ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις

Αθήνα 11.7.2017, 18:22

Η Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνεργαζόμενα Τμήματα αφενός Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αφετέρου Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ιδίου Πανεπιστημίου αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις» για το ακ. έτος 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τον ίδιο τίτλο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά τους θερινούς μήνες.

Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα γίνονται δεκτές από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 22α Σεπτεμβρίου 2017, ενώ ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ορίζεται η 2α Οκτωβρίου 2017.

Για το ακ. έτος 2017-2018 τα τέλη εγγραφής έχουν οριστεί στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200¤). Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατΆ έτος τους εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (μόνο από αυτά τα Τμήματα και όχι από άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Proslipsis.gr

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και, σε περίπτωση πτυχίων προερχόμενων από Ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
2) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
3) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
4) Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για σπουδές στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ.
5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6) Μία φωτογραφία.

Προαιρετικά για συγκέντρωση επιπρόσθετων μορίων:
7) Αποδεικτικά για πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας.
8) Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
9) Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών.
10) Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η επιτυχής ανταπόκριση σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ και ορίζονται από την ΕΔΕ.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 § 1α ν. 3685/2008 κριτηρίων, ως εξής:
i. Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 2,5 (κατΆ ανώτατο όριο 25 μόρια).
ii. Προφορική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει κατΆ ανώτατο όριο 35 μόρια.
iii. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, η οποία λαμβάνει κατΆ κατΆ ανώτατο όριο 10 μόρια.
iv. Συναφής (με το ΔΠΜΣ) επαγγελματική εμπειρία, η οποία λαμβάνει κατΆ ανώτατο όριο 10 μόρια.
v. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, η οποία λαμβάνει κατΆ ανώτατο όριο 5 μόρια.
vi. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ, η οποία λαμβάνει 5 μόρια.
vii. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προερχόμενου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία λαμβάνει δέκα 10 μόρια. Proslipsis.gr

Οι αιτήσεις και τα λοιπά νόμιμα εκδοθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου και να παραδοθούν (να μην αποσταλούν συνεπώς) στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 - 13:00 (υπεύθυνος κ. Δημήτριος Τουρνάς τηλ.: 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2) και φαξ: 2310-995272, email: info@law.auth.gr. Ιστοσελίδα: http://www.law.auth.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ: στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ http://www.law.auth.gr  Σπουδές  Μεταπτυχιακές Σπουδές  Διατμηματικό ΠΜΣ: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved