ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
ΕΑΠ: Οκτώ νέα μεταπτυχιακά προγράμματα

Proslipsis.gr | Αθήνα 04.08.2022, 21:10

Αυτή την περίοδο υποβάλλονται αιτήσεις για 8 Προπτυχιακά και 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, από τα οποία 8 προσφέρονται για πρώτη φορά. 

«Οι καινούριες αυτές ακαδημαϊκές προτάσεις έρχονται σε ένα χρονικό διάστημα αυξημένων απαιτήσεων στην αγορά εργασίας και προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους με γνώμονα τη βέλτιστη επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη», σημειώνουν οι διοργανωτές, οι οποίοι συμπληρώνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τα Προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Πληροφορίες για όλα τα Προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο www.eap.gr. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2610 367600, ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@eap.gr.


ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα Προγράμματα που προσφέρει για πρώτη φορά το ΕΑΠ

•  Interaction Generative Design (IGD) 
•  MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (IME) 
•  Επιδημιολογία (ΕΠΙ) 
•  Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ) 
•  Παραστατικές Τέχνες (ΠΑΤ) 
•  Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας και Ερμηνείας (ΙΤΑ) 
•  Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ) 
•  Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)Λίγα λόγια για το κάθε Πρόγραμμα

Interaction Generative Design
Στο Interaction Generative Design ο σχεδιαστής είναι σε θέση να ορίζει τους στόχους του και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το σχεδιαστικό αποτέλεσμα, όπως είναι η γεωμετρία, το υλικό και η κατασκευαστική μέθοδος, και να παράγει όλες τις πιθανές εκδοχές της λύσης του σχεδιαστικού προβλήματος με βάση τα δεδομένα που έχουν. Έχει δε τη δυνατότητα να μεταβαίνει από λύση σε λύση και να επιλέγει την καταλληλότερη για το σκοπό που σχεδιάζει. Εκτός από τη φάση του σχεδιασμού, το υλοποιημένο προϊόν μπορεί να αλληλεπιδρά με τον κάτοικο, τον επισκέπτη ή τον παρατηρητή του χώρου/αντικειμένου, σε μία συνεχή μεταμόρφωσή του, ανάλογα με τη συνθήκη που καλείται να υπηρετεί.

MSc in Innovation Management and Entrepreneurship
Οι δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την καινοτομία περιλαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες π.χ. τα λεγόμενα ‘soft skills’, δηλαδή τις κοινωνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δεξιότητες, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα ηγεσίας. Κι ενώ κάποιες από αυτές τις δεξιότητες καλλιεργούνται από νεαρή ηλικία μέσω της εστίασης στους κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), άλλες πρέπει να αποκτηθούν εν μέρει μέσω της επίσημης εκπαίδευσης. Η αυξημένη αναγνώριση της σημασίας αυτών των ευρύτερων δεξιοτήτων έχει οδηγήσει πολλές χώρες του ΟΟΣΑ να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και να εξοπλίζουν τους νέους με δεξιότητες τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της καινοτομίας στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν ανεξερεύνητες ευκαιρίες και να καινοτομήσουν σε έναν υπάρχοντα οργανισμό, σε μια οικογενειακή επιχείρηση ή να εξελίξουν τη δική τους καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματικό εγχείρημα. 

Επιδημιολογία 
Το ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό Πρόγραμμα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Θα διδαχτούν επιδημιολογικές μεθόδους, που θα τους βοηθήσουν στην κλινική ιατρική έρευνα, στην πρακτική εφαρμογή της δημόσιας υγείας σε διάφορους τομείς και την αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης και στη διερεύνηση της αιτίας της νόσου και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων για την πρόληψη ή τον έλεγχο της νόσου. 

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού, που προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α) τη μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Παραστατικές Τέχνες
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη θεωρητική μελέτη και ερευνητική προσέγγιση των παραστατικών τεχνών τόσο στο διαχρονικό τους εύρος, εκκινώντας από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, όσο και στο θεματικό, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα για μία εις βάθος κριτική προσέγγιση του αντικειμένου μέσω αφενός της συγκρότησης τριών ειδικεύσεων και αφετέρου της δημιουργίας ενός ευρύτατου φάσματος Θεματικών Ενοτήτων.

Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία
Κύριος στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και συστηματικών γνώσεων στο πεδίο του Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η επιστημονική οπτική που υιοθετείται αφορά στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων-ικανοτήτων και επικοινωνιακής ευελιξίας στον τομέα της ιταλικής γλώσσας, με άξονα τις σύγχρονες, ειδικές επαγγελματικές προοπτικές. Η γλωσσολογική διδακτική προσέγγιση δομείται με βάση ειδικά λεξιλόγια και εξειδικευμένη ορολογία στο πλαίσιο των προτεινόμενων επαγγελματικών και επιστημονικών τομέων.

Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές
Ο πολιτισμός επιτρέπει και διευκολύνει τη δυνατότητα πολλαπλών διασυνδέσεων τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Αυτό εξηγεί την ευελιξία στην απορρόφηση των εκπαιδευομένων, όπως προκύπτει από στοιχεία της διεθνούς εμπειρίας σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Με το παρόν Μεταπτυχιακό το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, συμβάλλει στην καλλιέργεια, την ενδυνάμωση και την εθνική και τοπική ανάπτυξη κατά την παρούσα κρίσιμη καμπή, με αξιοποίηση και επίγνωση της διεθνούς εμπειρίας. Τούτο τόσο για λόγους εκπαίδευσης και θεωρητικής εμβάθυνσης με τρόπο καινοτόμο, ως αντίδραση στην ισοπεδωτική δυναμική της παγκοσμιοποίησης, όσο και για λόγους προώθησης.

Φιλοσοφία και Τέχνες
Το καινοτόμο και πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό απευθύνεται  σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, εντός και εκτός Ελλάδας, που θέλουν να μυηθούν βαθύτερα στη σχέση της Φιλοσοφίας και των Τεχνών δίνοντας τη δυνατότητα παράλληλης και επάλληλης μελέτης και των δύο πεδίων.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved