ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Επεκτείνεται το δίκτυο «eTwinning» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Αθήνα 4.3.2013, 14:34

Σε σχολεία στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία επεκτείνεται από σήμερα το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «eTwinning» («ηλεκτρονική αδελφοποίηση»), το οποίο ενθάρρυνε 100.000 σχολεία σε 33 ευρωπαϊκές χώρες να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη του δικτύου «eTwinning Plus» θα επιτρέψει σε αυτές τις χώρες να συμμετάσχουν σε μια μαζική εικονική αίθουσα διδασκαλίας στην οποία μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους ομολόγους τους και να λάβουν μέρος σε διαλογικά σχέδια που επικεντρώνονται, π.χ., στην εκμάθηση γλωσσών ή μαθηματικών. Είναι, επίσης, μια ευκαιρία για τους νέους να ανακαλύψουν διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις - καθώς και να μάθουν ποια είναι τα κοινά τους στοιχεία.

Το «eTwinning plus» είναι ένα πιλοτικό σχέδιο που ξεκίνησε ως μέρος της Πολιτικής γειτονίας της ΕΕ, στο πλαίσιο των «Διαπροσωπικών επαφών» της πλατφόρμας «Ανατολική εταιρική σχέση», που αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου με τους ανατολικούς εταίρους.

Η Επιτροπή σχεδιάζει τη σταδιακή εφαρμογή του προγράμματος στις γειτονικές χώρες του νότου, αρχής γενομένης με την Τυνησία. Κατ’ αρχάς, η πλατφόρμα «eTwinning Plus» θα χρησιμοποιεί την αγγλική και τη ρωσική, ως τις κύριες γλώσσες της, ενώ η γαλλική και η αραβική θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Εκτός από τη χρησιμότητά του ως σημείου συνάντησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στο οποίο ανταλλάσουν ιδέες, το πρόγραμμα θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα στα σχολεία να βρουν εταίρους για κοινά σχέδια.

Έχει συσταθεί υπηρεσία υποστήριξης εταίρου σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες γειτονικές χώρες, η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία του δικτύου. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα προωθήσουν το δίκτυο «eTwinning Plus» σε εθνικό επίπεδο, θα εξασφαλίσουν ότι πληροί τις ανάγκες των σχολείων και θα οργανώσουν σεμινάρια κατάρτισης για το διδακτικό προσωπικό. Θα επιλέξουν δε τα σχολεία που θα συμμετάσχουν με βάση τον εξοπλισμό πληροφορικής και τις γλωσσικές γνώσεις τους. Θα εξασφαλίσουν ακόμη ότι στο δίκτυο θα συμμετέχουν αγροτικά και αστικά σχολεία, καθώς και παιδιά από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Ο προϋπολογισμός για το δίκτυο «eTwinning plus» ανέρχεται σε 834 000 ευρώ: περίπου το ήμισυ του ποσού αυτού θα επενδυθεί στην ανάπτυξη της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας και του έργου συντονισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για τη συγχρηματοδότηση των υπηρεσιών υποστήριξης εταίρων. Η κατανομή ανά χώρα έχει ως εξής: Αρμενία 64 000 ευρώ, Αζερμπαϊτζάν 80 000 ευρώ, Γεωργία 64 000 ευρώ, Μολδαβία 80 000 ευρώ και Ουκρανία 96 000 ευρώ.

«Το eTwinning είναι ένα καταπληκτικό εκπαιδευτικό σχέδιο με τεράστιο δυναμικό για την κατάργηση των εμποδίων. Οι επαφές που διευκολύναμε μεταξύ των σχολείων είναι άκρως επωφελείς για όλους τους εμπλεκομένους· το δίκτυο «eTwinning» παρέχει στα σχολεία την ελευθερία να αναπτύξουν δημιουργικά και διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά σχέδια, ενώ ενθαρρύνει επίσης τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ.Με το «eTwinning Plus» δίνουμε στο δίκτυο αυτό νέα διάσταση», δήλωσε η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Ο επίτροπος κ. Štefan Füle, αρμόδιος για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, δήλωσε: «Η αυξημένη συμμετοχή της ΕΕ στην εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθήσει τις χώρες εταίρους και ειδικά τις νεότερες γενιές να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να ανταποκριθούν στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις στη γειτονιά μας».

Ιστορικό
Το πρόγραμμα eTwinning («ηλεκτρονικής αδελφοποίησης»), που δημιουργήθηκε το 2005, είναι μια όλο και μεγαλύτερη κοινότητα σχολείων στην Ευρώπη. Σχεδόν 200 000 εκπαιδευτικοί και πάνω από 100 000 σχολεία από 33 ευρωπαϊκές χώρες (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Τουρκία, την Κροατία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουν προσχωρήσει στο δίκτυο και χρησιμοποιούν το ελεύθερο και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον για την κατάρτιση των διδασκόντων και για κοινά εκπαιδευτικά σχέδια. Η δικτυακή πύλη eTwinning είναι διαθέσιμη σε 25 γλώσσες.

Το πρόγραμμα eTwinning εντάσσεται στο πρόγραμμα Comenius της ΕΕ και λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου. Δεν χρηματοδοτεί μεμονωμένα προγράμματα, αλλά παρέχει εργαλεία και υποστήριξη προς τους δασκάλους και τους μαθητές, όπως π.χ. την πύλη eTwinning και σεμινάρια για δασκάλους.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το «eTwinning» είναι ένας εύκολος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος, ώστε τα σχολεία να συμμετέχουν στη διεθνή συνεργασία. Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στο δίκτυο «eTwinning» βελτίωσαν τις ικανότητές τους, τις σχέσεις τους με τους μαθητές και ανέπτυξαν τα επαγγελματικά δίκτυά τους. Οι μαθητές ένοιωθαν πιο πρόθυμοι και συνεργάζονταν καλύτερα στο πλαίσιο ομάδας.

Ως μέρος του νέου προγράμματος Erasmus για όλους που θα αρχίσει το 2014, η Επιτροπή πρότεινε να αναπτυχθεί το δίκτυο «eTwinning» ως πλατφόρμα για όλα τα σχολεία που επιθυμούν να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο με την υποστήριξη της ΕΕ.

Το πρόγραμμα «eTwinning» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και της συνεργατικής μάθησης από ομοτίμους. Αργότερα, στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια στρατηγική σχετικά με την «Ανοικτή εκπαίδευση», προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις του eTwinning Plus (http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm) και της δικτυακής πύλης eTwinning  (http://www.etwinning.net).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved