ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Δράσεις 171 εκ. ευρώ για έρευνα και τεχνολογία

 

Αθήνα 4.5.2011, 17:02

Σε τρεις νέες δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και σε αύξηση του προϋπολογισμού δράσης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, προχωράει το υπουργείο Παιδείας. Η χρηματοδότηση όλων των δράσεων γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2007 -2013 και η συνολική δημόσια επένδυση φτάνει τα 171 εκ. ευρώ.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες που ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας (Ενίσχυση έρευνας, Σύνδεση έρευνας με παραγωγή, Εξωστρέφεια, Επιστήμη και Κοινωνία) και αφορούν στους πυλώνες 1 και 2  (Ενίσχυση Έρευνας και σύνδεση Έρευνας με παραγωγή αντίστοιχα).

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε: «Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, με την οικονομική κρίση στο ζενίθ. Όλοι μιλάμε -και σωστά- για ανάπτυξη. Έπρεπε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο που να απαντά στις απαιτήσεις της εποχής, με κεντρική ιδέα τις μεγάλες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και με στόχο νέα προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις απασχόλησης. Ο χώρος της Έρευνας και της Τεχνολογίας τίθεται σε επανεκκίνηση».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Ιωάννης Πανάρετος, υπογράμμισε: "Είναι η πρώτη φορά που διαμορφώνεται πολιτική Έρευνας και όχι πολιτική απορρόφησης κονδυλίων. Είναι δύσκολο να πει κανείς σήμερα τι απέδωσε η χρηματοδότηση της Έρευνας. Σε λίγα χρόνια θα είναι σαφές".

Οι δράσεις
Αναλυτικά, οι δράσεις είναι οι εξής:
1. Προκήρυξη της δράσης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13.  Προϋπολογισμός 15 εκ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στη δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης».
Η δράση στοχεύει στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις. Στους σκοπούς της δράσης συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των νέων ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Ιουλίου 2011. Η συνολική δημόσια επένδυση της δράσης ανέρχεται σε 15 εκ. ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων Έρευνας και Τεχνολογίας στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: 
Α. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος
Β. Επιστήμες της Ζωής         
Γ. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
Δ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες     
Ε. Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές
Η δράση στοχεύει στην αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και πρόληψη της ανεργίας νέων ερευνητών και ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο μέσω του ανοίγματος της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο σύνολο του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

2. Προκήρυξη της δράσης «Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13.  Προϋπολογισμός 68,3 εκ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στη δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς».
Η δράση υποστηρίζει την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση έργων Έρευνας και Τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:
α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές,
β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, κλπ.,
γ) παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.
H δράση απευθύνεται σε συμπράξεις δυναμικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από ευρεία διαβούλευση που είχε σαν σκοπό την αποτύπωση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα. Βασική επιδίωξη της δράσης αποτελεί η παρακίνηση του ιδιωτικού τομέα στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξηση της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων Ε&Τ από ιδίους πόρους γενικότερα.
Η συνολική δημόσια επένδυση της δράσης ανέρχεται σε 68,32 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 400.000 – 2.000.000 ευρώ στους τομείς της μεταποίησης και από 300.000 – 800.000 ευρώ στις υπηρεσίες. Ωστόσο, σε έργα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πράσινη ανάπτυξη, ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει σε 3.000.000 ευρώ .
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2011.

3. Προκήρυξη της δράσης «Αριστεία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–13.  Προϋπολογισμός 60 εκ. ευρώ.
Η δράση σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας και σκοπός της είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλοτάτου επιπέδου.  Ο προϋπολογισμός της είναι 60 εκ. ευρώ για το 2011 και 60 εκ. για το 2012.  Καλύπτει όλο το ερευνητικό φάσμα (βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική), όλους τους ερευνητικούς φορείς και όλα τα θεματικά πεδία. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη περιοδικής και τακτικής χρηματοδότησης της επιστημονικής Έρευνας στην χώρα μας.
Αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός σταθερού και αξιοκρατικού περιβάλλοντος για την Έρευνα στην Ελλάδα με τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης και τη δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.  Παράλληλα, σκοπό έχει την  ενίσχυση  των διεθνώς καταξιωμένων  ερευνητών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στον τομέα τους και έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν περαιτέρω την επιστημονική γνώση.
Οι θεματικοί τομείς είναι οι εξής:
1. Μαθηματικές επιστήμες και Πληροφορική
2. Φυσικές επιστήμες και Αστρονομία
3. Χημεία και Υλικά
4. Επιστήμες Μηχανικού  1: Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού
5. Επιστήμες Μηχανικού 2: Κατασκευές, Μηχανολογία, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
6. Ιατρικές επιστήμες
7. Επιστήμες Ζωής, (εκτός ιατρικής)
8. Κοινωνικές επιστήμες
9. Ανθρωπιστικές επιστήμες
10. Ενέργεια και Περιβάλλον
Το ΕΣΕΤ θα ορίσει αντίστοιχες θεματικές επιτροπές από 10 διακεκριμένους ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς, οι οποίοι θα οργανώσουν την διαδικασία αξιολόγησης σε συνεργασία με εξωτερικούς κριτές εξειδικευμένους στα θεματικά πεδία των προτάσεων. Ειδική έμφαση θα δοθεί σε διαθεματικές προτάσεις καθώς και στις  προτάσεις που αντανακλούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

4. Διεύρυνση της χρηματοδότησης για τη δράση «Συνεργασία 2009» κατά 28 εκ. €.
Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης του  2009 (όπου ήδη έχουν εγκριθεί  121 προτάσεις με δημόσια δαπάνη 68 εκατ. ευρώ) αυξάνεται κατά 28 εκατ. ευρώ,  ώστε άμεσα να χρηματοδοτηθούν  επιπλέον προτάσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν υψηλή  βαθμολογία κατά την αξιολόγησή τους. Έτσι, χρηματοδοτούνται επιπλέον 36 προτάσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα αντικειμένων: φαρμακευτική έρευνα και ιατρική, βιοτεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υλικά και διεργασίες φιλικά προς το περιβάλλον και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι προτάσεις αυτές αφορούν 71 φορείς Πανεπιστημίων/Ερευνητικων Κέντρων και 84 επιχειρήσεις.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved