ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Β. Παπάζογλου: Τα ΑΕΙ θα αποκτήσουν "Σύνταγμα"

 

Αθήνα 2.7.2011, 23:12

"Ο νέος νόμος πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση θα είναι το «Σύνταγμα» των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. Με βάση αυτό κάθε Ίδρυμα θα μπορεί, μέσω του οργανισμού του, που θα έχει τη νομική μορφή Προεδρικού Διατάγματος, να καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και κατά συνέπεια να διαμορφώνει το προφίλ του".

Τα παραπάνω τόνισε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Κόχιλα, ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Βασίλης Παπάζογλου.

Τα κυριώτερα σημεία της συνέντευξης είναι τα εξής:

- Το Πανεπιστήμιο θα διοικείται από τον Πρύτανη και τον νέο θεσμό, το Συμβούλιο του Ιδρύματος, που αποτελείται από εσωτερικά μέλη και από εξωτερικά μέλη. Τα εσωτερικά μέλη θα είναι καθηγητές του ίδιου του Ιδρύματος που τους εκλέγουν οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, μέσω ψηφοφορίας. Το άθροισμα των καθηγητών και του φοιτητή θα είναι η πλειοψηφία του Συμβουλίου -8 στους 15- και αυτοί οι 8 στη συνέχεια θα εκλέγουν, με αυξημένη πλειοψηφία, τα εξωτερικά μέλη. Θα υπάρχει μια Επιτροπή Διερεύνησης, που θα προκύπτει από τους καθηγητές του Ιδρύματος, οι οποίοι θα προσεγγίζουν διάφορους ανθρώπους για να εκτιμήσουν εάν αυτοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα και μετά, από το σύνολο των υποψηφιοτήτων, τα 8 εσωτερικά μέλη θα εκλέγουν τα 7 εξωτερικά.

- Το Συμβούλιο θα είναι κυρίως εποπτικό και εγκριτικό και σε αυτό θα μεταφερθούν πολλές αρμοδιότητες που σήμερα ανήκουν στο υπουργείο Παιδείας, όπως η έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος και του τετραετούς προγραμματισμού βάσει του οποίου θα γίνεται η χρηματοδότηση.

- Το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ θα μπορεί πλέον να καθορίσει ποια κριτήρια απαιτούνται για να γίνει κάποιος καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής, όχι όμως τελείως ανεξέλεγκτα.

- Οι καθηγητές θα κρίνονται ανά πενταετία από αξιολογητές που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο. Η αξιολόγηση θα γνωστοποιείται μόνο στον καθηγητή και στο κοσμήτορά του. Με αυτό τον τρόπο πραγματικά θα αναδείκνύεται η Αριστεία.

- Η αξιολόγηση θα αφορά και τα Ιδρύματα και θα συνδέεται με την χρηματοδότησή τους.

- Η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Θα περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη: το ένα θα είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και των βασικών λειτουργικών δαπανών του και το δεύτερο θα αφορά χρήματα που θα δίνει η πολιτεία με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

- Κάθε πρόγραμμα σπουδών των ιδρυμάτων θα πιστοποιείται, σύμφωνα με τα ισχύονται διεθνώς, και μέσω αυτής η πολιτεία θα εγγυάται ότι το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε πτυχίο με αξία και αντίκρισμα. 

- Τα εξωτερικά μέλη θα είναι προσωπικότητες της οικονομίας, της τέχνης, του πολιτισμού, κ.λπ. και πολλοί από αυτούς θα είναι και απόφοιτοι του Ιδρύματος. Αφού ολοκληρωθεί η όλη η διαδικασία θα συγκροτείται σε σώμα το 15μελές Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγει τον Πρύτανη.

- Τα χρόνια των σπουδών δεν μειώνονται αλλά, σύμφωνα με τις επιταγές του ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, το πρώτο πτυχίο μπορεί να έχει τουλάχιστον 180 ακαδημαϊκές μονάδες. Με δεδομένο ότι σε ένα χρόνο δεν μπορεί ένας φοιτητής να πάρει άνω των 60 ακαδημαϊκών μονάδων, σημαίνει ότι κάποιο Ίδρυμα -είτε Πανεπιστήμιο είτε ΤΕΙ- μπορεί να επιλέξει να κάνει τριετή προγράμματα σπουδών. Θα υπάρχει όμως μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας: θα πρέπει όλα τα Ιδρύματα να αποφασίσουν εάν ένα Τμήμα (π.χ. Φυσικής) θα είναι τριετούς φοίτησης.

- Σε κάθε μάθημα θα αντιστοιχεί ένας αριθμός ακαδημαϊκών μονάδων και με βάση αυτό ο φοιτητής θα μπορεί να επιλέγει πόσα μαθήματα θα πάρει κάθε έτος. 

- Κάθε φοιτητής, υποχρεωτικά, θα εγγράφεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών και θα δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Φοιτητής που δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, θα διαγράφεται. Προβλέπεται και η λεγόμενη «μερική φοίτηση», που δίνει το δικαίωμα στους φοιτητές να επιλέξουν αν θα πάρουν το πτυχίο τους στα 4 ή στα 8 χρόνια. Όταν τελειώσουν τα έτη σπουδών, π.χ. τα 4 του Φυσικού, θα δίνονται άλλα 2 χρόνια, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Θα είναι στη ευχέρεια του κάθε Πανεπιστημιου ή ΤΕΙ να θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους οι φοιτητές θα μπορούν να συνεχίσουν ή όχι τις σπουδές τους.

- Σε κάθε Ίδρυμα προβλέπεται η ίδρυση μεταπτυχιακής Σχολής, με στόχο τη συγκέντρωση όλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια διεπιστημονικότητας. Κάθε Ίδρυμα θα μπορεί να συνεργάζεται είτε με άλλο Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε με Ερευνητικό Κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, χωρίς να χρειάζονται επικύρωση από το υπουργείο.

- Σε κάθε Ίδρυμα προβλέπεται η ίδρυση Σχολής Διά Βίου Μάθησης και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, τα μαθήματα των οποίων θα μπορούν να τα παρακολουθούν σπουδαστές κάθε ηλικίας. Το κάθε Ίδρυμα θα αποφασίζει αν οι σπουδές θα είναι δωρεάν ή με κάποιο κόστος. Οι σπουδές δεν θα οδηγούν στην χορήγηση πτυχίου αλλά σε πιστοποίηση συγκεκριμένων μαθημάτων.

- Άσυλο θα σημαίνει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, χωρίς φόβο, και προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος. Κάθε Ίδρυμα θα κρίνει πώς θα το εφαρμόσει, μέσω του οργανισμού του. Όταν σημειώνονται έκτροπα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, το ίδιο το Πανεπιστήμιο θα αποφασίζει πώς θα τα αντιμετωπίσει. Εάν πολίτης καταγγείλει στην Αστυνομία ότι  στο χώρο του Πανεπιστημίου γίνονται έκτροπα, η Αστυνομία θα κρίνει εάν θα παρέμβει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved