ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες

 

Αθήνα 26.10.2012, 13:43

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2013 – 2015 (διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων).

Το ΜΠΣ συνεργάζεται με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Το δίπλωμα του ΜΠΣ παρέχει επαρκή γνώση στα παιδαγωγικά και στη διδακτική και στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς δίνει 2,5 επιπλέον μονάδες.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών».

Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα) και αποτελείται από ένα βασικό γνωστικό αντικείμενο (ιστορική έρευνα) και δύο συμπληρωματικά (διδακτική και νέες τεχνολογίες). Στο βασικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η νεότερη και σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία καθώς και εισαγωγή στην αμερικανική, η μεθοδολογία της ιστορικής επιστήμης και της έρευνας με εφαρμογή σε ψηφιακά και συμβατικά αρχεία και οι άλλες πηγές της Ιστορίας.

Στα συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται: οι τεχνικές οργάνωσης και σύνθεσης των ιστορικών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, στατιστικά και γεωγραφικά πακέτα κ. α),  οι εφαρμογές διδακτικής (υλοποίηση project ιστορικής έρευνας και διδακτικής, πρακτική άσκηση κ. α) με τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικά μέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό, πολυμέσα κτλ).

Εισαγωγή
Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής  κρίσης στη χώρας μας προβλέπονται από το ΠΜΣ οι παρακάτω οικονομικές διευκολύνσεις:
1. Ο πρώτος εισακτέος σε βαθμολογία απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Ότι δεν είναι μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας και διαθέτει προσωπικό εισόδημα κάτω των 10.000 χιλιάδων ευρώ το οποίο αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα.
2. Απαλλάσσονται  από τα δίδακτρα όσοι αποδεδειγμένα είναι άποροι.
3. Μείωση των διδάκτρων κατά 40%  για όσους  είναι άνεργοι και για όσο διάστημα διαρκεί το καθεστώς ανεργίας.
4. Μείωση των διδάκτρων έως 40% για όσους είναι πολύτεκνοι και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
5. Για όσους δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται οικονομική ενίσχυση έως 40% των διδάκτρων ή διαζευκτικά μερική κάλυψη ορισμένων εισιτηρίων πλοίων και λεωφορείων για όσους φοιτητές /τριες κατοικούν σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από την έδρα του ΠΜΣ. Προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα εισόδημα κάτω των 8.000,00 ευρώ.
6. Το ΠΜΣ έχει κάνει διακανονισμό με καλό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης το οποίο διαθέτει δωμάτια στους φοιτητές/τριες  με τιμή 25 € τη διανυκτέρευση.
Για να ενεργοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία στα μαθήματα.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:
1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%). Πρόκειται για την προετοιμασία ενός θέματος από την νεότερη ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία το οποίο παρουσιάζεται την ημέρα των εξετάσεων.
2. Προφορική συνέντευξη με θέματα γενικής παιδείας (ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Οι υποψήφιοι μπορούν με την είσοδό τους στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ να διαπιστώσουν την αξιολόγηση του από φοιτητές/τριες προηγούμενων ετών.

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από την γραμματέα του ΠΜΣ κα Βασιλική Βάρδα, τηλ.: 2661087326, και τον Διευθυντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια, τηλ. 6932612262 και ηλεκτρονική διεύθυνση pizvax@yahoo.gr.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα. Ο κατάλογος βιβλίων από τα οποία γίνεται η επιλογή για την προετοιμασία του θέματος των γραπτών εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 21 Ιανουαρίου 2013, στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας, ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες», Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, Υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη, τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610-87326 (κ. Β. Βάρδα, 2009vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved