ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Proslipsis.gr | Αθήνα 8.3.2018, 05:18

Την Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 20181137 (2)
Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και
Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχα-
νίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. συνεδρίας 8/1-02-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 85 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Την παρ.3ε του άρθρου 9, του ν.3685/2008 «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α΄ 148).
5. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύθηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του
Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς στις 23/1/2018 (συνεδρία 1η)
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία
υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης
και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν
στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρ-
μογών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό,
επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας
και του εξωτερικού.
Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
αποτελεί για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και
διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της
ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των
επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιό
του.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνη-
ση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την
απονομή διδακτορικού τίτλου.

Άρθρο 2
Νομικό Θεσμικό πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας οργανώνεται
και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
και των εν ισχύει ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και
αποφάσεων.
Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται
η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιομηχανικής Δι-
οίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της συνέλευσης
του Τμήματος (23/01/2017), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων στα
Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο-
ρικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
Κατηγορία Α:
• Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της
αλλοδαπής.
• Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοτα-
γούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Proslipsis.gr
Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέτει:
α) την ικανοποίηση του κριτηρίου της σειράς κατάτα-
ξης στο ανώτερο 20% της σειράς αποφοίτησης στην ίδια
εξεταστική για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ).
ή
β) την ικανοποίηση του κριτηρίου της σειράς κατάτα-
ξης στο ανώτερο 30% της σειράς αποφοίτησης στην ίδια
εξεταστική περίοδο στο ΔΜΣ που έχουν ολοκληρώσει
για κατόχους ΔΜΣ,
ή
γ) να έχουν ερευνητική εμπειρία που να τεκμηριώνεται
από μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο επιστημο-
νικό περιοδικό με δείκτη απήχησης ή δύο δημοσιεύσεις
σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές.
ή Κατηγορία Β:
Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του
ν. 4485/2017.
Σε ειδικές περιπτώσεις, γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί/
ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με απαιτούμενο χρόνο
λήψης βασικού πτυχίου τουλάχιστον δέκα (10) ακαδη-
μαϊκών εξαμήνων (300 ECTS) και σειράς κατάταξης στο
ανώτερο 30% της σειράς αποφοίτησης στην ίδια εξετα-
στική ή έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκριτο
επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης ή δύο δη-
μοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές.

Άρθρο 4
Διαδικασία προκήρυξης και επιλογής
υποψηφίων διδακτόρων
Το Τμήμα, μετά από απόφαση της συνέλευσης προκη-
ρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Στην προκήρυξη
αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες,
οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής
υποψηφίων διδακτόρων καθώς και οι πρόσθετες υπο-
χρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια
ολοκλήρωσης των διατριβών. Οι προκηρύξεις αυτές δη-
μοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώ-
νται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α
Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει στις ημερομηνίες που
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών, σχετική Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος,
η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η
οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής-, καθώς και
ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν
δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4485/2017
και στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. Proslipsis.gr
Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω απαιτούμενα
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημί-
ου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου
της αλλοδαπής.
2. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
5. Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτε-
ραιοτήτων.
6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον
επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προ-
τίμηση της Αγγλικής (Lower με βαθμό τουλάχιστον Β,
TOEFL με βαθμό άνω του 550, IELTS ή ισοδύναμο)
7. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη
ΔΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα.
8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ-
ηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών.
9. Έγγραφη θετική εισήγηση του προτεινόμενου από
τον/την υποψήφιο/α ως επιβλέποντα της Διδακτορικής
Διατριβής.
- ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Η συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του
ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υπο-
βληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετά-
ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα
έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.
Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη συνέλευση
του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο
οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υπο-
ψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προ-
κειμένου να γίνει δεκτός/η. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/
την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/η δεν έχει
προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση
το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης
του Τμήματος.
Η συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό-
μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική
απόφαση της συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπό-
νησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην
ίδια απόφαση, η συνέλευση δύναται να καθορίσει ως
προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Δι-
ατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή
παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με
την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.
Στην περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι
η ελληνική θα κατατίθεται και περίληψη της διατριβής
στα ελληνικά.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
1. Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν
τα μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθ-
μίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014 και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του
ν. 4485/2017) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
2. Η συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην
προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επί-
βλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει
και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
3. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως
μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π.
α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή.
Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εί-
ναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι
σε άδεια.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλά-
χιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες
του Τμήματος.
Η συνέλευση κάθε Τμήματος καθορίζει με απόφαση
της τον αριθμό των επιβλεπομένων υποψηφίων διδα-
κτόρων ανά επιβλέποντα Καθηγητή και έως πέντε κατ΄
ανώτατο όριο.
Οι περιπτώσεις συνεπίβλεψης Διδακτορικών Διατρι-
βών δεν θα προσμετρώνται στο σύνολο.
4. Ο επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει
την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική,
αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέπο-
ντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμε-
νη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι
τακτική και συνεχής. Proslipsis.gr
5. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι-
βλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνέλευ-
ση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει
σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/
της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης
του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ας. Σε
διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμβά-
νουν χρέη επιβλέποντος/ας, ακόμη και καθ΄ υπέρβαση
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.
6. Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει
να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσα των Διδακτορικών
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται
από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε
η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
7. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει
στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτ-
λο και σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής,
το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων
μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 6
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη
1. Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολο-
γίας είναι δυνατό να συνεργάζεται, με Τμήματα ΑΕΙ,
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του
ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την
εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. (Προϋπόθεση εί-
ναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να
είναι αυτοδύναμο) Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνη-
σης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέ-
πονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
καταρτίζεται και εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους
και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ερευνητικών
κέντρων.
2. Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα
ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστι-
τούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με
συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης,
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται
στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρ-
τίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Ελάχιστη διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορι-
κού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής με μέγιστο χρόνο ολοκλή-
ρωσης τα δέκα (10) έτη.
Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται
κατ΄ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, το
ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού
Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλή-
ρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η συνέλευση, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη δια-
γραφή από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του
υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται
ανεπαρκής, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχι-
στον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου, ή έχει υποπέσει σε
περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφής, ανάρ-
μοστης συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς που αντιβαίνει
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία. Στην απόφαση τεκμη-
ριώνονται οι λόγοι διαγραφής. Διαγραφή υποψήφιου
διδάκτορα από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
μπορεί να γίνει και μετά από αίτηση του ενδιαφερο-
μένου.
Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει ανα-
στολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η συνέλευση κρίνει
τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής
και εφ΄ όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να
συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της
αναστολής, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την
κατάθεση της αίτησης εκπόνησης όρους.
Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της
συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό
εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της συνέλευσης
του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή
θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντα Κανονισμού.

Άρθρο 8
Δικαιώματα, παροχές και υποχρεώσεις
υποψηφίων διδακτόρων
8.1 Δικαιώματα / Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄
κύκλου σπουδών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες
διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρή-
σης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών
βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή
του Διδακτορικού Διπλώματος. Proslipsis.gr
8.2. Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανα-
νέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατ΄ έτος παρουσιά-
ζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτή αναλυτικό
υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής
του Διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και
σχόλια επ΄ αυτού από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και των εκθέσεων
προόδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/
της υποψηφίου/ας διδάκτορα.
Σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ο υποψήφιος διδά-
κτωρ μπορεί να υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή εκτενή και λεπτομερή ερευνητική πρόταση,
η οποία επεκτείνει, εξειδικεύει, ή αναθεωρεί την αρχική
πρόταση, που υπέβαλε κατά την έναρξη των σπουδών.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συνδρά-
μουν επικουρικά στο διδακτικό, εξεταστικό και ερευνη-
τικό έργο του Τμήματος. Οι λεπτομέρειες ορίζονται με
απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρου-
σιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε
σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα περιοδικά
για το σκοπό αυτό.
Με πρόταση του επιβλέποντος, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
έγκριση της συνέλευσης του Τμήματος μπορεί, να ζητή-
σει από τον υποψήφιο διδάκτορα εφ΄ όσον αυτό κρίνεται
απαραίτητο, η υποχρεωτική παρακολούθηση ή / και εξέ-
ταση συγκεκριμένων μαθημάτων του οικείου Τμήματος,
ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μα-
θημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει
να συμβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο πρό-
γραμμα Διδακτορικών Σπουδών, εκτός εξαιρετικών πε-
ριπτώσεων.
Με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται
στους υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος.
Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει ένα μέρος της έρευνας του σε Πα-
νεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της συ-
νέλευσης, προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές
σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστη-
μονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει
ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον,
συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια,
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνας του με
δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου
αυτό είναι εφικτό.
Εφ΄ όσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, τα ΠΜΣ
επιχορηγούν τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτό-
ρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια μετά από απόφαση
της συνέλευσης ή της ΕΔΕ.
Η Διδακτορική Διατριβή και η περίληψη της κατατί-
θενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (σε ηλεκτρονική μορφή) και στο Εθνικό Αρχείο
Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμη-
ρίωσης ΕΚΤ.
Με απόφαση συνέλευσης του Τμήματος και κοινή από-
φαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί
να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία
μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει
τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορι-
κής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει
αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της
Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση
της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει,
λαμβάνοντας υπόψη το δημοσιευμένο έργο του ΥΔ σε
έγκριτα διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης καθώς και
τον έλεγχο της διδακτορικής διατριβής από το σύστημα
λογοκλοπής (Turnitin) που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, την έγκριση ή την αιτιολογημένη
απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει
αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, την οποία υποβάλλει στη
συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει
την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της
δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις - βελτιώ-
σεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Η συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι-
κής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για
την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της
υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα
επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39
παρ.2 β΄ εδάφιο του ν. 4485/2017 και συγκεκριμένα είναι
μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι
είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί-
ας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική
Διατριβή. Proslipsis.gr
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική
Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη
που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 β΄ εδάφιο
του ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται
να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης
και αξιολόγησης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα
οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως
μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της Επταμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημό-
σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία
τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να
συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επτα-
μελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την πα-
ρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποι-
ότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την
συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτή-
ρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί.
Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία του-
λάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με
σχετικό Πρακτικό. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα
τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της
διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη συνέλευση
του Τμήματος.
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή δύναται να ανα-
πέμψει με απόφαση της τη διατριβή για διορθώσεις ή
επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.
Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει υπο-
γραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και
πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο
τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.
Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με
την ακόλουθη κλίμακα:
- Άριστα
- Λίαν Καλώς
- Καλώς

Άρθρο 10
Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του
Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το
Πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης
της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευ-
ση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ας σε Διδά-
κτορα του Τμήματος.
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μετά από την αναγό-
ρευση και καθομολόγηση του/της από την συνέλευση
του Τμήματος, μπορεί να αιτηθεί χορήγηση Βεβαίωσης
Επιτυχούς Περάτωσης.
Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτο-
ρικού Διπλώματος.
Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται
από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την
Γραμματέα του Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στην περίπτωση επιστημονικής συνεργασίας Τμήμα-
τος με Τμήμα αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος
της αλλοδαπής, για εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη το Τμήμα χορηγεί χωριστό τίτλο Διδα-
κτορικού Διπλώματος, στον οποίο γίνεται μνεία και του
άλλου συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον το Ειδικό
πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Π.Σ. δεν ορίζει διαφορετι-
κά. Ο τίτλος αυτός υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον
Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος
που συμμετέχει στη συνεργασία.
Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, το κεί-
μενο του όρκου καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού
Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυ-
πα σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν θρη-
σκευτικό όρκο επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και
συνείδησής τους.
Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών
επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προ-
σόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήμα-
τος μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του
ν. 4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό.
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κα-
νονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved