ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το σχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο

 

Αθήνα 29.8.2013, 23:2

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο με τίτλο «Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», που κατατέθηκε απόψε στην Βουλή, παρουσιάζει η Proslipsis.

Οι διατάξεις για το Γενικό Λύκειο αφορούν την διάρθρωση των σπουδών, την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των μαθητών, την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου. Οι ανάλογες για το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) αφορούν: την διάρθρωση των σπουδών, τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες, το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των μαθητών, τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα, την πρόσβαση στην υριτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικά θέματα μαθητείας και υποτροφίες.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κολλέγια, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών, τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα επαγγελματικά δικαιώματα, την διοίκηση και το προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, κ.ά.

* Ακολουθεί το σχέδιο νόμου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)
Άρθρο 1
Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως :
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,
δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν,
η) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων,
θ) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
ι) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου
1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής
παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά
ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33)
ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και
εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1)
μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι
τα εξής :
α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα
– κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία,
β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την
Άλγεβρα και τη Γεωμετρία,
γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα
αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,
δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών,
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί
Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία και
στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών,
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), δύο (2) ωρών.
η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή δεύτερη ξένη γλώσσα Γαλλικά ή
Γερμανικά)
θ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών,
Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής :
α) Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών,
β) Διαχείριση Φυσικών Πόρων δύο (2) ωρών και
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δύο (2) ωρών.
2. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων
που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών
εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και
Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα,
όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.3
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι
τα εξής :
α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα –
κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία,
β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την
Άλγεβρα και τη Γεωμετρία,
γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη
Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία,
δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, μία (1) ώρα,
ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών,
στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών,
ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί
Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία και
η) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών,
θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), μία (1) ώρα,
ι ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
ια) Φυσική Αγωγή, μιας (1) ώρας,
Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β) Λατινικά, δύο (2) ωρών.
Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :
α) Φυσική, τριών (3) ωρών και
β) Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.
3. Στη Γ΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων
τριάντα δύο (34) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δέκα τέσσερα (14)
συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων
Προσανατολισμού: την Ομάδα Ανθρωπιστικών, την Ομάδα των Θετικών και την Ομάδα των
Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών μεταξύ των οποίων οι
μαθητές καλούνται να επιλέξουν αυτήν της προτίμησής τους. Εκάστη από τις ομάδες αυτές
περιλαμβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι
τα εξής:
α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά
διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις (4) ώρες και Λογοτεχνία
δύο (2) ώρες,
β) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ , δύο (2) ωρών
γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών,
δ) Θρησκευτικά, μιας (1) ώρα,
ε) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),
και
στ) Φυσική Αγωγή, μιας (1) ώρας
Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι :
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, έντεκα (11) ωρών,
β) Λατινικά, τριών (3) ωρών
γ) Ιστορία, έξι (6) ωρών.
Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι :
α) Φυσική, έξι (6) ωρών,
β) Μαθηματικά, οκτώ (8) ωρών, ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών (για τις Επιστήμες
Υγείας)
γ) Χημεία, έξι (6) ωρών
Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού των Οικονομικών-Πολιτικών-
Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι :
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών,
β) Αρχές Οικονομικής Επιστήμης έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά
Τμήματα: Αρχές Φυσικών Επιστημών έξι (6) ωρών,
γ) Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών έξι (6) ωρών, όσοι επιλέγουν
Παιδαγωγικά Τμήματα: Ιστορία έξι (6) ωρών.
Έκαστος μαθητής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει μία (1) από τις Ομάδες
Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στο
άρθρο τέσσερα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων και το ωρολόγιο
πρόγραμμα ανά τάξη στα Γενικά Εσπερινά Λύκεια καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Μέγιστο όριο ηλικίας φοίτησης στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια είναι το εικοστό (20)
έτος συμπληρωμένο προ της ημερομηνίας φοίτησης με την έναρξη εκάστου σχολικού
έτους.
6. Για την άσκηση των υποψηφίων για την εισαγωγή σε σχολές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε «ειδικά μαθήματα» δύνανται να λειτουργούν
σε επίπεδο διεύθυνσης Δ.Ε. και σε ώρες εκτός πρωινής λειτουργίας σχολείων «Τμήματα
ενίσχυσης» στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, στα ισπανικά και στα ιταλικά. Με απόφαση
του Υ.ΠΑΙ.Θ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ωρολόγια
και αναλυτικά προγράμματα, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των «Τμημάτων
ενίσχυσης» καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση εφαρμογής.

Άρθρο 3
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη
κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε γνωστικού αντικειμένου
και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η
κριτική και συνθετική σκέψη, η αυτοαξιολόγηση, η αξιοποίηση δεδομένων για την
παραγωγή τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, η επινοητικότητα και η πρωτοτυπία κατά την
επίλυση προβλημάτων.
Η αξιολόγηση πρωτίστως αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη
βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, είτε σε εθνικό επίπεδο (με τη βελτίωση των
προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων κ.ά.), είτε στο επίπεδο της καθημερινής
διδακτικής πράξης, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αναπροσαρμόσει διδακτικές μεθόδους
και προσεγγίσεις προς όφελος των μαθητών του.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:
α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές
ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προέρχονται από
ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο,
γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και
τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.
3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα
διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής
Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α)
κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β)
κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από
τον οικείο διδάσκοντα.
Ο ΜΟ της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α’ Τάξη Ημερησίου και Α΄
και Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του
συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή
και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη
γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο προφορικής και γραπτής
βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας,
Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα
υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β του
προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση
β του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων 6
ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σ’ αυτό ή σ΄ αυτά και προάγεται
ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
4. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου και Γ΄ Τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα
διδασκόμενα μαθήματα εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά
θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό
50% με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και β) κατά ποσοστό
50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο
διδάσκοντα.
Ο ΜΟ της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής από την Β’ Τάξη Ημερησίου και Γ΄
Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των
διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής,
εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή
ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό
γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών και των
μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε
καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β
του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την
προϋπόθεση β του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα
μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε
επανεξέταση σ’ αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα
οριζόμενα ως άνω.
5. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου διεξάγονται
ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά
Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας) και
τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που
είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό
50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό
50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο
διδάσκοντα.
Το μάθημα της Ελληνική Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα
αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο
γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.
Ο ΜΟ της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις Γενικό βαθμό απόλυσης από τη Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου
αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως, δια του συνόλου των διδασκομένων στην τάξη
μαθημάτων, του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά
εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του
δέκα (10) και β) ΜΟ προφορικής και γραπτής βαθμολογίας των μαθημάτων: Νέας
Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα μαθήματα της επιλεγείσας Ομάδας
Προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα
υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α και β του
προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση
β του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σ’ αυτό ή
αυτά και απολύεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

Άρθρο 4
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά
την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την
εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από
τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική
επιτροπή εξετάσεων.
2. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με
την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν
οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει
στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα
Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις
οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και
τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των
Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι αργότερα της 30ης
Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το
αργότερο την 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα
ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή,
Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή
βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του
Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση των μαθητών της Α΄ Τάξης του σχολικού
έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.
3. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα
εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο
Εξειδίκευσης είναι τα εξής :
α) ΕΠΕ – Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
III. Ιστορία και
IV. Λατινικά
β) ΕΠΕ - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
II. Μαθηματικά,
III. Φυσική και
IV. Χημεία
γ) ΕΠΕ - Επιστήμες Υγείας
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II. Φυσική
III. Χημεία και
IV. Βιολογία
δ) Ε.Π.Ε - Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες :
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και
IV. Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
ε) ΕΠΕ – Παιδαγωγικών Τμημάτων :
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
II. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής,
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών
4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α).
Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Ημερήσιου
Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο. των γενικών βαθμών προαγωγής των Α΄και Β΄ τάξεων Εσπερινού
Λυκείου, της Β’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, ο
γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης
Εσπερινού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με τον
Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε
πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία
μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός»
βαθμός της Α΄ λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελεστή 0,7 και ο 9
«απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια
δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως
πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και
μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων
που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά
πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με
τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός
αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του ΜΟ)
κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)
Άρθρο 5
Έννοια και Ίδρυση

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
(Ημερήσιο και Εσπερινό).
2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας
των Ιδιωτικών Σχολείων - ν.682/1977) ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Μέγιστο όριο ηλικίας
φοίτησης στα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια είναι το εικοστό (20) έτος συμπληρωμένο
προ της ημερομηνίας φοίτησης με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους. Ελάχιστο όριο
ηλικίας για την εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα δεκαέξι (16) έτη.
3. Επαγγελματικά Πρότυπα - Πειραματικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια
Ειδικής Αγωγής ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην
απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω
σχολείων. Επαγγελματικά Πρότυπα - Πειραματικά Λύκεια Μαθητείας ιδρύονται και από τον
ΟΑΕΔ με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και
τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων.
4. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε
αυτά είναι τετραετής, συνολικά 2.730 διδακτικών ωρών, επιμερισμένων σε τέσσερα (4)
διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του
ΟΑΕΔ, είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο
Επαγγελματικό Λύκειο. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων έχουν
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμέσου των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Άρθρο 6
Σκοπός

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη
γνωστική συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και
των ικανοτήτων των μαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά
και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,
δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της
πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας
και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν
τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη
συμμετοχή,
ζ) η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,
η) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
θ) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων,
καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και
επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
ι) η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική
βαθμίδα και
ια) η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής -
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου
1. Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν
στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα :
α. τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και
β. τον «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».
2. Στον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄
τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι
από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.
3. Στη «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι
προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου
κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ. Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα
εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ έχει διάρκεια ενός (1) έτους και περιλαμβάνει
Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και
Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Την ευθύνη
τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχει
το ΕΠΑΛ και ο ΟΑΕΔ από κοινού. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και
παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 8
Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες
Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής:
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής &
2. Τεχνικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Δικτύων Η/Υ
3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Τομέας Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Αυτοματισμού, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
3. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
Τομέας Δομικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής13
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Πλοιάρχων
1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας Μηχανικών
1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δημόσια
Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις
εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των
Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του
Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Υπουργείων Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Η
Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010 μετονομάζεται σε Περιφερειακή
Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο τελευταίο εδάφιο της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010, ύστερα από τη φράση
«Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων
εργαζομένων και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους
αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων» τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «ο οικείος Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης».

Άρθρο 9
Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
1. Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35)
συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι
δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για
όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δέκα τριών (13) ωρών εβδομαδιαίως,
που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα
Προσανατολισμού.
α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1
ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Φυσική (2 ώρες),
4. Χημεία (2 ώρες),
5. Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ώρες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα
Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,
6. Ιστορία (1 ώρα),
7. Θρησκευτικά (1 ώρα)
8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).
β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α’ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:
1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:
1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες )
2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας
– Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας :
1. Οργάνωση & Διοίκηση (4 ώρες)
2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)
3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας
- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
4. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής :
1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες)
2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (2 ώρες)
3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (2 ώρες)
4. Λογιστικής και Γεωργικής Λογιστικής (2 ώρες)
5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας
- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
6. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων :
1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)
5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον
Εργασίας- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
6. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
2. Στην Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε
(35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα
δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό
για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών
εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα
μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50%
εργαστηριακό.
α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
β. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β’ και Γ’
Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αντιστοιχία των
διδασκόμενων μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’
ανάθεση και των τεσσάρων τάξεων του ΕΠΑ.Λ.
3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού
μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά
ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική
μονάδα του ΕΠΑ.Λ, καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό 16
προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι
από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως,
επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του
Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται
σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του
ΥΠΑΙΘ. Έκαστος εκπαιδευτικός του ΥΠΑΙΘ καθώς και του ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την
εκπαιδευτική, εργαστηριακή και την μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25
μαθητών.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης
Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους,
εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη
συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου
Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

Άρθρο 10
Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου
καταρτίζονται από το ΙΕΠ και περιλαμβάνουν:
α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται
σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα,
β) Διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων εργαστηριακής
εκπαίδευσης συνοδεύεται από παράρτημα, που περιγράφει τον απαιτούμενο
εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίησή τους.
γ) Οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των
μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.
2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αναλυτικά προγράμματα σπουδών
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών
μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (European Credit System for
Vocational and Education and Training – ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-
7-2009). 17
3. Για τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών κάθε τομέα και
ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη και τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, που
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα) της
περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό
με την 11959/Η/20-1-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 2351), εφόσον υπάρχουν.
4. Τα ωρολόγια και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών επανεκτιμώνται,
αξιολογούνται και, αν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι τουλάχιστον, έτη
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη
κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση
ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η
αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :
α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές
ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από
ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο,
γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και
τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.
3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις Τάξεις του ΕΠΑΛ
διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής
παιδείας και τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού, εκτός των μαθημάτων της
Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή σε θέματα που είναι κοινά
για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα
ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων
διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους
διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον
διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά διορθώνονται από τον
οικείο διδάσκοντα.
Γενικό βαθμό προαγωγής σε όλες τις Τάξεις του ΕΠΑΛ αποτελεί το πηλίκον της
διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου
όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή
σε κάθε μάθημα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής
εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη
γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση
του ανωτέρου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Ο βαθμός του απολυτηρίου και πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το
μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής
παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του
μαθητή.

Άρθρο 12
Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

1. Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:
α. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά τις
ενδοσχολικές εξετάσεις, και
β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑΛ.
2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4
από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ από κοινού, μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
παρόντος.
3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση
πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευση τους στις διαδικασίες
πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην
ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ’ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την διατύπωση
γνώμης από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το
φορέα που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για την χορήγηση Πτυχίου
Ειδικότητας, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας» του Επαγγελματικού Λυκείου. Κατά
περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, συμμετέχουν και
Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες
υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα
με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο
προσόντων.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, και
των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΔΣ
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του ΕΟΠΠΕΠ με τα
Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις ρυθμίζεται κάθε
λεπτομερειακό ζήτημα της παρούσας παραγράφου.
5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Επαγγελματικού Λυκείου
καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3879/2010.

Άρθρο 13
Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., καθώς και όσοι
έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε
ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, δύο
μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας τα οποία καθορίζονται με Υ.Α.
που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Επαγγελματικό
Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που
προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης
δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης
γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, καθώς και όσοι έχουν
ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές
εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι
διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 14
Ειδικά θέματα Μαθητείας
1. Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ, εξαιρουμένης της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Ναυτιλίας. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα
τα σχετικά με αυτή έχει τα ΕΠΑΛ και ο ΟΑΕΔ από κοινού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας». Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας» της Ομάδας
Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.
2. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για
την Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα
ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από γιατρούς συμβεβλημένους
με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των
Επαγγελματικών Λυκείων, στα Εργαστηριακά Κέντρα, στα εργαστήρια Γυμνασίων και
Γενικών Λυκείων, στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες
αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα
που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση
ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών
και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.
5. Η «Τάξη Μαθητείας» είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και
κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 15
Υποτροφίες

Στους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ή
βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2158/1993 (Α΄109), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για τη σύνταξη των σχετικών προγραμμάτων
σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2158/1993
λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια, όπως είναι η
σχολική επίδοση, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα και οι επαγγελματικοί τομείς,
ειδικότητες και εξειδικεύσεις, που χαρακτηρίζονται από το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης
και Σύνδεσης με την Απασχόληση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν
3879/2010 (Α΄ 163) ως ιδιαιτέρως σημαντικοί για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΕ)
Άρθρο 16
Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός
Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο ΕΟΕ εδρεύει
στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων του. Αποτελεί επιτελικό
επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν στις γραπτές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο, στις εξετάσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην δημιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων
Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.
2. Αποστολή του Οργανισμού είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας και
διαφάνειας των Εξετάσεων των Μαθητών του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου.
Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:
α) τον προσδιορισμό της εξεταστέας ύλης με θεματικό προσδιορισμό,
β) τη διατύπωση πρότασης για τη συγκρότηση των περιφερειακών επιτροπών και
της κεντρικής επιτροπής, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων,
γ) τη διατύπωση πρότασης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των
γραπτών στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αξιολογούνται
και επιμορφώνονται διαρκώς,
δ) τη διοργάνωση των εξετάσεων σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και τον
ορισμό κάθε σχετικού θέματος, όπως είναι οι επιτηρήσεις, η διάρκεια, η διαδικασία
βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης,
ε) τη συνεργασία με τις υπηρεσιακές υποστηρικτικές αρμόδιες Διευθύνσεις και
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για τη διοργάνωση των Εξετάσεων.
στ) την γνωμοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων και της αποστολής του.
ζ) την αξιολόγηση των διαδικασιών των εξετάσεων ετησίως και την σύνταξη και
υποβολή θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των διαδικασιών των Εξετάσεων.
η) την δημιουργία και τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
θ) την συνεργασία ή και τη συμμετοχή ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή
οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,
ι) την παροχή σύμφωνης γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
για τον ορισμό ετησίως των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων που έχει ως
αρμοδιότητα τον καθορισμό των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποτελείται εκτός από τον
Πρόεδρο της Αρχής, τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων, που συμμετέχουν
αυτοδίκαια, και έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα
Προσανατολισμού Επιστημών, έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού
Κλάδου και Κατηγορίας, τέσσερις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά
Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Κλάδου και Κατηγορίας διδασκόντων των εξεταζόμενων
μαθημάτων. Η απόφαση ορισμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων είναι μη
δημοσιευτέα.
3. Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Οργανισμού είναι το Συμβούλιο. Τα μέλη του
Συμβουλίου απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό
έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα εξετάσεων και εν γένει του εκπαιδευτικού
έργου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας
κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.
β) Τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π..
γ) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό
τουλάχιστον Β` οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού
διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.
δ) Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα
Προσανατολισμού Επιστημών
ε) Έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Ειδικότητα Εκπαιδευτικού Κλάδου και Κατηγορίας
στ) τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ζ) τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξετάσεων
4. α) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των
περιπτώσεων γ` και δ΄. Ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να προτείνει αυτόν, που έχει
καταταγεί πρώτος στον οικείο αξιολογικό πίνακα.
β) Το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότηση του σε σώμα, εκλέγει
μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος επικουρεί τον Πρόεδρο στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων του.
γ) Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής.
Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή
μη.
δ) Σε περίπτωση έλλειψης μέλους του Συμβουλίου της Αρχής διορίζεται νέο μέλος
με νέα θητεία. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου παρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων,
και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας
τους.
ε) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Οργανισμού είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές ενώ τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου της Αρχής
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το
ύψος των αποδοχών του προέδρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και δεν μπορεί δε να υπερβαίνει το μισθό Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,
όπως αυτός διαμορφώθηκε με το ν. 3833/2010, άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και με
το εδάφιο 8 της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012. Το ύψος της
αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α` 226).
στ) Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού
δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
Από την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των μελών του Συμβουλίου υπό
την ιδιότητα τους αυτή ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής.
ζ) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση
του Προέδρου της Αρχής
5.α) Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και
της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.
αβ) Συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
αγ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.
αδ) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου και του
συνολικού έργου της Αρχής.
αε) διορίζει τον Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της Αρχής.
β) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον
Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισμό νέου
Προέδρου.
6.α) Για τη διοικητική και επιστημονική λειτουργία της Αρχής συνιστάται διεύθυνση
διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης στην οποία προΐσταται Διευθυντής.
β) Ο Διευθυντής της Αρχής διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής ύστερα
από δημόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή
που ορίζει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου για
τριετή θητεία. Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή μπορούν να είναι μόνο εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και
εμπειρία σε θέματα διοίκησης της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.
γ) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
γα) Συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις
μονάδες τους.
γβ) Εισηγείται στον Πρόεδρο τη σύγκληση του Συμβουλίου και την ημερήσια
διάταξη και συμμετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γγ) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και
οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής.
γδ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και
του διοικητικού προσωπικού.
γε) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του
προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή
Διευθυντή».
γστ) Είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
γζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας του Προέδρου.
Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να ορίζονται στον Οργανισμό της
Αρχής.
δ) Η διεύθυνση διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης διαρθρώνεται στα
ακόλουθα τμήματα:
δα) Τμήμα επιστημονικής υποστήριξης.
δβ) Τμήμα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης.
ε) Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των τμημάτων, η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα
γραφεία, η ακριβής ονομασία της διεύθυνσης, των τμημάτων και των γραφείων, καθώς και
οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον
Οργανισμό της Αρχής.
7. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις.
Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, περιλαμβανομένων και εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για την κάλυψη
αναγκών σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α` 210) με την επιφύλαξη των
οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του
Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον
Πρόεδρο της Αρχής, επικουρούμενο από τον Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση
υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον
πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου της
Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής το
καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του
οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται
γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική
διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του προέδρου απαιτείται προηγουμένως η
σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, που διαμορφώνεται ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί τρία
έτη, μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι
υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και αξιολόγηση των υπαλλήλων, να αποφασίζει την
παράταση της απόσπασης τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Κατά τα λοιπά, για
το προσωπικό που αποσπάται εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4024/2011.
8. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό
εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Αρχής.
9 Η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού.
10 α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας
και Θρησκευμάτων, κυρώνεται ο Οργανισμός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια
μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της και ρυθμίζει τα θέματα της
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των
μελών και του προσωπικού της, τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Ε.Α.Ε.Ε., καθώς και
κάθε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
β) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
ορίζεται ο πρόεδρος του ΕΟΕ. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον ορισμό του
προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της
Αρχής και του Διευθυντή της διεύθυνσης διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης. Κατά
την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για την επιλογή του Διευθυντή
το Συμβούλιο της Αρχής ορίζει με τη δημόσια προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία
περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα
ειδικότερα προσόντα του διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας της διαφάνειας, της
αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Έως την ανάδειξη του διευθυντή, τις αρμοδιότητες
του ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής.
γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για τον ορισμό
των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψήφιων μελών του Συμβουλίου δεν
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.
δ) Έως την έκδοση του Οργανισμού του ΕΟΕ, τα θέματα που ρυθμίζονται σε αυτόν
ρυθμίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 17
Φορείς Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

1. Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που
παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού
συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε
εθνικό επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:
α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική
επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,
β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) το οποίο παρέχει αρχική
επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και των Σ.Ε.Κ. ,
γ) το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική
κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου
συμβουλευτική και
δ) το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στους αποφοίτους της τυπικής
μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Οι ανωτέρω φορείς μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς μη
τυπικής εκπαίδευσης αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012(Α΄ 222). Η εποπτεία των φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών
και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η
πιστοποίηση των «εισροών» τους στον ΕΟΠΠΕΠ και στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας και των «εκροών» τους στον ΕΟΠΠΕΠ.
3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών,
καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
ρυθμίζει θέματα όπως:
α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, θέματα που
αφορούν στον καθορισμό των διακοπών και αργιών καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη
φοίτησή και στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία τους, στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις
ποινές που επιβάλλονται στους σπουδαστές, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη
διαδικασία για την επιβολή τους,
β) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της
ποιότητας στη Διά Βίου Μάθησης
γ) τη διαφάνεια όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων,
που ακολουθούνται
δ) τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης
των σπουδαστών καθώς και την διαμορφωτική αξιολόγηση – έρευνες αλλά και την
εξωτερική αξιολόγηση
ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών φορέων, καθώς
και τη διαδικασία αξιολόγησης τους
στ) τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των
ιδιωτικών φορέων, τη διαδικασία έκδοσης των τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών φορέων,
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία
ζ) τα υπηρεσιακά έντυπα που οφείλουν να τηρούν οι ιδιωτικοί φορείς
η) τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία των δημοσίων φορέων
4. Οι δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής
υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να
ιδρύονται, να μετατρέπονται, να συγχωνεύονται και να καταργούνται. Για τη στέγαση τους
χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλα κτίρια,
που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι δημόσιοι φορείς μη
τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχουν ειδικότητες,
οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής
οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών
Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου
Ανάπτυξης, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού,
Πολιτισμού και Ναυτιλίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ιδρύονται, μετατρέπονται,
συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης από το
Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο
Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας ή από Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) , σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν.4093/2012. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων αυτών ανήκει
στο Υπουργείο ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τα συστήνει και η
αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατό
να παρέχουν προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως κατάρτισης. Στην αρμοδιότητα της
Γ.Γ.∆.Β.Μ. ανήκει η μέριμνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση του
ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, περιλαμβανομένης της
ανάπτυξης κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριμένων
προγραμμάτων σπουδών και η έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών ή μέρους αυτού, από τρίτους, δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης
εφόσον αφορούν το σύνολο μιας ειδικότητας στους απόφοιτους τους απονέμεται
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις
διαδικασίες Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών
υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Μαθητεία σε χώρους εργασίας,
εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια
νοσοκομεία ή από γιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής
ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή στα ΣΕ των ΕΠΑΛ ή στα Σ.Ε.Κ. ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος
που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και
η Πρακτική Άσκηση τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του δημοσίου είναι
δυνατό να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών καθώς
και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις
εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της
Μαθητείας.

Άρθρο 18
Επαγγελματικά Περιγράμματα και Προγράμματα Σπουδών
1. 1. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας
λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 (Α΄163) και την παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά
προσόντα. Αξιολογούνται δε και επανεκτιμώνται και, εάν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται
κάθε έξι τουλάχιστον, έτη.
2. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους
αντίστοιχους ανά ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων, τομέα ή ειδικότητα οδηγούς
σπουδών. Ο Οδηγός Σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει σαφώς επαγγελματικό
προφίλ, μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
κατά μάθημα και ειδικότητα, πιστωτικές μονάδες, αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης
υποψηφίων, ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής
ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε
μαθήματος, προσόντα εκπαιδευτών, μεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισμό, όπως και μέσα
διδασκαλίας. Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα της αρχικής επαγγελματικής
κατάρτισης διαμορφώνονται και εποπτεύονται ως προς την εφαρμογή τους από τη
Γ.Γ.∆.Β.Μ. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να
συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με Πιστωτικές Μονάδες, σε εφαρμογή του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων και του European Credit System for Vocational and Education and
Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-7-2009), η απόδοση των οποίων
επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτιμία των τίτλων
σπουδών, όσο και την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και των
διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
Έννοια
1. Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της
υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις
Εσπερινές Σ.Ε.Κ..
2. Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
3. Δύναται να ιδρύονται Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Εσπερινές, δημόσιες
και ιδιωτικές, καθώς και Πειραματικές και Ειδικής Αγωγής, οι οποίες είναι αποκλειστικά
δημόσιες. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη
λειτουργία των ανωτέρω ΣΕΚ. Οι Εσπερινές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να
είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. Στην απόφαση ίδρυσης τους ορίζεται και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Σχολών. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτές είναι
τετραετής, συνολικά όχι λιγότερο από 1.618 διδακτικές ώρες ειδικότητας, επιμερισμένες σε
τέσσερα (4) διδακτικά έτη, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άλλες κατηγορίες
μαθητών. Στους σπουδαστές των Εσπερινών ΣΕΚ που προάγονται στην Τάξη Μαθητείας
απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς την υποχρέωση φοίτησης στην
Τάξη Μαθητείας για την προσέλευση τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων,
εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που
αποφοιτούν από τη Β’ Τάξη της ΣΕΚ.
4. Για την αδειοδότηση των ιδιωτικών ΣΕΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου Θ΄ του ν.4093/2012 σχετικά με την αδειοδότηση των Ιδιωτικών .Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 20
Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.
1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τις αντίστοιχες Ειδικότητες της Σχολής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:
α) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφή :
1. Τεχνίτης Ζωοτεχνίας
2. Τεχνίτης Γεωργίας (εστιασμένο στην τοπική γεωργική παραγωγή πχ. Σιτηρά - Έλαια -
Φιστίκια - Μαστίχα κλπ)
3. Τεχνίτης Αλιείας & Ιχθυοκαλλιέργειας
4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας
5. Τεχνίτης Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας
6. Τεχνίτης Αρδεύσεων
7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών
8. Τεχνίτης Ανθοκομίας - Φυτοτεχνίας
9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας
10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας
11. Τεχνίτης Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας
β) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών :
1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών -γύψου- επιχρίσματος –
μονώσεων - σκυροδέματος)
2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
3. Τεχνίτης Λιθοξόος - Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης
4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων
5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
7. Τεχνίτης Κοπτικής - Ραπτικής
8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας
9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας
10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
12. Τεχνίτης Ναυπηγείου
13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών
14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης
15. Τεχνίτης Μηχανικός γεωργικών μηχανημάτων
16. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και
γεωτρύπανων)
17. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων
18. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
19. Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
γ) Ομάδα προσανατολισμού εφαρμοσμένων τεχνών & καλλιτεχνικών σπουδών :
1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας
2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας
3. Τεχνίτης Κοσμήματος & Μεταλλοτεχνίας
4. Τεχνίτης Ξυλουργικής & Επιπλοποιίας
5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας
6. Τεχνίτης Κεραμικής -Αγγειοπλαστικής τέχνης
7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών
8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών
9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής
10. Τεχνίτης Υαλουργίας - Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας (βιτρό)
11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων
12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών
14. Τεχνίτης Χαρακτικής
15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών οργάνων
16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης & Βιβλιακού & Αρχειακού υλικού
δ) Ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων τουριστικών επιχειρήσεων &
επιχειρήσεων φιλοξενίας :
1. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων & Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής-
Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσια)
2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
3. Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος )
4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας
5. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης
ε) Επιμέρους τομείς & επαγγέλματα:
1. Φορτοεκφορτωτές Λιμένος και Ξηράς
2. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
3. Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης
4. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών & Ονυχοπλαστικής

Άρθρο 21
Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΚ

1. Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται
χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β΄ τάξη
εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι
προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ.
2. Στην Α΄ και Β’ Τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα (30)
συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα
τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως, με δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική
Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό
πρόγραμμα είκοσι έξι (26) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα
Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50%
θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
3. Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού
μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά
ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως. Στις ΣΕΚ αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα διδάσκεται στις σχολικές μονάδες
των ΣΕΚ και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου
Παιδείας και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως
και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως,
επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του
Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται
σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του
ΥΠΑΙΘ.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του
σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης
Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό
Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη
προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, 34
απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο
τρίμηνο κάθε έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.
4. Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Ομάδας Προσανατολισμού στην Α΄ και Β΄ Τάξη
Σ.Ε.Κ. καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της Τάξης Μαθητείας.

Άρθρο 22
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών
1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη
κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών καθώς και στην κατάκτηση
ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η
αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως :
α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση θεματικές
ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από
ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο,
γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και
τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.
3. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξη της Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα,
γενικής παιδείας και ειδικότητας με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου,
που καθορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από
τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Α’ Τάξης & της Β΄ Τάξης προκύπτει από τον μέσο όρο της
προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε
κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη
γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
Στους προαγόμενους από τη Β’ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα
συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας
χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3. 35
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη
Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση
χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.
4. Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Άρθρο 23
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Έννοια και Ίδρυση
1. Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
αποφοίτους Σ.Ε.Κ..
2. Η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται
δωρεάν.
3. Δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. Πειραματικά αποκλειστικά δημόσια και Ειδικής
Αγωγής δημόσια και ιδιωτικά. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ.
4. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια
στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου
Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την
ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
5. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται την Πρακτική Άσκηση, ή την Μαθητεία με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειας της, με
ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά
πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι
συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.
6. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση
της πρακτικής άσκησης, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου
οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης, αρμοδιότητα του
οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, η διασφάλιση της
ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην
επιχείρηση και η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες
εκθέσεις προόδου
7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε
τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως
1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 1.050 ωρών. Η
φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους
δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από 36
αυτή βαθμίδας. Το 5ο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια του 2ου, του 3ου και του 4ου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά
εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή
και μεικτά μαθήματα.
8. Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ’ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αδειοδοτούνται αυτόματα χωρίς καμία
πρόσθετη προϋπόθεση και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται επιμέρους
θέματα και κάθε λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24
Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και με τις αντίστοιχες
Ειδικότητες του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι οι εξής:
α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών :
Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer - Developer/ Video
games)
Τομέας Χημικών Εφαρμογών
1. Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
2. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων
Τομέας Ένδυσης & Υπόδησης
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος - Σχεδιαστής Μόδας
Τομέας Δομικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
Τομέας Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
3. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας37
β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας :
Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
8. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
9. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
10. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
11. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
12. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων
13. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
14. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών
15. Στέλεχος Κοστολόγησης
16. Γραμματέας Ανώτερων & Ανώτατων Στελεχών
γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής :
Τομέας Γεωπονίας
1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
Τομέας Διατροφής & Διαιτολογίας
1. Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας
Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών
1. Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών
δ) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών :
Τομέας Καλλιτεχνικών Σπουδών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Τέχνη φωτογραφίας
2. Ζωγραφική τέχνη
3. Μεταλλοτεχνία
4. Χαρακτική τέχνη
5. Τέχνη τοιχογραφίας38
6. Κεραμική τέχνη
7. Τέχνη ψηφιδωτού
8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση & Σχεδιασμός αντικειμένων
9. Μουσική τεχνολογία
10. Εικονοληψία
11. Ηχοληψία
12. Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (monter)
13. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων & Διόρθωση, Επιμέλεια κειμένων
14. Τέχνη δημιουργικής γραφής
15. Τέχνη σκίτσου- Εικονογραφίας – Γραφικών
16. Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
17. Υποκριτική τέχνη θεάτρου – κινηματογράφου
18. Τέχνη σεναριογραφίας
19. Τέχνη σκηνοθεσίας
20. Τέχνη σκηνογραφίας – ενδυματολογίας
21. Εφαρμοσμένες τέχνες χορού
22. Μουσική-Τραγούδι
23. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
ε)Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
1. Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
2. Αθλητική δημοσιογραφία
3. Ραδιοφωνικός παραγωγός
4. Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
5. Τηλεοπτικός παραγωγός
στ) Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων &
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας :
1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής-
Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία)
2. Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής
3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)
ζ) Ομάδα προσανατολισμού Υγείας & Πρόνοιας
1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Βοηθός Φαρμακείου39
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4. Βοηθός Εργοθεραπείας
5. Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας
6. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
8. Βοηθός Οπτικής & Οπτικομετρίας
9. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
10. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
11. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
12. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
13. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων
14. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
15. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις
16. Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου
η) Επιμέρους τομείς & επαγγέλματα :
1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
2. Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής
4. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών
5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
6. Επιμελητής Πτήσεων
7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
8. Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa
9. Προπονητής Αθλημάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 25
Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Επαγγελματικά
Δικαιώματα
1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης:
α. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους
των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),
β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους
αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
γ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους
αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους
αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους
αποφοίτους Ι.Ε.Κ.
2. Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Πλοιάρχων και
Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν.δ.187/1973(ΦΕΚ 261 Α`).
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων
επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που
προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΠΕΠ ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις
οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους
παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές
εργοδηγών κ.λπ.) Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους
οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν
αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της
επαγγελματικής κατάρτισης επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης του παρόντος άρθρου.
5. Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 17, εκτός του
Κολλεγίου, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατό, εφόσον το
επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να
συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο
τρίμηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε
συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί
το φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για την χορήγηση
Πτυχίου Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων
πιστοποίησης, συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως
επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις
εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας, αποκτούν και
την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βάσει
των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή
και τις Επιστημονικές Ενώσεις, ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα της παρούσης
παραγράφου.
7. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Φορέων μη τυπικής
εκπαίδευσης καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν.
3879/2010.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά
θέματα εφαρμογής αυτού του άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 26
Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)
1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), συνιστάται και εδρεύει μία Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ), με κατά τόπο
αρμοδιότητα αυτή της περιφερειακής ενότητας και με έδρα την έδρα της οικείας
περιφερειακής ενότητας. Οι ΔΔΒΜ συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν
αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Περιφερειακές υπηρεσίες κάθε ΔΔΒΜ, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες
της, είναι οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
(ΚΔΒΜ) που βρίσκονται εντός της κατά τόπο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
2. Ειδικά στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, συνιστώνται οι ακόλουθες ΔΔΒΜ :
α) Στο νομό Αττικής:
αα) Α΄ ΔΔΒΜ : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια του δήμου
Αθηναίων και των δήμων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και Γαλατσίου, Ζωγράφου,
Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού, Πεντέλης, Κηφισίας, Ηρακλείου,
Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης και Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού
– Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου,
ββ) Β΄ ΔΔΒΜ : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων
Γλυφάδας, Ελληνικού, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου,
Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και
Αγίας Βαρβάρας, Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού,
γγ) Γ΄ ΔΔΒΜ : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων
Πειραιώς, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Αίγινας,
Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος και
Σαλαμίνας.
δδ) Δ΄ ΔΔΒΜ : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια όλων των
δήμων της τέως Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και
εε) Ε΄ ΔΔΒΜ : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια των δήμων
Ωρωπού, Μαραθώνος, Διονύσου και Αχαρνών, Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας,
Σπάτων – Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Κρωπίας, Μαρκόπουλου, Μεσογαίας,
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
β) Στο νομό Θεσσαλονίκης:
αα) Α΄ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια
του ίδιου δήμου, και των δήμων Καλαμαριάς, Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας – Χορτιάτη
και43
ββ) Β΄ ΔΔΒΜ Θεσσαλονίκης : με κατά τόπο αρμοδιότητα στην εδαφική περιφέρεια
των δήμων Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
Δέλτα, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Παύλου Μελά.
3. Σε κάθε ΔΔΒΜ προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται και παύεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Ο Διευθυντής είναι αποσπασμένος
εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεκαπενταετή,
τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα
στην μη τυπική εκπαίδευση. Η διάρκεια της θητείας του στη θέση του Διευθυντή είναι
διετής.
4. Για την επιλογή των διευθυντών ΔΔΒΜ εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από
τον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με
την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που
συνυποβάλουν οι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους και οι προθεσμίες υποβολής. Για την
αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή ΔΔΒΜ συνεκτιμώνται η εμπειρία
και οι σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
και εκπαίδευσης ενηλίκων, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων
γλωσσών, η οργάνωση και η συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή
άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα εφαρμογής
προγραμμάτων και καινοτομιών, η γνώση και η ικανότητα αντιμετώπισης των
εκπαιδευτικών προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, η ικανότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, η οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων.
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
5. Διευθυντής ΔΔΒΜ που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται πλήρως
στα καθήκοντά του από τον προϊστάμενο του τμήματος διοικητικών και οικονομικών
θεμάτων. Διευθυντής ΔΔΒΜ που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από τη δημόσια
εκπαίδευση, εκπίπτει, αυτοδικαίως, από τη θέση του. Η αναπλήρωση του Διευθυντή ΔΔΒΜ
που ελλείπει διαρκεί έως την τοποθέτηση νέου.
6. Ο διευθυντής της ΔΔΒΜ ασκεί, ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εξειδικεύει την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δια
Βίου Μάθησης στο επίπεδο της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του και
β) Ασκεί στο πλαίσιο της κατά τόπο αρμοδιότητάς του τη διοίκηση, τον έλεγχο και
την εποπτεία:
αα) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) και
ββ) των στελεχών της επαγγελματικής κατάρτισης και του εκπαιδευτικού και
διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη ΔΔΒΜ και στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση της ΔΔΒΜ,
δ) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που
εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
ε) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την
Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την ρύθμιση κάθε λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του,
στ) και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος της ΔΔΒΜ. Η πειθαρχική εξουσία του
προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα τις διατάξεις του
π.δ. 47/2006 (Α΄ 48), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως
ισχύουν.
7. Κάθε ΔΔΒΜ διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, το οποίο στελεχώνεται από έξι (6)
έως και δεκατέσσερις (14) αποσπασμένους ή μεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του
ΥΠΑΙΘ ή των εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην
οικεία ΔΔΒΜ και διαρθρώνεται περαιτέρω στα Γραφεία:
αα) διοικητικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα διοικητικής φύσης, όπως
είναι η τήρηση πρωτοκόλλου και η διακίνηση εγγράφων, η σύνταξη και η προώθηση
σχεδίων διοικητικών πράξεων, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης του
προσωπικού, καθώς και σε θέματα διαχείρισης της υλικοτεχνικής υποδομής και συλλογής
και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΔΔΒΜ και
των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτή και
ββ) οικονομικών υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικής φύσης, όπως
είναι η μισθοδοσία του προσωπικού και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών εξόφλησης
των τίτλων πληρωμής δημόσιων δαπανών, η συγκέντρωση και επεξεργασία των
απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση της
εκτέλεσής του.
β) Τμήμα νομικής υποστήριξης, με αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη για θέματα
λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της ΔΔΒΜ και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών
που υπάγονται σε αυτή, το οποίο στελεχώνεται από τρεις (3) έως και επτά (7)
αποσπασμένους ή μεταταχθέντες διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή των
εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ανάλογα με τον αριθμό των περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στην
οικεία ΔΔΒΜ.
8. Στο Τμήμα διοικητικών και οικονομικών θεμάτων προΐσταται διοικητικός
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή εκπαιδευτικός
κατηγορίας ΠΕ. Στο Γραφείο διοικητικών υποθέσεων και στο Γραφείο οικονομικών
υποθέσεων προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού και ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ή
εκπαιδευτικός κατηγορίας ΠΕ. Οι προϊστάμενοι του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών
θεμάτων και των Γραφείων της επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. Στο Τμήμα νομικής υποστήριξης προΐσταται, διοικητικά, αποσπασμένος
εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών,
πτυχιούχος νομικού τμήματος, με απόφαση του διευθυντή ΔΔΒΜ.
9. Ο προϊστάμενος του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και ο
προϊστάμενος του Τμήματος νομικής υποστήριξης που ελλείπουν, απουσιάζουν ή
κωλύονται, αναπληρώνονται πλήρως στα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων που ελλείπουν διαρκεί έως την
τοποθέτηση νέων.
10. Οι κενές οργανικές θέσεις στις ΔΔΒΜ, κατά την 23η Ιουλίου 2013 είναι
τριακόσιες είκοσι πέντε (325) και καλύπτονται από μετατασσόμενους διοικητικούς
υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ή των υπηρεσιών των
εποπτευόμενων φορέων του ή εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πράξη
μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω
μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το
Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το ανωτέρω προσωπικό
κατατάσσεται ανά ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.
11. Για τη θητεία και την ανάληψη υπηρεσίας, την απαλλαγή από την άσκηση των
καθηκόντων και τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας των Διευθυντών
ΔΔΒΜ και των προϊσταμένων ΔΔΒΜ, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 25
έως και 27 του ν. 3848/2010.
12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται οποιοδήποτε λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή και εξειδίκευση των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 27
Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
1. Η διοίκηση κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκείται:
α) από τον διευθυντή,
β) τον υποδιευθυντή και
γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.
Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν θητεία δύο (2) ετών. Η επιλογή του διευθυντή και
υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα δια
Βίου Μάθησης. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποδιευθυντής τοποθετείται σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ που φοιτούν περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ 46
και ΚΔΒΜ με περισσότερους από τετρακόσιους (400) σπουδαστές τοποθετείται και
δεύτερος υποδιευθυντής.
2. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των
ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
3. Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ είναι
επιστημονικός-παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, είναι
αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική τους λειτουργία
αυτών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
οχταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά
προσόντα στην μη τυπική εκπαίδευση, να γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές
δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, να διαθέτει σχετική
τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική - παραγωγική - επιχειρηματική
δραστηριότητα του τόπου του.
4. Ο διευθυντής των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση της ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ,
β) ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που
εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
γ) ενημερώνει και ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, εντύπως ή
και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική και τις αρμόδιες Περιφερειακές
Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ρύθμιση κάθε
λειτουργικού θέματος αρμοδιότητάς του,
δ) ευθύνεται για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα
στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας της ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ καθώς και για την
ηλεκτρονική ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού τους,
ε) ευθύνεται για την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που
αφορούν σπουδαστές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως είναι αυτές, που
σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την
Πρακτική Άσκηση και την Μαθητεία των σπουδαστών, την εφαρμογή προγραμμάτων
εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής καθώς
και τη λειτουργία του ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ .
5. Ο διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ . Η
πειθαρχική εξουσία του προηγούμενου εδαφίου ασκείται, για μεν τους εκπαιδευτικούς
σύμφωνα τις διατάξεις του π.δ. 47/2006 (Α΄ 48), για δε τους διοικητικούς υπαλλήλους
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3528/2007 (Α΄ 26), ως ισχύουν.
6. Ο διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό της ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ της οποίας
προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο διευθυντής
ενημερώνει, αυθημερόν, την οικεία ΔΔΒΜ.
7. Ο διευθυντής της Σ.Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ., δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα.
8. Ο διευθυντής της Σ.Ε.Κ. και του Ι.Ε.Κ., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο
υποδιευθυντής, τότε ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο
ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διευθυντή. Αν στη ΣΕΚ,
ΙΕΚ,ΣΔΕ και ΚΔΒΜ έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, ο διευθυντής αναπληρώνεται
από τον υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και σε περίπτωση που και αυτός
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από το δεύτερο υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται και ο δεύτερος υποδιευθυντής ή αν πρόκειται για ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ , στο
οποίο δεν τοποθετείται υποδιευθυντής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό
που υπηρετεί στη ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ , ο οποίος ορίζεται με απόφασή του. Αν για
οποιοδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον
αρχαιότερο εκπαιδευτικό της ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ .
9. Ο υποδιευθυντής της ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ συνεπικουρεί το διευθυντή στην
άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει. Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση
και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στην
επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της.
Ειδικότερα, ο υποδιευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,
β)εκτελεί τις αποφάσεις του διευθυντή και της συνέλευσης των διδασκόντων που
αφορούν σε θέματα φοίτησης των σπουδαστών και
γ) όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει ο διευθυντής.
10. Στα ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που έχουν τοποθετηθεί δύο υποδιευθυντές, η
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του διευθυντή. Ο
υποδιευθυντής ασκεί διδακτικά καθήκοντα, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του
υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικού, του ίδιου κλάδου και χρόνου
υπηρεσίας.
11. Σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λειτουργεί συνέλευση των διδασκόντων, στην
οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη μονάδα με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας.
12. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής της ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και
ΚΔΒΜ . Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου της. Τακτικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πριν
από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε εξαμήνου ή τριμήνου. Η
συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το
ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της με έγγραφη αίτησή του, στην οποία
προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
13. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής
πολιτικής στο επίπεδο των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ , στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και
στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,
β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις
δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους
φορείς της τοπικής κοινωνίας,
γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των σπουδαστών και
δ) εισηγείται στο διευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ το είδος και τη μορφή της
εκπαιδευτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και συμβάλλει στην υλοποίησή της.
14. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να ανήκουν :
α) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
θέσεις που συνιστώνται με πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις συναφούς κλάδου της ίδιας
κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων
από τις οποίες προέρχονται. Οι κενές οργανικές θέσεις των του εκπαιδευτικού προσωπικού
της κατηγορίας αυτής, κατά την 23η
Ιουλίου 2013 είναι εννιακόσιες είκοσι πέντε (925). Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το ανωτέρω προσωπικό
κατατάσσεται ανά ΔΔΒΜ σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες.
β) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι,
αποσπασμένοι ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά
τις κείμενες διατάξεις.
γ) εκπαιδευτές ενηλίκων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή
σύμβαση έργο.
δ) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του
ν. 3699/2008 (Α΄ 199), ως ισχύουν.
15. α)Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την
απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια, για τη γενική εκπαίδευση και την
επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά
στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.
β) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων
των εκπαιδευτών όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης
κατάρτισης. Για το λόγο αυτό τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν σαφείς
κατευθύνσεις, αναφορικά με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά Θ.Ε. και με τα
απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία. Οι θέσεις εκπαιδευτών των
δημοσίων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ προκηρύσσονται από την ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα ΝΠΔΔ ή
Ν.Π.Ι.Δ που με απόφαση του ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων του έχει αναθέσει. Οι
προκηρύξεις αναφέρουν: τη διάρκεια κατάρτισης, τις ειδικότητες που έχει αποφασιστεί να
λειτουργήσουν, τις Θ.Ε. ανά ειδικότητα με αναφορά στο είδος τους (θεωρητικές –
εργαστηριακές– μικτές) και στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες
διδασκαλίας ανά Θ.Ε., τους δικαιούχους συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα
κριτήρια επιλογής, τη σχέση εργασίας, τον τρόπο και την ανώτατη ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων των εκπαιδευτών, τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης
τυχόν ενστάσεων σε όλα τα στάδια επιλογής.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στα
εγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των
ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την υποβολή
αίτησης είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ.,
το οποίο τηρείται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του Υπό-Μητρώου Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ.. Η
επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή
της οικείας ΔΔΒΜ, τον Διευθυντή της οικείας ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ και ένα μέλος
οριζόμενο από τη Γ.Γ.∆.Β.Μ.
δ) Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται τα ακόλουθα σε σχέση με την
αντίστοιχη Θ.Ε.: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό
αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας στην περίπτωση
προηγούμενης συνεργασίας με το Ι.Ε.Κ. και κοινωνικά κριτήρια.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται
κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης εξειδικεύονται τα κριτήρια
επιλογής εκπαιδευτών στις ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.
16. α) Σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ , για την υποστήριξη του έργου αυτού,
λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας. Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν
σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την
αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την
αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού. Οι θέσεις των υπηρετούντων στο
Γραφείο Γραμματείας καλύπτονται από διοικητικούς υπαλλήλους με απόσπαση από τις
οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ή με διάθεση από τις οικείες
ΔΔΒΜ. Οι ανωτέρω θέσεις δύνανται να καλύπτονται και με μετατασσόμενους υπαλλήλους,
κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ ή τις υπηρεσίες των
εποπτευόμενων φορέων του, που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης, η οποία εκδίδεται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω μετατάσσονται σε θέσεις
συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με
ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων από τις οποίες προέρχονται.
β) Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που φοιτούν έως εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές
το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται από δύο (2) άτομα. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ έως
τετρακόσιους (400) σπουδαστές το Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται από τρία (3) άτομα.
Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ που φοιτούν άνω των τετρακοσίων (400) σπουδαστών το
Γραφείο Γραμματείας στελεχώνεται από τέσσερα (4) άτομα.
17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται οποιοδήποτε λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή και εξειδίκευση του παρόντος άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής
1. Η υποπαράγραφος γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008,
τροποποιείται ως εξής: γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:
α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι
δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση διαρκεί πέντε
έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με το Ειδικά
Γυμνάσια , χορηγούν δε στο πέρας της Δ΄ τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην Ε΄
τάξη , πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2.
Στην Ε΄ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών
συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας.
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του
Ειδικού Επαγγελματικό Λυκείου στην αντίστοιχη Ειδικότητα.
Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε διαφορετική ειδικότητα ,
ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί
στην Α΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του
Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα λύκεια
αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό
Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με
επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.
γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ),
στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών
σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι ισότιμα με τα Ειδικά Επαγγελματικά
Γυμνάσια. Στην τελευταία τάξη των ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2
τουλάχιστον τριμήνων, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε συνάφεια με την κύρια
ειδικότητα του μαθητή. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Στ’ τάξης συμπληρώνεται από
μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ’ τάξη λειτουργεί
ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων
των μαθητών και την εξοικείωσή τους σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την
υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.
Για τους μαθητές που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ, η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται
επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και
ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των
διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της ΕΔΕΑΥ, εφόσον
αυτή έχει συσταθεί.
Από την εφαρμογή του νόμου όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ
Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά
Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα.
Οι Δ/ντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στα σχολεία κωφών και τυφλών
μαθητών, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση η όχι
της Νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.
2. α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς,
τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις
μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για την
Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις που θα
εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ) το οποίο αποτελείται: α) από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ειδικής
Αγωγής ως Πρόεδρο, β) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ ή άλλον Δ/ντή Εκπ/σης κατά
προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, γ) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ ή
άλλο Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από
δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ.
Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του που αυτός ορίζει και
γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Δ/νσης Ειδικής
Αγωγής.
γ. Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την επιλογή
Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία του
προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ με τον αναπληρωτή του, τη συμμετοχή ενός σχολικού συμβούλου
ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, ενός Δ/ντή Εκπ/σης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία
στην Ειδική Αγωγή με τον αναπληρωτή του και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα
από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Στην Υπουργική Απόφαση της προηγούμενης
παραγράφου θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων
των ΚΕΔΔΥ με θητεία.
3. Στις περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και
αποτελείται από έναν σύμβουλο ΕΑΕ ως πρόεδρο, δύο Δ/ντές Εκπ/σης κατά προτίμηση με
σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή, και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από
αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον
Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή
μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις
συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίος ορίζεται όπως και οι
αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσης παραγράφου με απόφαση συγκρότησης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Τα συγκροτήματα ΣΜΕΑΕ που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν
το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής
αγωγής.
5. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής
επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους
φορείς.
6. Στη παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής: «Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε κλάδους εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετούν με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
συμμετέχουν ισότιμα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, για την πλήρωση
των θέσεων ευθύνης, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 11 επ.»
7. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά
Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). και πραγματοποιούνται σε αυτά. Για θέματα σχετικά με την
οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και
τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
με μέριμνα , όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους
διδάσκοντες για κάθε κλάδο.
8. Στη περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο
αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής: «Η
κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο,
εάν γνωματεύσει σχετικά το ΚΕΔΔΥ».
9. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 αντικαθίστανται τα
εδάφια 3 ως εξής: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την
τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση
της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω
προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών,
εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα».
10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της
γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για τον σκοπό αυτό
συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον
αντιπροσωπευτικούς φορείς σε θέματα Κωφών και Τυφλών , την Ομοσπονδία Κωφών
Ελλάδος ( Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη
γραφή Braille.
β)Την πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής
Braille στους ήδη χρήστες.
Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωση τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
β) η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού
και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των
Κωφών και Τυφλών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που συντάσσεται
από τον ΕΟΠΠΕΠ, ρυθμίζονται τα ζητήματα σύνθεσης της επιτροπής πιστοποίησης της
επάρκειας της Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά από
1 (ένας) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,
της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως
Τυφλών, της διαδικασίας σύγκλησης , του τρόπου συνεδριάσεων και λήψης
αποφάσεων. Για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας καθώς και της γραφής Braille, οι
αρμόδιοι φορείς θα πιστοποιηθούν με διαδικασία που θα ορίσει με απόφασή του ο
ΕΟΠΠΕΠ.
Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών
Ελλάδος.»
11. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις
συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η
λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση.
12. Στη παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής: «Για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των
αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.»
13.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται
ως εξής: «Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ».
14.Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη,
έγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το
κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους
γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση
είναι δεσμευτική.
15. Στην υποπ. ββ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται
το εδάφιο 4 ως εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών σε αναλογία όχι
μικρότερη του 1 προς 3 κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής
μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου».
16. Στο άρθρο 6, παρ. 2, του Ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε
σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου».
17. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για
οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο
φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού
βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς και αυτές που αφορούν σε
αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα
προκύπτουν υποχρεωτικά με την γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
18. Οι περιπτώσεις α, β, γ, δ της παραγράφου 4, του άρθρου 7 του Νόμου
3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής: «Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις
κατάλληλες δομές ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου,
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή
τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Β’/θμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι
δεσμευτική. Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών καθώς και κάθε άλλης
αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν
σχετικής εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του
μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή στο γενικό σχολείο μπορεί να υλοποιείται και από Ειδικό
βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης
δημόσιου νοσοκομείου».
19. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν..3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής : «Το
τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ μετονομάζεται σε Τμήμα
Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τ.Π., του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος
εκπαιδευτικός στο ΥΠΑΙΘ, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού,
μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και
των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών
αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ καθώς και για την εισήγηση
θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι
τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο ΥΠΑΙΘ γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των
περιφερειακών Διευθύνσεων.
20. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας
και Θρησκευμάτων οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως που προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες
Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών
απασχόλησης της απόφασης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006,
(άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι νόμιμες και παράγουν έννομα
αποτελέσματα.
21. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, τροποποιείται
ως εξής: «Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό
φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή η
συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ.
22. Στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως
εξής: «Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα
πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για
αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση
αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Άρθρο 29
Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Π.ΑΙΤ.Ε.)
1. α) Η παράγραφος 1.α) του άρθρου 4 του Ν.3027/2002 τροποποιείται ως εξής:
«1. α) Ιδρύεται στην Αθήνα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο,
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος, τις διατάξεις του νόμου αυτού και τον
Εσωτερικό Κανονισμό.
Η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
αα) Παιδαγωγικό Τμήμα
αβ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής και εισαγωγικές κατευθύνσεις
i. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας,
ii. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
αγ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
αδ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
β)Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ) της παραγράφου 2.α) του άρθρου 4
του Ν.3027/2002, η φράση «δεν λειτουργεί» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργείται»
γ) Η υποπερίπτωση γ) της παραγράφου. 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002,
τροποποιείται ως εξής: « Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει
δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ αποτελεί και
πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι
ισότιμο και αντίστοιχο με αυτά των Τ.Ε.Ι. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του
εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται
ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο
εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για τους
ήδη φοιτούντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότερα από την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2013-2014, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση τους όσοι επιθυμούν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα οκτώ εξάμηνα και όχι αργότερα από την 31/10/2018
και να λάβουν μόνο το πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης
των σπουδών τους για άλλα δύο εξάμηνα. Για τους υπολοίπους εφαρμόζονται οι διατάξεις
για το ενιαίο πτυχίο των δέκα εξαμήνων.».
δ) Η υποπερίπτωση ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002,
τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. ορίζεται ως γραμματέας της
Δ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του διοικητικός υπάλληλος της Σχολής είτε υπάλληλος άλλης
κατηγορίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της
γραμματείας της Δ.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα της Δ.Ε.».
ε) Η υποπερίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002,
τροποποιείται ως εξής: « α) Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει και
λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της,
συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα διάρκειας έως δύο
ακαδημαϊκών εξαμήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους
εκπαιδευτικούς και ββ) επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή μη. Το κόστος
λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών θα καλύπτεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.και
από τα προερχόμενα από τα προγράμματα αυτά, έσοδα, σύμφωνα με τις σχετικές
αποφάσεις του Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Λ.Κ.Ε.)»
στ) Η υποπερίπτωση β) θθ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν.3027/2002,
τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι να καταρτιστούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα
προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καταρτίζονται προγράμματα
σπουδών με απόφαση της Δ.Ε., η οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτόν πενταμελείς κατά
Τμήμα γνωμοδοτικές επιτροπές από μέλη Ε.Π.. Οι επιτροπές εισηγούνται στην Δ.Ε. η οποία
και λαμβάνει την τελική απόφαση ».

Άρθρο 30
Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

1. Οι διορισμοί σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
γίνονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από
πρόταση του Δ.Σ. της Σχολής, όπως προβλέπεται αντίστοιχα και για την πρόσληψη των
προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3848/2010.
Οι μετατάξεις – μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Β’/θμια
Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά πραγματοποιούνται την ίδια
χρονική περίοδο με αυτές της Β’/θμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων και καλύπτονται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εκδίδεται μετά από
γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ.
της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη
Σιβιτανίδειο Σχολή και είχαν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή
τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του Ν. 3848/2010 και η ειδικότητα των
οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ομαδοποιημένων ειδικοτήτων εκπαίδευσης
της Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και υπηρετούσαν
σε αυτή έως 30.6.2013, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008.
2. Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης
προσόντων αποφοίτων διαφόρων ειδικοτήτων της Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (Ν. 3879/2010). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να
ιδρύσει τη λειτουργία Πειραματικού Επαγγελματικού Λυκείου με τμήματα ειδικοτήτων και
με ειδικό πρόγραμμα σπουδών, όπως θα ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
(παρ. 9 του άρθρου 61 του Ν. 1566/85). Η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μπορεί να ιδρύσει τη λειτουργία
Πειραματικού ΙΕΚ με τμήματα ειδικοτήτων και με ειδικό πρόγραμμα σπουδών, όπως θα
ορίζει απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. επιτρέπεται η ενεργοποίηση και η
λειτουργία παραγωγικών μονάδων για την εκπαίδευση μαθητών, καθώς και η αξιοποίηση
των έργων εξοπλισμού, που προβλέπονται από το άρθρο 61, παρ. 10 του Ν. 1566/85,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οικείες αποφάσεις του Δ.Σ. του Σιβιτανιδείου
Ιδρύματος.
3. Για την ίδρυση, οργάνωση, κατάργηση και λειτουργία των Επαγγελματικών
Λυκείων, καθώς και την επανασύσταση του Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. απαιτείται απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
της Σιβιτανιδείου Σχολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετική
απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα και κάθε άλλη
λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού .

Άρθρο 31
Απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης και Κολλέγια

Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια
εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/51. Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου
φορέα και όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, μη
εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 5 του Α.Ν. 1846/51 και
του άρθρου 39 του Ν. 2084/92. Για τους απασχολούμενους του τελευταίου εδαφίου,
καταβάλλεται εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 149 και 150
του ν. 3655/2008, η οποία βαρύνει ισόποσα τους υπόχρεους εργοδότες και τους
απασχολούμενους. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα με τις τρέχουσες
εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη
και αναζητείται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 32
Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

1.Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3391/2005 τροποποιούνται αντιστοίχως ως εξής: «1. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις
Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας». «Με απόφαση της Συγκλήτoυ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που
επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών
της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα τοις εκατό (50%) εκείνων
της εκπαίδευσης με παρακολούθηση».
2.Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 τροποποιείται
ως εξής: «2. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η διοίκηση και η
διαχείρισή του ασκείται από ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».
3. α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 τροποποιείται
ως εξής: «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:
(i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή
αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα
στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή/και διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η
βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακών
μαθημάτων, γ) το Πανεπιστήμιο / Σχολή / Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών
(εγγραφή στον κατάλογο NARRIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία (1)
να προέρχεται απαραιτήτως από μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος
προέλευσης, το οποίο έχει άμεση γνώση των ικανοτήτων και επιδόσεων του υποψηφίου».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 καθώς και η παρ. 4 του
άρθρου 4 του ν. 3391/2005, καταργούνται.
4.Αναριθμούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005, σε 1 και
2 αντίστοιχα ενώ τίθεται παράγραφος 3 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Έως ότου
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
η διοίκησή τους ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική
Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών ή αλλοδαπών ΑΕΙ,
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που
καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος
και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του
Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής
ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3577/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Όργανα
αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνικών έργων που εκτελούνται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέχρις ότου αυτό αποκτήσει
οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία ορίζονται τα εξής:
α) "Διευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι η "Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ".
β) "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι η Σύγκλητος ή μέχρι την αυτοδύναμη
λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος η Διοικούσα Επιτροπή.
γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι
το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων για θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3669/2008 και του ν. 3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή παραλείψεων
των οργάνων της παρούσης παραγράφου, αποφασίζει η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με πρόταση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αποδοχή της από τα αρμόδια
όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων
καθηκόντων, όπως η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη εκπόνησης μελετών, η επίβλεψη
τεχνικών έργων και η προμήθεια εξοπλισμού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ή Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου αυτής και οι απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση των
αντικειμένων του προηγούμενου εδαφίου».

Άρθρο 33
Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
1. Στην υποπαράγραφο Θ.6. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Θ.2 της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου ν. 4152/2013, προστίθεται περίπτωση 5, ως εξής: «5. Ως προς τις
κτιριολογικές προδιαγραφές τους τα νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξήντα (60)
νήπια και συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, αντί
του στοιχείου γ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου,
ισχύει ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας (15) τετραγωνικά μέτρα και (1,2)
τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας. Νηπιαγωγεία της
προηγούμενης περίπτωσης που συστεγάζονται με παιδικούς σταθμούς του ιδίου ιδιοκτήτη
και έχουν αδειοδοτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της απόφασης της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων 77053/Δ5/28.7.2006 (ΦΕΚ 1149 Β΄), όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα, αντί της διαδικασίας των περιπτώσεων 8, 13 και 14 της υποπαραγράφου
Θ.3 της παρούσας παραγράφου, αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του
ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, ότι
δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν
και αντιγράφου της άδειας του παιδικού σταθμού που έχει χορηγηθεί από την αρμόδια
αρχή. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.»
2. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, τροποποιείται ως εξής: «στα νηπιαγωγεία που έχουν
δυναμικότητα έως εξήντα (60) νήπια και στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία εντός παιδικών
σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη , δεν έχουν εφαρμογή τα στοιχεία α), ε) και στ) της παρούσης.
Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια και την
πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις. Τα συστεγαζόμενα
νηπιαγωγεία εντός παιδικών σταθμών του ιδίου ιδιοκτήτη, μπορούν να έχουν κοινή
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρκεί αυτή να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα εντός του
ωραρίου λειτουργίας τους από τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αλλά ξεχωριστά και
αποκλειστικά από κάθε μία ηλικιακή ομάδα».
3. Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3475/2006 (Α’ 146), προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής: «Στον κλάδο ΠΕ16.01 εντάσσονται επίσης και όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του
κλάδου ΠΕ 16 της παρ. 1.α) του παρόντος άρθρου είχαν απολυθεί αποκλειστικά λόγω
κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων που υπηρετούσαν ή με
καταγγελία της σύμβασης εργασίας και είχαν υποβάλλει, πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, ήτοι πριν την 13η Ιουλίου του έτους 2006, αίτημα πρόσληψής τους στην
Δημόσια Εκπαίδευση έχοντας τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 παρ. 2α του ν. 2986/2002 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πλην
όμως η πρόσληψή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία». Με
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ημερομηνία ισχύος των αντίστοιχων
αποφάσεων σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων της παρ. 2α του άρθρου 13
του ν. 2986/002 (Α’24), διαπιστώνεται για κάθε εκπαιδευτικό και κατόπιν αιτήσεώς του, η
αυτοδίκαιη μετατροπή του κλάδου του σε ΠΕ16.01 σε όλες τις αποφάσεις που τον
αφορούν.

Άρθρο 34
Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

1. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου
του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση
εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα
μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο κατά
το έτος 2012 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν
ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις
μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο
παράρτημα της υπ` αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης
παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή
β` βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν
αποδεδειγμένα συμπληρώσει οχτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω
εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν
και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα μεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που
έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2009-2010.
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε
Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται
να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει
στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων
στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις το 10% θα διατεθεί στους
εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της
σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και
το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για αντίστοιχα Τμήματα
έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με
σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
α) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της
οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή,
β) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της
υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β` 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει
πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α` ή β` βαθμού,
γ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου
κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι
ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή
Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των
γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που
συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση,
δ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν
από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β`1612/2010) κοινής
υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των
οστών σε συγγενή α` ή β`βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
ε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α`120),
στ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα
σειρά κατάταξης.
5. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η
εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων .
6. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους
των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και
τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται
μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την
περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.

Άρθρο 35
Θέματα Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

1. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 233) διαγράφεται η φράση
«συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του
εξωτερικού και».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «4.
Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού εφόσον
κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το
διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής
τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για
προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών , τότε η
οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου
σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 16 Κεφάλαιο Γ’
παράγραφος 9 του ν.1566/1985 (Α’ 167).».
3. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του ν. 4027/2011
αντικαθίσταται ως εξής : «Για τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο
στην Ελλάδα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ.4 του παρόντος νόμου.».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «4.
α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης
τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των Συντονιστών
Εκπαίδευσης, κατάργησης θέσης Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συντονιστικού Γραφείου και
οποιασδήποτε γενικότερα ανακατανομής των εδρών και των περιοχών ευθύνης των
Συντονιστών Εκπαίδευσης, επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του πρώην
Συντονιστικού Γραφείου υπό τη μορφή «Γραφείου Συνδέσμου» που θα εποπτεύεται από το
Συντονιστικό Γραφείο στην περιοχή ευθύνης του οποίου μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες.
Επικεφαλής του Γραφείου θα ορίζεται κατά προτίμηση υπάλληλος που ήδη υπηρετούσε σε
αυτό, και θα ονομάζεται «Σύνδεσμος». Η επιλογή του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
λειτουργίας του γραφείου θα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση μετά από Εισήγηση της
ΔΙΠΟΔΕ που θα περιλαμβάνει και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της
θητείας του θα λαμβάνει ειδικό επιμίσθιο, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με απόφαση του Συντονιστή
Εκπαίδευσης επιτρέπεται να επιλέγονται μέχρι δύο αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή
διοικητικοί υπάλληλοι κατά προτίμηση ανάμεσα σε όσους ήδη υπηρετούσαν στο πρώην
Συντονιστικό Γραφείο.».
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 4027/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «7.
Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναλαμβάνουν καθήκοντα
και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι συντονιστές
εκπαίδευσης ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες στους
εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή
προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α`, β` και γ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 2, αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των διευθυντών
των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής.».
6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78) καταργείται.
7. α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 10 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής : «α) Η
Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) που ιδρύθηκε με το β.δ. 31/1968
(Α΄8) καταργείται την 31.8.2014. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ως
ιδίως, θέματα της περιουσίας, του αρχείου, ζητήματα εκκρεμών δικών, επαγγελματικών
δικαιωμάτων αποφοίτων, ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Θέματα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών, που ανακύπτουν από
την κατάργησή της, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.». β. Μετά την περίπτωση β) της
παραγράφου 10 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής : «γ)
Έως την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), εκκρεμή
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού της εξετάζονται, κατ’
εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού
Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.». γ. Η ισχύς των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1.9.2013.
8. Αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α’ 156), όπως ισχύει, τα ακόλουθα
σχολεία:
1.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ
4.ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
5.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
7.ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
8.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
9.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D' ARC
10.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
11.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12.ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
13.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
14.ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
15.ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
16.AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS
17.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
18.ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)
19.INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISA
20.KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY
21.BYRON COLLEGE
22.PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
23.ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
24.ST. CATHERINE'S BRITISH SCHOOL
25.ST. LAWRENCE COLLEGE
26.INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
27.CAMPION SCHOOL
28.ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
29.ΛΙΒΥΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 17ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
30.ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στα σχολεία αυτά χορηγούνται, δια του παρόντος, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας.
9. Αναπληρωτές συντονιστές εκπαίδευσης που τοποθετούνται με υπουργική
απόφαση κατά το σχολικό έτος 2013-2014, διατηρούνται στις θέσεις τις οποίες
τοποθετούνται για τρία κατά μέγιστο (3) έτη από την τοποθέτησή τους, με επιμίσθιο. Η
απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη ακόμη, χωρίς επιμίσθιο. Περαιτέρω
παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων και λοιπές διατάξεις
1. Στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την
πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Γ’ απαιτούνται ως ειδικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών και μία τουλάχιστον πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία στις επιστήμες της
εκπαίδευσης (αγωγής) ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις
σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) καθώς και
τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.».
β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Για την πρόσληψη σε θέση
Εισηγητή απαιτούνται, ως ειδικά προσόντα, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες
της εκπαίδευσης (αγωγής) και δεκαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία ή
εικοσαπενταετής, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και πενταετής, τουλάχιστον,
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.».
γ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η πλήρωση των κενών θέσεων
των Συμβούλων Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών γίνεται είτε με πρόσληψη
ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της θέσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Π. και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) είτε με τοποθέτηση για τετραετή θητεία, ύστερα
από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών
υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και
μέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. Κατά την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνεται μέριμνα, ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού
προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του
προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη
διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη
προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση που η πλήρωση των κενών θέσεων Συμβούλων
Α΄, Συμβούλων Β΄, Συμβούλων Γ΄ και Εισηγητών γίνεται ύστερα από πρόσκληση
ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων, οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν ως ελάχιστα τυπικά προσόντα τα ειδικά προσόντα, που προβλέπονται στις
παραγράφους 3, 4, 5 και 6, αντίστοιχα.».
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «10. α) Οι
Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές που επιλέγονται ύστερα από
προκήρυξη προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»
ε) Στην παράγραφο 10 προστίθεται περίπτωση β) ως εξής: «β) Οι Σύμβουλοι Α’,
Σύμβουλοι Β’, Σύμβουλοι Γ’ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη
κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης
παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους ανανεώνεται για μία
ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.».
στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «12. Η
αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν
αξιολογούμενους της περίπτωσης α) της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της
σύμβασή τους για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β) αποτελεί κώλυμα
ανανέωσης της τετραετούς θητείας.».
2. Στο άρθρο 12 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι
ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού του
Ι.Ε.Π., μπορούν να καλύπτονται είτε από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων είτε από εκπαιδευτικούς της Δημόσιας
Εκπαίδευσης, αντίστοιχων προσόντων, που αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Ι.Ε.Π.. Η
απόσπαση είναι τετραετής και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους άλλων
υπουργείων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.. Με όμοια
απόφαση, με την ίδια διαδικασία και για τον ίδιο χρόνο επιτρέπεται να αποσπώνται και
μέχρι πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο, για τις ανάγκες
υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α. και υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.. Με
τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19
ρυθμίζονται τα θέματα τοποθέτησης σε κενές θέσεις ή ανάθεσης καθηκόντων στους
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, παρακολούθησης της
τήρησης του ωραρίου τους, χορήγησης αδειών μικρής χρονικής διάρκειας καθώς και κάθε
άλλο θέμα που αφορά την εργασία τους στο Ι.Ε.Π.».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6.
α) Σε κάθε Γραφείο προΐσταται Σύμβουλος Α΄ ή Β΄ ή Γ’, ο οποίος επιλέγεται για μία διετία
που μπορεί να ανανεώνεται με βάση την αξιολόγηση του έργου του, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Ειδικά στο Γραφείο
Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων προΐσταται διοικητικός
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων ή
εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με δεκαετή,
τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση και με τριετή,
τουλάχιστον, εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Χρηματοδοτούμενων και
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, για μια τετραετία και αποσπάται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού
εφόσον πρόκειται για υπάλληλο άλλου υπουργείου. β) Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, ορίζεται μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου Συντονιστής της επιστημονικής υπηρεσίας. Ο Συντονιστής είναι άμεσος
προϊστάμενος των Προϊσταμένων των Γραφείων της επιστημονικής υπηρεσίας. Οι
αρμοδιότητες του Συντονιστή εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.».
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011, όπως η
παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 4076/2012
(Α΄159) αντικαθίστανται ως εξής: « 1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στις
εξής Υποδιευθύνσεις: α) Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει το
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. β) Υποδιεύθυνση
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και το
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων. 2. α) Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού περιλαμβάνει
τα εξής Γραφεία: αα) Γραφείο Προσωπικού με αρμοδιότητα, ιδίως, επί θεμάτων
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Π. ββ) Γραφείο Εκπαίδευσης
Προσωπικού με αρμοδιότητα, ιδίως, την εκπαίδευση του προσωπικού του Ι.Ε.Π.. γγ)
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα, ιδίως, την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. επί
θεμάτων τεχνικής φύσεως. β) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο, ιδίως,
για τη διοικητική υποστήριξη των οργάνων και της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., τη
σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης
και διεκπεραίωσης των εγγράφων. 3. α) Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης περιλαμβάνει
τα εξής Γραφεία: αα) Γραφείο Οικονομικής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων
Έργων με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των
πράξεων (έργων) και υποέργων, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού τους και
τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. ββ)
Τακτικού Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και
εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του
απολογισμού, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών
στοιχείων και την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού. γγ) Λογιστικής
Υποστήριξης με αρμοδιότητα, ιδίως, την καταχώρηση των δικαιολογητικών δαπανών και
λοιπών παραστατικών στοιχείων στα οικεία Βιβλία καθώς και την πραγματοποίηση κάθε
φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. β) Το
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο, ιδίως, για τη διοικητική υποστήριξη της
διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνισμών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη
σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη προγραμμάτων, καθώς και
την πάσης φύσεως παρακολούθηση, εκτός της οικονομικής, των προγραμμάτων, ενεργειών
και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π., σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων
και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας, που έχει την
αποκλειστική επιστημονική ευθύνη επ’ αυτών.».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «5.
α) Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του
Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά το
Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και
προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Το αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού
Ελέγχου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων οι οποίοι
έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα έτη. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Γραφείου
Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων με
δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση και με
τριετή τουλάχιστον διοικητική εμπειρία. β) Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται
αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το
αυτοτελές γραφείο Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από τους δικηγόρους με έμμισθη
εντολή, από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13
Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφοίτους νομικού τμήματος, καθώς και
από νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και παρέχουν καθαρώς νομικές εργασίες. Για την επιλογή και απόσπαση
των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
ισχύουν τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α) της παραγράφου 6. Προϊστάμενος του
αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης ορίζεται υποχρεωτικά ο δικηγόρος με τα
περισσότερα χρόνια άσκησης δικηγορίας και σε περίπτωση που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.
καθηγητής της ανωτάτης εκπαίδευσης ο τελευταίος. γ) Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη
διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο
Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το
αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού στελεχώνεται από διοικητικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκπαιδευτικούς της δημόσιας
εκπαίδευσης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Προϊστάμενος του αυτοτελούς
Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας
εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων ή ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 (Φυσικών,
Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) ο οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον
εικοσιπενταετή προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, από την οποία δώδεκα
τουλάχιστον έτη πρέπει να είναι πραγματική διδακτική υπηρεσία, και προϋπηρεσία δύο
τουλάχιστον ετών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης. δ) Οι υπηρετούντες σε κάθε αυτοτελές
Γραφείο των περιπτώσεων α) έως γ) της παρούσης παραγράφου δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τους πέντε (5), περιλαμβανομένων των Προϊσταμένων.».
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6.
α) Οι θέσεις των προϊσταμένων των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του
παρόντος άρθρου μπορεί να πληρούνται και με εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων
υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα έτη. Στην περίπτωση αυτή
η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων γίνεται ύστερα από
πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προσδιορίζονται και τα ειδικότερα προσόντα και η
μοριοδότησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της υπό πλήρωση θέσης και η τοποθέτηση
γίνεται για τετραετή θητεία ύστερα από απόσπαση. Η πρόσκληση εκδίδεται και η επιλογή
γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.. Σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από
τα καθήκοντά τους οι τοποθετημένοι σε θέσεις Προϊσταμένων εκπαιδευτικοί και διοικητικοί
υπάλληλοι παραμένουν στο Ι.Ε.Π. ως αποσπασμένοι έως το τέλος του σχολικού έτους εντός
του οποίου υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής. Μετά το πέρας του
σχολικού έτους επιστρέφουν στην οργανική τους θέση για τους μεν εκπαιδευτικούς σε
επίπεδο σχολικής μονάδας για τους δε διοικητικούς υπαλλήλους σε επίπεδο Διεύθυνσης. β)
Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων, των αυτοτελών
Γραφείων και των Γραφείων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης
και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Ως τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού τα
θέματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ρυθμίζονται με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
7. Στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: «7.
α) Στους προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων της διοικητικής υπηρεσίας καταβάλλεται, για
όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με το αντίστοιχο
επίδομα των προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων Διοίκησης που προβλέπεται στην
υποπερίπτωση γγ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011
όπως η περίπτωση προστέθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της
Π.Ν.Π. 16/16.12.2011 (Α’ 262) όπως η τελευταία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
4047/2012 (Α’ 31). β) Στους προϊσταμένους των Τμημάτων καταβάλλεται, για όσο χρόνο
ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με το αντίστοιχο επίδομα
των προϊσταμένων Τμημάτων Διοίκησης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση δδ) της
περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 όπως η περίπτωση
αναριθμήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Π.Ν.Π.
16/16.12.2011 (Α’ 262) όπως η τελευταία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012
(Α’ 31). 8. Η άσκηση καθηκόντων Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή αυτοτελούς
Γραφείου ή Γραφείου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης
κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως η άσκηση καθηκόντων
προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.».
8. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως
το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4142/2013 (Α’ 83) και η παράγραφος 2
είχε αντικατασταθεί με την υποπερίπτωση β) της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του
άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), η φράση «το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από
τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά τη συμπλήρωση
πενταετίας στις παραπάνω θέσεις τους.».
9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 εφαρμόζεται και για τους
Συμβούλους Γ’.
10. Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε με την Η/3273/27.4.1994 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Β’ 352) και μεταφέρθηκε από την παύση της
λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Ι.Ε.Π. καθώς και οι διατάξεις που διέπουν
την οργάνωση και λειτουργία του καταργούνται. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα
συνεχίζουν να υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π..
11. α) Εκκρεμότητες σε σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου
20 του νόμου 3966/2011 και με τους ισολογισμούς και απολογισμούς των καταργούμενων
φορέων του άρθρου 21 του ίδιου νόμου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, στο ενεργητικό της
περιουσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υπολογίζονται εκείνα τα στοιχεία
της περιουσίας των εν λόγω φορέων που περιήλθαν σε αυτό και καταγράφηκαν σε
απογραφή που διενέργησαν τα όργανα του. Η χρηματοδότηση του ΙΕΠ από τον τακτικό
προϋπολογισμό και η είσπραξη και διαχείριση πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα ή άλλη πηγή δεν επηρεάζεται από τις ως άνω εκκρεμότητες.
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. επιτρέπεται να
αναρτώνται πράξεις ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που καταργήθηκαν με το άρθρο 21 του ν.
3966/2011 οι οποίες αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και
υποέργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και οι οποίες δεν αναρτήθηκαν από τα κατά περίπτωση αρμόδια κατά το χρόνο
έκδοσή τους όργανα. Οι αναρτήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο θεωρείται ότι γίνονται αμελλητί. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων
εδαφίων άρχεται την 1η Μαΐου του 2013.
12. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί από την υπηρεσία υποχρεωτικά λόγω
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας διατηρεί την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την
εξάντληση της θητείας.».
13. Η παράγραφος 27 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 καταργείται.
14. α) Στο άρθρο 37 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6.
Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται Πρότυπο
Πειραματικό γυμνάσιο ή λύκειο και δεν ορίζεται Πρότυπο Πειραματικό λύκειο ή γυμνάσιο,
αντίστοιχα, επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος από τα γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν
στην ίδια περιφέρεια για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών. Τα υποψήφια
γυμνάσια ή λύκεια υποβάλλουν το σχετικό φάκελο το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου
εκάστου έτους.».
β) Για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ο φάκελος από τα υποψήφια γυμνάσια ή
λύκεια για τον ορισμό τους ως Πρότυπων Πειραματικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 6 του άρθρου 37 όπως προστίθεται με την προηγούμενη περίπτωση,
υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30.9.2013.
15. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 αντικαθίστανται ως
εξής: «4. Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια και λύκεια γίνεται με
απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από
εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που διεξάγονται ανά Π.Π.Σ. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 5. 5. Για την πραγματοποίηση των εξετάσεων η επιλογή των
θεμάτων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που συστήνεται για
αυτό το σκοπό. Η προετοιμασία, η οργάνωση, η διεξαγωγή των εξετάσεων και των
δοκιμασιών (τεστ) πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή που συστήνεται με απόφαση των
ΕΠ.Ε.Σ. των Πρότυπων Πειραματικών γυμνάσιων και λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών
γίνεται από ειδικές επιτροπές σε ένα ή περισσότερα βαθμολογικά κέντρα που ορίζει η
Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Με την ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. γίνεται η ανακοίνωση των εισακτέων και των
επιλαχόντων μαθητών.».
16. Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 όπως αντικαταστάθηκε με
την υποπερίπτωση ιι) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 329 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν,
για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ.,
προσλαμβάνονται αναπληρωτές που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα
που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των
εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο το οικείο
ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Για την επιλογή των αναπληρωτών προϋπόθεση
είναι να έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Αν
δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά
προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που
επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που
εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.».
17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 50 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «8.
Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν
ανανεώνεται η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37. Στην
περίπτωση που οι διευθυντές ή ο εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στη διαδικασία της
αξιολόγησης ή αξιολογούνται αρνητικά, τίθενται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ και δεν
έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για πλήρωση θέσης πενταετούς θητείας για τα
επόμενα τρία χρόνια.
18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94) προστίθεται παράγραφος 13 ως
εξής: «13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του
κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται
ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν».
19. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 καθώς και το
προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 (Α’ 24)
καταργούνται από το χρόνο ισχύος του ν. 4115/2013.
20. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159) όπως
τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου
καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και
δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής
ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση
παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και
λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα
από την υποβολή της.».
21. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
ν. 2986/2002 (Α’ 24) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της
εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση
της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της
εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό
χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική
βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής
άδειας.».
22. α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με
απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και
αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), ή».
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 του άρθρου
2 του ν. 3848/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις
ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, 2. Θέματα μάθησης και
διδασκαλίας, 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών
αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου
του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η
διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί,
ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με
βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.».
γ) Η περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010
αντικαθίσταται ως εξής: «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.
(Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής)»
δ) Τα εδάφια πέντε έως οκτώ της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3848/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της
ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους
στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία
διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: τρεις (3) μονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της
ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: πέντε (5) μονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου
του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες
της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.».
ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι
διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν
αποφοιτήσει από Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 καθώς και για όσους
έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013. Για όσους έχουν
αποφοιτήσει από Τμήματα των Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014
καθώς και για τους φοιτητές Τμημάτων Α.Ε.Ι. που έχουν εισαχθεί σ’ αυτά πριν το
ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την
κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό τον
διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν
οι κείμενες πριν την ισχύ του νόμου 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος
διατάξεις.».
23. α) Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’
163) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά τα λοιπά για τους σχολικούς συμβούλους της
παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρμογή όλες οι κείμενες διατάξεις για τους σχολικούς
συμβούλους του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71).»
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’
14) όπως τροποποιήθηκε με το ά
ρθρο 9 του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ Α’ 83), μετά τη φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄
Κεφαλαίου του ν. 3848/2010» προστίθεται η φράση «και σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010».
24. Παρατείνεται για οχτώ (8) μήνες ακόμα η προθεσμία που τάσσει το εδάφιο β`
της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α`86) προκειμένου να εκδοθεί το προεδρικό
διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη
και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η παράταση άρχεται
από την 11η Μαρτίου 2013, οπότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10
Νοεμβρίου 2013.
25.Ο καθορισμός των προσόντων και η πρόσληψη των ωφελουμένων
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για την απασχόλησή τους σε σχολικές μονάδες
κάθε τύπου και βαθμίδας και σε μονάδες ειδικής αγωγής, γίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΔ.1 του ν.4152/2013, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που
προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και λοιπού
προσωπικού στην εκπαίδευση.
26. Το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με το Τμήμα συγγραφής και εκδόσεων διδακτικών
βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου στη συγγραφή και εκτύπωση των βιβλίων της
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
27. Στο Ι.Ε.Π. συνιστάται Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και
αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και καταγραφής της μαθητικής διαρροής. Το
Παρατηρητήριο αποτελεί οργανική Μονάδα του Ι.Ε.Π.. Τα ζητήματα οργάνωσης και
λειτουργίας της, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της καθώς και η στελέχωση και τα προσόντα
και κριτήρια επιλογής Προϊσταμένου καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης
και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011.
28. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 η
λέξη «τέσσερις» αντικαθίσταται από τη λέξη «οκτώ».

Άρθρο 37
Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266) αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής : «1. α)
Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η
εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.), καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα
διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. β) i) Κάθε
Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε
διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ΑΕΙ. ii) Κάθε ΕΘΕ
περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου
σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ΕΘΕ αντιστοιχεί
σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα. γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε.,
συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, διαρκεί δέκα (10) μήνες. ii) Η Ε.Θ.Ε. δομείται σε
ένα, δύο ή το μέγιστο τρεις κύκλους σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο
διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος αλλά η εκτέλεση των πειραμάτων και η εκτέλεση
εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να προγραμματίζεται για συγκεκριμένη χρονική
περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. iii) Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται κατά
έτος οι παρεχόμενες θεματικές ενότητες και εργαστηριακές θεματικές Ενότητες, καθώς και
οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να
συμπίπτουν για όλες τις Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. Με απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός
των υποενοτήτων και εργαστηριακών κύκλων κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα. 2. α) Το ΕΑΠ
αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: (α) Κοινωνικών Επιστημών, (β) Ανθρωπιστικών
Σπουδών, (γ) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, (δ) Εφαρμοσμένων Τεχνών. Με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων , ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του ΕΑΠ, μπορεί να ιδρύονται, να
καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του
Ε.Α.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχολές παρέχουν προγράμματα
σπουδών. Κάθε πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται από συνδυασμούς Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου
του ΕΑΠ, μπορούν να δημιουργούνται, να καταργούνται, να μετονομάζονται ή και να
συγχωνεύονται Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μίας Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.
με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μία Σχολές. Το περιεχόμενο και η
δόμηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου,
ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων . γ) Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται με απόφαση της
Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων . Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από
εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των
μαθημάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. στα αντίστοιχα Προγράμματα
Σπουδών. δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων
Κοσμητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων , είναι δυνατή η
κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. με το
συνδυασμό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές. ε) Ως Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών για κάθε
Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών
και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των Καθηγητών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής μιας
από τις Θ.Ε. του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας Καθηγητής
της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ανανεώνεται.
Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας Καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη
επεκτείνεται κατά σειρά στους Αναπληρωτές Καθηγητές του Ε.Α.Π., στους Καθηγητές και
Αναπληρωτές Καθηγητές που είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ορίζονται στον
εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π. 3. α) Η διδασκαλία της Θ.Ε. και της Ε.Θ.Ε. γίνεται από την
αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (ΟΔΠ) η οποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., και αριθμό μελών Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του ΕΑΠ, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
Με απόφαση της Κοσμητείας ορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που έχει εκλεγεί στη Θ.Ε.
και ανήκει στην Ο.Δ.Π. ως συντονιστής της Ο.Δ.Π.. β) Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
δυνατή η προσφορά μιας Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και από Ο.Δ.Π., που περιλαμβάνει μόνο μέλη Σ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. Στην περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή ασκεί ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης
Σχολής ή μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται σε άλλη Θ.Ε. ή μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. το
οποίο είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Συντονιστής
ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας με την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο
είναι συναφές ή συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. 4. Με απόφαση της
Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητειών του Ε.Α.Π., καταρτίζεται ο εσωτερικός
κανονισμός του Ε.Α.Π. και υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων . Με τον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται τα
θέματα του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 2083/1992 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά
την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής : «5.
α) Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα και
όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. της Σχολής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Κοσμήτορα. β) Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων
Σπουδών και των Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. που εντάσσονται σε αυτήν, κατανέμει τις Θ.Ε. και τις Ε.Θ.Ε.,
στα Προγράμματα Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη
Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση
παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.».
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής : «10.
Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με
συμβάσεις ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να
προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος
ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π.
προκηρύσσονται για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου κάθε
τρία έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά θεματική ενότητα τριμελής επιτροπή
με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από
μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν
υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής
Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται
στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα
ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήταν
ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν
ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου
αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό
85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα
επιλεγέντα στους πίνακες Α + Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι
μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την
προκήρυξη. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και
οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η μισθοδοσία των μελών Σ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης
Ειδικού Λογαριασμού. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης
κατοικίας τους.».
4. Οι παράγραφοι 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 και 18 του άρθρου 5 του
ν.2552/1997 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής : «1. Το ΕΑΠ παρέχει : α) Πιστοποιητικά
παρακολούθησης Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. β) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης γ)
Πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης δ) Πτυχία ε) Μεταπτυχιακά διπλώματα
ειδίκευσης στ) Διδακτορικά Διπλώματα. 6. α) Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση
του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν
στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται µε την εφαρμογή του συστήματος
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. β) Το ύψος της συμμετοχής αυτής, καθώς και τα
κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π.
μερικής ή ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω διατάξεις, ορίζονται, ύστερα από εισήγηση
της Συγκλήτου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο
οικονομική συμμετοχή, δύναται να αποτελεί και πόρο της Επιτροπής Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού. Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 15% επί του ύψους της
συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική
υποστήριξη, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή των
συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και της εφαρμογής του
ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 7. Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται
στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται µε απόφαση της
Συγκλήτου, μετά από συζήτηση των Κοσμητειών, το Ε.Α.Π. μπορεί να προσφέρει
Πρόγραμμα Σπουδών ή Θεματικές Ενότητες σε ξένη γλώσσα. 8. Οι φοιτητές κατά την
διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους μπορούν να παρακολουθούν κατά ανώτατο όριο έως και
τρεις (3) Θ.Ε. και, επιπλέον, στα προγράμματα σπουδών που προβλέπονται Ε.Θ.Ε. οι
φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν κατά ανώτατο όριο τρεις εργαστηριακούς κύκλους
ανεξάρτητα από τον αριθμό Θ.Ε. που παρακολουθούν το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 9. i) Κατά
το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία μιας Θ.Ε., το Ε.Α.Π.,
ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας, οργανώνει ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις
στην έδρα του, καθώς και σε άλλες πόλεις. Ο αριθμός των συναντήσεων αυτών, που
διεξάγονται κυρίως σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθορίζεται με απόφαση της
Κοσμητείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποενοτήτων μιας Θ.Ε.
Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν ένα μέλος της Ο.Δ.Π. και οι φοιτητές τους οποίους
παρακολουθεί. Η οργάνωση των Ο.Σ.Σ. μπορεί να αντικατασταθεί με την δημιουργία
εικονικών τάξεων που θα στηρίζονται στις υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και
πληροφοριών. ii) Για τη διδασκαλία του θεωρητικού περιεχομένου των Ε.Θ.Ε., ακολουθείται
η μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ή χωρίς τη διεξαγωγή Ο.Σ.Σ μετά από
απόφαση της Κοσμητείας για κάθε πρόγραμμα σπουδών. Η ολοκλήρωση των πειραμάτων
και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων διεξάγεται είτε εξ αποστάσεως, είτε σε
εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. 10. α) Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών
αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από συνεννόηση με το
Συντονιστή της αντίστοιχης Ο.Δ.Π. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον
αριθμό των υποενοτήτων μιας Θ.Ε. Η συμμετοχή του φοιτητή στην διαδικασία αξιολόγησης
είναι υποχρεωτική. β) Οι τελικές εξετάσεις γίνονται μετά το τέλος της διδασκαλίας μιας Θ.Ε.
και επαναλαμβάνονται για μία ακόμη φορά. Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των
τελικών εξετάσεων καθορίζει η Σύγκλητος. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται στην έδρα του
Ε.Α.Π. καθώς και σε άλλες πόλεις. Τον τρόπο και την μορφή της τελικής εξέτασης για μια
Θ.Ε. και ΕΘΕ καθορίζει ο Συντονιστής, ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη της αντίστοιχης
Ο.Δ.Π. 11. Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. απαιτείται η επιτυχής
παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12) τουλάχιστον ΘΕ. Για την απόκτηση πτυχίου στα
Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες Ε.Θ.Ε. απαιτείται και η
επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των Ε.Θ.Ε. επιπλέον των 12 Θ.Ε. Ένας μικρός
αριθμός Θ.Ε. επιλογής των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών μπορεί να καλύπτεται
προαιρετικά από πτυχιακή εργασία που εκπονείται στη γνωστική περιοχή μιας Θ.Ε. Η
λειτουργία της πτυχιακής εργασίας είναι όμοια με αυτή της Θ.Ε. και εξειδικεύεται από τον
Κανονισμό Σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. οι οποίοι έχουν αποκτήσει
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν, με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, να
κατοχυρώνουν μαθήματα ή/και εργαστήρια του Ιδρύματος προέλευσης ως μέρη Θ.Ε. ή/και
ως κύκλους Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα. 12. α) Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου,
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θ.Ε. πλέον των Ε.Θ.Ε., όπου
προβλέπονται και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, µε την προκήρυξη
υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών. 16.
Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π.
ύστερα από αίτησή τους και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες
Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε. Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του άρθρου 5 παρ.
1 εδ. α΄ πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το
πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά. 17. Οι κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. που αφορούν
τις μετεγγραφές εσωτερικού ή εξωτερικού και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις, φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π. εφαρμόζονται αναλόγως.
Στις περιπτώσεις μετεγγραφών εσωτερικού και κατατακτήριων εξετάσεων, µε απόφαση της
Κοσμητείας της αντίστοιχης Σχολής του Ε.Α.Π., κατοχυρώνονται ως μέρη Θ.Ε. ή/και ως
κύκλοι Ε.Θ.Ε. μαθήματα ή/και εργαστήρια αντίστοιχα από το Ίδρυμα προέλευσης. Με
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα
που αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ποσοστό μετεγγραφών εσωτερικού ή
εξωτερικού, καθώς και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π.
5. Ένας φοιτητής μπορεί να διακόψει τις σπουδές του μετά την επιτυχή
παρακολούθηση μιας ή περισσότερων Θ.Ε. ή/και Ε.Θ.Ε., όπου προβλέπεται και να τις
συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3)
χρόνια, παρακολουθώντας την επόμενη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.». Η παράγραφος 14 του άρθρου 81
του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) παραμένει σε ισχύ.
6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του ν.2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής :
«12. Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα µέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται µε απόφαση της
Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα κριτήρια
αξιολόγησης, οι όροι της σύβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές
καθορίζονται µε απόφαση της Δ.Ε. αρμόδιο όργανο για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π. ανά
Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που
ορίζεται µε απόφαση της Δ.Ε., στην οποία συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της
Δ.Ε., ως πρόεδρος, µε µέλη, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο
γνωστικό αντικείμενο ή αν δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό
αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των µελών Σ.Ε.Π.,
που ορίζονται ταυτόχρονα και Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε. στις
οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. Συνιστώνται στο Ε.Α.Π. είκοσι (20) θέσεις
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται µε απόφαση της Δ.Ε. στις
σχολές του Πανεπιστημίου.».
7. Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην
Εκπαίδευση» εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της
αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).

Άρθρο 38
Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
Εκπαιδευτών Ενηλίκων

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.
Αποφάσεις που το Δ.Σ. θεωρεί ως επείγουσες και άμεσα εκτελεστές, προσυπογράφονται
άμεσα και εκτελούνται. Τα πρακτικά του Δ.Σ. επικυρώνονται, στο σύνολό τους, από το
διοικητικό συμβούλιο στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση.».
Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση το Ν4115/2013.
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν. 4115/2013 προστίθεται
παράγραφος 3Α ως εξής : «3Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού
συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από
σχετική αίτηση τους σε άλλους οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.».
3. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται : Η διάταξη της
περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.15. της παραγράφου Θ. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 » (Α’ 222), η διάταξη της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 6 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57),
όπως αντικαταστάθηκε με την διάταξη παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α’
216) και το άρθρο 5 του Π.Δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών,
Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ. Α 194/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1.β. του άρθρου 19 του
ν. 4115/2013 καταργούνται : η αριθμ. 10141/ΙΑ/2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 3056 Β΄/18-11-2012), καθώς και η θητεία των
μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.
ΓΠ/2389/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 26 τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων
& Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα/24-1-2013).
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως εξής : «3.
Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) του
οποίου η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος ως εξής : “2. Από
1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου
εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη
τυπικής εκπαίδευσης.”».

Άρθρο 39
Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α’ 195) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Η δημοσιευτέα απόφαση του
Συμβουλίου πρέπει, απαραιτήτως, να εμπεριέχει την εγκρινόμενη απόφαση του Πρύτανη,
καθ’ όλον της το περιεχόμενο.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011
αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, απόφαση της
κοσμητείας και σχετική πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, μετά από έλεγχο
νομιμότητας και σκοπιμότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του
ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.»
3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
αντικαθίσταται ως εξής: «Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή
αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,
καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής.»
4. Μετά την περίπτωση δ της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011
προστίθεται περίπτωση ε), ως εξής: «ε) Για τους καθηγητές εφαρμογών που κατέχουν
προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η
δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης, που κατέχουν σε τακτική θέση
επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εδ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 2916/01 (Α’ 114’), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο μέλος ΕΠ
για τη μετατροπή της θέσης του έως την 1.7.2011. Πέραν αυτής της καταληκτικής
ημερομηνίας, για τα ως άνω μέλη ΕΠ παύει να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της
προσωποπαγούς θέσης σε τακτική και η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα
προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/11»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του ν.
4009/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών
Καθηγητών Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετατροπή της προσωποπαγούς
θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η
εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται υποχρεωτικά με προκήρυξη της θέσης και παύει
να ισχύει για αυτούς η εξέλιξη με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α’ 114).»
6. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 4009/2011 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής: «4. Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής έχουν το δικαίωμα
άδειας με πλήρεις αποδοχές, ανεξάρτητα από τις κείμενες περί αδειών διατάξεις,
προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε ΑΕΙ του εξωτερικού, για
χρονικό διάστημα έως τριών ετών. Η σχετική άδεια εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά
από εισήγηση του Κοσμήτορα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της
Σχολής.»
7. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν.
4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής «7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και
Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση του
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό
Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι.».
8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο, ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τμήματος, για
τρίτη συνεχή θητεία.»
9. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας των
Τ.Ε.Ι. που προέκυψαν από συγχώνευση δύο Ιδρυμάτων, για το μεταβατικό διάστημα και το
αργότερο μέχρι 30/11/2013, συγκροτείται από τα μέλη και των δύο επιτροπών των
συγχωνευθέντων Ιδρυμάτων και Προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΤΕΙ που απορροφά .
10. Από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων που
αφορούν στη συγχώνευση των Ιδρυμάτων έως και 30/11/2013, οι πάσης φύσεως πράξεις
διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης (δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ή
τιμολογηθεί), οι οποίες έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων, που
συγχωνεύθηκαν, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί αρμοδίως.
11. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να απασχολούν Έκτακτο
Εκπαιδευτικό Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού Προϋπολογισμού τους και χωρίς
επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ταμειακό υπόλοιπο
προηγούμενων οικονομικών ετών κατά το μέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες
υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της αμοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Οικονομικών.
12. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013
«Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)» (Α’ 83) στους μέχρι ήδη εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών
τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου,
παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία.
Ειδικότερα, στους ήδη εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων που μετονομάζονται με
παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των
εξαμήνων φοίτησης σε αυτά παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει
από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση
μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το
νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
13. Τα συγχρηματοδοτούμενα Έργα-ΕΣΠΑ- του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος
που καταργήθηκε με το ΠΔ99/2013 (Α134) μεταφέρονται αυτοδικαίως και υλοποιούνται
από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως καθολικού διαδόχου.
14. Η επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος που συγκροτήθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 8 παράγραφο 18 περίπτωση ιη΄ του νόμου 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
με το νόμο 4076/2012 (παράγραφο 20 περίπτωση ιζ΄) θεωρείται νομίμως συγκροτημένη,
έως την 30-11-2013.
15. Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος που συγκροτήθηκε από την
συνένωση των Επιτροπών Ερευνών του ΤΕΙ Πάτρας και του ΤΕΙ Μεσολογγίου θεωρείται
νομίμως συγκροτημένη, έως την 30-11-2013.
16. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι νομικές δεσμεύσεις που
ανελήφθησαν από τις Επιτροπές Ερευνών των συγχωνευμένων Φορέων (ΤΕΙ Μεσολογγίου
και ΤΕΙ Πάτρας), από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 94/2013 (Α 132) μέχρι και τη
συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, θεωρούνται νόμιμες και
καλύπτονται με αναδρομική ισχύ.
17. Έδρα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και  Διατροφής
του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας ορίζεται η Λάρισα.
18. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005
«Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής : «β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει
διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή
τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει
πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω
ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα
συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών
υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.».
19. Μετά την περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3685/2008
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α’ 148) προστίθεται περίπτωση β.1.) ως
εξής : «β. 1.) Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό απονομής διδακτορικού τίτλου
φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, πέμπτο δε μέλος έχει
υπογράψει την Εισηγητική έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.».
20. Οι περιπτώσεις β. και γ. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997
«Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών ιδρυμάτων και άλλων
συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»(Α’ 218) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως
ακολούθως : «β. να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να
διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε
Προγράμματα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ` ελάχιστο όριο οχτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως,
μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. γ. να παρευρίσκονται στους
πανεπιστημιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως, κατ` ελάχιστο όριο,
πέραν των οχτώ (8) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό,
ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.».
21. Η παράγραφος 1 της περίπτωσης Β. του άρθρου 20 του ν. 1404/1983 «Δομή
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’173) αντικαθίσταται ως
εξής: «1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του Ε.Π. ορίζονται
κατά βαθμίδα ως ακολούθως: α) Καθηγητής 12 ώρες, β) Αναπληρωτής Καθηγητής 14 ώρες,
γ) Επίκουρος Καθηγητής 16 ώρες, δ) Καθηγητής Εφαρμογών 18 ώρες.».
22. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011
αντικαθίσταται ως εξής : «δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του
ιδρύματος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα, καθώς και οι υπηρετούντες με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξη τους στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από
εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος
Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
23. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.4009/2011 προστίθεται
εδάφιο ως εξής : «Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο
αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συμβούλιο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου
τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεων του, του τελικού
οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος.».
24. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 ( Α’156), προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής: «7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ
Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επικυρώνεται από τη
Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των
υποψηφίων της παρ. 1 καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους
καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της διάταξης αυτής».
25. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156’ τροποποιείται ως
εξής): «1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς
εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής
Μακεδονίας καθ` υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι
τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με
μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί, κωφάλαλοι,
πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως
αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία
Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις
νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari,
από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από
σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με
φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από
συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με
παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση
κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου,
πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο
Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα
οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή
θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από
αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη
νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη
με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό
κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη
διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης< ή =35%), τεκμηριωμένο από
εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική
τομογραφία καρδιάς), από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή
πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το
σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή,
πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, απόπυλαία υπέρταση λόγω
υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη
κολίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία,
πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρι-νωμάτωσης
(Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα
ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από συστηματική
σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό
μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων
υμένων ή/και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με
συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά την βιολογική θεραπεία,
υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από
σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από
νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια
βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία,
από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία καθώς και
οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα – νοσήματα
όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία >85%
εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.».
26. Όπου με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 ( Α 121) και τις λοιπές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, απαιτείται ως προσόν για την χορήγηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος, την πρόσληψη, το διορισμό ή την επιλογή σε ορισμένη θέση, η κατοχή
πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή
πρώτη ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα ή δίπλωμα ειδικότητας συγκεκριμένου
αθλήματος Τ.Ε.Φ.Α.Α., η έννοια των όρων αυτών είναι ότι ο τίτλος περί του οποίου
πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που, με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών
που παρακολούθησε ο πτυχιούχος, (υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής),
καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω αθλήματος. Την περί
τούτου βεβαίωση χορηγεί το Τμήμα που χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών. Η κατά τα
ανωτέρω αναφορά ειδικότητας συγκεκριμένου αθλήματος σε τίτλο σπουδών που είχε
χορηγηθεί από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επέχει θέση της
ανωτέρω βεβαίωσης.
27. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005
(Α’80), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της
αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών ομοταγών πανεπιστημίων, που είχαν ληφθεί από χώρες
του εξωτερικού πριν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια
εφαρμόζονται ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4.».
28. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται
παράγραφος 3Α ως εξής : «3Α. Με απόφαση του Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Η διάταξη αυτή
καταλαμβάνει και τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και Ειδικού
Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι..».
29. Οι αποφάσεις μεταφοράς θέσεων επιτυχόντων, κατά την παράγραφο 19 του
άρθρου 34 του ν. 4115/2013, οι οποίες εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντιστοιχίες
των Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών
Τμημάτων» (Β` 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.»
(Β` 998) απόφασης του ίδιου Υπουργού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά τον
χρόνο της έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, είναι νόμιμες, ανεξαρτήτως πλημμελειών
των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων αντιστοιχιών και η μεταφορά θέσεων
ολοκληρώνεται κανονικά.
30. Στο τέλος του άρθρου 41 του ν. 3763/2009 (Α΄ 80), προστίθεται δεύτερη
παράγραφος ως εξής: «2. Οι ίδιες ως άνω ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου και του
άρθρου 27 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του π.δ. 60/2006 (Α΄65) όπως αυτό ίσχυε,
εφαρμόζονται αναλόγως και για όλα τα υιοθετηθέντα από την Βουλή των Ελλήνων ανήλικα
τέκνα στρατιωτικών πεσόντων κατά την ώρα του καθήκοντος.»
31. Σε όσα Τμήματα ΑΕΙ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 2454/1997 σε
συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 51 του ν. 3149/2003, περί αυτοδυναμίας, ο Πρόεδρος του
Τμήματος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη του ΑΕΙ. Τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
του Τομέα και του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, ασκεί η Κοσμητεία, τις
δε σχετικές πράξεις υλοποίησης αποφάσεων υπογράφει ο Πρύτανης μετά από έλεγχο
νομιμότητας και σκοπιμότητας.
32. Κατ` εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων η Χριστίνα Τσιμηρίκα, του Γεωργίου και της Ειρήνης, εισάγεται στη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Ιατρικό), καθ` υπέρβαση του αριθμού των
εισακτέων και ανεξαρτήτως βαθμού, μορίων ή άλλων ειδικών προϋποθέσεων εισαγωγής. Η
εγγραφή της πραγματοποιείται με μόνη την κατάθεση αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία
της Σχολής, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας,
εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
33. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συστήνονται πέντε (5) προσωρινές
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας
διοικητικών γραμματέων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες θέσεις του άρθρου
24 του πδ 96/2006 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης» (Α’ 98).
34. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, το οποίο παρέχει
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την
εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση ΑΕΙ μπορούν να μετέχουν για
την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής
Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους
στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1)
έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
35. Το προεδρικό διάταγμα 92/2013 «Μετονομασία – κατάργηση … Θεσσαλίας»
(Α’ 131) τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «H προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 του
πδ. 177… Σε αυτήν εντάσσεται το ανεξάρτητο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών».
β) Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 συμπληρώνεται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1α. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται Σχολές ως ακολούθως: i) Θετικών Επιστημών,
με έδρα τη Λαμία, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική και Πληροφορικής και ii) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα
τα Τρίκαλα, στην οποία εντάσσεται το ομώνυμο τμήμα. Όπου στις διατάξεις του παρόντος
γίνεται αναφορά σε ιδρυόμενη σχολή, νοούνται εφεξής οι ιδρυόμενες σχολές».
γ) Η υποπερ. vi της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 καταργείται.
δ) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται περίπτωση στ’ ως ακολούθως: «στ) Σχολή
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τα Τρίκαλα, με το Τμήμα Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού».
36. Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την άσκηση
διδακτικού έργου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού
έργου για όλες τις συνέπειες. Η αναγνώριση πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του ΑΕΙ.

Άρθρο 40
Θέματα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Το άρθρο 23 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α’
159) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 23 - Σύστημα υποτροφιών και δανείων
1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται
υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με τους εξής όρους :
α) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο
την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο
την επίδοσή του, κατ` απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές
εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν
υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51
σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών,
εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
β) Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των υποτροφιών, ο αριθμός των
υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες
απονομής των υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα
το διέπουν ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
γ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα
οποία φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, άτοκα δάνεια και οικονομικές
ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή
την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η έκταση, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 41
Αθλητικές Ακαδημίες
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών ιδρύονται Αθλητικές Ακαδημίες, ως περιφερειακές
υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Οι Αθλητικές Ακαδημίες είναι δύο (2) και εδρεύουν στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο κάθε Αθλητικής Ακαδημίας λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά
τις κείμενες διατάξεις, Αθλητικό Γυμνάσιο και Λύκειο, καθώς και Σχολικό Εργαστήριο
Έρευνας και Τεχνολογίας (Σ.Ε.Ε.Τ.).
2. Σκοπό των Αθλητικών Ακαδημιών αποτελεί ιδίως η εξασφάλιση δημόσιας και
δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική
και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών μέσω της προαγωγής της άθλησης και του
αθλητισμού, την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της
αριστείας στον αθλητισμό.
3. Το Σ.Ε.Ε.Τ. έχει κύριο σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των
επιστημών του αθλητισμού για τις ανάγκες του σχολικού και του πανεπιστημιακού
αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη
διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά
θέματα, την ανίχνευση μαθητών - αθλητών ταλέντων για την ένταξή τους προς φοίτηση
στα Αθλητικά Σχολεία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών
μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων και την επαγγελματική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Για την εκπλήρωση των σκοπών του,
συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και
άλλους φορείς. Επίσης μπορεί να συμπράττει ή να συνεργάζεται με οργανισμούς ή
μονάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή και νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη τραυματισμών, τη
θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων μαθητών-αθλητών, καθώς και την έρευνα
στην αθλητιατρική.
4. Όργανα διοίκησης των Αθλητικών Ακαδημιών σε εθνικό επίπεδο είναι η
Διοικούσα Επιτροπή Αθλητικών Ακαδημιών (Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. είναι επταμελής και
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη: α) Έναν
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες
αθλητισμού ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και
ανάλογων προσόντων, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής, β)Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι., γ) Έναν
εκπαιδευτικό της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά
προσόντα, δ)Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ε) Δύο Προσωπικότητες
εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα θέματα του αθλητισμού και στ)Ένα
μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα στις επιστήμες του αθλητισμού. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της Δ.Ε.Α.Α. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι
είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Δ.Ε.Α.Α. ασκεί, ιδίως, τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των
Ακαδημιών, επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτής,
συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.
5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά,
ιδίως, με :
α) την οργάνωση, τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση και τους πόρους των Αθλητικών
Ακαδημιών, του Σ.Ε.Ε.Τ., της Δ.Ε.Α.Α. και των λειτουργούντων σε αυτές σχολικών μονάδων,
β) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των μαθητών, τα διδασκόμενα
μαθήματα, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα την έναρξη και λήξη του διδακτικού
και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές,
χαρακτηρισμό της διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και
τους τίτλους σπουδών, τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις αργίες
και τις διακοπές τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή
των μαθημάτων και τη συμπλήρωση τους και με παράταση του διδακτικού έτους την
οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων στα
λειτουργούντα σε αυτές Γυμνάσια και Λύκεια,
γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και τη λειτουργία των
Αθλητικών Ακαδημιών, της Δ.Ε.Α.Α., της Σ.Ε.Ε.Τ. και των λειτουργούντων σε αυτές σχολικών
μονάδων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 42
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,:
α) Εγκρίνονται τα αναλυτικά και μεταβάλλονται τα ωρολόγια προγράμματα των
μαθημάτων όλων των τάξεων του ημερήσιου και εσπερινού ΓΕ.Λ..
β) Κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των
τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού.
γ) Καθορίζονται οι θεματικοί κύκλοι ανάπτυξης της ερευνητικής εργασίας, η
αξιολόγησή της και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και διεξαγωγή του
μαθήματος της ερευνητικής εργασίας.
δ) Εξειδικεύονται και εναρμονίζονται με τον ειδικότερο σκοπό τους τα εκπαιδευτικά
προγράμματα καθώς και τα οικεία αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων
που περιλαμβάνονται σ’ αυτά των μειονοτικών, ειδικών, εκκλησιαστικών, μουσικών και
καλλιτεχνικών λυκείων.
ε) Καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα θέματα εξέτασης στις επαναληπτικές
εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
στ) Καθορίζεται ο τρόπος και ο βαθμός προσαρμογής της προφορικής σε σχέση με
τη γραπτή βαθμολογία και επανακαθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των βαθμών
προαγωγής όλων των τάξεων του ΓΕ.Λ. για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ζ) Ορίζεται η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους –
ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (α’) και δεύτερη (β’) ανάθεση.
η) Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων.
θ) Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τμημάτων ενίσχυσης.
ι) Ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α’.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των
επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30η Μαΐου εκάστου διδακτικού
έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται το αργότερο την 15η Μαρτίου
εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή,
Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος
ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.
β) Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή
Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται μετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης του
αρμόδιου Τμήματος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται
σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης το
μάθημα ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 43
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.,
περιλαμβανομένων και των μαθητών των Τάξεων Μαθητείας,
β) τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές που επιβάλλονται της μαθητές, καθώς
και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την επιβολή της,
γ) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της
ποιότητας στο ΕΠΑ.Λ. και στα Τμήματα Μαθητείας λαμβανομένης υπόψη της Σύστασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8-
7-2009) για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της
ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
δ) οι διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων για την χορήγηση του Πτυχίου
Ειδικότητας της αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ..
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
α) οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με της εθνικές και
περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, της προτάσεις των Περιφερειακών
Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των
Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και της προτάσεις του Υπουργείου
Εργασίας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Ναυτιλίας.
Β) ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού έτους, η
διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,
γ) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα, που αποφασίζουν για τη
διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής της ή και τη συμπλήρωσή της με
παράταση του διδακτικού έτους,
δ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση της μαθητικής ζωής καθώς και
τη διεξαγωγή των σχολικών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων,
μετακινήσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
ε) καθορίζονται κατηγορίες μαθητών, για της οποίους είναι ιδιαίτερα δυσχερής η
παρακολούθηση του προγράμματος των ημερήσιων τεχνολογικών λυκείων και ο τρόπος
διαπίστωσης της υπαγωγής της κατηγορίες αυτές,
στ) μετατρέπονται ΕΠΑ.Λ. από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα,
ζ) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εγγραφή ή τη μετεγγραφή των
μαθητών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτησή της,
η) καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης ή άλλη
ενότητα,
θ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του απολυτηρίου και των λοιπών
τίτλων σπουδών που χορηγούνται της αποφοίτους,
ι) ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην
οργάνωση και λειτουργία των ΕΠΑ.Λ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα
γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.,
β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
για την εισαγωγή της σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των
Τ.Ε.Ι ,
γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή των αποφοίτων των
ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι..
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού
χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 44
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ’, Ε’ και ΣΤ’
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,:
α) μπορεί να αντιστοιχίζεται η κατά τόπο αρμοδιότητα των ΔΔΒΜ με την εδαφική
περιφέρεια ενός ή περισσότερων δήμων ή δημοτικών ενοτήτων που προβλέπονται στα
άρθρα 1 και 2 του ν. 3852/2010 ή και υποσυνόλων τους,
β) καθορίζεται και επανακαθορίζεται η έδρα των ΔΔΒΜ,
γ) εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ΔΔΒΜ, καθώς και των υπηρεσιακών
μονάδων τους,
δ) θεσπίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες: των διευθυντών ή
προϊσταμένων, των υποδιευθυντών, της συνέλευσης των διδασκόντων, , των προϊσταμένων
των λοιπών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
των υπηρεσιακών μονάδων τους και
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται νέες ΔΔΒΜ και να καταργούνται
υφιστάμενες.

Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ τάξης του ΓΕ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και
διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α’ τάξης και κάθε άλλη ρύθμιση
που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ και αφορά τη λειτουργία της Α’ τάξης του
ΓΕ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων Β’ και Γ’ του ΓΕ.Λ., ο τρόπος
αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β’ και
Γ’ και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ και αφορά τη 94
λειτουργία των τάξεων Β’ και Γ’ του ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη
εφαρμογή έως το σχολικό έτος 2015 – 2016.
3. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β’ και Γ’ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. και η Γ’ και
Δ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. και κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, η Γ’ τάξη του ημερήσιου
ΓΕ.Λ. και Δ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
2525/1997 (Α’ 188), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
μπορεί να τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014 μεταβατικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τους μαθητές της Β’ τάξης των εσπερινών ΓΕ.Λ. ώστε τα επόμενα σχολικά
έτη, 2014 – 2015 και 2015 – 2016, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα εκπαιδευτικά
προγράμματα της Γ’ και Δ’ τάξης, αντίστοιχα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους
2014 – 2015 οι οποίοι κατά το έτος αυτό αποτυγχάνουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
5. Ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου
των Μουσικών Σχολείων, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται στα μαθήματα και τις
διδακτικές ώρες του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας και των
μαθημάτων επιλογής σε σχέση με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α’ του παρόντος νόμου. Το
πρόγραμμα διδασκαλίας των Μουσικών Σχολείων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αρ.
Γ2/3345/2-9-1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β’
649) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296).
6. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τα
Καλλιτεχνικά Σχολεία. Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
7. Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση
εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή
επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
8. Οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ μετά την προαγωγή τους
δύνανται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την χορήγηση του Πιστοποιητικού
Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. Οι Εξετάσεις αυτές διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας που
φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογές του παρόντος.

Άρθρο 46
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και
διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α’ τάξης και κάθε άλλη ρύθμιση
που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ και αφορά τη λειτουργία της Α’ τάξης του
ΕΠΑ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων Β’ και Γ’ του ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος
αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β’ και
Γ’ και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ και αφορά τη
λειτουργία των τάξεων Β’ και Γ’ του ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη
εφαρμογή έως το σχολικό έτος 2015 – 2016.
3. Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β΄ και Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Γ’ και
Δ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. και οι Α’ και Β’ τάξεις του ΕΠΑ.Σ. και κατά το σχολικό έτος 2014
– 2015, η Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Δ’ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και η Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ
θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος
νόμου διατάξεις. Ειδικότερα οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν το σχολικό
έτος 2013-2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 48071/10-62913 προκήρυξη εισαγωγής
μαθητών και παύουν την 15η Σεπτεμβρίου 2015.
4. Η λειτουργία της Α’ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012-2013. Η λειτουργία της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013-2014. Οι ΕΠΑ.Σ. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑΣ την 15η Σεπτεμβρίου 2015 καταργούνται.
5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ. Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Β’ Τάξη ΕΠΑ.Σ., με σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή  του οικείου ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων δύναται να διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή, για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στη Β’ Τάξη ΕΠΑ.Σ., εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 - 2014.
7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. παρατείνεται έως την 10η Σεπτεμβρίου του 2015.
8. Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα στο εξής αποκαλούνται Εργαστηριακά Κέντρα.
9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση του άρθρου 8 του  παρόντος εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ', Ε' και ΣΤ'

1. Το διδακτικό έτος στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) άρχεται την 15η Οκτωβρίου, και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως επομένη Δευτέρα, και λήγει την 15η Ιουνίου εκάστου έτους. Οι εγγραφές στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται από την 15η Σεπτεμβρίου έως την 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
2. Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν ολοκληρώσει φοίτηση διάρκειας δύο (2) εξαμήνων σε ειδικότητες που καταργούνται με τις ρυθμίσεις του παρόντος, συνεχίζουν τη φοίτηση σε αυτές έως και την ολοκλήρωσή τους.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.96
4. Η διαδικασία μετεγγραφών σπουδαστών από ΣΕΚ σε ΣΕΚ και από ΙΕΚ σε ΙΕΚ λαμβάνει χώρα από την 15η Σεπτεμβρίου έως την 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
5. Έως τον ορισμό Διευθυντή στις ΣΕΚ, χρέη αυτού διατελεί ο Διευθυντής του εγγύτερου ΙΕΚ.

Άρθρο 48
Καταργούμενες διατάξεις
Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, με τη επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος νόμου.

Άρθρο 49
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved