ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

 

Αθήνα 26.7.2011, 15:32

Το σχέδιο νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά.


Σύμφωνα με το υπουργείο, με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η άμεση σύνδεση των δαπανών  με την ποιότητα σπουδών με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Συγκεκριμένα:
- Ενισχύονται στοχευμένα  με πόρους, εκπαιδευτικούς και επιχορηγήσεις μόνο μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό (εκπαιδευτικές μονάδες - σχολεία), κάθε βαθμίδας, που είναι ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα είτε της Ελλάδας είτε των χωρών υποδοχής ή επιχορηγούνται από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό τα σχολεία με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, δηλαδή σχολεία, που ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και λειτουργούν στο εξωτερικό κλείνουν σταδιακά σταματώντας να δέχονται μαθητές για πρώτη εγγραφή σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα από το σχολικό έτος 2012-2013. Στο προβλεπόμενο μεταβατικό στάδιο, ενθαρρύνεται η δυνατότητα τα σχολεία αυτά να αναβαθμιστούν  προκειμένου να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής, ενώ ορισμένα σχολεία μπορούν να εξαιρεθούν, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.
- Θεσπίζονται τα Κέντρα «Λόγος», βάσει της οποίας αναγνωρίζονται και  τίθενται υπό την αιγίδα του μορφές και φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόμη και μη ενταγμένοι σε εκπαιδευτικό σύστημα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ποιοτικού έργου.
- Δημιουργείται Βάση Δεδομένων προκειμένου, για πρώτη φορά, να απογράφει, να παρακολουθεί και να ελέγχει λεπτομερώς όλα τα δεδομένα που αφορούν τα Μέσα Ενίσχυσης, που διατίθενται για την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, δηλαδή πόρους, αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, επιχορηγήσεις και κάθε είδους δαπάνες.
- Τα θέματα υποστήριξης φορέων, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την έρευνα για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται σε αυτοτελές και  διακεκριμένο Μέρος του Νόμου. Ορίζεται με σαφήνεια το πεδίο παροχής επιχορηγήσεων καθώς και προσωπικού στις εκπαιδευτικές μονάδες και μνημονεύονται ρητά και ειδικά  αυτές που εκπαιδεύουν εξειδικευμένους επιστήμονες για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
- Ορίζονται σαφείς αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, μειώνεται ο αριθμός τους καθώς μειώνεται και εξειδικεύεται το αντικείμενο ενασχόλησής τους, και πρωτίστως ορίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία αξιολόγησής τους  με συγκεκριμένα κριτήρια και αντικειμενικά, αξιόπιστα και αμερόληπτα όργανα, που τη διενεργούν. Επίσης, καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους χωρίς εξαιρέσεις και επιτρέπεται η παράτασή της μόνο για μια φορά κατόπιν αξιολόγησης και χωρίς δυνατότητα  ανανέωσης.

- Ορίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία και όργανα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, ενώ σε αυτήν λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων και του συλλόγου γονέων.
-Θεσμοθετείται η εξ’ αποστάσεως ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν αναλάβουν καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες και η υποχρεωτική ενδοσχολική επιμόρφωση, η οποία αποτελεί και κριτήριο για την αξιολόγηση των συντονιστών.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, οι συνθήκες που κάνουν αναγκαίο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο είναι οι εξής:
- H ανάδειξη πολύγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων αριστείας.
- Οι νέες ανάγκες των ελλήνων τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς στο εξωτερικό.
- Τα φαινόμενα αδιαφάνειας, σπατάλης  και κακοδιοίκησης στη διάθεση δυνάμεων και πόρων.
- Η αδυναμία να εξακριβωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και το παραγόμενο αποτέλεσμα.
- Η συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών ελληνικής καταγωγής.

Νέες κατευθύνσεις στις οποίες προσανατολίζεται το νομοσχέδιο είναι:
- Ενίσχυση ενταγμένων μονάδων εκπαίδευσης στα επίσημα συστήματα των ξένων χωρών.
- Κινητοποίηση των δυνάμεων της διασποράς και των προξενικών αρχών.
- Σύναψη διακρατικών συμφωνιών.
- Προβολή και ενίσχυση μονάδων αριστείας και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.
- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης.
- Εξορθολογισμός δαπανών και καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.

Οι άξονες παρέμβασης του νόμου είναι οι ακόλουθες έξι:
Α. Μορφές εκπαίδευσης ενταγμένες σε συστήματα εκπαίδευσης.
Δ. Οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Β. Κέντρα «Λόγος».
Ε. Ηλεκτρονική προβολή και μάθηση.

Αναλυτικά:

Ενταγμένες μορφές εκπαίδευσης που ενισχύονται:
- Υφιστάμενα σχολεία με ισότιμους τίτλους σπουδών προς την ημεδαπή.
- Δίγλωσσα σχολεία.
- Ευρωπαϊκά σχολεία.
- Σχολεία διεθνών οργανισμών.
- Τμήματα, τάξεις, προγράμματα που έχουν ενταχθεί σε σχολεία του εξωτερικού.
- Απογευματινά-συμπληρωματικά σχολεία που αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα της ξένης χώρας.

Στόχοι ενίσχυσης μορφών εκπαίδευσης ενταγμένων σε εκπαιδευτικά συστήματα:
- Εγγυημένη μαθησιακή διαδικασία, πιστοποιημένοι τίτλοι σπουδών, δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες του ξένου εκπαιδευτικού συστήματος.
- Ενσωμάτωση των ελλήνων της διασποράς στη χώρα εγκατάστασης.
- Φοίτηση μαθητών ελληνικής και μη καταγωγής σε σχολεία και προγράμματα υψηλού επιπέδου.
π.χ. Αρχιμήδειος Ακαδημία (Charter-ΗΠΑ), πολύγλωσσο σχολείο του Βερολίνου, ημερήσια σχολεία: Αγ. Δημήτριος, Αγ. Νικόλαος (ΗΠΑ), Σωκράτης (Καναδά), Alphington Grammar School (Αυστραλία), Σαχέτι  (Ν. Αφρική), Victorian School of Languages (Αυστραλία).

Μεταβατικό Στάδιο:
- Δημιουργείται και ενθαρρύνεται η δυνατότητα τα σχολεία στο εξωτερικό  που ανήκουν αποκλειστικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να αναβαθμιστούν και να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.
- Όπου δεν υπάρχει η προοπτική αναβάθμισης τα «αμιγή» σχολεία με φορέα την ελληνική πολιτεία από την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 παύουν να δέχονται μαθητές για αρχική εγγραφή σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προβλέπονται εξαιρέσεις αν επιβάλλονται από τοπικές συνθήκες).
- Συνεχίζουν να ενισχύονται εκπαιδευτικές μονάδες (ΤΕΓ, απογευματινά-σαββατιανά σχολεία)που έχουν αναγνωριστεί από το ΥΠΔΒΜΘ και έχουν εξομοιωθεί με σχολεία, εφόσον η δραστηριότητά τους το δικαιολογεί (με βάση μαθητικό πληθυσμό, κομβική θέση στην εξυπηρέτηση της ομογένειας, εντατικό-πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

Κέντρα «Λόγος»:
- Φορείς με μακροχρόνιο και ποιοτικό έργο τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου ως σημεία αναφοράς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
- Επιχορηγούνται  από το υπουργείο για την αντιμετώπιση μέρους του κόστους πρόσληψης εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
- Προβολή των δράσεων των Κέντρων - Λόγος στην ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου.
- Τα Κέντρα Λόγος προωθούν και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και προσχολικής εκπαίδευσης.
- Το πρώτο Κέντρο-Λόγος λειτουργεί ήδη στο πανεπιστήμιο Flinders στην Αυστραλία (επιχορηγούμενο με 600.000  δολάρια από την Αυστραλιανή κυβέρνηση).

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό:
- Ενισχύονται με επιχορηγήσεις  και προσωπικό οι Έδρες και τα Προγράμματα Ελληνικών Σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.
- Προτεραιότητα δίνεται σε αυτές που εκπαιδεύουν τη νέα γενιά ομογενών εκπαιδευτικών.
- Θεσπίζεται Εισηγητική Επιτροπή συναρμόδιων υπουργείων που εισηγείται την εξειδίκευση της πολιτικής στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Ελέγχονται και αξιολογούνται οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθενται  μέσα από την καταχώρησή τους στη Βάση Δεδομένων του υπουργείου.

Οργάνωση, Διοίκηση, Εποπτεία:
Σύνοδος Συνεργασίας
- Θεσμοθετείται Σύνοδος Συνεργασίας  και  συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως
- Αποτελεί όργανο μόνιμης και συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των ΥΠΔΒΜΘ, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΞ
- Έργο του ο ετήσιος προγραμματισμός και απολογισμός κοινών δράσεων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
- Συντάσσει ετήσια Έκθεση η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων

Βάση Δεδομένων, ΔΙΠΟΔΕ:
- Δημιουργείται Βάση  Δεδομένων στην οποία καταχωρούνται οι εκπαιδευτικές εισροές και οι εκροές και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων
- Θεσπίζεται διαδικασία διαπίστωσης εκπαιδευτικών αναγκών βάσει της οποίας πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε μονάδες ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα.
- Ανατίθενται νέες αρμοδιότητες στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου με  τροποποίηση του Οργανισμού του.

Συντονιστές:
- Ορίζονται σαφείς αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης στο διοικητικό - κοινωνικό μορφωτικό, συμβουλευτικό - επιστημονικό και εποπτικό τομέα
- Μειώνεται ο αριθμός τους καθώς μειώνεται και  εξειδικεύεται το αντικείμενο ενασχόλησής τους.
- Ετήσια διαδικασία αξιολόγησης από τριμελή επιτροπή που εξετάζει:
 - την αξιόπιστη και πλήρη τήρηση και διαβίβαση των δεδομένων.
 - την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
 - τον αριθμό των εκπαιδευομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο των μονάδων της περιοχής ευθύνης του και την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και το συντονισμό τους.
 - το επίπεδο σχέσεων με τις εκπαιδευτικές και λοιπές αρχές της χώρας υποδοχής.
 - την απασχόληση των εκπαιδευτικών.
 - τις πρωτοβουλίες μαθησιακής υποβοήθησης των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
- Καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους στα 3 χρόνια χωρίς εξαιρέσεις και επιτρέπεται η παράτασή της (για 2 έτη) μόνο για μια φορά κατόπιν αξιολόγησης και χωρίς δυνατότητα  ανανέωσης.

Ηλεκτρονική προβολή και μάθηση:
- Λειτουργεί ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα καταχώρισης εκπαιδευτικού υλικού και προβολής της γλώσσας.
- Με βάση την Ψηφιακή Πλατφόρμα αναπτύσσονται πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης.
- Θεσμοθετείται υποχρεωτικά η εξ αποστάσεως ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν  αναλάβουν καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες.
- Θεσμοθετείται υποχρεωτικά η ενδοσχολική επιμόρφωση δια ζώσης ή ψηφιακά και η πραγματοποίησή της συνδέεται με την αξιολόγηση του συντονιστή εκπαίδευσης.

Περιφερειακός σχεδιασμός
- Ευρώπη - Γερμανία: η ένταξη των σχολείων μας στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενίσχυση δίγλωσσων σχολείων και  ενθάρρυνση των ομογενών για ενεργό συμβολή. 
- Αμερική, Αυστραλία και Καναδάς: η εκπαίδευση των ομογενών εκπαιδευτικών, η στήριξη των ενταγμένων μορφών εκπαίδευσης και των εδρών.
- Λατινική Αμερική: ενίσχυση υφιστάμενων μονάδων, προώθηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης ενηλίκων, στήριξη των εδρών.
- Αφρική και Μέση Ανατολή: στήριξη των απομονωμένων θυλάκων του ελληνισμού και της ορθοδοξίας και των δίγλωσσων σχολείων.
- Ασία: προγραμματισμός για την προώθηση της γλώσσας συνολικά.

Κακή εφαρμογή
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η κακή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οδήγησε σε κατασπατάληση πολύτιμων πόρων, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το ελληνικό δημόσιο δαπανούσε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών και χωρίς να ελέγχει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί δε, ότι με έναν πρώτο εξορθολογισμό δαπανών μετά από αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, το ελληνικό δημόσιο εξοικονόμησε σε αυτή την δύσκολη συγκύρια, πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 79% των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2010-2011 είναι Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας(ΤΕΓ), τα οποία λειτουργούν εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και δεν παρέχουν καμία πιστοποίηση. Εξίσου σημαντικό γεγονός είναι ότι και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων (ιδιαίτερα στη Γερμανία) δεν μπορούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας εγκατάστασής τους και έχουν ως  μοναδική διέξοδο την πρόσβαση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Να σημειωθεί ότι το 81% των εκπαιδευτικών, διατίθεται στα «αμιγή» ελληνικά σχολεία και στα ΤΕΓ.

Η Γερμανία
Εν τω μεταξύ, πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας.

Οι βασικοί στόχοι αποτυπώνονται σε κείμενο συμφωνίας που προέκυψε μετά τις συναντήσεις που είχε στην Γερμανία η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργού Παιδείας Φώφη Γεννηματά με εκπροσώπους της Ομογένειας και υπουργούς κρατιδίων, όπως της Βάδης Βυρτεμβέργης, της Βαυαρίας και του Βερολίνου, και είναι: α) Η ένταξη της ελληνικής γλώσσας σε όσο το δυνατόν περισσότερα γερμανικά σχολεία ως μάθημα επιλογής και β) τα ελληνικά σχολεία να συγκλίνουν τελικά προς το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση των σπουδών στα ελληνικά σχολεία, γεγονός που θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα πρόσβασης και στα γερμανικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Τόσο η ελληνική, όσο και η γερμανική πλευρά συμφώνησαν ότι το εγχείρημα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στη βάση ενός νέου, καινοτόμου προγράμματος σπουδών που θα εκπονηθεί από κοινού. Η συμφωνία του υπουργείου Παιδείας με την γερμανική πλευρά προβλέπει αναβάθμιση των σχολείων της Γερμανίας σε σχολεία δίγλωσσα με δυο κατευθύνσεις (Real - Abitur) που θα ενισχύουν  την ελληνική παιδεία και παράλληλα θα δίνουν τη δυνατότητα στους  Έλληνες μαθητές και στις μαθήτριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις χώρες που ζουν. Σχολεία που δεν θα ενταχθούν στο σχεδιασμό αυτό σταδιακά θα κλείνουν, αρχής γενομένης από το 2012 που δεν θα μπορούν να κάνουν εγγραφές νέων μαθητών.

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) εξυπηρέτησαν για πολλά χρόνια την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε προς όφελος των μαθητών. Πέρα από την προσπάθεια να ενταχθεί η ελληνική σε γερμανικά σχολεία ως γλώσσα επιλογής ,θα διατηρηθούν κεντρικά ΤΕΓ σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, τα οποία είτε θα λειτουργούν όπως σήμερα, είτε θα μετατραπούν σε Κέντρα «Λόγος», στα οποία θα έχουν πρόσβαση όχι μόνο οι ελληνικής καταγωγής μαθητές αλλά και όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με την ελληνική παιδεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved