ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
Έρχονται προσλήψεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τα παραρτήματά τους

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.10.2019, 09:22

Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών, με κοινή απόφασή τους, καθορίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στα κατά τόπους Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τα παραρτήματά τους, γεγονός που προοιωνίζεται προσλήψεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα Κέντρα προσλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- και εργαζόμενοι των ακόλουθων κλάδων - ειδικοτήτων: ΠΕ Μουσικής, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών, ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας,  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, ΤΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΤΕ Φυσιοθεραπείας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις και να διαθέτουν τα αναγκαία ειδικά προσόντα, μεταξύ αυτών και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (δεν ισχύει για την ΥΕ Κατηγορία).

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: Προϋπηρεσία - εμπειρία, χρόνο ανεργίας, αριθμό ανήλικων τέκνων, αριθμό τέκνων πολύτεκνης - τρίτεκνης - μονογονεϊκής οικογένειας, αναπηρία, ανήλικα τέκνα.

Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για διάστημα 6 έως 24 μήνες. Το 24μηνο, όμως, αποδεικνύει ότι υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οπότε δημιουργούνται προϋποθέσεις μονιμοποίησης.

Τις προσκλήσεις αυτές τις δημοσιεύει η Proslipsis στην υποκατηγορία «Θέσεις εποχικού προσωπικού».

Ποιά είναι τα Κέντρα
Η απόφαση αφορά τα κέντρα του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και τα παραρτήματά τους, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, συστήνονται ΝΠΔΔ που φέρουν την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», τελούν υπό την εποπτεία του υπουργού Εργασίας και εδρεύουν κατά βάση στην αντίστοιχη έδρα κάθε Περιφέρειας στη, δε, επωνυμία τους προστίθεται εκείνη της αντίστοιχης περιφέρειας (ήτοι «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας....»). Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων ΜΚΦ, καθώς και κάθε σκοπός που συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκπληρώνονται και ασκούνται εφεξής από τα 12 συνιστώμενα ΝΠΔΔ και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματά) τους.

H παροχή των υπηρεσιών των συγχωνευόμενων ΝΠΔΔ, πραγματοποιείται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) των συνιστώμενων ΝΠΔΔ σε κάθε περιφέρεια. Τα συγχωνευόμενα ΝΠΔΔ, που περιλαμβάνουν Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.), καθώς και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Α.Α.Π.), λειτουργούν εφεξής ως «Παραρτήματα Χρονίων Παθήσεων» και «Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία», αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου ΝΠΔΔ, ενώ τα πάσης μορφής «Κέντρα Προστασίας Παιδιού» (Κ.Π.Π.) ή «Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία», λειτουργούν, εφεξής, ως «Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού» και «Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία», αντιστοίχως των Νομών της περιφέρειας του νέου ΝΠΔΔ.

Tα συνιστώμενα ΝΠΔΔ στις κατά τόπους περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) αυτών, έχουν ως εξής:
α) Τα τέσσερα ΝΠΔΔ που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Δράμας», το οποίο φέρει ως παράρτημά του το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Καβάλας», δυνάμει του ν. 4025/2011 (Α' 228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Δράμας», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Καβάλας» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» είναι ο Δήμος Καβάλας.
β) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Α.Π.)  ο Άγιος Δημήτριος», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων  Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης» (Θ.Χ.Π.), το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (Κ.Α.Α.Α.)», και το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων  Παπάφειο Θεσσαλονίκης», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΦΕΙΟ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
γ) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Παιδιού (Κ.Π.Π.) Φλώρινας» μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με έδρα το Δήμο Φλώρινας.
δ) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Ηπείρου», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα)», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων  Ο Νεομάρτυς Γεώργιος, Ιωαννίνων», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου» είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.
ε) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Θεσσαλίας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων - Ο Αριστεύς Λάρισας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» και το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ - Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας» είναι ο Δήμος Λάρισας.
στ) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)» μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με έδρα το Δήμο Ζακύνθου.
ζ) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ήτοι το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Σκαγιοπούλειο Αχαΐας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κλεομένους Οικονόμου Ιατρού, Αιγίου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ -  ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΕΧΑΙΝΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ -  ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι ο Δήμος Πάτρας.
η) Τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ
 ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αποτελείται από τέσσερις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» είναι ο Δήμος Λαμίας.
θ) Τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Αττικής», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής, Η Μητέρα» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής Μιχαλήνειο», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Η ΜΗΤΕΡΑ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ». Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής είναι ο Νομός Αττικής.
ι) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Η Θεομήτωρ Λέσβου», μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με έδρα το Δήμο Αγιάσου Λέσβου.
ια) Τα δύο Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δωδεκανήσου» και το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δωδεκανήσου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» αποτελείται από δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» έχει έδρα το Δήμο Ρόδου.
ιβ) Τα έξι Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κρήτης», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου», το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων», το οποίο φέρει ως παράρ τημά του το «Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης», δυνάμει του ν. 4025/2011 (Α' 228), το «Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)» και το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύμνου», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» αποτελείται από επτά αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα), με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Το «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης» έχει έδρα το Δήμο Ηρακλείου.

Η δημοσίευση
Η απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες των προαναφερθέντων προσλήψεων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 3706|2019. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved