ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Προσλήψεις τριών ταχυτήτων στην ΑΕΜΥ Α.Ε. (30/8/06)

Αθήνα 30.8.2006
Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ΑΕ είναι μια σχετικά νέα εταιρεία που ελέγχεται από το κράτος και ως κύριο έργο έχει την διαχείριση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού στους Θρακομακεδόνες, όπου και εδρεύει. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους από τις περίπου 350 θέσεις που προβλέπει ο κανονισμός της. Θέσεις καλοπληρωμένες και… περιβαλλοντικά ανεβασμένες, εκεί, στα υπερσύγχρονα Ολυμπιακά κτίρια στις παρυφές της Πάρνηθας. Ποιοί… τυχεροί και πώς θα τις καταλάβουν;

Ένα σημαντικό μέρος των θέσεων θα καλυφθεί -νομότυπα- με τον γνωστό πελατειακό τρόπο των συμβάσεων έργου. Ήδη 91 θέσεις έργου καλύφθηκαν το 2005 με τον τρόπο αυτό και 42 θα καλυφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς εγκρίθηκαν πρόσφατα από την αρμόδια τριμελή επιτροπή (παλαιές και νέες θέσεις περιγράφονται παρακάτω). Σύνολο: 133 θέσεις.

Περίπου 120 θέσεις τακτικού προσωπικού θα καλυφθούν μέσω προκήρυξης που θα εκδώσει σε λίγο καιρό η Εταιρεία, η οποία και θα διενεργήσει την διαδικασία επιλογής με το σύστημα των ΔΕΚΟ, που ως γνωστόν προβλέπει ελλιπή έλεγχο ΑΣΕΠ και επτάμηνο δοκιμαστικό στάδιο εργασίας.

Οι υπόλοιπες και πλέον… ανεβασμένες θέσεις στελεχιακού προσωπικού ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «πολιτικών θέσεων» (ο όρος μας προέκυψε πρόσφατα) και θα πληρωθούν ποικιλοτρόπως από την κυβέρνηση. 

Οι προσλήψεις της νεοσυσταθείσας ΑΕΜΥ συνθέτουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του γενικότερου τοπίου των προσλήψεων στην χώρα μας. Λιγότερες από τις μισές θέσεις θα καλυφθούν με τα (ας πούμε) αντικειμενικά κριτήρια των ΔΕΚΟ και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Οι υπόλοιπες θα περάσουν μέσα από άλλα, σκοτεινά  κανάλια.

* ΑΕΜΥ Α.Ε.: τηλ.: 210-2420000, φαξ: 210-2420100, e-mail: info@aemy.gr.


ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΜΥ
120 θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ*
(με το σύστημα των ΔΕΚΟ)
1. Γιατροί
Ακτινοδιαγνωστικής 1
Βιοπαθολογίας 1
Γενικής Ιατρικής 5
Γενικής Χειρουργικής 1
Γυναικολογίας – Μαιευτικής 1
Καρδιολογίας 2
Οδοντιατρικής 2
Ορθοπαιδικής 2
Οφθαλμολογίας 1
Παθολογίας 2
Παιδιατρικής 2
ΩΡΛ 1
Νευρολογίας 1
Αγγειοχειρουργικής 1
2. Αλλο προσωπικό
ΠΕ Βιολόγων – Βιοχημικών 1
ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών 1
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
ΠΕ ή ΤΕ Διατροφής 1 
ΠΕ Νοσηλευτών 4
ΠΕ Μηχανολόγων 1
ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού ή Οικονομικού ή Τεχνικού ή Πληροφορικής 1
Νομικός Σύμβουλος – Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 1
Δικηγόροι 1
Προϊστάμενος (ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής) 1
Προϊστάμενος (ΠΕ ή ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) 1
Προϊστάμενος – Εργοδηγός (ΤΕ Μηχανικών) 1
Προϊστάμενοι (ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικής) 1
Λογιστές (ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικής) 2 
Προϊστάμενοι (ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης) 1
Διοικητικοί Υπάλληλοι (ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης) 2
Γραμματείς Διοίκησης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) 2
Υπεύθυνος (ΠΕ ή ΤΕ) 1
Προϊστάμενος (ΠΕ ή ΤΕ) 1
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 8
ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων 3
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 2
ΤΕ Εργοθεραπευτών 1
ΤΕ Νοσηλευτών 19
ΤΕ Επισκεπτών 2
ΤΕ Μαίες 1 
Βοηθοί Λογιστές (ΤΕ Λογιστικής ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού) 1
Διοικητικοί Υπάλληλοι (ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικού) 2
ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 9
ΔΕ Γραμματέων 8
ΔΕ Τηλεφωνητών 2
ΔΕ Οδηγών 1
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 3
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 1
ΔΕ Τεχνικοί 2 
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό 4
ΥΕ Κλητήρων ή Εργατών 1
* Ορισμένες από τις παραπάνω θέσεις ενδέχετει να αλλάξουν.

42 συμβάσεις έργου θα συναφθούν προσεχώς
(με αδιαφανείς διαδικασίες)
Γενικής Ιατρικής 2
Ακτινοδιαγνωστικής 1
Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) 2
Καρδιολογίας 1
Παθολογίας 1
Οδοντιατρικής 2
Οφθαλμολογίας 1
ΩΡΛ 1
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 1
ΠΕ Βιολογίας – Βιοχημικής – Χημείας 1
ΤΕ Φυσιοθεραπευτές 6
ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας 1
ΤΕ Τεχνολόγοι Εργαστηρίων 1
ΔΕ Χειριστές Ακτινολογικών Μηχανημάτων 1
ΠΕ Νοσηλευτές 2
ΤΕ Νοσηλευτές 4
ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές 2
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό 1
ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικής 1
ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού 2
ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων ή Γραμματέων 5
ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 1
ΤΕ Τενολόγων Εφαρμογών – Μηχανικών 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1

91 συμβάσεις έργου συνάφθηκαν το 2005
(Ειδικότητες, αριθμός θέσεων και μισθοί)
Γενικής Ιατρικής 3, 105.000€ (3x35.000€)
Ακτινοδιαγνωστικής 4, 140.000€ (4x35.000€)
Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) 2, 70.000€ (2x35.000€)
Βιοπαθολογίας − Αιματολογίας 1, 35.000€ (1x35.000€)
Καρδιολογίας 2, 70.000€ (2x35.000€)
Παθολογίας 2, 70.000€ (2x35.000€)
Γενικής Χειρουργικής 2, 70.000€ (2x35.000€)
Ορθοπαιδικής 2, 70.000€ (2x35.000€)
Παιδιατρικής 2, 70.000€ (2x35.000€)
Οδοντιατρικής 2, 70.000€ (2x35.000€)
Μαιευτικής – Γυναικολογίας 1, 35.000€ (1x35.000€)
Οφθαλμολογίας 1, 35.000€ (1x35.000€)
ΩΡΛ 1, 35.000€ (1x35.000€)
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 1, 35.000€ (1x35.000€)
Ακτινοφυσικής − Φυσικής (ΠΕ) 1, 23.800€ (1x23.800€)
Βιολογίας − Βιοχημικής − Χημείας (ΠΕ) 1, 23.800€ (1x23.800€)
Ψυχολογίας (ΠΕ) 1, 22.400€ (1x22.400€)
Φυσιοθεραπευτές (ΤΕ) 6, 113.400€ (6x18.900€)
Ραδιολογίας − Ακτινολογίας (ΤΕ) 4, 75.600€ (4x18.900€)
Τεχνολόγοι Εργαστηρίων (ΤΕ) 3, 56.700€ (3x18.900€)
Εργοθεραπευτές (ΤΕ) 1, 18.200€ (1x18.200)
Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΤΕ) 1, 16.800€ (1x16.800)
Χειριστές Ακτινολογικών Μηχανημάτων (ΔΕ) 1, 14.000€ (1x14.000€)
Παρασκευαστές (ΔΕ) 1, 14.000€ (1x14.000€)
Νοσηλευτές (ΠΕ) 4, 89.600€ (4x22.400€)
Νοσηλευτές (ΤΕ) 8, 145.600€ (8x18.200€)
Βοηθοί Νοσηλευτές (ΔΕ) 7, 98.000€ (7x14.000€)
Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό (ΥΕ) 4, 50.400€ (4x12.600€)
ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού − Λογιστικής 3, 71.400€ (3x23.800€)
ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού 3, 58.800€ (3x19.600€)
ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων ή Γραμματέων 6, 84.000€ (6x14.000€)
ΔΕ Οδηγοί 1, 14.000€ (1x14.000€)
ΥΕ Κλητήρες – Εργάτες 2, 22.400€ (2x1.200€)
ΠΕ ή ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1, 23.800€ (1x23.800€)
ΠΕ Φαρμακοποιών 1, 23.800€ (1x23.800€)
ΠΕ Μηχανολόγος − Ηλεκτρολόγος 1, 28.000€ (1x28.000€)
ΤΕ Τεχνολογων Εφαρμογών − Μηχανικών 1, 21.000€ (1x21.000€)
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1, 15.400€ (1x15.400€)
ΔΕ Ψυκτικών 1, 15.400€ (1x15.400€)
ΔΕ Υδραυλικών 1, 15.400€ (1x15.400€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved