ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική

Αθήνα 10.6.2015, 22:39

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική».

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 30.9.2015.


* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Αριθμ.πρωτ. 1545
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηµεροµηνία 13-05-2015
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική»
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και
Γενετική» το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
Proslipsis.gr
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο
πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στην μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας την
βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει
στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών
Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και
προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών
σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και
διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές
βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, την βιοασφάλεια, τις ερευνητικές
δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα
να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση
και θα μπορούν να στελεχώσουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα και εργαστήρια, βιοϊατρικά
και διαγνωστικά εργαστήρια καθώς και εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.Proslipsis.gr

Τα μαθήματα συντονίζονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του
ΔΠΘ και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ,
αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της
υπόλοιπης Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού καθώς και εκπροσώπους από τον τομέα της
Βιοτεχνολογίας, διευρύνοντας το φάσμα προοπτικών των αποφοίτων. Καλλιεργώντας έναν διεθνή
ακαδημαϊκό προσανατολισμό η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική και προαιρετικά η
Ελληνική.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική ή στην
Ελληνική γλώσσα.Proslipsis.gr

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των Τμημάτων
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Χημείας, Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής,
Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές
αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους
4000 ευρώ , €600 με την αποδοχή της φοίτησής τους , €1.200 έως τις 15 Δεκεμβρίου (Α’ εξάμηνο), €
1.200 έως 15 Μαϊου (Β’ εξάμηνο) και € 1.000 έως 15 Οκτωβρίου (Γ’ εξάμηνο).
 
Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο 2015.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγεί υποτροφίες αριστείας μετά την
ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων με χρηματικό βραβείο την απαλλαγή 
από την καταβολή διδάκτρων του τελευταίου εξαμήνου σε ποσοστό έως και 30% των
επιτυχόντων ΜΦ. Η απονομή των υποτροφιών γίνεται με βάση την επιστημονική αριστεία.

Επίσης, χορηγεί μικρό αριθμό υποτροφιών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+,
προκειμένου οι ΜΦ να εκπονήσουν εργαστηριακή πειραματική ερευνητική εργασία 
σε αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 30
Σεπτεμβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στην
Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100).
1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
του υποψήφιου
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους.
Ειδικά για του υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής
απαιτείται επιπλέον βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που ο
τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του
ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.
Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος
κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
4. Παράρτημα Διπλώματος ή επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο)
6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές (μπορούν να
αποστέλλονται απευθείας στην Γραμματεία του ΠΜΣ ή και ηλεκτρονικά στον κ. Σωτήρη
Τσομπανούδη, stsomp@alex.duth.gr)
7. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή
αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά 1 και 2
στην κ. Σωτήρη Τσομπανούδη, stsomp@alex.duth.gr)

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα
δικαιολογητικά που κατατίθενται

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε
συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 6 Οκτωβρίου
2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://mbg.duth.gr/
καθώς και μέσω επικοινωνίας με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ Σωτήρη Τσομπανούδη,
stsomp@alex.duth.gr, τηλ. 2551030611). 
Proslipsis.gr
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
Ιωάννα Μαρουλάκου, Καθηγήτρια Γενετικής Διευθύντρια ΠΜΣ
Πηνελόπη Μαυρομαρά, Καθηγήτρια Βιοχημείας
Μαριρένα Γρηγορίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής - Αναπτυξιακής Βιολογίας
Περιστέρα Πάσχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής Πληθυσμών
Παύλος Αγιανιάν, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας 


* Δείτε στην Proslipsis.gr, την πληρέστερη πηγή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved