ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Δύο νέα μεταπτυχιακά σε θέατρο και γερμανική γλώσσα (27/5/06)


Αθήνα 27.5.2006, 20:32
Δύο ακόμη μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσουν σε Πανεπιστήμια από το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007.

Το πρώτο, με τίτλο «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική», θα λειτουργήσει στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το δεύτερο στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Και τα δύο προγράμματα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

Η θεατρική Παράσταση
Aντικείμενο του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) του Tμήματος Θεάτρου είναι η μελέτη της θεατρικής παράστασης στη σύγχρονη και τη διαχρονική της διάσταση (ιστορία, θεωρία και κριτική ανάλυση), αφ’ ενός, και η εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στα εκφραστικά μέσα και τους ειδικούς κώδικες που συνδυάζονται κατά την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης, αφ’ ετέρου.

Σκοπός του ΠMΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστήμης και της θεατρικής τέχνης με άξονα τη θεατρική παράσταση, η εξειδίκευση επιστημόνων και καλλιτεχνών του Θεάτρου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της παιδείας και της θεατρικής ζωής του τόπου σε εξειδικευμένα στελέχη.

Oι επιμέρους στόχοι του ΠMΣ είναι οι παρακάτω:
α. επιστημονικοί: καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστημονικής έρευνας, προσανατολισμένης στην ελληνική και την ευρωπαϊκή παραστασιολογία·
β. καλλιτεχνικοί: εξοικείωση με παραδοσιακούς και νεωτερικούς κώδικες της θεατρικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, στον τομέα της σκηνογραφίας−ενδυματολογίας, της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας·
γ. εκπαιδευτικοί: ανάπτυξη της έρευνας και εμπλουτισμός των εμπειριών στον τομέα της διδακτικής του θεάτρου και της συμμετοχής της θεατρικής τέχνης στις σχολικές δραστηριότητες·
δ. οικονομικοί − κοινωνικοί − επαγγελματικοί: το ΠMΣ έχει στόχο την εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων και καλλιτεχνών, που θα μπορούν να απορροφηθούν, τόσο στην ελληνική αγορά εργασίας όσο και στην ευρωπαϊκή πολιτισμική δραστηριότητα.

Προβλέπεται ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ελληνικά AEI και με ερευνητικούς φορείς, καθώς και με ξένα AEI και διεθνείς οργανισμούς, όπως το ITI (International Theatre Institute) και το ELIA (European League of Institutes of Art), η E.T.C. (European Theatre Convention), η U.T.E. (Union des Théâtres de l’Europe) κ.ά.

Το ΠΜΣ απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Θεατρικές Σπουδές με τίτλο: «Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική», με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Παραστασιολογία − Δραματολογία
β) Σκηνοθεσία
γ) Σκηνογραφία − Ενδυματολογία
δ) Υποκριτική
ε) Παιδαγωγική του θεάτρου.
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στις Θεατρικές Σπουδές.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
α) πτυχιούχοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
β) πτυχιούχοι άλλων Tμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον διαπιστωθεί ότι διαθέτουν θεατρολογικές γνώσεις και θεατρικές εμπειρίες.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί να ζητήσει από ορισμένους υποψηφίους την επιτυχή παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Tμήματος, προκειμένου να συμπληρώσουν ενδεχόμενα κενά της θεατρικής τους παιδείας.
Στον β΄ κύκλο σπουδών (Δ.Δ.) γίνονται δεκτοί κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. του Τμήματος. Επίσης, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος θεατρικών σπουδών άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το Μ.Δ.Ε. σε 2 διδακτικά εξάμηνα και 4 μήνες για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (συνολικά ένα πλήρες ημερολογιακό έτος), για δε το Δ.Δ. σε 6 επιπλέον εξάμηνα τουλάχιστον.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Α. Για το ΜΔΕ:
1. Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες εξαμηνιαίων μαθημάτων: μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα, που ονομάζονται Mεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), και μαθήματα εφαρμοσμένου χαρακτήρα, που ονομάζονται Mεταπτυχιακά Eργαστήρια (ME). Διάρκεια εβδομαδιαίων μαθημάτων: 3 ώρες για τα θεωρητικά (ΜΣ) και 3−6 ώρες για τα εργαστηριακά (ΜΕ). Όλα τα μαθήματα έχουν 3 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ).
2. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι το εξής:
α) Χειμερινό εξάμηνο:
MΣ Mεθοδολογία της έρευνας I
MΣ Παραστασιολογία Ι
MΣ Δραματολογία I
MΕ Το θέατρο στην Εκπαίδευση Ι
ME Σκηνογραφία−Eνδυματολογία I
ME Yποκριτική I
ME Σκηνοθεσία I
β) Εαρινό εξάμηνο
MΣ Mεθοδολογία της έρευνας IΙ
MΣ Παραστασιολογία ΙΙ
MΣ Δραματολογία IΙ
MΕ Το θέατρο στην Εκπαίδευση ΙΙ
ME Σκηνογραφία−Eνδυματολογία II
ME Yποκριτική II
ME Σκηνοθεσία II
γ) Θερινό εξάμηνο:
Εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.

Kάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα ανά εξάμηνο, ως εξής: 3 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια (MΣ), ή 2 MΣ και 1 Mεταπτυχιακό Εργαστήριο (ΜΕ). Επομένως, οφείλει να συγκεντρώσει 9 ΔM ανά εξάμηνο, δηλαδή 18 ΔΜ για τα δύο εξάμηνα.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι θεωρητικού ερευνητικού χαρακτήρα, εκπονείται κατά το τελευταίο τετράμηνο των σπουδών και έχει 12 ΔΜ. Σύνολο ΔΜ για το ΜΔΕ: 30.

Β. Για το ΔΔ:
Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού κύκλου, ο φοιτητής δεν παρακολουθεί μαθήματα· είναι υποχρεωτική, όμως, η διαρκής επαφή του με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, και ιδιαίτερα με το επιβλέπον μέλος ΔEΠ, καθώς και η συμμετοχή του σε σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις που οργανώνει το ΠMΣ. Tουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οι υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν, σε ειδική ημερίδα που οργανώνει το ΠMΣ, ανακοίνωση για την πορεία και τα προβλήματα της έρευνάς τους.
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Η ΓΣΕΣ ορίζει κατ’ έτος τον αριθμό των θέσεων για κάθε κατεύθυνση.
Το μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεάτρου. Επίσης διδακτικό έργο ανατίθεται σε προσκεκλημένους καθηγητές και ερευνητές, καθώς και σε διακεκριμένους καλλιτέχνες του θεάτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 12, παρ. 3 του ν. 2083/1992.

Γερμανική Γλώσσα
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.) με βάση τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Το Π. Μ. Σ. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει δύο Κατευθύνσεις:
Ι. Λογοτεχνία.
ΙΙ. Γλωσσολογία.

Σκοπός του Π. Μ. Σ. είναι να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα και να καθοδηγηθούν στην επιστημονική έρευνα με κύριο στόχο τη συγγραφή επιστημονικών μελετών προς απόκτηση των προβλεπομένων κατωτέρω στο άρθρο 3 μεταπτυχιακών τίτλων.

Το Π. Μ. Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις:
Ι. Λογοτεχνία
ΙΙ. Γλωσσολογία
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ. Δ.).

Στο Π. Μ. Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κάτοχοι πτυχίων άλλων Τμημάτων συναφών επιστημονικών χώρων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται, για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ. Δ. Ε.) σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για δε το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ. Δ.) σε έξι (6) τουλάχιστον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α. Ο Α΄ κύκλος του Π. Μ. Σ., ο οποίος οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ. Δ.Ε.), περιλαμβάνει υποχρεωτικά εννέα (9) μαθήματα για κάθε κατεύθυνση. Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρία εξάμηνα διδασκαλίας, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προσφέρεται επιπλέον ένα ειδικό σεμινάριο (Colloquium). Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και το καθένα αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες. Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) διδακτικές μονάδες.

Τα μαθήματα για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα παρακάτω αναφερόμενα και μπορεί να ανακατανέμονται ανά εξάμηνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.:
Ι. Κατεύθυνση ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Σύγχρονες τάσεις στη Θεωρία της Λογοτεχνίας
2. Αισθητική
3. Ανάλυση κειμένων (Ιστορικές εποχές)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Ποιητική
2. Ανάλυση κειμένων (Λογοτεχνικά είδη)
3. Συνολική παραδειγματική ανάλυση ενός θέματος Ι
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Προβλήματα ιστοριογράφησης της λογοτεχνίας
2. Ανάλυση κειμένων (θεωρητικές σχολές)
3. Συνολική παραδειγματική ανάλυση ενός θέματος ΙΙ.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Ειδικό σεμινάριο (Colloquium): Συζήτηση των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών.
ΙΙ. Κατεύθυνση ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Φωνολογία
2. Μορφολογία – Λεξικολογία
3. Σύνταξη
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Σημασιολογία
2. Πραγματολογία
3. Συγκριτική Γλωσσολογία
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Σύγχρονες τάσεις στη Θεωρητική Γλωσσολογία
2. Ειδικά ζητήματα γλωσσικής ανάλυσης (Θεωρία – εφαρμογή)
3. Γλωσσική κατάκτηση
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ειδικό σεμινάριο (Colloquium): Συζήτηση των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών.
Β. Για τη λήψη Δ.Δ. ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π. Μ. Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 φοιτητές, δηλαδή σε δέκα για κάθε Κατεύθυνση. Στο Π. Μ. Σ. συμμετέχουν κυρίως τα μέλη Δ. Ε. Π. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τις ανάγκες του Προγράμματος μπορούν να απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες και να προσκαλούνται επισκέπτες καθηγητές ελληνικών και ξένων ομοταγών Α. Ε. Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved