ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

 

Αθήνα 16.5.2013, 15:23

Στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα ημερολογιακό έτος (12 μήνες). Οι υποψήφιοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρακολουθούν μαθήματα.

Οι κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είναι οι ακόλουθες:
- Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων.
- Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης θα γίνουν δεκτοί μέχρι 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημίου των Τμημάτων Στατιστικής ή Μαθηματικών ή Οικονομικών ή Φυσικής ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Επίσης υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Αλλοδαποί φοιτητές γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, τα μαθήματα του οποίου διδάσκονται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζονται από το άρθρο 6 του Κανονισμού Σπουδών (http://www.actuar.aegean.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την 15η Ιουνίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καρλόβασι 83200, τηλ.: 22730-82025 - 82300, φαξ: 22730-82309
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καρλόβασι 83200, Σάμος, υπ’ όψιν κ. Μαριάννας Πλημμυρίδου, τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή):
- Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ (είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του προγράμματος)
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Τρεις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
- Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (oι πτυχιούχοι Παν/μίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν κατά την περίοδο των εγγραφών πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).
- Νόμιμα επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
- Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές.
- Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (αν εκπονήθηκε).
- Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
- Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
- Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
- Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) σε ειδικό έντυπο που βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.actuar.aegean.gr.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 25 Ιουνίου 2013. Σημειώνεται ότι η συνέντευξη
μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται σε € 1500. Ο πρώτος σε σειρά κατάταξης εισακτέος (σε κάθε κύκλο), αν έχει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" απαλλάσσεται από την καταβολή διδάκτρων. Επίσης,θα δίνεται μια υποτροφία ίση με το ύψος των διδάκτρων στο φοιτητή/τρια με την υψηλότερη επίδοση (στον κύκλο του/της), εφόσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του/της με σταθμικό μέσο τουλάχιστο 7.0 και έχει εξεταστεί επιτυχώς στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του/της μέχρι το τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του/της, πετυχαίνοντας βαθμό τουλάχιστον 8.0.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στnν Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα. Μ. Πλημμυρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 22730-82024, φαξ: 22730-82309, e-mail: dmsas@sas.aegean.gr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved