ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Mεταπτυχιακές υποτροφίες χορηγεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αθήνα 20.4.2016, 04:16

Mεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους 6.000,00 € για καθένα από τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα των Σχολών του Ρεθύµνου, θα χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 - 2017.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται µέχρι την Παρασκευή 09/05/2016 στην Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού στο Ρέθυµνο.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
 Τετάρτη 7 Απριλίου 2016
 Αρ. Πρωτ.: 2112

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα του Ρεθύµνου

Η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 478/25-01-2016 (θέµα 6.1.1.) αποφάσισε να
απονείµει, για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, µεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους
6.000,00 €, για καθένα από τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα των Σχολών του Ρεθύµνου.

Το ποσό υποτροφίας κάθε τµήµατος δύναται να χορηγηθεί σε µέχρι 3 φοιτητές και
µέχρι του ανώτατου ποσού των 450€/µήνα για υποψήφιους διδάκτορες και των
300€/µήνα για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Καλούνται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, των Σχολών του Ρεθύµνου, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους λαµβάνοντας
υπόψη τις παρακάτω προβλέψεις του Κανονισµού Υποτροφιών του Πανεπιστηµίου.

1. Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων
Προϋποθέσεις- διευκρινίσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων είναι:
(α) Υποψηφιότητα µπορούν να καταθέσουν τόσο µεταπτυχιακοί φοιτητές όσο και
υποψήφιοι διδάκτορες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να έχουν διανύσει χρόνο
µικρότερο των τριών ετών από την έγκριση εκπόνησης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
(β) Οι υποψήφιοι να µην κατέχουν έµµισθη θέση στο ∆ηµόσιο ή στον Ιδιωτικό Τοµέα
και να µην ασκούν ελεύθερο επάγγελµα.
(γ) Να µην λαµβάνουν άλλη υποτροφία µε την ιδιότητα µεταπτυχιακών φοιτητών ή
υποψηφίων διδακτόρων.

2. Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:
(α) Η βαθµολογία του πτυχίου.
(β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθµολογίες.
(γ) Η σειρά εισαγωγής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
(δ) Ο αριθµός και η ποιότητα (ενδεικτικά συντελεστής απήχησης, αριθµός
βιβλιογραφικών αναφορών, άλλοι δείκτες και κριτήρια ανάλογα µε το πεδίο της
Επιστήµης) των εργασιών που έχει συγγράψει, δηµοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε
επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη
σειρά του υποψηφίου ανάµεσα στους συγγραφείς των εργασιών, στον αριθµό των
συγγραφέων στις εργασίες και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό, πανελλήνιο,
διεθνές).
(ε) Πρόσφατες ακαδηµαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιµητικές διακρίσεις).
(ζ) Το συνολικό επιστηµονικό έργο.
(η) Η συµµετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Τµήµατος θα συνεκτιµάται ανάλογα.

3. ∆ιαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού
Λογαριασµού εντός µηνός από την ηµεροµηνία προκήρυξης:
(α) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει
ότι δεν λαµβάνει υποτροφία από άλλο φορέα ως µεταπτυχιακός φοιτητής ή
υποψήφιος διδάκτορας, ότι δεν κατέχει έµµισθη θέση στο ∆ηµόσιο ή στον ιδιωτικό
φορέα και ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελµα.
(β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
(γ) Συστατική επιστολή (από τον επιβλέποντα εφόσον έχει ορισθεί).

Οι υποψηφιότητες θα παραπέµπονται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών των
αντίστοιχων Τµηµάτων η οποία θα αναλαµβάνει τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων, την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων. Η τελική επιλογή θα
γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού µε βάση τις εισηγήσεις
των Επιτροπών Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τµηµάτων. Θα λαµβάνεται υπόψη η
διαφορετικότητα των γνωστικών αντικειµένων που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης και οι υποτροφίες θα κατανέµονται ισοµερώς µεταξύ θετικών και
θεωρητικών επιστηµών.

Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση
διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των παραπάνω περιγραφέντων οικονοµικών
στοιχείων, θα ενηµερώνει τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία θα διακόπτεται.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται µέχρι την Παρασκευή 09/05/2016 στην
Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού στο Ρέθυµνο.

Πληροφορίες: ∆αφέρµου Ειρήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831077858, e-mail:
edafermou@uoc.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved