ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
To νέο, αναβαθμισμένο μεταπτυχιακό Ιστορίας - Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (6/11/06)


Αθήνα 6.11.2006, 19:08
Τροποποιείται και αναβαθμίζεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το νέο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιλαμβάνει τους επιστημονικούς κλάδους: α) της Ιστορίας και β) της Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σκοπός του είναι:

Ι. Η εξειδικευμένη σε βάθος κατάρτιση στους επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος.
ΙΙ. Επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμένους Τομείς των γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος
ΙΙΙ. Η προώθηση νέων Τεχνολογιών στην Έρευνα και μελέτη των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
IV. Η συνάρθρωση της μελέτης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές , στην ιστορική του προοπτική.

Το πρόγραμμα απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):
Α. Στον κλάδο της Ιστορίας με τις επί μέρους ειδικεύσεις:
α) Αρχαία Ιστορίας
β) Βυζαντινής και Μεσαιωνική Ιστορίας
γ) Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας
δ) Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία
ε) Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Β. Στον κλάδο της Αρχαιολογίας με τις επί μέρους ειδικεύσεις:
α) Προϊστορικής Αρχαιολογίας
β) Κλασικής Αρχαιολογίας
γ) Βυζαντινής Αρχαιολογίας
δ) Ιστορίας της Τέχνης
ε) Ιστορίας του Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και όλων των άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν.2916/2001 και τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΓΣΕΣ.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για το μεν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και για το διδακτορικό δίπλωμα σε δέκα επί πλέον εξάμηνα.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία στη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου σπουδών σε έξι εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα, ανά τρία μαθήματα το εξάμηνο (σύνολο δώδεκα (12) Δ.Μ. ή πενήντα τέσσερις διδακτικές μονάδες ECTS). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας γίνεται κατά το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο με τη βοήθεια δύο επιπλέον μαθημάτων σχετικών με την εργασία, που αντιστοιχούν σε τέσσερις Δ.Μ. ή δέκα οκτώ διδακτικές μονάδες ECTS. Σύνολο Δ.Μ. στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών 16 Δ.Μ. ή 72 διδακτικές μονάδες ECTS. Από το σύνολο των 16 ΔΜ ή 72 διδακτικών μονάδων ECTS, οι 12 Δ.Μ. ή οι 54 διδακτικές μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων της Ειδίκευσης στην οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής.

Οι υπόλοιπες Δ.Μ. μπορούν να προέρχονται από άλλες ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το αρθρ. 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
(ώρες διδ., ECTS διδασκαλίας, μονάδες)

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Ειδίκευση Αρχαίας Ιστορίας
ΙΑΕ 700: Ελληνική & Λατινική Ιστοριογραφία 3 2 9
ΙΑΕ 701: Εισαγωγή στην Ελληνική και Λατινική Επιγραφική 3 2 9
ΙΑΕ 702: Προβλήματα Ερευνας στην Αρχαία Ιστορία 3 2 9
ΙΑΕ 703: Αρχαική και Κλασική Εποχή 3 2 9
ΙΑΕ 704: Ελληνιστική Εποχή 3 2 9
ΙΡΩ 711: Πολιτική Ιστορία του Ρωμαικού κόσμου 3 2 9
ΙΡΩ 712: Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί της Ρεπουμπλικανικής και Αυτοκρατορικής εποχής. 3 2 9
ΙΡΩ 713: Οι επαρχίες του ρωμαικού κράτους 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
2. Ειδίκευση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
ΙΒΥ 725 : Ιστορία και πολιτισμός κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. 3 2 9
ΙΒΥ 726: Ιστορία και πολιτισμός κατά την μέση Βυζαντινή περίοδο. 3 2 9
ΙΒΥ 727: Ιστορία και πολιτισμός κατά την υστερη Βυζαντινή περίοδο. 3 2 9
ΙΒΥ 728 Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας και Βυζαντινή Διπλωματική 3 2 9
ΙΒΥ 729: Προβλήματα έρευνας στη Βυζαντινή Ιστορία 3 2 9
ΙΒΥ 730: Θεσμοί του Βυζαντίου
ΙΣΛ 745: Ιστορία και πολιτισμός των νοτιοσλαβικών Λαών 3 2 9
ΙΣΛ746: Οι Σλάβοι των Βαλκανίων και της Ρωσίας ως μια πολιτισμική και ορθόδοξη ενότητα. 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
3. Ειδίκευση Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας
ΙΣΤ 750: Θεωρία και μέθοδος της Ιστορίας Α΄ 3 2 9
ΙΣΤ 751: Θεωρία και μέθοδος της Ιστορίας Β΄ 3 2 9
ΙΝΕ 750: Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Α΄ 3 2 9
ΙΝΕ 751: Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Β΄ 3 2 9
ΙΝΕ 752 : Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Γ΄ 3 2 9
ΙΝΧ 750: Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Παγκόσμιας Ιστορίας Α΄ 3 2 9
ΙΝΧ 751: Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης παγκόσμιας Ιστορίας Β΄ 3 2 9
ΙΝΧ 752 : Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης παγκόσμιας Ιστορίας Γ΄ 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
4. Ειδίκευση Ιστορίας Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογίας
ΙΧΑ 750 : Θέματα Νεότερης Ιστορίας της Χερσονήσου του Αίμου Α΄ 3 2 9
ΙΧΑ 751: Θέματα Νεότερης Ιστορίας της Χερσονήσου του Αίμου Β΄ 3 2 9
ΙΧΑ752: Θέματα Νεότερης Ιστορίας της Χερσονήσου του Αίμου Γ΄ 3 2 9
ΙΧΑ753: Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας της Χερσονήσου του Αίμου 3 2 9
ΙΤΛ 750: Θέματα Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Α’ 3 2 9
ΙΤΛ 751 : Θέματα Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Β’. 3 2 9
ΙΤΛ 752: Οθωμανική Τουρκική Διπλωματική και Παλαιογραφία Α’. 3 2 9
ΙΤΛ 753: Οθωμανική Τουρκική Διπλωματική και Παλαιογραφία Β’. 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
1. Ειδίκευση Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΛΑΚ 750: Θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 3 2 9
ΛΑΚ 751: Εθνολογική και λαογραφική έρευνα 3 2 9
ΛΑΚ 752: Θέματα Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 3 2 9
ΛΑΚ 753: Οικονομία και τεχνολογία:Θέματα υλικού πολιτισμού και κατανάλωσης. 3 2 9
ΛΑΚ 754: Πολιτική Ανθρωπολογία, κοινωνική οργάνωση 3 2 9
ΛΑΚ 755: Συμβολικά συστήματα 3 2 9
ΛΑΚ 756: Προφορική και γραπτή δημιουργία 3 2 9
ΛΑΚ 757: Παράδοση και νεωτερικότητα. 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
1. Ειδίκευση στην Προιστορική Αρχαιολογία
ΑΠΡ 826: Αρχαιολογική θεωρία και Μέθοδος Ι 3 2 9
ΑΠΡ 827: Αρχαιολογική θεωρία και Μέθοδος ΙΙ 3 2 9
ΑΠΡ 829: Νεολιθικός Πολιτισμος Ι 3 2 9
ΑΠΡ 830: Νεολιθικός Πολιτισμός ΙΙ 3 2 9
ΑΠΡ 831: Πολιτισμός της εποχής του χαλκού Ι 3 2 9
ΑΠΡ 832 : Πολιτισμός της εποχής του χαλκού ΙΙ 3 2 9
ΑΠΡ 841 : Ειδικά θέματα Προιστορικής Αρχαιολογίας Ι 3 2 9
ΑΠΡ 842 : Ειδικά θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
2. Ειδίκευση Κλασικής Αρχαιολογίας
ΑΚΛ 850: Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος Ι 3 2 9
ΑΚΛ 851 : Εργα τέχνης της Αρχαιολογίας στο φυσικό περιβάλλον. 3 2 9
ΑΚΛ 852 : Κλασσική περίοδος 3 2 9
ΑΚΛ 853 : Δομημένο περιβάλλον. 3 2 9
ΑΚΛ 854 : Ελληνιστική περίοδος 3 2 9
ΑΚΛ 860: Ρωμαική περίοδος 3 2 9
ΑΚΛ 870: Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας: έρευνες και προοπτικές 3 2 9
ΑΚΛ 871 : Ασκήσεις στη μεθοδολογία της Κλασικής Αρχαιολογίας. 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
3. Ειδίκευση στη Βυζαντινή και Μεσοβυζαντινή Αρχαιολογία
ΑΒΥ 875: Ειδικά θέματα βυζαντινής Αρχαιολογίας 3 2 9
ΑΒΥ 876: Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού Ι. 3 2 9
ΑΒΥ 877: Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού ΙΙ 3 2 9
ΑΒΥ 878: Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού ΙΙΙ 3 2 9
ΑΒΥ 879: Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο Ι 3 2 9
ΑΒΥ 880: Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ 3 2 9
ΑΒΥ 881: Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία Ι 3 2 9
ΑΒΥ 882: Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία ΙΙ 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
4. Ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης
ΑΙΤ 900: Η τέχνη της Αναγέννησης 3 2 9
ΑΙΤ901: Ευρωπαϊκή τέχνη του 17ου και 18ου αιώνα 3 2 9
ΑΙΤ902 : Ευρωπαϊκή τέχνη του 19ου αιώνα 3 2 9
ΑΙΤ 903: Η τέχνη από το 1900 ως το Β Παγκόσμιο πόλεμο. 3 2 9
ΑΙΤ 910: Ελληνική τέχνη του 19ου αιώνα 3 2 9
ΑΙΤ 911: Ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα 3 2
ΑΙΤ 912: Ζητήματα Σύγχρονης Τέχνης 3 2 9
ΑΙΤ 915: Ζητήματα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας
5. Ειδίκευση στην Ιστορία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
ΙΑΠ 1. Πολιτισμός και περιβάλλον: Οι κύριες θεωρητικές έννοιες. 3 2 9
ΙΑΠ 2. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του παρελθόντος Ι 3 2 9
ΙΑΠ 3. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του
παρελθόντος ΙΙ 3 2 9
ΙΑΠ 4. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης του χώρου 3 2 9
ΙΑΠ 5. Η ανασύνθεση του φυσικού περιβάλλοντος και οι σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος κατά το παρελθόν 3 2 9
ΙΑΠ 6. Ζητήματα ερμηνείας και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του παρελθόντος. 3 2 9
Δ1. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 3 2 9
Δ2. Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας 3 2 9

Για το Διδακτορικό δίπλωμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 12 του ν 2083/1992.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά το ανώτατο όριο σε 60 φοιτητές. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας απασχολούνται στο Π.Μ.Σ.. Επίσης, τη διδασκαλία μπορούν να αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή άλλων ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12, παρ. 3 του ν.2083/1992.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στις 62.000 Euro και αναλύεται ως εξής:
α. Λειτουργικές δαπάνες (γραφική ύλη, άλλα αναλώσιμα υλικά, φωτοτυπίες, συστηματική ενημέρωση των βιβλιοθηκών σε περιοδικά, συγγράμματα κ.λ.π 30.000 ευρώ.
β. Πρόσκληση επιστημόνων για την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων, διαλέξεων εκπαιδευτικών εκδρομών κ.λ.π. 32.000 ευρώ. Σύνολο 62.000 ευρώ.

Το κόστος καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου μέχρι το ποσό των 23.000 ευρώ και το υπόλοιπο από έσοδα από ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved