ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η ψηφιακή διάσταση του νέου σχολείου

 

Αθήνα 8.10.2010,

Το ψηφιακό σχολείο θα είναι βασικός πυλώνας του νέου σχολείου, τονίζεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας. Η χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για την αλλαγή του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών και της σχολικής γνώσης, της διδασκαλίας και της μάθησης, της σχέσης εκπαιδευτικών και μαθητών, της σχέσης γονιών και σχολείου.

Η βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το Ψηφιακό Σχολείο είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα, επισημαίνει το σημείωμα, το οποίο αναφέρει ενδεικτικά ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα:
• 35% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για τα μαθήματά τους (μέσος όρος στην Ε.Ε. 74%).
• 31% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ή σχεδόν καμία εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ (μέσος όρος στην Ε.Ε. 7%).
• 40% των σχολείων έχουν δική τους ιστοσελίδα (εκτιμάται ότι μόλις το 10-15% είναι ενεργές).
• 1, 4% μόλις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και το 3, 7% της Β/θμιας έχουν ενεργή ιστοσελίδα στο ΠΣΔ.
Το ψηφιακό σχολείο αποτελεί λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων που η διοεθνής εμπειρία αναδεικνύει ως κρίσιμες για την επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο προς όφελος του μαθητή.

Βασικοί άξονες
Σύμφωνα πάντα με το σημείωμα του υπουργείου, το ψηφιακό σχολείο υλοποιείται με σειρά δράσεων που οργανώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:
1. Ενίσχυση των υποδομών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολείων με στόχο την δημιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη σύνδεση με το διαδίκτυο, είναι εξοπλισμένη με διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με τη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ.
2. Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχημένο με τα προγράμματα σπουδών ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα μαθήματα.
3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
4. Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων.
5. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις.

Αναλυτικότερα, για καθένα από τους παραπάνω άξονες έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς οι ακόλουθες δράσεις:

Ψηφιακή τάξη
Τα σχολεία προμηθεύονται:
• Συστήματα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, data-projectors) αρχικά στη Β’ Γυμνασίου (1.250 σχολεία που υπέβαλλαν σχετικό αίτημα τους προηγούμενους μήνες) και στη συνέχεια σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου (Α’, Β’, Γ’) και την Στ’ Δημοτικού σε 1.190 Γυμνάσια (60% του συνόλου) και 5.200 Δημοτικά (85% του συνόλου).
• Φορητό εργαστήριο Η/Υ (15 Η/Υ, 1 Wifi, 30USB memory sticks, Ερμάριο τροχήλατο) για τα 800 ολοήμερα δημοτικά και όλα τα Γυμνάσια.
• 1 Η/Υ (σε 400 σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές).
Παράλληλα 1300 σχολεία σε 57 Δήμους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση μέσω Μητροπολιτικών Αστικών Δικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών.
2. Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (e-books)
• Δημιουργείται δημόσια διαθέσιμη ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού, με δυνατότητες ενεργού εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0 στην οποία θα είναι ενσωματωμένα:
• Όλα τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή  και εμπλουτισμένα με πρόσθετο διαδραστικό υλικό (animations, videos, υπερσυνδέσμους, κ.λπ.).
• Ψηφιακή υποστηρικτική διδασκαλία  (βιντεοσκοπημένες πρότυπες διδασκαλίες) για τα βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
• Σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα όπου εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία.
• Πρόσθετο ψηφιακό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια αντιστοιχισμένο ανά ενότητα μαθημάτων από ψηφιακά αρχεία (ΕΡΤ, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, κλπ).
• Δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή εργασιών μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, βαθμολογίες, απουσίες, κ.λπ.).

"Με βάση αυτήν την πλατφόρμα δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στον μεν μαθητή για περαιτέρω εμπέδωση της ύλης και εξάσκηση με τον ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, στο δε γονιό για να ενημερώνεται για όλη την πρόοδο και τη σχολική πορεία του παιδιού του. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει σημαντικά την καθημερινή του διδασκαλία".

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Μια άλλη διάσταση του ψηφιακού σχολείου, σύμφωμα πάντα με το σημείωμα αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιμόρφωση 103.000 εκπαιδευτικών (57.2% του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα μαθήματα ειδικότητας τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ δημιουργείται ειδική e-πλατφόρμα για από απόσταση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλαγές επιφέρονται και στην ηλεκτρονική διοίκηση της εκπαίδευσης:
• Αντικαθίστανται τα διαφορετικά σημερινά βασικά συστήματα καταγραφής δεδομένων του εκπαιδευτικού συστήματος (e-survey, e-school, e-data center, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διορισμών και προσλήψεων) με ένα ενιαίο διαλειτουργικό σύστημα, στο οποίο θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας ανάλογα με το επίπεδο της λειτουργίας του (π.χ. ο γονιός του παιδιού του, ο εκπαιδευτικός της τάξης του, ο σχολικός σύμβουλος των σχολείων που εποπτεύει, κ.ο.κ.).
• Αναπτύσεται ιστοσελίδα σε κάθε σχολείο και αποκεντρωμένη υπηρεσία του υπουργείου προκειμένου να αναρτώνται οι αποφάσεις και τα πεπραγμένα τους, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.
• Όλα τα σχολεία της χώρας αποκτούν την ηλεκτρονική τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία τους (μαθητές, προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ).

Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις
Άλλες υποστηρικτικές δράσεις του ψηφιακού σχολείου είναι οι ακόλουθες:
• Αναπτύσσεται σύστημα υποστήριξης των σχολείων (helpdesk) σε κεντρικό  και περιφερειακό επίπεδο.
• Προωθείται η αριστεία και η καινοτομία στη χρήση των ΤΠΕ από την εκπαιδευτική κοινότητα (βραβεία, διαγωνισμοί, κλπ).
• Διεξάγονται μικρές έρευνες ανίχνευσης των τεχνικών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων για την καλή ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο καθώς και αξιολόγησης πειραματικών και καινοτομικών δράσεων.
• Πιστοποιούνται οι γνώσεις στις ΤΠΕ όλων των μαθητών στη Γ’ Γυμνασίου.
• Αναλαμβάνεται δράση με στόχο την ενημέρωση γονέων, μαθητών, και εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (safer internet).
• Η εκπαιδευτική τηλεόραση μετατρέπεται σε multimedia πλατφόρμα συνδεδεμένη με τα σημαντικότερα sites κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα το περιβάλλον για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους projects: video, online games, social networking services, blogs, twitter, wiki-based projects.

Παρουσίαση
Την ψηφιακή διάσταση του νέου σχολείου παρουσίασε σήμερα στις εγκαταστάσεις των ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Μούδρου στη Λήμνο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, παρουσία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
www.sch.gr.

* Βίντεο για την παρουσίαση της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου, μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

* Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου και της παρουσίασης της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο Πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου, επισκέφθηκε σήμερα το 1ο Επαγγελματικό - Γενικό Λύκειο Μούδρου, στη Λήμνο, όπου έγινε η παρουσίαση της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου.
Ο Πρωθυπουργός αφού ενημερώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έκανε την ακόλουθη παρέμβαση:

Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πρώτα απ’ όλα, να συγχαρώ το Γενικό Γραμματέα, τον κ. Κουλαϊδή, τον Ειδικό Γραμματέα και, βεβαίως, την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για την πολύ σημαντική, θα έλεγα, και ιστορική δουλειά που γίνεται για το ελληνικό σχολείο. Γιατί πριν από ένα χρόνο, όταν πρωτοξεκινήσαμε, είχαμε πει να θέσουμε ως στόχο την ψηφιοποίηση του σχολείου, το «Ψηφιακό Σχολείο». Και σήμερα, γίνεται πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεωρητική εξαγγελία για το αύριο, για κάποια στιγμή στο μέλλον. Σήμερα, ήδη μπορεί και λειτουργεί. Συγχαρητήρια, λοιπόν, για τη δουλειά σας.
Και βεβαίως, να συγχαρώ τους καθηγητές του Λυκείου, αλλά και τα παιδιά, για το σεβασμό που βλέπω ότι δείχνουν απέναντι στο ίδιο το σχολείο, τη σχολική κοινότητα, τις υποδομές και για τη διάθεσή τους για μάθηση. Και ιδιαίτερα στους καθηγητές, εδώ, βλέπω ένα μεράκι, που δεν είναι πάντα υπαρκτό.
Ξέρω ότι πάρα πολλοί καθηγητές στην Ελλάδα πονάνε το επάγγελμά τους, αλλά υπάρχει η αίσθηση της απαξίωσης, στην οποία, όμως, εσείς έχετε αντισταθεί. Έχετε αντισταθεί σε αυτή την απαξίωση και προσφέρετε πραγματικά και με το παραπάνω. Συγχαρητήρια σε εσάς, που δίνετε ένα παράδειγμα και που αποτελείτε ένα πρότυπο, διαφορετικό απ’ ό,τι λέγεται συνήθως ότι υπάρχει - μια προκατάληψη, γύρω από το τι είναι σήμερα ο εκπαιδευτικός.
Αλλά συγχαρητήρια και σε εσάς, τα παιδιά, που είστε εδώ, στη Λήμνο, σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση σε πολλά, που ίσως άλλα παιδιά και άλλα σχολεία έχουν, και όμως έχετε μία τόσο σημαντική πρόοδο.
Εγώ δεν θα βγάλω κάποιο λόγο. Έχω σημειώσει, ακούγοντας και τα δικά σας σχόλια στα εργαστήρια και εδώ, με την παρουσία και της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Κουλαϊδή, και θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις, για να μου πείτε και εσείς πώς βλέπετε αυτή τη νέα εξέλιξη. Καταρχήν, πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε αρκετά το computer, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή; Πόσοι δεν χρησιμοποιείτε καθόλου τον υπολογιστή; Πόσοι από εσάς έχετε κινητά;
Επειδή έθεσε το πρώτο ερώτημα η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι λένε κάποιοι εκπαιδευτικοί ή και άλλοι, «μα, τώρα τι τα χρειαζόμαστε αυτά, αυτούς τους υπολογιστές και αυτό το Ψηφιακό Σχολείο», θέλω να σας ρωτήσω, ποια χώρα νομίζετε ότι είναι ίσως από τις πιο εξελιγμένες σε κινητά, από τα οποία οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο πληροφόρηση, αλλά γίνονται ακόμα και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτό που εμείς έχουμε, ή κάποιοι μπορεί να έχουν, την πιστωτική κάρτα, γίνεται πια μέσω του κινητού. Και βεβαίως, μέσα από αυτό παίρνουν πληροφορίες και για την υγεία. Ποια χώρα νομίζετε, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ εξελιγμένη σε αυτό και θεωρείται ίσως από τις πρωτοπόρες σε αυτό τον τομέα;
Μπορεί να πει κανείς κάποια χώρα; Ή σε ποια ήπειρο είναι αυτή η χώρα;
ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Στην Ασία, η Ιαπωνία ίσως.
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Στην Ασία, πραγματικά, η Ιαπωνία έχει πολύ μεγάλη χρήση των κινητών, έχεις δίκιο.
Αλλά η χώρα για την οποία μιλάω είναι η Νιγηρία, στην Αφρική. Γιατί; Επειδή δεν έχουν υποδομές, δεν έχουν σωστά σχολεία και επειδή έχουν πολλά προβλήματα, βρήκαν το φθηνό κινητό ως ένα υποκατάστατο, ή ως ένα τρόπο να πάνε πολύ γρήγορα, να πάνε πιο μπροστά, απ’ ό,τι θα μπορούσαν με μια πιο συμβατική μέθοδο.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούμε και εμείς - όχι ότι δεν πρέπει να θεραπεύσουμε τα προβλήματα που έχει το ελληνικό σχολείο, με καλύτερα κτίρια και λοιπά - ότι αυτό το εργαλείο είναι ένας τρόπος, για να κάνουμε ένα άλμα μπροστά πολύ πιο γρήγορα και να πρωτοπορήσουμε.
Θέλω να ρωτήσω ποιος από εσάς, τα παιδιά, ξέρει να χειρίζεται καλά το computer και μπαίνει τακτικά στο Διαδίκτυο; Είναι κάποιος από εσάς που μπαίνει τακτικά; Πώς σε λένε; Χάρη. Θα μπορούσες να διδάξεις εσύ τους καθηγητές σου;
ΜΑΘΗΤΗΣ: Άμα χρειαστεί!
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Να μια λύση! Είναι μία ανατροπή της σχέσης, αλλά αν θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι σε αυτή την εποχή, αυτό το οποίο λέει ο Χάρης είναι εφικτό.
Αυτή είναι η πιο καλή στιγμή, γιατί επιμορφωτές είναι πλέον τα ίδια τα παιδιά, τα οποία έχουν πια μια εξοικείωση - αφού το ζουν ως μια φυσική, ως δεύτερη φύση, ας το πούμε έτσι - με το θέμα του Διαδικτύου. Και όχι μόνο του Διαδικτύου, αλλά και της ηλεκτρονικής εποχής.
Θέλω να κάνω, όμως, και άλλες ερωτήσεις. Τους γονείς σας, θα τους μαθαίνατε; Τους μαθαίνετε μάλλον; Υπάρχουν κάποιοι γονείς, που ενδιαφέρονται για το Διαδίκτυο; Όχι τόσο.
Το βιβλίο το είδατε; Το ηλεκτρονικό βιβλίο που μου έδωσαν, αλλά και το σημερινό βιβλίο; Σκεφτείτε, με αυτά που σας έδειξε ο κ. Κουλαϊδής, πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να έχει το βιβλίο. Πρώτα απ’ όλα, η πρόσβαση.
Σκεφτείτε, επίσης, ότι για μία αλλαγή σήμερα, σε ένα συμβατικό βιβλίο, μία λέξη να θέλουμε να αλλάξουμε, χρειάζεται να ξανατυπωθούν πόσες εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία. Σκεφτείτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί και πόσα χρόνια θα περάσουν για να φτάσει το βιβλίο, από την αλλαγή αυτή, στην τάξη. Και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις.
Σήμερα, όμως, μπορούμε ένα παλιό βιβλίο, να το συμπληρώσουμε πολύ γρήγορα και, ουσιαστικά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να έχει φτάσει σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους καθηγητές.
Οι ασκήσεις, που είπε επίσης ο κ. Κουλαϊδής, μπορεί να αναμορφώνονται, να αλλάζουν, να δοκιμάζονται νέες και να εξελίσσονται. Σημειώσεις, που δεν θα είναι μόνο του καθηγητή, αλλά και των ίδιων των μαθητών. Μπορεί να βοηθήσει ο ένας μαθητής τον άλλο; Όχι μόνο στην ίδια τάξη, αλλά και σε ένα άλλο σχολείο και σε μια άλλη περιοχή.
Σκεφτείτε, επίσης, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά σκεφτείτε και τον Ελληνισμό της Διασποράς, που θα έχει πρόσβαση σε μαθήματα τα οποία, σήμερα, δεν μπορούμε να τα δώσουμε μέσα από μία συμβατική μέθοδο.
Το φροντιστήριο, το είδατε. Ένα μεγάλο κόστος για την οικογένεια, για το γονιό. Βεβαίως, αυτό δεν θα αλλάξει μόνο με το ψηφιακό βιβλίο, ή μόνο με τη φροντιστηριακή στήριξη μέσω του Διαδικτύου. Θα αλλάξει και με τον τρόπο εισαγωγής και με τη μέθοδο που προτείνουμε, ώστε να έχει περισσότερες επιλογές ο νέος, μπαίνοντας στο Πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΙ. Να μην είναι δηλαδή δεσμευμένος από την επιλογή του στις εξετάσεις, για το τι θα ακολουθήσει, αλλά να μπορεί να έχει πολλές επιλογές, όταν μπει στο Πανεπιστήμιο.
Αν μπει στο Πολυτεχνείο, να μπει στο Πολυτεχνείο. Το τι θα βγει, θα το δοκιμάσει μέσα στο Πολυτεχνείο, ή σε ένα ΤΕΙ. Μπορεί να ξεκινήσει από κάτι, τελικά όμως, να έχει ένα συνδυασμό, ή να έχει ένα τελείως διαφορετικό αντικείμενο, διότι είδε μέσα από την πράξη ότι κάτι άλλο τον τραβάει, κάτι άλλο τον ενδιαφέρει. Άρα, λοιπόν, αυτό θα μειώσει και την πίεση που έχει σήμερα ο μαθητής στο Λύκειο, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει στην τάδε Σχολή.
Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και το κόστος στο περιβάλλον, με όλα τα δέντρα τα οποία κόβουμε αναγκαστικά και το χαρτί που χρησιμοποιούμε, θα μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Θα υπάρχουν βεβαίως τα βιβλία, κάποια στιγμή, όμως, αυτά τα βιβλία θα είναι ίσως σε μια βιβλιοθήκη σε ένα σχολείο, τα οποία μπορεί να δανείζεται ένας μαθητής, αλλά η βασική του δουλειά θα γίνεται μέσα από τον υπολογιστή.
Ένα άλλο, επίσης σημαντικό, είναι ότι εσείς θα δώσετε εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Για σκεφτείτε, αν θα μπορούσατε να τις κάνετε αυτές τις εξετάσεις και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, πριν τις δώσετε. Όχι να σας δώσουν τα θέματα, αλλά να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας, περίπου σαν να κάνετε εξετάσεις.
Άρα, αυτό που θα είναι και ένα επόμενο στάδιο είναι η προσομοίωση των εξετάσεων, μέσω του υπολογιστή. Δηλαδή, να μην πάτε εκεί με το τρακ, με το φόβο, με το άγχος, με την αίσθηση ότι, μπορεί μία στιγμή να είναι τόσο καθοριστική για τη ζωή σας, μέσα σε λίγες ώρες, αλλά να έχετε κάνει τη διαδικασία αυτή και, μάλιστα, να αξιολογηθείτε, να αυτό-αξιολογηθείτε, να δείτε ότι «εδώ πήγα καλά, εκεί δεν πήγα τόσο καλά, εδώ πήρα αυτό το βαθμό».
Συνεπώς, η επόμενη φάση, που θα βοηθήσει πάρα πολύ τους νέους – βέβαια, δεν θα το προλάβετε εσείς - θα είναι ακριβώς η δυνατότητα του μαθητή να δοκιμάζει τον εαυτό του, όχι μόνο για τις γενικές εξετάσεις, αλλά θα έλεγα και καθ’όλη τη διάρκεια του σχολείου. Να μπαίνει μέσα στο σύστημα και να λέει, «θέλω να δω τώρα, πόσο καλός είμαι στη Φυσική, να μπω να κάνω την άσκηση, να κάνω την αυτό-αξιολόγησή μου». Και βεβαίως, αυτό θα είναι και ένα βοήθημα για τον καθηγητή.
Επίσης, αυτό στο οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το Ψηφιακό Σχολείο είναι στην επιλογή των επαγγελμάτων. Διότι αυτή τη στιγμή, η ύλη την οποία έχετε, δεν σας δίνει πολύ μεγάλη εικόνα για το τι σημαίνει ένα επάγγελμα. Θα μπορέσετε εσείς, λοιπόν, να δείτε επαγγέλματα, να μάθετε τι γνώσεις χρειάζονται και πώς είναι αυτά, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επίσης, εάν εσείς θα μπορούσατε να παράγετε υλικό. Είδα κάποιον επάνω, ο οποίος έχει φτιάξει ένα blog και παράγει ένα υλικό. Εσείς, από τις δικές σας σημειώσεις, θα μπορούσατε; Ή στο youtube, ή με μικρά βιντεάκια, θα βλέπατε τη δυνατότητα να παράγετε υλικό;
Ρωτώ αν, παραδείγματος χάριν, επειδή μιλούσαμε για τον πολιτισμό, θα μπορούσε η τάξη σας να πει ότι, «εμείς θα παρουσιάσουμε τη Λήμνο, ή θα παρουσιάσουμε τον πολιτισμό της Λήμνου, ή μία περιοχή της Λήμνου, ή κάποια τραγούδια από τη Λήμνο, ή τα προϊόντα της, ή πώς φτιάχνεται το ούζο στη Λήμνο». Θα μπορούσατε εσείς να παράγετε ένα τέτοιο υλικό, το οποίο μετά θα μπορούσε να είναι υλικό και για άλλα σχολεία, για να το δουν και να μάθουν τι είναι η Λήμνος; Ή για να βοηθηθεί ο τουρισμός της Λήμνου, ή η παραγωγικότητα της Λήμνου; Πώς το βλέπετε εσείς αυτό; Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Έχει κάνει κάποιος από εσάς βιντεάκι;
ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Δεν έχω κάνει βιντεάκι, έχω φτιάξει βιβλίο για τη Λήμνο, για τις περιοχές. Ήταν ιδιαίτερα εύκολο.
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Άρα, λοιπόν, εσύ λες ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει. Το κάνατε δηλαδή σε κανονικό βιβλίο, σε χαρτί. Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή;
ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Σε ψηφιακή μορφή, δεν πιστεύω ότι υπάρχει το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα.
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα μπορούσατε, δηλαδή, να το φτιάχνατε σε ψηφιακή μορφή, και αυτό να γίνεται συνεχώς, να εμπλουτίζεται και να αναπτύσσεται.
Αυτό το λέω, γιατί πάμε από ένα σχολείο, που απλώς καταναλώνει, απλώς αφομοιώνετε παθητικά δηλαδή, όπως καθόμαστε σήμερα εδώ και μας ακούτε, σε ένα σχολείο, το οποίο θα είναι πολύ πιο παραγωγικό. Δηλαδή, θα παράγει γνώση, θα παράγει ιδέες, θα παράγει σκέψη, για το πώς θα αλλάξουμε μεγάλα προβλήματα, όπως το περιβάλλον και η ανάπτυξη. Και η γνώση θα είναι ένα εργαλείο, για να δούμε πώς θα παράγουμε κάτι νέο - ένα νέο προϊόν, μια νέα ιδέα, μια νέα προσέγγιση.
Και αυτό, θα το βρείτε και στη ζωή σας, πολύ περισσότερο. Και είναι σημαντικό, επίσης, γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, που όλα τα επαγγέλματα αλλάζουν. Είτε μηχανικός είναι κανείς, είτε ηλεκτρονικός -  όπως είδαμε πάνω, τα παιδιά, με τη ραγδαία εξέλιξη στην τηλεόραση, από την αναλογική στην ψηφιακή, κοίταζαν πώς θα συναρμολογούν τις τηλεοράσεις - σημαίνει ότι τελειώνοντας και παίρνοντας ένα πτυχίο, δεν τελείωσε και η γνώση.
Και το λέω αυτό, γιατί κι εγώ έχω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και υπάρχουν πολλές μορφές, δεν κάνω καμία διαφήμιση κάποιας εταιρείας, αλλά θα δούμε όλο και περισσότερο ότι θα αλλάζουν τα βιβλία. Αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Και βεβαίως, και εμείς στη δουλειά μας πρέπει να μαθαίνουμε.
Πολλές φορές, υπάρχει η αίσθηση ότι αν είσαι στην πολιτική ή στην εξουσία, τα ξέρεις όλα. Το αντίθετο πρέπει να λέμε, ότι όπου και να είσαι, πρέπει συνεχώς να μαθαίνεις.
Ποιο είναι το πιο δύσκολο θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ως χώρα, τους τελευταίους μήνες; Κάποιο από τα παιδιά να μας πει, ποιο ήταν το πιο μεγάλο θέμα που όλοι συζητούσαμε;
ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Η οικονομική κρίση.
Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η οικονομική κρίση, αυτό ήταν. Εγώ, πέρα από τους συμβούλους μου, τους Υπουργούς, τους συνεργάτες, τη Δημόσια Διοίκηση, μπορούσα να κατεβάσω, και κατέβασα από το Διαδίκτυο, βιβλία από τους μεγαλύτερους αναλυτές, για την οικονομική κρίση. Για να μπορώ κι εγώ να παρακολουθώ την τελευταία λέξη των εξελίξεων. Να ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο είναι εδώ και λέγεται, «Μετά το σοκ – δηλαδή, μετά την κρίση του 2008 - Η νέα Οικονομία» του Ράις, ο οποίος ήταν Υπουργός Εργασίας στην Κυβέρνηση Κλίντον, στην Αμερική.
Θα δείτε ότι η γνώση θα είναι ένας σύντροφός σας, σε όλη σας τη ζωή. Και ακριβώς αυτή η ψηφιακή λογική του σχολείου, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε συνεχώς πρόσβαση στη γνώση, αλλά και να είστε κι εσείς παραγωγοί αυτής της γνώσης, είτε για την προσωπική σας ζωή και την οικογένειά σας, είτε για την τοπική οικονομία, είτε ακόμη και για το επάγγελμά σας.
Εγώ θέλω να σας συγχαρώ όλους, και εσάς παιδιά και βεβαίως, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό κουράγιο και καλή δύναμη, για τις εξετάσεις που έχετε μπροστά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Παρουσίαση της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

«Ούτε ένα παιδί δεν πρέπει να μείνει πίσω από τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που γίνεται σε όλο τον κόσμο»

Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Βασίλης Κουλαϊδής, παρουσίασαν σήμερα, 08/10/2010, την ψηφιακή διάσταση του Νέου Σχολείου και ανακοίνωσαν την ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalschool.ypaideias.gr/
Η παρουσίαση  έγινε στο ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Μούδρου στη Λήμνο, παρουσία του Πρωθυπουργού, Γ. Α. Παπανδρέου, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η Υπουργός συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Μούδρου για το σχολείο τους, το οποίο χαρακτήρισε φωτεινό παράδειγμα.
Παρουσιάζοντας την ψηφιακή διάσταση του Νέου Σχολείου ανέφερε:
Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το Ψηφιακό Σχολείο, που είναι μια διάσταση του Νέου Σχολείου.
Σήμερα η Τεχνολογία στο σχολείο είναι όπως το μολύβι, το χαρτί, το βιβλίο.
Πριν από αρκετούς αιώνες η τυπογραφία άλλαξε τον κόσμο της  γνώσης. Βιβλία είχαν μόνο οι πλούσιοι και ειδικές τάξεις. Η τυπογραφία, όμως,  έφερε το βιβλίο σε κάθε παιδί, σε κάθε σπίτι. Άλλαξε τα δεδομένα στην Εκπαίδευση.
Σήμερα η ψηφιακή διάσταση του Νέου Σχολείου αλλάζει και πάλι τα δεδομένα στην Εκπαίδευση. Το βιβλίο φέρνει τη συγκεκριμένη πληροφορία σε κάθε παιδί. Το διαδίκτυο και η Τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα στη γνώση, στην πληροφορία -  σε αυτό που παράγεται κάθε στιγμή σε όλα τα σημεία του κόσμου - και στη δικτύωση – κάνουμε φίλους σε όλο τον κόσμο.
Το στοίχημα για  το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι να έχουν κομπιούτερ τα σχολεία, ούτε να γίνεται το μάθημα της πληροφορικής. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό:  Η  πληροφορική και το διαδίκτυο να αποτελούν εργαλείο για όλα τα μαθήματα και σε όλους τους τρόπους διδασκαλίας.
Για να μπορέσουμε να πάμε από το εκπαιδευτικό σύστημα και τον τρόπο μάθησης που έχουμε σήμερα στο καινούργιο, χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Έχει γίνει μεγάλη προεργασία. Και οι δάσκαλοι έχουν δουλέψει, αγοράσαμε πολλές φορές υπολογιστές και επενδύσεις έχουν γίνει. Αυτά πρέπει τώρα να τα κάνουμε ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο σχέδιο, που θα  λειτουργήσει για πολλά χρόνια και θα το ακολουθήσουν πολλές κυβερνήσεις.
Αλλάζουμε τη λογική. Η λογική «να έχω ένα υπολογιστή» ανήκει στο παρελθόν .
Έχουμε ένα σχέδιο σε υλοποίηση. Αφορά υποδομές, πώς θα φτάσει το διαδίκτυο παντού, το υλικό που πρέπει να έχουν οι μαθητές στα χέρια τους, την εκπαίδευση των δασκάλων  και κυρίως το εκπαιδευτικό υλικό. Γιατί αν δεν μετατρέψουμε το υλικό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υπάρχει και ηλεκτρονικά, τότε δεν μπορεί να γίνει η διδασκαλία.
Όταν μιλάμε για το ψηφιακό σχολείο, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια διάσταση του Νέου Σχολείου. Δεν θέλουμε να πάμε απλώς από το σχολείο που έχουμε στο ψηφιακό σχολείο. Θέλουμε να πάμε στο Νέο Σχολείο, που έχει πολλές διαστάσεις :  τα προγράμματα σπουδών – που αλλάζουν από την Α’ δημοτικού μέχρι την Γ’ λυκείου,  τον διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών – ξεκινάει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης που έγινε ποτέ-  την αξιολόγηση στο σχολείο -ώστε κάθε σχολείο να αυτοαξιολογείται, να βοηθά τον εαυτό του να βελτιώνεται-  το νέο ψηφιακό υλικό που θα δείτε σήμερα, την ηλεκτρονική βοήθεια των παιδιών - πώς μπορεί κανείς μέσα  από την οθόνη και το διαδίκτυο να έχει τη βοήθεια που χρειάζεται.
Πολλές φορές όταν μιλάμε για το ψηφιακό σχολείο ή για τους υπολογιστές υπάρχει ένας εύκολος αντίλογος «Καλά αυτό μας λείπει; Έχουμε τόσα προβλήματα στην εκπαίδευση».
Πρώτο ερώτημα :  Έχει η χώρα υποδομές για να μιλήσουμε για ψηφιακό σχολείο;
Σήμερα σύνδεση με το διαδίκτυο έχει το 97% των σχολείων και υπάρχει και ένα 3 % - κυρίως νηπιαγωγεία- χωρίς διαδίκτυο. Άρα έχουμε τη διασύνδεση. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα της κυβέρνηση σε συνεργασία με τους δήμους, για οπτικές ίνες ,ώστε σε 3 χρόνια να έχουμε την υψηλότερη τεχνολογία στα σχολεία. Από εκεί ξεκινάμε.
Δεύτερο ερώτημα :  Δεν έχουμε σχολικά κτήρια. Έχουμε παρά πολλά προβλήματα στη σχολική στέγη. Οι υπολογιστές μας λείπουν;
Σε όλη την Ελλάδα τα σχολεία δεν είναι τόσο όμορφα. Έχουμε πραγματικά μεγάλα προβλήματα στη σχολική στέγη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία θέλουν χρόνο για να λυθούν.  Τα σχολεία δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι δυνατόν να πούμε ότι θα φτιάξουμε πρώτα όλα τα σχολεία και μετά θα ασχοληθούμε με το διαδίκτυο; Όχι βέβαια. Από τα σχολεία που έχουν μεγάλα προβλήματα θα ξεκινήσουμε. Ούτε ένα παιδί δεν πρέπει να μείνει πίσω από τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν θα περιμένουμε να κάνουμε τα τέλεια ντουβάρια, για να πάρουν τα παιδιά της σημερινής γενιάς αυτό που χρειάζονται ώστε αντιμετωπίσουν το αύριο. Τώρα και για όλους. Γιατί η ψηφιακή διάσταση του Νέου Σχολείο, είναι σήμερα προϋπόθεση για ίσες ευκαιρίες σε  όλα τα παιδιά, όπου κ αι αν βρίσκονται - στο νησί, στο χωριό, στο βουνό, στη φτωχική γειτονιά του μεγάλου αστικού κέντρου. 
Και η τρίτη ερώτηση : Πώς θα το υλοποιήσετε; Με τι δασκάλους, με τι καθηγητές;  Μπορούν; Ξέρουν;
Υπάρχει σήμερα ένα 32% των εκπαιδευτικών που έχουν εκπαιδευτεί, ένα 30% που δεν γνωρίζουν - κατά δήλωσή τους - και ένα ποσοστό 30%  που είναι πολύ εξελιγμένοι. Περίπου το 40% των σχολείων έχει ιστοσελίδα, αλλά όχι πάντα ενεργή. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που έχει και τη δική του σελίδα. Ξέροντας ποια είναι η σημερινή κατάσταση, έχουμε κάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε 3 χρόνια με την ειδική εκπαίδευση και ειδική επιμόρφωση που θα κάνουμε, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα  μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του διαδικτύου, ώστε η χώρα να μπει στη νέα εποχή.
Αγαπητοί μαθητές, όλη αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή  στο σχολείο, που γίνεται με προσεκτικά και συγχρονισμένα βήματα, θέλει χρόνο.  Γιατί η Παιδεία, όσο κανένα άλλος τομέας, χρειάζεται χρόνο και έχει ένα σύνθημα «Πρώτα ο μαθητής». Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ό,τι κάνουμε έχει πάντα μια προτεραιότητα : τα νέα παιδιά, εσάς, που είστε το μέλλον. Σε εσάς στηρίζουμε όλες τις ελπίδες μας.
Όλος αυτός ο σχεδιασμός υλοποιεί ένα όραμα και ένα μεγάλο πάθος του Πρωθυπουργού -  για το οποίο μίλησε πολλά χρόνια πριν- να αλλάξει το ελληνικό σχολείο, μπαίνοντας μέσα στην πρωτοπορία να γίνει «το σχολείο του κόσμου». Αυτό το ελληνικό σχολείο, με τα προβλήματα που περιέγραψα πριν,  θα συμμετέχει στην πρωτοπορία των σχολείων του κόσμου, με τη βοήθεια όλων, εκπαιδευτικών και μαθητών .

Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Βασίλης Κουλαϊδής, παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα και τη χρηστικότητά της τόσο στη μελέτη των μαθημάτων όσο και στην ανεύρεση επιπρόσθετου υλικού για την κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων.
 Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρονική υποστήριξη που θα έχουν από φέτος οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, σε βασικά μαθήματα, κατά την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
«Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές ως εργαλείο για να μαθαίνουμε περισσότερα και πιο ευχάριστα, μετατρέπουμε το σχολείο σε ένα χώρο χαράς και δημιουργίας» υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας τονίζοντας παράλληλα ότι υλοποιείται μια δέσμευση, μια διάσταση του Νέου Σχολείου που είναι η εισαγωγή των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved