ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εγκρίθηκαν 160 προτάσεις για την διάδοση της τεχνολογίας (19/4/06)


Αθήνα 19.4.2006, 22:54
Συνολικά 160 μικτές προτάσεις με τις οποίες ενισχύεται η μεταφορά και η διάδοση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, εγκρίθηκαν σήμερα απο τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση 160 προτάσεων στη Δράση 4.3.6.1 «Διμερείς και Πολυμερείς συνεργασίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)» με συνολική επιχορήγηση 4.750.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), και συγκεκριμένα στο Μέτρο 4.3 «Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της διάδοσης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνολογίας».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων (επιχειρήσεις, βιομηχανίας, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ) και η παροχή σ’ αυτούς των κατάλληλων κινήτρων, για την ενεργό συμμετοχή τους σε έργα διακρατικών συνεργασιών.

Το πρόγραμμα καλύπτει πολλούς επιστημονικούς τομείς όπως η γεωργία και οι τεχνολογίες τροφίμων–βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και τα δίκτυα, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές, το περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, τα υλικά και οι νανοτεχνολογίες καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία, σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), με ένα τουλάχιστον φορέα (βιομηχανία, επιχείρηση έντασης γνώσης, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο, κλπ.) με κράτος της Ευρώπης ή και χώρα εκτός Ευρώπης (τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν επιστημονικές και τεχνολογικές συνεργασίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Ν. Κορέα, την Ιταλία, την Τσεχία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία).

Πρόκειται για την πέμπτη παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης για την μεταφορά και τη διάδοση τεχνολογίας στις επιχειρήσεις μέσω διεθνών συνεργασιών. Η πρώτη παρέμβαση ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2004, όταν υπογράφηκε από τον κ. Σιούφα η ένταξη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Δράση 4.3.6.2 «Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο», με συνολικό προϋπολογισμό 2.488.918 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό επίσης εντάσσεται στο Μέτρο 4.3.

Ενώ οι επόμενες τρεις αφορούσαν την ένταξη και χρηματοδότηση συνολικά 86 προτάσεων με αντικείμενο επιστημονικές και τεχνολογικές συνεργασίες της Ελλάδας με τη Σερβία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Ρωσία, τη Σλοβακία, την Κίνα, την Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία στα πλαίσια της ίδια Δράσης, στις 29 Οκτωβρίου 2004, 1 Απριλίου & 14 Δεκεμβρίου 2005 αντίστοιχα.

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν τα ακόλουθα έργα: 

ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1 Σύνθεση, χαρακτηρισμός και δοκιμή νανοδομημένου σύνθετου αισθητήρα, που αποτελείται από ζεόλιθους και μαγνητοελαστικά υλικά, για την ανίχνευση πτητικών οργανικών ουσιών (VOCs/οσμές) Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 60.000 - 60.000
2 Προσομοίωση και αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής της τεχνολογίας RFID στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 63.000 60.000
3 Μελέτη της βελτίωσης της αξιοπιστίας διατάξεων MEMS υψηλών συχνοτήτων για εφαρμογές διαστήματος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 60.000
4 Το σύστημα ιστικού ενεργοποιητή πλασμινογόνου / πλασμινογόνου ως πιθανός στόχος νευροπροστασίας για τις ασθένειες Prion Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η.Π.Α. 60.000 60.000
5 DanDy: Ποιότητα δεδομένων σε δυναμικά Υπερκείμενα δίκτυα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η.Π.Α. 68.000 60.000
6 Λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση χαρακτηριστικών βακτηριακής παθογένειας και επιφυτικής προσαρμογής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η.Π.Α. 60.000 60.000
7 Εφαρμογή της θερμοηλεκτρικής τεχνολογίας με νέα βελτιωμένα υλικά για την εκμετάλλευση της διαφεύγουσας θερμικής ενέργειας από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η.Π.Α. 60.000 54.000
8 Βελτίωση της απόδοσης του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης με χαμηλής θερμοκρασίας οργανικό ηλιακό κύκλο Rankine, με την σε βάθος διερεύνηση και αξιολόγηση των φυσικών και τεχνικών παραμέτρων που την επηρεάζουν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 57.000
9 Συνδυαστική χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων για την μελέτη του θερμικού περιβάλλοντος αστικών περιοχών: ανάλυση, μεθοδολογίες και νέες τεχνικές αντιμετώπισης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 55.000
10 Χρησιμοποίηση βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη φυτών ντομάτας που είναι ανθεκτικά στη βακτηριακή στιγμάτωση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η.Π.Α. 66.000 60.000
11 Link between vehicle exhaust particle emissions and health responses Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η.Π.Α. 64.800 59.800
12 Μελέτη της μόλυνσης του υπόγειου νερού από ιούς κατά τη διήθηση ανακυκλωμένου νερού: πειράματα εργαστηριακής κλίμακας και πεδίου Πανεπιστήμιο Πατρών Η.Π.Α. 60.000 54.000
13 Σχηματισμός δομής και σχέσεις ιδιοτήτων-δομής σε αυτό-οργανωμένα σύνθετα υλικά αποτελούμενα από συμπολυμερή κατά συστάδες και νανοσωματίδια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η.Π.Α. 60.000 60.000
14 Ανάπτυξη συστήματος lidar 6-μηκών κύματος για την ανάκτηση των μικροφυσικών και χημικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων στην τροπόσφαιρα: εφαρμογή στην βαθμονόμηση του δορυφορικού συστήματος lidar CALIPSO Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η.Π.Α. 65.000 60.000
15 Αναζήτηση τρισδιάστατων αντικειμένων εντός κλάσης με εφαρμογή στην αναγνώριση μέσω αυτιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 60.000
16 Kasteli Cal-Val: επέκταση της υπάρχουσας μόνιμης υποδομής βαθμονόμησης δορυφορικής αλτιμετρίας radar στη Γαύδο και ανάπτυξη νέας εγκατάστασης στην ηπειρωτική Κρήτη, Ελλάδα Πολυτεχνείο Κρήτης Η.Π.Α. 80.000 60.000
17 Υλοποίηση τεχνικών ελάττωσης πολυπλοκότητας (variance reduction) για την βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης του πακέτου προσομοίωσης Monte-Carlo GATE, πάνω σε κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα-fastGATE Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η.Π.Α. 70.000 60.000
18 Χειρισμός ερωτημάτων και σύνθεση σχημάτων σε περιβάλλον μεταφοράς δεδομένων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η.Π.Α. 60.000 60.000
19 Χαρακτηρισμός γονιδίων παθογένειας στο μύκητα Verticillium dahliae Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 60.000
20 Αποδοτική σχεδίαση ασύρματων δικτύων πρόσβασης τεχνολογίας ΙΕΕΕ 802.11e Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 60.000
21 Έλεγχος υγιούς λειτουργίας διαστημικών δομών σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας μη-γραμμική ακουστική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η.Π.Α. 63.500 60.000
22 Κυβερνοδιαχείριση υδατικών πόρων εφήμερων ποταμών Πολυτεχνείο Κρήτης Η.Π.Α. 80.000 60.000
23 Μελέτες σχετικά με το ρόλο του μονοπατιού μεταγωγής σημάτων Notch στην αλληλεπίδραση μεταξύ καρκινικών κυττάρων και ινοβλαστών στρώματος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η.Π.Α. 60.000 60.000
24 Αξιολόγηση των λογισμικών μοντέλων πρόβλεψης επικινδυνότητας εμφάνισης των ασθενειών φαιά σήψη, κορύνεο, ωίδιο και εξώασκο της ροδακινιάς ως μέρους του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης ΕΘΙΑΓΕ Η.Π.Α. 70.000 60.000
25 Application of advanced technologies for assessing the water balance of forest ecosystems ΕΘΙΑΓΕ Η.Π.Α. 65.000 60.000
26 Μοριακή ανάλυση του μηχανισμού δράσης της Rho κινάσης που σχετίζεται με την εξέλιξη και την μετάσταση του καρκίνου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Η.Π.Α. 60.000 60.000
27 Νανο-ηλεκτρόδια χαλκού και νέα τρανζίστορ βασιζόμενα σε νανο-κολώνες οξειδίων του βολφραμίου (conector) ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Η.Π.Α. 66.000 60.000
28 Προσαρμογή μεθόδων ατμοσφαιρικής διόρθωσης για μελέτες σε τοπική κλίμακα: εφαρμογή σε δορυφορικά δεδομένα ASTER για την περιοχή της Κρήτης Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 65.000 60.000
29 Ανάπτυξη υπόβαθρου για εξισορρόπηση φορτίου και σχεδιασμό χωρητικότητας σε ασύρματα δίκτυα κάνοντας χρήση μετρήσεων και μοντελοποίησης Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 60.000 60.000
30 Γονίδια-στόχοι μεταγραφικών παραγόντων που οργανώνουν την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος μια μετα-γονιδιωματική προσέγγιση Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 66.000 60.000
31 Φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Η.Π.Α. 60.000 60.000
32 Μιλτιάδης: πολύ-επίπεδες τεχνικές ανίχνευσης επιθέσεων στο διαδίκτυο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 90.000 60.000
33 Νανοδομικά μαγνητικά υλικά για βιολογικές εφαρμογές ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Η.Π.Α. 60.000 60.000
34 Μικτή καύση βιομάζας και ανακτηθέντος κλάσματος από απορρίμματα με άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ Η.Π.Α. 65.000 60.000
35 Δημιουργία πρωτογενών νευρικών βλαστικών κυττάρων τροποποιη-μένων ώστε να εκφράζουν μόνιμα την αποπτωτική κυτοκίνη TRAIL με σκοπό την χρήση τους σαν οχήματα κατευθυνόμενης απελευθέρωσής της σε νεοπλασίες, σε μια καινοτόμο στρατηγική για την θεραπεία του καρκίνου ΕΚΕΒΕ
«Α.Φλέμινγκ» Η.Π.Α. 72.000 60.000
36 Παραγωγή πολωμένων ατόμων και μορίων με παλμικά Laser Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 60.000 60.000
37 Μαγνητικά/ημιαγώγιμα πυρήνα/ κελύφους νανοσωματίδια προς αραιά μαγνητικά ημιαγώγιμα νανοσωματίδια: σχέση μεταξύ της κρυσταλλικής δομής και φυσικών ιδιοτήτων ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Η.Π.Α. 60.000 60.000
38 Χαρακτηρισμός του γηρασμένου κυττάρου: εξεύρεση νέων στόχων για αντιγηραντική έρευνα ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Η.Π.Α. 63.000 57.000
39 Ταυτοποίηση νέων αλληλομόρφων που σχετίζονται με την προδιάθεση στον καρκίνο του μαστού. Η περίπτωση του υποδοχέα του CSF1 ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Η.Π.Α. 65.000 60.000
40 Εργαλεία για λειτουργική γονιδιωματική έρευνα σε ένα πρότυπο καρκινοειδές Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 60.000 60.000
41 Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δι-μεταλλικών ανοδικών ηλεκτροδίων σε κυψέλες καυσίμου υδρογονανθράκων τύπου SOFC ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ Η.Π.Α. 65.000 60.000
42 Βελτίωση σημάτων φωνής σε περιβάλλοντα έντονου θορύβου με προσαρμογή στο χρήστη και εφαρμογές σε συστήματα επικοινωνίας φωνής Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Η.Π.Α. 60.000 60.000
43 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων υπέρ- και νάνο- διήθησης σε περιβαλλοντικές μελέτες διαλυμένου οργανικού υλικού και θρεπτικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η.Π.Α. 65.000 60.000
44 Ορυκτοποίηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ Η.Π.Α. 60.000 53.000
45 Βελτιστοποίηση της απόδοσης διαπερατών ενεργών φραγμών για την απορρύπανση εκχυλισμάτων και υπόγειων υδάτων από βαρέα μέταλλα Πολυτεχνείο Κρήτης Καναδάς 80.000 60.000
46 Διερεύνηση της μηχανικής και χημικής σταθερότητας προσθέτων για την απορρόφηση CO2 κατά τη θερμική μετατροπή λιγνιτών ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ Καναδάς 60.000 60.000
47 Ανάπτυξη νέας μοριακής μεθόδου για τη διάγνωση, πρόγνωση, και πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καναδάς 66.000 60.000
48 Λειτουργική ποικιλότητα των φυτών σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα: μελέτη με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αυστραλία 62.000 60.000
49 Η χρήση ευρυζωνικών πλεγματοειδών δικτύων για την υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών για έξυπνα κυκλοφοριακά συστήματα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αυστραλία 60.000 60.000
50 Προσδιορισμός της ορυκτής φάσης στους λιγνίτες της Ελλάδας και της Αυστραλίας ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ Αυστραλία 60.000 53.000
51 Ανάπτυξη υπερευαίσθητων αισθητήρων ανίχνευσης αερίων από λεπτά υμένια Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Αυστραλία 66.000 60.000
52 Καθορισμός της κρυσταλλικής δομής της Autotaxin για την διευκόλυνση του in silico drug screening και του ορθολογικού σχεδιασμού φαρμακευτικών ουσιών ΕΚΕΒΕ
«Α.Φλέμινγκ» Αυστραλία 72.000 60.000
53 Ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της επίδρασης εκτεταμένων συστημάτων διανομής και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην ποιότητα της εκροής, του εδάφους & των φυτών Πολυτεχνείο Κρήτης Αυστραλία 80.000 60.000
54 Γενετικά τροποποιημένες κυτταροσειρές εντόμων για ταχεία ανίχνευση μιμητικών εκδυστεροειδών ορμονών με εξειδικευμένη εντομοκτόνο δράση σε συλλογές συνθετικών ουσιών ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Ιαπωνία 60.000 60.000
55 Studying urban effects on mesoscale flows by Mesoscale-Microscale modeling coupling (MEMICO) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιαπωνία 64.800 59.800
56 Πραγματοποίηση πολυκάναλων φυσιολογικών αισθητήρων για απευθείας αναπροσαρμογή της διεπαφής του υπολογιστή με χρήση παραδειγμάτων συναισθηματικής φόρτισης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιαπωνία 70.000 60.000
57 Development of visible light active nanostructured photocatalysts for the cement industry ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Ιαπωνία 67.000 60.000
58 Νανο-ηλεκτρόδια χαλκού και νέα τρανζίστορ βασιζόμενα σε νανο-κολώνες οξειδίων του βολφραμίου (conector) ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Ιαπωνία 63.000 60.000
59 Βελτιστοποίηση της απόδοσης και αξιοπιστία φωτοανιχνευτών μακρού υπέρυθρου κβαντικών σημείων InGaAs στο GaAs Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ν. Κορέα 60.000 55.000
60 Αξιόπιστη σχεδίαση εξελιγμένων δορυφορικών και ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης εφαρμογών πολυμέσων που λειτουργούν με υψηλή διαθεσιμότητα στις χιλιοστομετρικές συχνότητες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ιταλία 11.740 11.740
61 Επιτόπου μέτρηση εντατικής καταστάσεως και μηχανικών χαρακτηριστικών τοιχοποιίας σε μνημεία και ιστορικά κτίρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ιταλία 11.740 11.740
62 Διάχυση υγρασίας σε φυσικούς δομικούς λίθους και πετρώματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ιταλία 11.740 11.740
63 Χαρακτηρισμός και καθαρισμός μεταλλικών αντικειμένων τέχνης με την χρήση laser Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ιταλία 11.740 11.740
64 Προσδιορισμός των αλληλεπιδράσεων θαλάσσιου περιβάλλοντος και ιχθυοκαλ-λιεργειών με μαθηματικά μοντέλα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ιταλία 15.740 11.740
65 Απομόνωση και ταυτοποίηση βιοτοξινών από μικροφύκη των Ελληνικών θαλασσών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.700 11.700
66 Αποδοτικός δι-επίπεδος σχεδιασμός για την ασύρματη διεπαφή δορυφορικής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας DVB-RCS , με σκοπό την υποστήριξη δικτυακών υπηρεσιών πολυμέσων Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
67 Γεωβιολογία και παλαιοωκεανογραφία της ανατολικής Μεσογείου κατά το μέσο μειόκαινο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
68 Ευκαιριακοί, προσαρμοστικοί μηχανισμοί δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα πλέγματος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
69 Βελτιστοποίηση διατάξεων MEMS υψηλών συχνοτήτων για εφαρμογές στο διάστημα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
70 Ηλεκτρονικό μαρκάρισμα του μακρόπτερου τόννου στη Μεσόγειο θάλασσα Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
71 Συστηματική μελέτη της φθοράς των ζωγραφικών στρωμάτων των μεταβυζαντινών εικόνων, με παράλληλη εφαρμογή χρωματογραφικών και μικροχημικών τεχνικών: Ταυτοποίηση των συνδετικών μέσων και αναγνώριση των προϊόντων αποσύνθεσης τους ΤΕΙ Αθήνας Ιταλία 11.740 11.740
72 Η φωτοσυνθετική διαδικασία στο διάστημα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιταλία 11.550 11.550
73 Στοχαστική αναγνώριση της δυναμικής ευφυών διαστημικών κατασκευών Πανεπιστήμιο Πάτρας Ιταλία 11.740 11.740
74 Πρωτότυπα θέματα και τεχνικές για ανάλυση υπερσυνδέσμων στον γράφο του παγκόσμιου ιστού Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
75 Οικοτοξικολογική αξιολόγηση της ρύπανσης θαλάσσιων ιζημάτων στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60/EC και προτάσεις διαχείρισης του υλικού βυθοκορήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ιταλία 11.740 11.740
76 Προγραμματιζόμενη ασύρματη αρχιτεκτονική διαδικτύου για τη διαχείριση βελτιστοποιήσεων, περιαγωγών και υπολογισμών κόστους Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ιταλία 23.460 17.600
77 Η δομή του διαδικτύου ως σύνθετο δίκτυο (complex network): εξάπλωση ιών και τεχνικές ανοσοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιταλία 23.460 17.600
78 Προσδιορισμός του πεδίου βαρύτητας στην Μεσόγειο θάλασσα με συνδυασμό δορυφορικών και θαλάσσιων βαρυτημετρικών δεδομένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιταλία 11.740 11.740
79 Τεχνικές ελέγχου πρόσβασης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα και στο διαδίκτυο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιταλία 11.740 11.740
80 Συστηματική μελέτη της φθοράς των ζωγραφικών στρωμάτων των μεταβυζαντινών εικόνων, με παράλληλη εφαρμογή χρωματογραφικών και μικροχημικών τεχνικών: ταυτοποίηση των συνδετικών μέσων και αναγνώριση των προϊόντων αποσύνθεσής τους ΤΕΙ Αθήνας Ιταλία 11.740 11.740
81 Ριβονουκλέασες ενάντια στο καρκίνο. Νέες μοριακές προσεγγίσεις Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τσεχία 11.740 11.740
82 Ο ρόλος των ογκογονικών μεταλλάξεων στην επαγωγή απόπτωσης από τους υποδοχείς κατταρικού θανάτου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τσεχία 11.740 11.740
83 Υδατικά μικκυλιακά συστήματα βασισμένα σε συμπολυμερή κατά συστάδες σαν νανομεγέθεις μεταφορείς φαρμάκων Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τσεχία 11.740 11.740
84 Εκτίμηση του δυναμικού αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς σε Ελλάδα και Τσεχία ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ Τσεχία 11.740 11.740
85 Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με τη βοήθεια χρήσης νανοδομημένων σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου- Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Τσεχία 11.740 11.740
86 Γενικές αλλαγές στα γονίδια TSC1 και TSC2 στην οζώδη σκλήρυνση ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Τσεχία 11.740 11.740
87 Σχέση δομής-ενεργότητας και μηχανισμός δράσης αναλόγων της ουμανίνης, ενός νέου νευροπροστατευτικού πεπτιδίου ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Τσεχία 11.740 11.740
88 Ανάλυση προηγμένων πυριτικών υλικών με συνδυασμό τεχνικών από τα πεδία της επιστήμης υλικών και τη; γεωφυσικής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Τσεχία 11.740 11.740
89 Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων ηλιακών σχηματισμών από φάσματα. Ανίχνευση φυσικών διεργασιών σε ήρεμες και ενεργές ηλιακές περιοχές και κατασκευή μοντέλων Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Τσεχία 11.740 11.740
90 Σύνθεση και μελέτη ντοπαρισμένων με μέταλλα χαλκογονούχων ενώσεων για εφαρμογές σε οπτικές μνήμες Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Τσεχία 11.740 11.740
91 Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων υλικών για πολυμερικές ηλεκτρολυτικές μεμβράνες στοιχείων καυσίμου Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Τσεχία 11.740 11.740
92 Η χρήση νανοκραμάτων στη βασική έρευνα της ετερογενούς κατάλυσης Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Τσεχία 11.740 11.740
93 Δίκτυα επικοινωνίας σε κατανεμημένα συστήματα ΤΕΙ Λάρισας Τσεχία 8.960 8.960
94 Ευφυές σύστημα για την ανάλυση και αξιολόγηση ιατρικών δεδομένων με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης ΤΕΙ Ηπείρου Τσεχία 11.740 11.740
95 Πολυμερή μονολιθικά υλικά ως στατική φάση για τριχοειδή χρωματογραφία και τριχοειδή ηλεκτροχρωματογραφία. Εφαρμογή στο διαχωρισμό εναντιομερών βιομορίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 11.740 11.740
96 III-V νανοδομές/ετεροδομές ανεπτυγμένες σε υποστρώματα κακής πλεγματικής συναρμογής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 11.740 11.740
97 Διαχείριση XML δεδομένων στο πλαίσιο του σημασιολογικού διαδικτύου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 11.740 11.740
98 Τεχνικές υπολογιστικής βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας στην αποτίμηση της συμπεριφοράς και φέρουσας ικανότητας κατασκευών πολιτικού και μηχανολόγου μηχανικού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 10.890 10.890
99 Εφαρμογή βιοφυσικών μεθόδων στην βιοτεχνολογία και βιοϊατρική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 11.740 11.740
100 Μελέτη της ρεολογικής συμπεριφοράς των νανο-ρευστών και της επίδρασής τους στη μεταφορά θερμότητας σε συμπαγείς εναλλάκτες θερμότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 13.740 11.740
101 Επεξεργασία, ποιοτική αξιολόγηση και ερμηνεία σύγχρονων διαστημικών μοντέλων για το γήινο πεδίο βαρύτητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 11.740 11.740
102 Νέου τύπου ηλεκτροδιακά υλικά βισμουθίου για ανιχνευτές και αισθητήρες βαρέων και τοξικών μετάλλων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τσεχία 11.740 11.740
103 Απόκριση χαλύβδινων ανεμογεννητριών και αλληλεπίδραση με το έδαφος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τσεχία 8.805 8.805
104 Σύνθεση νανοδιάστατων σουλφιδίων μετάλλων με την τεχνική χημικής εναπόθεσης ατμών με laser Πανεπιστήμιο Κρήτης Τσεχία 11.740 11.740
105 Συμπλοκες ενώσεις των λανθανίδων για ιατρικές εφαρμογές Πανεπιστήμιο Κρήτης Τσεχία 11.740 11.740
106 Ο ρόλος της κινάσης Tpl2/Cot στην καρκινογένεση του μαστού: in vitro και in vivo μελέτες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τσεχία 11.740 11.740
107 Τρισδιάστατη πειραματική και υπολογιστική δοσιμετρία και αξιοποίηση στην διασφάλιση ποιότητας σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τσεχία 11.740 11.740
108 Διαστημικός καιρός και έρευνα μαγνητικών νεφών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τσεχία 11.740 11.740
109 Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του στερεού φλοιού της γης με τη χρησιμοποίηση δορυφορικών γεωμαγνητικών μετρήσεων Πανεπιστήμιο Αθηνών Τσεχία 11.740 11.740
110 Ανάπτυξη και μελέτη νέων μοριακών δεικτών για τη διάγνωση, πρόγνωση και πρόβλεψη της απόκρισης στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη Πανεπιστήμιο Αθηνών Τσεχία 23.460 17.600
111 Έλεγχος ποιότητας φαρμάκων: ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων Πανεπιστήμιο Αθηνών Τσεχία 11.740 11.740
112 Φωτομετρία και φασματοσκοπία διπλών αστέρων Πανεπιστήμιο Αθηνών Τσεχία 11.395 11.395
113 Σύνθεση διακοπτόμενων φίλτρων για μη-γραμμικά υβριδικά συστήματα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Τσεχία 11.740 11.740
114 Χαρακτηρισμός της δομής με ηλεκτρονική μικροσκοπία του μιτοχονδριακού, ΑΤΡ -ανεξάρτητου σύμπλοκου σαπερόνης-τρανσλοκάσης ΤΙΜ10 Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Ισπανία 11.740 11.740
115 Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης μικροβιακής συνιστώσας στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο ΕΛΚΕΘΕ Ισπανία 11.740 11.740
116 Σχεδιασμός, αναδίπλωση και δομική μελέτη τεχνητών ινωδών βιοϋλικών που προέρχονται από τριμερείς ιϊκές ίνες Πανεπιστήμιο Κρήτης Ισπανία 11.005 11.005
117 Λειτουργικές γονιδιωματικές προσεγγίσεις με σκοπό την ανακάλυψη καινούργιων γονιδίων σημαντικών για την οργανογένεση Ακαδημία Αθηνών Ισπανία 23.460 17.600
118 Μελέτη του ρόλου της απολιποπρωτεΐνης Ε και της χοληστερόλης στην παθογένεση της νόσου Alzheimer’s, σχηματισμό αμυλοϊδών πλακών και νευροϊνοειδών συμπλεγμάτων σε ένα σύστημα διαγονιδιακών ποντικών Ακαδημία Αθηνών Ισπανία 11.740 11.740
119 Η RNase P ως στόχος για νέους αναστολείς. Διαφορές στην ευαισθησία έναντι αναστολέων ενζύμων RNase P από βακτήρια, οργανίδια και ευκαρυωτικούς οργανισμούς Πανεπιστήμιο Πατρών Ισπανία 11.740 11.740
120 Αποσαφήνιση των αμινοξέων που ενέχονται στη σταθερότητα της Blue Copper πρωτεΐνης Rusticyanin και στη μεταφορά ηλεκτρονίων Πανεπιστήμιο Πατρών Ισπανία 11.740 11.740
121 Μελέτη ανάπτυξης και εφαρμογής μεθοδολογίας συνεχούς δειγματοληψίας για την αξιολόγηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ισπανία 11.740 11.740
122 Διερεύνηση του οσμωρυθμιστικού συστήματος στο ακραιόφιλο βακτήριο Chromohalobacter salexigens: από τη γονιδιωματική ανάλυση στη βιοχημική λειτουργία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ισπανία 11.740 11.740
123 Μοριακός χαρακτηρισμός του καταστολέα έκφρασης μη-παθογένειας στην αλληλεπίδραση Α4/R4 του φασολιού (phaseolus vulgaris) και έκφραση του καταστολέα in planta με τη δημιουργία διαγονιακών φυτών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ισπανία 21.740 16.740
124 Φυσιολογική απόκριση των ανοσοκυττάρων της τσιπούρας (sparus aurata) στα παθογόνα βακτήρια και έλεγχος αυτών από τους υποδοχείς που ενεργοποιούνται από επαγωγείς υπεροξειδιοσωμάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ισπανία 11.740 11.740
125 Ανάπτυξη και έλεγχος εύκαμπτου ρομποτικού πτερυγίου για υποβρύχιες εφαρμογές Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ισπανία 23.460 17.600
126 Σχέση μεταξύ ορισμένων φυσικών ιδιοτήτων της τραχηλικής βλέννας κατά τον οίστρο μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, της δραστηριότητας ορισμένων ένζυμων στο υγρό έκπλυσης της μήτρας & της έκφρασης ορισμένων γονιδίων στα έμβρυα βοοειδών που παράγονται in vivo ΕΘΙΑΓΕ Ισπανία 11.740 11.740
127 Απομόνωση μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς με ανασταλτική δράση στην βιοεπίστρωση (Biofouling) Πανεπιστήμιο Αθηνών Ισπανία 11.740 11.740
128 Ανάλυση έκφρασης και μελέτη του ρόλου του BCL2L12, ενός νέου μέλους της BCL2 οικογένειας, σε περιπτώσεις ευαισθησίας ή ανεκτικότητας καρκινικών κυττάρων στην απόπτωση επαγόμενη με προσδέτες θανάτου και αντικαρκινικά φάρμακα Πανεπιστήμιο Αθηνών Ισπανία 23.460 17.600
129 Μοριακός χαρακτηρισμός μικροβιακών κοινοτήτων δύο ηφαιστείων ιλύος βαθιάς θάλασσας στην ανατολική Μεσόγειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ισπανία 11.735 11.735
130 Πρωτεΐνες του ξενιστή που εμπλέκονται στην αναπαραγωγή του ιού του μωσαϊκού του solanum muricatum (αχλαδοπέπονο) (pepino mosaic virus) Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Ισπανία 11.740 11.740
131 Εκτίμηση της τύχης των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες και μελέτη των περιβαλλοντικών κινδύνων Γενικό Χημείο του Κράτους Ισπανία 11.740 11.740
132 Φορτισμένα φυσικά υδροπηκτώματα από πρότυπα πολυμερή με ελεγχόμενες ρεολογικές ιδιότητες Πανεπιστήμιο Πατρών Γαλλία 12.400 12.400
133 Θερμοηλεκτρισμός σε προηγμένα υλικά: σχέση μεταξύ σύνθεσης, δομής και φυσικών ιδιοτήτων σε νέους σκουπερουντίτες ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Γαλλία 12.230 12.230
134 Σύνθεση νανοκρυσταλιτών πυριτίου χρησιμοποιώντας ιοντική εμφύτευση με εμβάπτιση σε πλάσμα για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Γαλλία 12.230 12.230
135 Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών κραμάτων χαλκού με φασματοσκοπικές τεχνικές λέιζερ Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Γαλλία 12.400 12.400
136 Μελέτη πιεζοηλεκτρικών κβαντικών τελειων για φωτονικές εφαρμογές Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Γαλλία 12.400 12.400
137 Πλεγματική δομή και δυναμική συμπεριφορά των κατιόντων σε ιοντικές βορικές υάλους, πλήρης πειραματική και θεωρητική αντιμετώπιση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Γαλλία 12.230 12.230
138 Νέες μέθοδοι υπολογιστικής ανάλυσης για την εκτίμηση της εντατικής κατάστασης και ευστάθειας του ΝΑ άκρου του τείχους της Ακροπόλεως Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γαλλία 12.400 12.400
139 AccAes (προσβασιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους)-(Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αποτύπωσης χώρου και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την προσβασιμότητα χώρων πολιτισμικής κληρονομιάς για άτομα με αναπηρία και άτομα μειωμένης κινητικότητας) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γαλλία 24.800 18.600
140 Μπεϋζιανές μεθοδολογίες: εφαρμογή στην ανάλυση ιατρικών εικόνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Γαλλία 12.400 12.400
141 Η δημογραφική γήρανση στα δυτικά βαλκάνια, προοπτικές, γενεσιουργοί παράγοντες, επιπτώσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γαλλία 12.000 12.000
142 Χορδές, βαρύτητα και θεωρίες βαθμίδας Πανεπιστήμιο Κρήτης Γαλλία 12.400 12.400
143 Εικονική αναπαράσταση αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων με μεθόδους υπολογιστικής όρασης Πανεπιστήμιο Κρήτης Γαλλία 12.400 12.400
144 Αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταλλικών ή ετεροδομικών διεπιφανειών και των σφαλμάτων σε ημιαγωγούς ευρέος χάσματος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γαλλία 12.400 12.400
145 Ανάπτυξη ενός απλού πρότυπου συστήματος για την αποτύπωση και διαχείριση δεδομένων αρχαιολογικών ανασκαφών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γαλλία 12.230 12.230
146 Μελέτη του μηχανισμού ελάττωσης των σφαλμάτων δομής του κυβικού SiC (3C-SiC) κατά την κρυσταλλική του ανάπτυξη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γαλλία 12.230 12.230
147 Καινοτόμα νανο-υλικά χοληστερικών υγρών κρυστάλλων με βαθμιδωτά μεταβαλλόμενη δομή: πειραματικές και θεωρητικές μελέτες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γαλλία 11.600 11.600
148 Το χρώμα της ρωσικής πρωτοπορίας – φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των χρωστικών υλικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γαλλία 12.400 12.400
149 Φυσική μοντελοποίηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων Πανεπιστήμιο Αθηνών Γαλλία 12.400 12.400
150 Μελέτη και κατασκευή διφασικού μικρο-ψύκτη (DMC) με χρήση θερμικών ολοκληρωμένων αισθητήρων (ροής, πίεσης και θερμοκρασίας) ΤΕΙ Αθήνας Γαλλία 12.400 12.400
151 Ανάπτυξη καινοτόμων τροφών FinisherBreamBass για το τελικό στάδιο παραγωγής του λαβρακιού και της τσιπούρας με στόχο τη βελτίωση του τελικού προϊόντος ΕΛΚΕΘΕ Ιταλία 23.460 17.600
152 Μελέτη της πιθανότητας μετάδοσης της σπογγόμορφης εγκεφαλοπάθειας scrapie στο είδος Sparus auratus κατόπιν εντερικής χορήγησης του παθολογικού παράγοντα. Εκτίμηση πρόσληψης της παθολογικής PrPSc και κατανομής της ενδογενούς PrPc ΕΚΕΤΑ Ιταλία 11.740 11.740
153 Πρωτόκολλα δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος που βασίζονται στη διαστρωματική σχεδίαση Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Ιταλία 11.650 11.650
154 Κατασκευή και χαρακτηρισμός συστοιχίας διαφανών αγώγιμων πολυμερών ως πολυπαρα-μετρικών ευαίσθητων υμενίων για μια νέα ηλεκτρονική μύτη για την παρακολούθηση του αερίου περιβάλλοντος διαστημικού σταθμού ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» Ιταλία 11.740 11.740
155 Επαναληπτικές τεχνικές ισοστάθμισης τύπου Turbo για μη γραμμικά κανάλια σε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
156 Καθορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ισχυρών θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι) στην Ελλάδα και Ν. Ιταλία Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ιταλία 11.740 11.740
157 Ανάπτυξη μη καταστρεπτικής τεχνικής για την μελέτη και διατήρηση των τεχνικών εφαρμογής φυσικών οργανικών χρωμάτων σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανίχνευση και προσδιορισμός βαφών και χρωστικών με συνδυασμό λήψης εικόνας και φάσματος φθορισμού στην υπεριώδη και ορατή περιοχή Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης
«Ορμυλια» Ιταλία 11.700 11.700
158 Η δομή του διαδικτύου ως σύνθετο δίκτυο (complex network): εξάπλωση ιών και τεχνικές ανοσοποίησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιταλία 23.460 17.600
159 Προσδιορισμός του πεδίου βαρύτητας στην Μεσόγειο θάλασσα με συνδυασμό δορυφορικών και θαλάσσιων βαρυτημετρικών δεδομένων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιταλία 11.740 11.740
160 Τεχνικές ελέγχου πρόσβασης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα και στο διαδίκτυο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιταλία 11.740 11.740

ΣΥΝΟΛΟ 5.118.480  -  4.743.900

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved