ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές


Αθήνα 8.3.2017, 23:37

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές», ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018, εξέδωσε το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 6 Ιουνίου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2017
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 99 1354 Fax: 2310 99 5168 Αριθμ. Πρωτ.: 833
E-mail: info@enl.auth.gr Web: www.enl.auth.gr
Κτίριο: Κτίριο Διοίκησης, ΑΠΘ

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου
«Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές», 2017-2018
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ

Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 220/2-2-2017) το Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής δεκατεσσάρων (14) υποψηφίων για την
κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης (μονοετές).

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, oι στόχοι, τα μαθήματα και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση είναι διαθέσιμα στο ιστότοπο του Προγράμματος
gp.enl.auth.gr.

Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Proslipsis.gr

Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του, το ΠΜΣ του Τμήματος Αγγλικής έχει δίδακτρα. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό
Κανονισμό του ΠΜΣ (άρθρο 18) το συνολικό κόστος του ΜΔΕ Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές ανέρχεται στα
2000,00 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά πότε πρέπει να καταβάλλονται τα
δίδακτρα για τις σπουδές πλήρους φοίτησης.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία
του Τμήματος, στον 3ο όροφο, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή- Διοίκησης, καθημερινά 10:00-12:00, ή να αποσταλούν
ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Την έντυπη αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή word ή pdf. Οι υποψήφιοι χρειάζεται επίσης να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στο σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5u-AOgUpf-
75fDPzcqHKl8Opn3vNArnG8KzY_obmtSwxhdQ/viewform

Προθεσμία Υποβολής: 6 Μαρτίου-6 Ιουνίου 2017

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση. Έντυπη (μορφή word ή pdf) και ηλεκτρονική
2. Βιογραφικό σημείωμα Proslipsis.gr
3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται
επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου αυτό είναι απαραίτητο (βλ. άρθρο 73, παρ.
5 του Ν. 4316/2014)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
6. Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται
σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους
επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για
τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας
8. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν
υπάρχουν)
9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη
(εφόσον υπάρχει)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
11. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα
Πειραιώς (IBAN GR 250172202000 5202072402367) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο
αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 93770 και
το λεκτικό «για το Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κατεύθυνση «Αγγλικές και
Αμερικανικές Σπουδές»».

Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο
θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310
991354 & 2310 995183).

Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους
από τους υποψηφίους πετύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων.

Ημερομηνία διεξαγωγής γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων: θα ανακοινωθεί

Ώρα και αίθουσα: θα ανακοινωθούν Proslipsis.gr

Γραπτή εξέταση
Η γραπτή, 3ωρη εξέταση, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί
τις λογοτεχνικές γνώσεις και την κριτική και θεωρητική ικανότητα των υποψηφίων. Αποσκοπεί στην εξακρίβωση
ουσιαστικών δεξιοτήτων, όχι απομνημόνευσης έργων ή γεγονότων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια καλή,
γενική κατάρτιση στην Αγγλική και στην Αμερικανική λογοτεχνία και κουλτούρα, ώστε να μπορούν να αντλούν
παραδείγματα όπου απαιτείται, αλλά δεν υπάρχουν ορισμένα έργα, έναντι άλλων, που πρέπει οπωσδήποτε να
γνωρίζουν.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν βαθμό
κάτω από έξι (6) αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης. Βιβλιογραφία: Για τους λόγους που
διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή εξεταστέα ύλη για τις
γραπτές εξετάσεις.

Προφορική εξέταση
Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν τουλάχιστον το βαθμό 6 στη γραπτή εξέταση θα κληθούν και σε προφορική εξέταση
από μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων. Στην προφορική εξέταση θα τεθούν ερωτήσεις
που αφορούν στην προσέγγιση της λογοτεχνίας.

Ημερομηνία διεξαγωγής προφορικής εξέτασης: Θα ανακοινωθεί
Ώρα και αίθουσα: θα ανακοινωθούν

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Μιχάλης Μηλαπίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved