ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ελληνονογαλλικό μεταπτυχιακό για τις γλώσσες και τον πολιτισμό (31/10/06)
 


Αθήνα 31.10.2006, 08:22
Εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας και θα λειτουργήσει από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Πρoσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα "
Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", τομέας "Τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα", του Πανεπιστημίου του Maine (Le Mans) της Γαλλίας, με τίτλο: «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές −Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα».

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 και ο αριθμός των εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό θα είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι φοιτητές.

Το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες − Τομέας Τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα του Πανεπιστημίου του Maine (Le Mans) της Γαλλίας οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές − Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα».

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία το Πανεπιστήμιο του Maine.
Το συντονισμό της λειτουργίας του ΓΙ.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων συγγενών ειδικοτήτων σε θέματα που άπτονται της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας καθώς και των συναφών εκπαιδευτικών πολιτικών στις σχολικές τάξεις. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδας καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη εκπαίδευση της χώρας μας.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές που προέρχονται από συγγενείς επιστήμες, κατά τρόπο ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες της ειδικότητας τους και να τις επανατοποθετήσουν − αξιοποιήσουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αρχή της εναλλαγής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των θεωρητικών προσεγγίσεων και των μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης, ως μεταξύ των γενικών προσεγγίσεων και της μελέτης περιπτώσεων.

Το ΠΜΣ απονέμει Κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές − Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) από όλα τα Παιδαγωγικά και Φιλοσοφικά Τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της γλωσσών, της Διδακτικής της πολυγλωσσίας και της Ευαισθητοποίησης στα θέματα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας μέσα στην σχολική τάξη και β) από Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. του αρθρ.
5 παρ. 12 του ν. 2916/2001.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Αυτό θα περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και μια τουλάχιστον τρίμηνη περίοδο, που θα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν 10 Μαθήματα και επικουρικά ένα Μάθημα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, όλοι οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν 2 υποχρεωτικά μαθήματα που παραδίδονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 2 υποχρεωτικά Μαθήματα που παραδίδονται στο Πανεπιστήμιο του Maine. Επιπλέον, οι Γάλλοι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 Μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (το πρώτο εξάμηνο) και οι Έλληνες φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Maine (το δεύτερο εξάμηνο).

Διδακτικές μονάδες: Τα Μαθήματα πραγματοποιούνται γενικά σε ένα ακαδημαϊκό έτος (10 Μαθήματα συνολικά, αντιστοιχούντα το κάθε ένα σε 3 ECTS = 30 ECTS).
(Σχετικό πίνακα θα βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο).

Οι λεπτομέρειες του ανωτέρω προγράμματος σπουδών ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών που θα οργανώσει ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση από τον υπεύθυνο του Μάστερ (Έλληνας υπεύθυνος για τους εγγεγραμμένους στη Θεσσαλονίκη, Γάλλος υπεύθυνος για τους εγγεγραμμένους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Maine). To Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει επιπλέον μία πρακτική άσκηση και τη διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο που θα επιλέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε δέκα (10) ECTS και η Διπλωματική Εργασία σε είκοσι (20) ECTS.

Πρακτική άσκηση: Η πρακτική άσκηση διαρκεί τουλάχιστον 250 ώρες, συμπεριλαμβανόμενης κάθε εργασίας.
Διακρίνεται σε δύο ή τρεις περιόδους σε διαφορετικά Ιδρύματα (σχολεία, ιδρύματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, περιφερειακά γραφεία εκπαίδευσης, κλπ.) που επιτρέπουν στο φοιτητή να αναπτύξει δραστηριότητες ανάλογες με τους σκοπούς της κατάρτισης του, στη Γαλλία και στην Ελλάδα (κάθε φοιτητής οφείλει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα μέρος της πρακτικής του στην κάθε χώρα).

Έρευνα: Η ερευνητική απασχόληση των φοιτητών σε ορισμένα μαθήματα θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο των σπουδών τόσο στο πλαίσιο των μαθημάτων όσο και στη διαδικασία συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους. Αυτό επιδιώκεται πρακτικά στο πλαίσιο της απασχόλησης των φοιτητών/τριών στις πρακτικές του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες κατανέμονται στις πρακτικές του Τμήματος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, αλλά και με βάση τη δυνατότητα της κάθε επιμέρους έρευνας.

Προσωπικό
Η υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχολήσει κυρίως τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και καθηγητές του Πανεπιστημίου του Maine της Γαλλίας καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα τμήματα του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων του εσωτερικού. Επίσης, θα απασχοληθούν επιστήμονες κύρους, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του νόμου 2083/1992.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον εξοπλισμό τους. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και η ειδική βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ. θα προσφέρουν στους φοιτητές άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται σε 23.000 €. Ειδικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Προγράμματος για την προετοιμασία του θα δαπανηθούν επιπλέον 5000 €. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αναλύεται ως εξής:
α) Μετακινήσεις μελών ΔΕΠ και εξωτερικών συνεργατών: 13.000,00 €
β) Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για γραμματειακή υποστήριξη: 2.500,00 €
γ) Εξοπλισμός: 1.000,00 €
γ) Αναλώσιμα: 1.000,00 €
δ) Εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια κλπ): 2.500,00 €
ε) Εκπαιδευτικό υλικό: 2.000,00 €
στ) Έξοδα προβολής: 1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 23.000,00 €

Το κόστος αυτό θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πίνακα των μαθημάτων και τον τόπο που θα διεξαχθούν.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Τα μαθήματα και ο τόπος διεξαγωγής τους (αρχείο pdf 297 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved