ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο Πρότυπων - Πειραματικών Σχολείων

 

Αθήνα 11.4.2011, 19:23

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή από την υπουργό παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, το σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο Πρότυπων - Πειραματικών Σχολείων, με τίτλο: "Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», και λοιπές διατάξεις". 

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό της αιτιολογικής έκθεσης: "Με το νομοσχέδιο αυτό τίθενται τα θεμέλια για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. προωθείται η υποστήριξη  της ψηφιακής και τεχνολογικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, και του εκσυγχρονισμού της παραγωγής και διανομής του έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προς μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία των πρότυπων πειραματικών σχολείων ώστε να δίνεται η δυνατότητα  εφαρμογής καινοτόμων πειραματικών μεθόδων αλλά και στήριξης της δημιουργικότητας και της αριστείας. Τέλος αντιμετωπίζονται μια σειρά από επιμέρους θέματα".

Συγκεκριμένα:
1. Για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

1.1 Ιδρύεται «Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής Πολιτικής», που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, Σε αυτό μεταβιβάζονται οι κύριες αρμοδιότητες τεσσάρων φορέων που λειτουργούσαν ως τώρα με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και πλέον καταργούνται: α)  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), β) του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), γ) του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) και δ) του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΕ). Δημιουργείται ένα επιτελικό όργανο με πρώτη και βασική αποστολή την συμβολή στον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που θα λειτουργεί ως ο κατεξοχήν επιστημονικός σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας. Θα διαθέτει υψηλού επιστημονικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, που θα εξασφαλίζει την συνέχεια αλλά και την τακτή ανανέωση του, ορθολογική δομή και λειτουργική ευελιξία. Πρόκειται για το διάδοχο σχήμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ιδρύθηκε πριν πέντε δεκαετίες, το 1964, για να συμβάλλει στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της πρώτης μεταπολεμικής και προοδευτικής μεταρρύθμισης, καταργήθηκε το 1967, επανιδρύθηκε το 1985 με κοινό στόχο αλλά νέο πλαίσιο. Όπως και του ΚΕΕ και του ΙΠΟΔΕ, που ιδρύθηκαν το 1996 και του ΟΕΕ που ιδρύθηκε το 2002 για την εξυπηρέτηση συμπληρωματικών στόχων.

Το «Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής Πολιτικής», θα έχει 7μελές διοικητικό συμβούλιο και στην πλήρη ανάπτυξη του θα λειτουργεί με 50 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 30 διοικητικού προσωπικού. Θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Στους καταργούμενους φορείς προεβλέποντο συνολικά 285 θέσεις επιστημονικού προσωπικού (που ουδέποτε καλύφθηκαν πλήρως) και πάνω από 80 μέλη διοικητικού προσωπικού. Τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια ήταν 4 και τα καταβαλλόμενα ενοίκια περίπου 4.000.000 ευρώ το χρόνο.

1.2   Λειτουργεί το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΙΤΥΕ "Διόφαντος"», που προκύπτει από το μετονομαζόμενο και εξελισσόμενο “Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών” (ΕΑΙΤΥ) και την ένταξη σε αυτό όλης της δραστηριότητας του Οργανισμού Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), ο οποίος καταργείται. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Πάτρα, και παράρτημα στην Αθήνα και εξελίσσεται στον κεντρικό τεχνολογικό πυλώνα υποστήριξης τόσο των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Στους σκοπούς του Νέου Ινστιτούτου περιλαμβάνονται πλέον:
α) ιδίως η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις ΤΠΕ, η ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, η εν γένει η παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε θέματα ΤΠΕ.
β) η ενιαία διαχείριση, ανάπτυξη και επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συνόλου των κεντρικών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ψηφιακών εφαρμογών μάθησης που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά, (ως αυτόνομες και ασύνδετες μεταξύ τους λειτουργίες). Περιλαμβάνεται στα παραπάνω και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο σε πλήθος χρηστών στη χώρα. Η ενοποίηση σε ένα φορέα -εν όψη και του Νέου και ψηφιακού Σχολείου- κυρίως αξιοποιεί πλήρως το τεράστιο υπάρχον απόθεμα, εξοικονομεί ανθρώπινους πόρους, αποτρέπει την κατασπατάληση πόρων σε ταυτόσημα έργα και διασφαλίζει τη διανομή, τη διαχείριση και το δημόσιο χαρακτήρα του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθέματος και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο απόθεμα αυτό.
γ) O σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή,  το οποίο υποκαθιστά πλήρως τον καταργούμενο Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Έτσι τίθενται οι βάσεις για τη μετάβαση στην παραγωγή του βιβλίου του μέλλοντός μας, σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Με τις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΕΔΒ ενώ διασφαλίζεται πλήρως η συνέχιση της τρέχουσας παραγωγικής εκδοτικής διαδικασίας. 

2. Για την εφαρμογής καινοτόμων πειραματικών μεθόδων αλλά και στήριξη της δημιουργικότητας και της αριστείας. Αναπροσδιορίζεται το μοντέλο πρότυπων - πειραματικών σχολείων, με τη δημιουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ). Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία μετεξελίχθηκαν με το ν. 1566/1985 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία), συνέβαλλαν επί πολλά χρόνια στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικών εκπαιδευτικών καινοτομιών και λειτούργησαν ως κέντρα πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια κάποια συνδέονται με τα πανεπιστήμια για την πρακτική άσκηση των φοιτητές, κάποια συνεχίζουν μια παράδοση στην καινοτομία και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία απλώς διατηρούν το όνομα.

Τα ΠΠΣ ορίζονται τα σχολεία που: α) έχουν εξασφαλίσει την σύνδεση τους με ΑΕΙ και β) πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης της Διοικούσας Επιτροπής πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις υλικοτεχνικές υποδομές, την συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις, σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, κ.λπ.).

Ως στόχο έχουν: α) την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη σε συνεργασία με τα ΑΕΙ, στην διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση κ.λπ. σε επίπεδο σχολικής μονάδας, β) την εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των φοιτητών εκπαιδευτικών τμημάτων και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, γ) η πειραματική εφαρμογή ιδίως: προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικού υλικού, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων δράσεων, μοντέλων διοίκησης, προγραμμάτων αξιολόγησης κ.λπ.) και δ) Ενθάρρυνση της καινοτομίας της δημιουργικότητας , της αριστείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι τα πρώτα 15 ΠΠΣ και το 2012 μέχρι συνολικά 30 σχολεία. ΠΠΣ που για οποιοδήποτε λόγο παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις, παύουν να λειτουργούν ως ΠΠΣ.

Στο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται και μία σειρά επιμέρους θεμάτων που άπτονται:
1. Της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου, με την ΕΕ για την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρεται σε άυλα αγαθά που κατά το δίκαιο της ΕΕ περιλαμβάνει  τόσο την πνευματική (συγγραφικά δικαιώματα, copyright κ.λπ.), όσο και την βιομηχανική ιδιοκτησία (εφευρέσεις, σήματα κ.λπ.).
2. Της διά βίου μάθησης.
3. Του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς - ΕΣΠΑ 2007 - 2013.
4. Της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αναφέρονται κυρίως σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση επαρκούς εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη υπαρκτών αναγκών.
5. Της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
6. Γενικότερα των δράσεων του υπουργείου Παιδείας, με σημαντικότερη αυτή που επανακαθορίζει τον τρόπο μετεγγραφής φοιτητών (λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στο
www.minedu.gov.gr (άρθρο 59).

Σε όλες τις αλλαγές υπάρχει πρόνοια για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό που ήδη υπηρετεί και την ολοκλήρωση εν ισχύει συμβάσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved