ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
500 θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων

 

Αθήνα 22.8.2012,13:13

Πεντακόσιοι σπουδαστές θα εισαχθούν φέτος στη Σχολή Αστυφυλάκων, σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. 

Από τις 500 θέσεις ποσοστό 3% (15 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου Ημερήσιων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων ΤΕΛ και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29).

Οι υπόλοιπες 485 θέσεις θα καλυφθούν:
α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή 48 θέσεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε  εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη.
β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή 15 θέσεις, από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή 422 θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (με εξετάσεις) και από αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009.

Σχολή Αξιωματικών
Ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται σε 80. Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 8 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη.
β. Ποσοστό 3%, δηλαδή 2 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α΄ περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του ν. 2909/2001.
γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή 70 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (με εξετάσεις) και από αποφοίτους των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009.

Αστυνομικοί
Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε 53, δηλαδή ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού των εισαγομένων (ιδιωτών και αστυνομικών). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 5 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενων ετών του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση.
β. Ποσοστό 90%, ήτοι 48 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερησίου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, με εξετάσεις.

Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται παραπάνω, πλην των
υποψηφίων του ν. 2909/2001 ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄− 152), όπως Proslipsis.gr τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών». Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων των αστυνομικών για τη Σχολή Αξιωματικών που δεν θα καλυφθούν από τους υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου χωρίς εξετάσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.

* Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών)

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (χωρίς νέα εξέταση)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 4
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 1
ΣΥΝΟΛΟ 48

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
α. Με σειρά επιτυχίας 8 5
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) − −
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) − −
ΣΥΝΟΛΟ 8 5

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2909/2001)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 15
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (με εξετάσεις)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 364
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 42
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 16
ΣΥΝΟΛΟ 422

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
α. Με σειρά επιτυχίας 61 43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 7 4
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 2 1
ΣΥΝΟΛΟ 70 48

Δ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. κ.λπ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 14
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 1
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) −
ΣΥΝΟΛΟ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved