ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

 

Αθήνα 19.7.2012, 17:12

Την εισαγωγή σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει, προκηρύσσει το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης για το πανεπιστημιακό έτος 2012 ‐ 2013.

Ανά κατεύθυνση θα γίνουν δεκτοί οι εξής φοιτητές: Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) 25, Φυσική του Περιβάλλοντος 10, Φυσική και Τεχνολογία Υλικών 20, Υπολογιστική Φυσική 20.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

Α. Προπτυχιακές Σπουδές

I. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας).
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το  Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» είναι:
1. Βαθμός πτυχίου,
2. Χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου,
3. Βαθμός προπτυχιακών υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής σχετικών με το μεταπτυχιακό,
4. Πτυχιακή εργασία σχετική με το μεταπτυχιακό,
5. Γραπτή εξέταση,
6. Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας.
Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του «ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)» γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι: Διαφορικές Εξισώσεις (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου), Θεωρητική Μηχανική Ι (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου), Ηλεκτρομαγνητισμός (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου).

II. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φυσική Περιβάλλοντος.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Γεωλογίας, Βιολογίας), της Σχολής Ικάρων, των Τμημάτων Περιβάλλοντος και των Πολυτεχνικών Σχολών (Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, και Αρχιτεκτόνων) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Φυσική Περιβάλλοντος» είναι:
1. Ο βαθμός και ο χρόνος απόκτησης πτυχίου,
2. Ο βαθμός της σχετικής με το ΠΜΣ πτυχιακής εργασίας
3. Οι βαθμοί των σχετικών με το ΠΜΣ προπτυχιακών μαθημάτων
4. Το αποτέλεσμα προσωπικής συνέντευξης ενώπιον επιτροπής του ΠΜΣ
5. Άλλα προσόντα, όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, άλλα πτυχία.
Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του ΠΜΣ «Φυσική του Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι: Διαφορικές Εξισώσεις (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου), Θεωρητική Μηχανική Ι (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου), Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου).

III. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φυσική και Τεχνολογία Υλικών.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων Φυσικής και Χημείας των Σχολών Θετικών Επιστημών, των τμημάτων Επιστήμης Υλικών καθώς και των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» είναι:
1. Βαθμός πτυχίου,
2. Χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου,
3. Βαθμός προπτυχιακών υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής σχετικών με το μεταπτυχιακό,
4. Πτυχιακή εργασία σχετική με το μεταπτυχιακό,
5. Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας.
Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του ΠΜΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών» γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι: Διαφορικές Εξισώσεις (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου), Θεωρητική Μηχανική Ι (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου), Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου).

IV. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Υπολογιστική Φυσική.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και
απόφοιτοι άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Υπολογιστικής
Φυσικής είναι:
1. Βαθμός πτυχίου,
2. Χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου,
3. Βαθμός προπτυχιακών υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής σχετικών με το μεταπτυχιακό,
4. Πτυχιακή εργασία σχετική με το μεταπτυχιακό
5. Άλλα προσόντα, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας.
Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι: Διαφορικές Εξισώσεις (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου), Θεωρητική Μηχανική Ι (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου), Στατιστική Φυσική (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου).

Άλλοι όροι
Οι υποψήφιοι όλων των ΠΜΣ πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού τους προγράμματος και θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5). Επιπλέον, γίνεται δεκτή η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης (αίτηση, εξετάσεις κλπ) και υποψηφίων με βαθμό πτυχίου μεταξύ 6 και 6,5 εφόσον έχουν πολύ ικανοποιητική κατά μέσο όρο επίδοση σε μαθήματα επιλογής σχετικά με το ΠΜΣ που τους ενδιαφέρει. Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει την περίπτωσή τους και εισηγείται την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Επίσης, γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση στην οποία αναπτύσσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιθυμία να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση αυτού του τίτλου. Μαζί με την αίτηση καταθέτουν τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης, καθώς και αντίγραφα τυχόν εργασιών π.χ. Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 3 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο τμήμα τρεις συστατικές επιστολές. Προτιμούνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών υποβάλλουν τα ονόματα τριών μελών ΔΕΠ τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μίας εκ των επικρατέστερων ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση την Αγγλική, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά άριστης γνώσης ξένης ή ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα (π.χ. Proficiency, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ), υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
- Ξένη Γλώσσα: Πέμπτη 4–10–12
- ΠΜΣ «Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ρ/H)»: Παρασκευή 5–10–12

Διευκρινίζεται ότι στα ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υπολογιστική Φυσική» και «Φυσικής Περιβάλλοντος» δεν γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις παρά μόνον στην ξένη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.

Oι εξετάσεις στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής για τους αποφοίτους Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου απτόμενου του γνωστικού αντικειμένου των ΠΜΣ θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 1 – 3/10/2012, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
- Διαφορικές Εξισώσεις: Δευτέρα 1‐10‐12
- Θεωρητική Μηχανική Ι: Τρίτη 2‐10‐11
- Ηλεκτρομαγνητισμός: Τετάρτη 3‐10‐11
- Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι: Τετάρτη 3‐10‐11
- Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας: Τετάρτη 3‐10‐11
- Στατιστική Φυσική: Τετάρτη 3‐10‐11

Οι ώρες και οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.

Όταν το Τμήμα κρίνει ότι δεν έχει επαρκή στοιχεία για να καταλήξει σε απόφαση μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο προσωπική συνέντευξη.

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη είναι η εξής:
Α. Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Μετάφραση μιας περίπου σελίδας ξενόγλωσσου κειμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος (επιτρέπεται η χρησιμοποίηση λεξικού). Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν για κάθε ΠΜΣ σε μία μόνο εξέταση.
Β. ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»
1. Ηλεκτρονική: Συνδεσμολογίες ενίσχυσης σημάτων με ένα διπολικό transistor επαφής (BJT). Κυκλώματα καθρεπτών, πηγών ρεύματος και τάσεων αναφοράς. Διαφορικός ενισχυτής και σύνδεση ενισχυτικών βαθμίδων σε DC ζεύξη. Ενισχυτικές συνδεσμολογίες με transistor FET. Τελεστικοί ενισχυτές και Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές (Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ύλη περιλαμβάνεται στα κεφάλαια 7, 8, 10 και 12 του βιβλίου «Γενική Ηλεκτρονική», τόμος Α του Κ. Καρύμπακα και στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου «Μικροηλεκτρονική» τόμος Β του R. C. Jaeger, Εκδόσεις Τζιόλα ή αντί του τελευταίου στα κεφάλαια 11.1‐11.4 και 12.4‐12.6 του βιβλίου «Μικρο‐ ηλεκτρονικά Κυκλώματα» τόμος Β των Sedra/Smith, Εκδόσεις Παπασωτηρίου)
2. Τηλεπικοινωνίες: Φασματική ανάλυση σημάτων. Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης (AM, SSB, FM). Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης. Συστήματα PCM. (Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ύλη περιλαμβάνεται στα κεφάλαια 1, 3, 4, 5 και 6 του βιβλίου «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» των Taub και Schilling, Εκδόσεις Τζιόλα).

Για τους υποψηφίους που προέρχονται από Τμήματα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του Μεταπτυχιακού)
1. Θεωρητική Μηχανική Ι: Κινηματική υλικού σημείου. Αρχές Νευτώνειας μηχανικής. Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας. Ταλαντώσεις. Ευστάθεια των σημείων ισορροπίας. Διαγράμματα φάσεως. Κεντρικές δυνάμεις. Συστήματα υλικών σημείων.
2. Διαφορικές Εξισώσεις: Δ.Ε. πρώτης τάξης. Δ.Ε. ανώτερης τάξης. Γραμμικά συστήματα Δ.Ε. Γραμμικές Δ.Ε. ανώτερης τάξης. Μη γραμμικά συστήματα και Δ.Ε. – Δ.Ε. με μερικές παραγώγους.
3. Ηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Νόμος του Faraday. Συντελεστές αυτεπαγωγής. Ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Διάδοση στον ελεύθερο χώρο. Ακτινοβολία. Διάδοση στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σχετικότητα.
4. Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι: Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί τρόποι δόνησης και φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα. Δομή Ενεργειακών Ταινιών – Ηλεκτρικές Ιδιότητες : Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, Ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, Θεώρημα Bloch, μέταλλα, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητα, δομή αδάμαντα. Ημιαγωγοί : Φορείς σε ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγούς, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, αποδέκτες, παγίδες. Διηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, Διηλεκτρική συνάρτηση, Ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες και σχέσεις Kramers – Kronig.
5. Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας: Φυσική της ομοιόσφαιρας. Απλά ατμοσφαιρικά υποδείγματα. Διάδοση μονοχρωματικής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Θεωρία σκεδάσεως. Θεωρία του Chapman. Φαινόμενο του θερμοκηπίου. Θεωρία κλιματικών διακυμάνσεων. Ατμοσφαιρική δυναμική. Ατμοσφαιρικά κύματα. Φαινόμενο μεταφοράς. Σύνθετα ατμοσφαιρικά μοντέλα.
6. Στατιστική Φυσική: Εισαγωγικές έννοιες. Θερμική ισορροπία, εντροπία, κατανομή Boltzmann, συνάρτηση επιμερισμού, ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, Θερμοδυναμικές σχέσεις. Θερμοχωρητικότητα στερεών. Τέλειο κλασικό αέριο. Τέλειο κβαντικό αέριο. Συστήματα μεταβλητού αριθμού σωματίων. Κατανομές Fermi‐Dirac και Bose‐Einstein, ηλεκτρονικό αέριο.

Πληροφορίες
Πληροφορίες παρέχει η Γραμματεία τμήματος Φυσικής, 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-998550, Τμήμα Φυσικής:
http://www.physics.auth.gr, ΠΜΣ Φυσική Περιβάλλοντος: http://lap.physics.auth.gr/pms, ΠΜΣ Φυσική & Τεχνολογία Υλικών: http://mater.physics.auth.gr/materials, ΠΜΣ Ηλεκτρονική Φυσική (Ρ/Η): http://elecom.physics.auth.gr, ΠΜΣ Υπολογιστική Φυσική: http://compu.physics.auth.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved