ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τρεις αποφάσεις για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών

 

Αθήνα 12.5.2013, 23:12

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για πολιτική κινητοποίηση, όπως ονομάζεται, των εκπαιδευτικών.

Σε έτερο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν δύο άλλες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων υπουργείων που προβλέπουν:
1. Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αύριο Δευτέρα η ΟΛΜΕ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα, στην οδό Ερμού, έξω από τα γραφεία της. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η τύχη της πρότασής της προς ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ για προκήρυξη πανελλαδικής γενικής απεργίας την Παρασκευή 17 Μαίου, στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.

 

ΦΕΚ Β' Αρ. Φύλλου 1139
11 Μαΐου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Υ 281
Πολιτική Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων πόρων και παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους Υπουργούς, προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά− των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄236).
2. Την υπ' αριθμ. 6211/11−5−2013 εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση τους, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
2. Εξουσιοδοτούμε:
α) τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβεί σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβούν σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των σχολικών κτηρίων και μονάδων, γραφείων, εγκαταστάσεων, υλικού και των εν γένει ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των
προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας,
γ) τους ανωτέρω Υπουργούς να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των ανωτέρω εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

 


ΦΕΚ Β' Αρ. Φύλλου 1140
11 Μαΐου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 6213 (1)
Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικές πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄ 236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ281/11−05−2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολι−
τικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:
1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 15ης Μαΐου 2013 έως την έκδοση νεώτερης απόφασης, τη χρήση των ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3536/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι 11 Μαΐου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αριθ. 6212 (2)
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤIΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά− των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά− κτου Ανάγκης» (Α΄ 236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ281/11−05−2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων,
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση τους, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:
1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 15ης Μαΐου 2013 έως την έκδοση νεώτερης απόφασης, τις προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις θέσεις όπου υπηρετούν.
2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3536/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι 11 Μαΐου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved