ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μέχρι 21 Ιουνίου οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και στην πρώτη Δημοτικού

 

Αθήνα 3.6.2011, 23:02

Μέχρι 21 Ιουνίου θα γίνονται εγγραφές νηπίων και προνηπίων στα Νηπιαγωγεία και παιδιών στην πρώτη τάξη των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2011 - 2012, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. 

Στα Νηπιαγωγεία γίνονται δεκτά νήπια που γεννήθηκαν το 2006 τα προνήπια που γεννήθηκαν το 2007. Στην πρώτη τάξη των Δημοτικών Σχολείων εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2005.

Δημοτικά Σχολεία
Για την εγγραφή σε Δημοτικό σχολείο απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από τον οικείο Δήμο, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο στο οποίο φαίνονται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
4. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό των σχετικών ειδικοτήτων, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς το αργότερο έως τις 11-9-2011.
5. Για τα παιδιά της πόλης αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας),από το οποίο κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.

Επιπλέον, οι αλλοδαποί μαθητές που δεν δύνανται να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων παρακαλούνται να ενημερώσουν τους γονείς των προς εγγραφή μαθητών, για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αλλά και το ότι η εκπρόθεσμη εγγραφή των παιδιών τους (το Σεπτέμβριο), μπορεί να συνεπάγεται τη μη εγγραφή τους στο σχολείο της περιφέρειάς τους.

Σε περίπτωση που το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο εντάσσονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα ή γειτνιάζουν, η ενημέρωση του γονέα των νηπίων που θα εγγραφούν στην Α΄ Δημοτικού, γίνεται με ενημερωτικό σημείωμα και με ανάρτηση ανακοίνωσης στο Νηπιαγωγείο.

Οι εγγραφές των μαθητών στις λοιπές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου γίνονται αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, κατά τις εγγραφές θα εγγράφουν απευθείας στην Α΄ τάξη αυστηρά και μόνο τους μαθητές που η διεύθυνση κατοικίας τους είναι εντός ορίων των σχολικών περιφερειών.

Η εγγραφή παιδιού στην Α΄ τάξη σχολείου εκτός της περιοχής της κατοικίας του λόγω φοίτησης μεγαλύτερου αδερφού ή αδερφής δεν θα πραγματοποιείται.

Ειδικά στην περιοχή της Καλλιθέας, λόγω της φετινής αλλαγής σχολικών ορίων, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν το παιδί τους στο σχολείο που ήδη φοιτά ο μεγαλύτερος αδερφός -ή.

Οι μαθητές που η διεύθυνση κατοικίας τους είναι στον Πρινέ ή στο Ατσιπόπουλο και στο Γεράνι, θα μεταγραφούν αυτεπάγγελτα στα σχολεία της περιοχής τους. Οι μαθητές που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄ τάξη και δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο ολιγοθέσιο σχολείο της περιοχής τους, θα εγγράφονται υποχρεωτικά:
- Στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, αν η διεύθυνση κατοικίας τους είναι προς την ανατολική πλευρά της πόλης και
- Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, αν η διεύθυνση της κατοικίας τους βρίσκεται προς τη δυτική πλευρά της πόλης.

Νηπιαγωγεία
Το σχολικό έτος 2010-2011 στα Νηπιαγωγεία θα εγγραφούν τα νήπια που γεννήθηκαν το 2006 και τα προνήπια που γεννήθηκαν το 2007.

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία 5 ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, τα νήπια που συμπληρώνουν τη συγκεκριμένη ηλικία, θα πρέπει να εγγράφονται και να φοιτούν υποχρεωτικά στα Νηπιαγωγεία της χώρας. Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων θα φροντίσουν να εγγράψουν κατά απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια πρώτης ηλικίας και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους, μόνο τότε θα προβούν στη εγγραφή των νηπίων δεύτερης ηλικίας (το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη).

Για την εγγραφή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από τον οικείο Δήμο. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο Νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
2. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο στο οποίο φαίνονται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.
3. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό σχετικής ειδικότητας το οποίο πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς το αργότερο έως τις 11-9-2011.
4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΟΤΕ, ΔΕΗ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας)από το οποίο κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5. Γραπτή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Επισημαίνεται ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Νηπίου θα χορηγηθούν στους Γονείς και Κηδεμόνες των νηπίων στις 15 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το διδακτικό έτος. Οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίου, στο Δημοτικό Σχολείο που θα εγγραφούν μέχρι τις 21 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία λήγουν οι εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία.

Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να ενημερώνουν τους γονείς των προς εγγραφή νηπίων - προνηπίων για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην είσοδο του Νηπιαγωγείου.

Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της πόλης, κατά τις εγγραφές θα εγγράφουν απευθείας στο μητρώο νηπίων αυστηρά και μόνο τα νήπια που η διεύθυνση κατοικίας τους είναι εντός των ορίων των σχολικών περιφερειών.

Ειδικά στην περιοχή της Καλλιθέας, λόγω της φετινής αλλαγής σχολικών ορίων, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν το παιδί τους στο νηπιαγωγείο που ήδη φοιτά ο μεγαλύτερος αδερφός -ή.

Τα νήπια που πρόκειται να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο και δε λειτουργεί νηπιαγωγείο στην περιοχή τους, θα εγγράφονται υποχρεωτικά στο πλησιέστερο στον τόπο διαμονής τους νηπιαγωγείο ή στο 2ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, αν η διεύθυνση κατοικίας τους βρίσκεται προς τη δυτική πλευρά της πόλης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved