ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εισαγωγή σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές

 

Αθήνα 9.8.2013, 17:11

Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων καθορίζεται ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 (πίνακας).

Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της περιπτώσεως της παραγρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/08 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Των περιπτώσεων της παράγ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/08 που αφορούν:
(1) Τέκνα - αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Οι περιπτώσεις της παραγρ. 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.
γ. Της περίπτωσης της παραγρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/08 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, (επιπλέον του συνολικού αριθμού εισακτέων) σύμφωνα με το άρθρο 12 του .. 2552/97 (όπως ισχύει σήμερα).
δ. Της περίπτωσης του Ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες 1 α και β. Κενές θέσεις της παραγρ. 1γ (‘Έλληνες Εξωτερικού) του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.

Από το συνολικό αριθμό εισακτέων στο Ιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ, του άρθρου 1, δύο (2) σπουδαστές εισάγονται για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)

Τα ποσοστά αποφοίτων Λυκείου περασμένων ετών - ΕΠΑΛ Α' και ΤΕΕ έχουν ως εξής:
1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2013 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από όσους διαγωνίστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο, τα δύο προηγούμενα έτη (2011 και 2012). Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90 %.
2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α΄). Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1α και 1β του ανωτέρω άρθρου 2.

Σημειώνεται ότι στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘΠΑ.

* Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις ανά Σχολή.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 217
1) ΟΠΛΑ 159
2) ΣΩΜΑΤΑ 22
3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ – ΣΩΜΑΤΑ) 36 (31 – 5)

2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34
(1) ΜΑΧΙΜΟΙ 23
(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11

3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 58
(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 48
(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 64
(1) ΙΑΤΡΙΚΟ 21
(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 04
(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 03
(4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 02
(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 02
(6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ−ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 15
(7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 17

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ Σ Ξ (ΣΜΥ) 160
(1) ΟΠΛΑ 110
(2) ΣΩΜΑΤΑ 50

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 75
(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Α΄ 7
(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Β΄ 18
(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Γ΄ 10
(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Δ΄ 40

3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) 155

4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved