσοκομείου, στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευθεί ο ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, από 26 Νοεμβρίου 2012 έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2012, στη Διεύθυνση Προσωπικού ΝΠ, Τμ. Α', του υπουργείου Υγείας.

Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. α. Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας μέλος της ΕΕ
β. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας εκτός Ε.Ε. και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ.
3. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας:
α. Για ΜΕΘ όλων των Νοσοκομείων πλην των παιδιατρικών: Παθολογία ή Καρδιολογία ή Χειρουργική ή Πνευμονολογία ή Αναισθησιολογία.
β. Για ΜΕΘ Παιδιατρικών Νοσοκομείων : Παιδιατρική ή Παιδοχειρουργική.
Επίσης, ιατροί με ειδικότητα των ΜΕΘ Ενηλίκων μόνον εφόσον έχουν εργασθεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές, σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
γ. Για ΜΕΝ Νεογνών: Παιδιατρική
4. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή
αναστολής.
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυν. ταυτότητα ή άλλου εγγράφου, δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν θα κατέχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.

΄Εδρα της Επιτροπής για τη συνέντευξη ορίζεται:
- για τα Νοσοκομεία πλην αυτών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης: η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης: το ΓΠΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων Αθήνας, Ιωαννίνων, Πάτρας, Κρήτης, Λάρισας, θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας (αίθουσα Τελετών - Ισόγειο).

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων Αθήνας, Λάρισας Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών - Ισόγειο).

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Γραφείο της ΜΕΘ του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης θα λάβει χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο της ΜΕΘ του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» τέσσερις κενές θέσεις στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» δύο κενές θέσεις στην ΜΕΘ
Α.Ο.Ν.Α. «Αγ. Σάββας» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» δύο κενές θέσεις στην ΜΕΘ
ΠΓΝ «Αττικόν» δύο κενές θέσεις στην ΜΕΘ
ΓΝΠ «Τζάνειο» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» τρεις κενές θέσεις στην Α' ΜΕΘ
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Θ. «Αγ. Παύλος» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» μία κενή θέση στην ΜΕΘ Παίδων
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» μία κενή θέση στην Α ΜΕΘ
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν. Λάρισας μία κενή θέση στην ΜΕΘ
ΠΓΝ Πατρών δύοκενές θέσεις στην ΜΕΘ
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων μία κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία κενή θέση στην ΜΕΝ
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρας» μία κενή θέση στην ΜΕΝ
Γ.Ν.Ν. «Αγ.Παντελεήμων» μία κενή θέση στην ΜΕΝ
Γ.Ν.Μ. «Ελενα Βενιζέλου» δύο κενές θέσεις στην ΜΕΝ
Π.Γ.Ν. Πατρών μία κενή θέση στην ΜΕΝ
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων δύο κενές θέσεις στην ΜΕΝ
Γ.Ν.Π. «Αγ. Ανδρέας» τρεις κενές θέσεις στην ΜΕΝ
Π.ΓΝ. Ηρακλείου μία κενή θέση στην ΜΕΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved