ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα

 

Αθήνα 26.5.2012, 14:34

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας, με τίτλο: «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα - MSc in Innovation in Technology and Entrepreneurship», στο οποίο θα γίνουν δεκτοί 30 σπουδαστές.

Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα και σκοπός να παρέχει γνώσεις σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της Επιχειρηματικότητας, αλλά και προωθημένες γνώσεις σε όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών και τεχνολογιών αιχμής.

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι μηχανικοί καθώς και πτυχιούχοι θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πράξης και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 10, όλα υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο - Υποχρεωτικά μαθήματα
(Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες/ECTS)
1. Διαχείριση Καινοτομίας και Δημιουργικότητας, Δημιουργικές Βιομηχανίες – Managing Innovation and Creativity, Creative Industries. 6
2. Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα, Εφευρέσεις και Ευρεσιτεχνίες – Enterprise and Entrepreneurship, Inventions and Patents 6
3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Μάρκετινγκ Καινοτόμων Προϊόντων και Συστημάτων – Prod− uct Design and Development, Marketing of Innovative Products and Systems 6
4. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Οικονομικά και Χρηματοδότηση για Επιχειρηματίες – Strategic Man− agement of Innovation and Entrepreneurship, Finance and Financing for Entrepreneurs. 6
5. Ερευνητικές Μέθοδοι – Research Methods 6

Β΄ Εξάμηνο - Υποχρεωτικά μαθήματα
(Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες/ECTS)
1. Αρχές Συστημάτων Μέτρησης – Principles of Measurement Systems 6
2. Νανοτεχνολογία, Βιοϊατρική Μηχανική – Nanotechnology, Bioengineering 6
3. Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασίας Εικόνας –Artificial Intelligence, Image Processing 6
4. Σχεδιασμός Εφαρμογών Ιστού, Κινητές Επικοινωνίες – Web Applications Design, Mobile Communications 6
5 Ομαδική Εργασία – Group Project 6

Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master Thesis) 30
Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος 90

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και μέλη ΕΠ άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν 3685/2008 (Α΄ 148).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας με την υπάρχουσα υποδομή και τον αναγκαίο ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας με συ− γκεκριμένα εργαστήρια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν.4025/2011 (Α´228) και του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4076/2012 (Α´159), το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 180.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
1. Κόστος Εκπαίδευσης 78.000 43,33%
2. Διοικητική Υποστήριξη 12.000 6,67%
3. Τεχνική Υποστήριξη 5.000 2,78%
4. Ανανέωση - Συντήρηση Εξοπλισμού 3.000 1,67%
5. Διακεκριμένοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές 16.000 8,89%
6. Αναλώσιμα 2.000 1,11%
7. Λοιπά 1.000 0,55%
9. ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 18.000 10%
10. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 45.000 25%

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved