ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Εγκρίσεις ΑΣΕΠ για πρόσληψη εποχικού προσωπικού (14/3/2017)

Αθήνα 14.3.2017, 04:01

Τo διάστημα από 7 Μαρτίου 2017 μέχρι 12 Μαρτίου 2017 το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πλήρωση των παρακάτω θέσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ή έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Σχεδόν ταυτόχρονα ή λίγες ημέρες μετά την έγκριση των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ, οι φορείς εκδίδουν αναλυτικές προσκλήσεις, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασίας επιλογής. Τις περισσότερες από τις προσκλήσεις αυτές, όπως δημοσιεύονται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», τις παρουσιάζει η Proslipsis στην κατηγορία «Θέσεις Εποχικού Προσωπικού».

Για τις θέσεις ορισμένου χρόνου προβλέπεται διάρκεια απασχόλησης από 2 έως και 12 μήνες (συνήθως 8 μήνες). Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με διαδικασία επιλογής που προβλέπει μοριοδότηση των ειδικών προσόντων του (εμπειρία, ξένες γλώσσες, κλπ) και ορισμένων ιδιοτήτων του (ανεργία, πολυτεκνία κλπ). Για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη μόνο ιδιότητες όπως οι παραπάνω. Τις προσλήψεις διενεργεί ο φορέας και ελέγχει δειγματοληπτικά ή κατόπιν ενστάσεων ή καταγγελιών το ΑΣΕΠ. 

Στις συμβάσεις έργου το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μπορεί να ξεπερνάει ακόμη και τα δύο χρόνια. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων και σε ορισμένες περιπτώσεις με επιπλέον εξέταση μέσω προσωπικής συνέντευξης. Πολλές φορές, όμως, δεν τίθενται αντικειμενικά κριτήρια, οπότε και οι επιτροπές αξιολόγησης πράττουν κατά το δοκούν! Άλλες φορές στις προσκλήσεις συναντώνται «φωτογραφικά» προσόντα.

Να σημειωθεί ότι η ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου απαγορεύονται. Εξαιρούνται αυτές -συνήθως οι συμβάσεις έργου- που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Οι μονιμοποιήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια αφορούσαν συμβάσεις έργου.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
(Παρατίθενται και τα τηλέφωνα των φορέων)
____________________________________Α. Προσωπικό ορισμένου χρόνου
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2132000138 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2132000138 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κέντρο Κοινότητας 2132038240 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κέντρο Κοινότητας 2132038240 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2132000138 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου 2132038232 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
"ΠΟΛΎ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551053225 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
"ΠΟΛΎ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551053225 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
"ΠΟΛΎ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551053225 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
"ΠΟΛΎ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551053225 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
"ΠΟΛΎ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551053225 ΕΒΡΟΥ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
"ΠΟΛΎ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης 2551053225 ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ελλείψει αυτού ΥΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2261351103 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2261351103 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2261351103 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394330229 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394330229 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394330229 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394330229 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Παροχή Συσσιτίου 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Παροχή Συσσιτίου 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Παροχή Συσσιτίου 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Παροχή Συσσιτίου 2132004562 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2268350218 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2268350218 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2268350218 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας 2622360520 ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ελλείψει αυτού ΥΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Κέντρο Κοινότητας 2622360520 ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Κέντρο Κοινότητας 2622360520 ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Κέντρο Κοινότητας 2622360520 ΗΛΕΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Φαρμακείο 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Φαρμακείο 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου 2296081110 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Κέντρο Κοινότητας 2610390968 ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Κέντρο Κοινότητας 2610390968 ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Κέντρο Κοινότητας 2610390968 ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Κέντρο Κοινότητας 2610390968 ΑΧΑΪΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Κέντρο Κοινότητας 2610390968 ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2313304076 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2313304076 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2313304076 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2313304076 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 2684360316 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 2684360316 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132023671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Παροχή Συσσιτίου 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παροχή Συσσιτίου 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Παροχή Συσσιτίου 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παροχή Συσσιτίου 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κέντρο Κοινότητας 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κέντρο Κοινότητας 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2132023688 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132023671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132023671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Παροχή Συσσιτίου 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132023671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κοινωνικό Φαρμακείο 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2132025794 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2132023688 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2132025794 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παροχή Συσσιτίου 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κοινωνικό Παντοπωλείο 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Παροχή Συσσιτίου 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παροχή Συσσιτίου 2132007756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Παροχή Συσσιτίου 2132074639 ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1Β. Προσωπικό έργου
Δεν υπάρχουν εγκρίσεις.
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved