ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ηepis: Σημαντική η πρωτοβουλία Digital Agenda for Europe

 

Αθήνα 17.11.2010, 12:32

Σημαντική θεωρεί την πρωτοβουλία «Digital Agenda for Europe» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η HEPIS, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ενώνει όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών της αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα με σκοπό να προωθήσει τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και να αναπτύξει την επαγγελματική τους καταξίωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, θεωρεί την πρωτοβουλία επίκαιρη και αναγκαία για τη προώθηση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής με τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακά αποτελεσματικής Ευρώπης. "Η πρωτοβουλία Digital Agenda for Europe είναι η πρώτη από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής Europe2020. Η βελτιωμένη ψηφιακή μόρφωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια για να ενδυναμωθεί η οικονομία της Ελλάδας, να τροφοδοτηθεί ένα καινοτόμο εργατικό δυναμικό, και να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα. Επιπλέον, θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχίας μιας πολιτικής για  βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία Digital Agenda for Europe είναι επίκαιρη όσο ποτέ εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Η έξοδος από την ύφεση προϋποθέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων".

Η HEPIS συμπορεύεται με τη CEPIS (Council of European Informatics Society) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτρέπει το κράτος να εφαρμόσει μακροπρόθεσμη στρατηγική και πρωτοβουλίες για την ψηφιακή μόρφωση και τις ψηφιακές δεξιότητες.
 
 Η CEPIS, ως φορέας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και το πανευρωπαϊκό δίκτυο των εθνικών φορέων επιβεβαίωσαν τη δέσμευση στους στόχους της ψηφιακής ατζέντας και έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την εφαρμογή της, ώστε να:
- Εξασφαλιστεί η ευκαιρία σε 5.000.000 πολίτες να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες.
- Μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν τις ικανότητες να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, και να προωθηθεί η χρήση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου στους μελλοντικούς ψηφιακούς πολίτες.
- Προωθηθούν προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, παρέχοντας παράλληλα στη νεολαία του σήμερα τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη στην αγορά εργασίας του αύριο.
- Ληφθούν ειδικά μέτρα για περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, να ενθαρρυνθούν και να τύχουν της απαραίτητης υποστήριξης ώστε να προετοιμαστούν για συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
- Επιτευχθεί η συνεργασία με τα όλα τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών ψηφιακής μόρφωσης και την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές.

Η CEPIS εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της από την Κεντρική Δράση 10, σύμφωνα με την οποία προτείνεται να τεθούν, η ψηφιακή παιδεία και οι ψηφιακές δεξιότητες ως προτεραιότητα για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. "Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και η βελτιωμένη ταχύτητα στις ευρυζωνικές συνδέσεις δεν μπορούν να συνεισφέρουν επαρκώς στη βελτίωση των ποσοστών της ψηφιακής παιδείας εάν δεν υπάρξει παράλληλα επένδυση σε δεξιότητες. Είναι πραγματικά σημαντικό να ευθυγραμμίζεται η χρηματοδότηση των υποδομών με τη χρηματοδότηση των δεξιοτήτων, που αποδεικνύεται αποτελεσματική μόνο όταν παρέχεται μέσω επίσημων προγραμμάτων με μετρήσιμα αποτελέσματα".

Επίσης, χαιρετίζει την Κεντρική Δράση 11, η οποία περιγράφει την ανάπτυξη εργαλείων για τον καθορισμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων των επαγγελματιών και των χρηστών στις ΤΠΕ. Η πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς είναι ένα τέτοιο εργαλείο, που επιτρέπει στους εργοδότες να εντοπίζουν εύκολα το επίπεδο των υφιστάμενων και των μελλοντικών τους εργαζομένων.

"Αποτελεί κοινή πεποίθηση πως απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση από όλα τα Κράτη Μέλη σχετικά με την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ και της κατάρτισης στις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές - τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Η HEPIS, ως ο επίσημος εκπρόσωπος της CEPIS στην Ελλάδα συμπορεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλεί το Κράτος να εφαρμόσει μακροπρόθεσμη στρατηγική και πρωτοβουλίες για την ψηφιακή μόρφωση και τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και να τα εντάξει στην εθνική πολιτική ως μέσο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης", καταλήγει η ανακοίνωση.

Η HEPIS, ως ο επίσημος εκπρόσωπος της CEPIS στην Ελλάδα, ξεκινά άμεσα μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία για να προωθήσει τις Δράσεις της πρωτοβουλίας αυτής, επιδιώκοντας να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. 

Ταυτότητα
Η HEPIS είναι μία μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που στηρίζει την λειτουργία της στον συνδυασμό της εθελοντικής προσφοράς των μελών της και της υποστήριξης φορέων που έχουν ανάλογες επιδιώξεις. Επιδιώκει την υλοποίηση των στόχων της σε συνεργασία, κατά προτεραιότητα, με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, οργανώσεις που επιδιώκουν την στήριξη μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού και φορείς των τοπικών κοινωνιών. Σκοπός της είναι η προώθηση της καλλιέργειας των επαγγελματικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελών της με τη δημιουργία ενός πλαισίου διαρκούς και εποικοδομητικού διαλόγου, καθώς και η αντιπροσώπευση και η υποστήριξη των συμφερόντων των επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved