ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Nέο πρόγραμμα σπουδών στον Παρευξείνιο Χώρο (27/5/06)


Αθήνα 27.5.2006, 19:34
Την λειτουργία από το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007 μονοετούς Πρoγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας καi Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο» (Master of Arts in Black Sea Studies), ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η διεύρυνση αλλά και εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημονικών αντικειμένων που πραγματεύεται το Τμήμα. Παρέχοντας ευρύτητα γνώσεων αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις, το Πρόγραμμα ενθαρρύνει και διασφαλίζει την διεπιστημονική προσέγγιση. Αυτό θα συμβάλει στο να εκπαιδευτούν οι φοιτητές να σκέφτονται και να εργάζονται και πέρα από τα παραδοσιακά όρια ενός μόνο ακαδημαϊκού τομέα. Οι συγκριτικές και διεπιστημονικές εστιάσεις του προγράμματος προσδοκάται ότι θα οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην κατάκτηση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων, αλλά και στην προαγωγή της αμοιβαίας κατανόησης των παρευξεινίων λαών και στην καλυτέρευση των σχέσεών τους. Η συνεισφορά του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι τα επιστημονικά αντικείμενα που πραγματεύεται δεν καλύπτονται από άλλο ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο» με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα: «Master of Arts in Black Sea Studies». Στο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων Tμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Kατ’ εξαίρεσιν γίνονται δεκτές και αιτήσεις πτυχιούχων άλλων Σχολών A.E.I ή T.E.I., με κριτήρια που θα θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.).

Πρόγραμμα μαθημάτων
Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει έξι μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, όπως και όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., και την εκπόνηση μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου Μεταπτυχιακής συνθετικής ή ερευνητικής εργασίας, η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις μήνες. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τα μαθήματα εάν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των ωρών διδασκαλίας σε κάθε μάθημα. Φοιτητής που παρακολούθησε λιγότερο από το 80% των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο έτος. Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων διαρκούν συνολικά 216 ώρες. Τα μαθήματα θα έχουν μορφή σεμιναρίου, ειδικών παραδόσεων, ή διαλέξεων. Κάθε μάθημα θα πιστώνεται με τρεις διδακτικές μονάδες (credits). Η Διπλωματική Εργασία θα πιστώνεται με 20 μονάδες (credits). Σύνολο 38 διδακτικές μονάδες. Τα έξι μαθήματα που θα καθορίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε φοιτητή θα επιλέγονται από ένα σύνολο δέκα τουλάχιστον προσφερομένων μαθημάτων, από τα οποία θα επιλέγουν οι φοιτητές, με τον περιορισμό ότι θα πρέπει να επιλέγουν τουλάχιστον ένα από τα προσφερόμενα κάθε άτυπου Τομέα, αλλά όχι πάνω από τρία. Το επιλεγόμενο μάθημα θα πρέπει να δηλωθεί από τουλάχιστον 4 φοιτητές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος θα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Ζητήματα οικονομίας και ιδεολογίας στον παρευξείνιο χώρο κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο.
β) Θέματα ιστορίας και πολιτισμού στον παρευξείνιο χώρο
γ) Θεωρία της λογοτεχνίας.
δ) Συγκριτική γλωσσολογική έρευνα και παρευξείνιος χώρος.
ε) Διεθνείς σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α) Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία.
β) Οι παρευξείνιες γλώσσες από την πλευρά της έρευνας της ξένης / δεύτερης γλώσσας.
γ) Νομικά ζητήματα ασφαλείας και γεωπολιτικής στον παρευξείνιο χώρο.
δ) Οθωμανική αυτοκρατορία: ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού.
ε) Θέματα Λαογραφίας και Εθνογραφίας στον Εύξεινο Πόντο

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20. Tα μέλη ΔEΠ του Tμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας καi Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών επαρκούν για τη διδασκαλία των προβλεπομένων μαθημάτων. Ωστόσο, κρίνεται επιβεβλημένη η συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες, καθώς και ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο και έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα περί το αντικείμενο αυτό. Περιορισμένος αριθμός σεμιναρίων ή διαλέξεων μπορεί να ανατεθεί, στο πλαίσιο ενός μαθήματος, και σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και σε στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., υπό την εποπτεία και την ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π. στο οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved