ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις Ιατρών Επιστροφή    
38 θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία (3/12/2012)

 

Αθήνα 3.12.2012, 13:12

Το υπουργείο Υγείας προκηρύσσει 38 θέσεις ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΝ) Νεογνών.

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία που παρέχεται από τις ΜΕΘ και ΜΕΝ των Νοσοκομείων, όπως φαίνεται στον πίνακα.

Ο διορισμός των ειδικευομένων ιατρών προς εξειδίκευση, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις Μονάδες των παραπάνω Νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, αποτελούμενης από τρεις Διευθυντές των ΜΕΝ και ΜΕΘ της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτή του Νοσοκομείου, στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευθεί ο ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, έως
και τις 10 Δεκεμβρίου 2012 , στη Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. – Τμ. Α΄, του υπουργείου Υγείας.

Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως εξής :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. α. Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας μέλος της Ε.Ε.
β. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας εκτός Ε.Ε. και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ.
3. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας :
α. Για ΜΕΘ όλων των Νοσοκομείων πλην των παιδιατρικών: Παθολογία ή Καρδιολογία ή Χειρουργική ή Πνευμονολογία ή Αναισθησιολογία.
β. Για ΜΕΘ Παιδιατρικών Νοσοκομείων: Παιδιατρική ή Παιδοχειρουργική.

Επίσης ιατροί με ειδικότητα των ΜΕΘ Ενηλίκων μόνον εφόσον έχουν εργασθεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές, σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
γ. Για ΜΕΝ Νεογνών : Παιδιατρική
4. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής.
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν θα κατέχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.

Εδρα της Επιτροπής για τη συνέντευξη ορίζεται :
- για τα Νοσοκομεία πλην αυτών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης: το Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων Αθήνας, Ιωαννίνων, Πάτρας, Κρήτης, Λάρισας, θα λάβει χώρα στις 18/12/2012 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών - Ισόγειο).

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων Αθήνας , Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης θα λάβει χώρα στις 18/12/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών - Ισόγειο).

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 19/12/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Γραφείο της ΜΕΘ του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης θα λάβει χώρα στις 19/12/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο της ΜΕΘ του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία (1) κενή θέση στην ΜΕΘ
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός « μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.
Α.Ο.Ν.Α. «Αγ. Σάββας» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.
ΠΓΝ «Αττικόν» δύο (2 ) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.
ΓΝΠ «Τζάνειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» τρεις (3) κενές θέσεις στην Α Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Αγ. Παύλος» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ. Παίδων
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» μία (1) κενή θέση στην Α Μ.Ε.Θ.
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε..Θ
Γ.Ν. Λάρισας μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
ΠΓΝ Πατρών δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρας» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Ν. «Αγ.Παντελεήμων» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Μ. «Ελενα Βενιζέλου» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.
Π.Γ.Ν. Πατρών μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Π. «Αγ. Ανδρέας» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.
Π.ΓΝ. Ηρακλείου μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved