ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τι προβλέπει το πρόγραμμα ανταλλαγών Ελλάδας - Τουρκίας


Αθήνα 10.9.2013, 16:23

Συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, των επιστημών, του πολιτισμού, των τεχνών και του αθλητισμού προβλέπει το πρόγραμμα ανταλλαγών για τα έτη 2013 - 2015 που υπέγραψαν πρόσφατα Ελλάδα και Τουρκία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μεταξύ άλλων:

- Ενθαρρύνεται η κινητικότητα μεταξύ των δύο χωρών μαθητών, φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών, ανθρώπων του θεάτρου και του κινηματογράφου, ακόμη και δημοσιογράφων και αθλητών. 

- Η Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων «θα συνεχίσει να ανταλλάσσει και να μελετά τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να πραγματοποιεί συναντήσεις με σκοπό να προτείνει τη διόρθωση πιθανών ανακριβειών».

- Η ελληνική πλευρά θα παρέχει στην τουρκική τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το οποίο έχει έδρα στην Ελλάδα.

- Ενθαρρύνονται μελέτες που προάγουν την διάδοση της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των δύο χωρών, μεταξύ άλλων και μέσω της αμοιβαίας υποστήριξης για συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη γλώσσας και τον πολιτισμό.

- Θα προαχθεί η συνεργασία μεταξύ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ−ΜΠΕ) και του Πρακτορείου Anadolu (AA).

Σχετικά με την αναγνώριση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας, αναφέρεται ότι τα δύο μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, βάσει της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, του πιστοποιητικού που βεβαιώνει επίσημα το επίπεδο επάρκειας στην Ελληνική ή την Τουρκική γλώσσα. Η αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Επάρκειας στη Νεοελληνική Γλώσσα είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας στην Τουρκική Γλώσσα είναι το Ινστιτούτο Yunus Emre.

Με ενδιαφέρον, ωστόσο, θα πρέπει να αναμένεται πόσα από αυτά που προβλέπει η συμφωνία θα υλοποιηθούν και σε ποιό βαθμό, γιατί η εμπειρία από ανάλογες συμφωνίες είναι μάλλον αρνητική.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της διακρατικής συμφωνίας.AΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 0544/Μ.6590/ΑΣ 136
Έγκριση του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και
Αθλητισμού Προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013−2014−2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΥΓΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την Πολιτιστική Συνεργασία που υπεγράφη στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου 2000 και κυρώθηκε με το ν. 2929/2001 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 27ης Ιουνίου 2001.
2. Το άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικού νόμου σύμφωνα με το οποίο τα Πρωτόκολλα − Πρακτικά που καταρτίζονται από την Κοινή ελληνοτουρκική Επιτροπή του άρθρου 9 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Προγράμματος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πολιτιστικό, Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013−2014−2015, που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013, το κείμενο του οποίουσε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 − 2014 − 2015.
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εφεξής « Μέρη»:
− επιθυμώντας να ενισχύσουν και να εμβαθύνουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών,
− επιθυμώντας να προάγουν την ενεργή και φιλική τους συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή τους στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών και της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διμερή Συμφωνία Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 4 Φεβρουαρίου 2000, καθώς και στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), καθώς και άλλων συναφών διεθνών οργανισμών, 
− λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Συνθήκης της UNESCO για την προαγωγή και την προστασία της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,
− λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία και οι ανταλ− λαγές στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των επιστημών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα οδηγήσουν σε καλύτερη, αμοιβαία, κατανόηση των αντίστοιχων πολιτισμών τους και, ιδίως, της ιστορίας και των παραδόσεών τους,
− επιθυμώντας να συνεργαστούν για τον καθορισμό πιθανών τρόπων και μέσων με σκοπό τη διευκόλυνση της εν εξελίξει διαδικασίας εναρμόνισης της Τουρκίας με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (ΕΕ) κεκτημένο και με τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αρμονία και συνέργεια με την πρόοδο της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
− συμφώνησαν στο ακόλουθο Πρόγραμμα Ανταλλαγών, το οποίο πιστεύουν ότι θα χρησιμεύσει ως βιώσιμο πλαίσιο και θα αποτελέσει στέρεο έδαφος για την ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων.

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίως τις επαφές και την συνεργασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, μεταξύ των αντίστοιχων εκπαιδευτικών αρχών και ιδρυμάτων τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για το εκπαιδευτικό σύστημα, τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας
του άλλου Μέρους.
Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα προάγουν αμοιβαίως, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης:
−την ανταλλαγή, εφόσον τους ζητηθεί, πληροφοριών, υλικού και εκδόσεων, σχετικά με τις νέες εξελίξεις στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και συστήματα, καθώς και με την οργάνωση της εκπαίδευσης στις χώρες τους,
− την ανταλλαγή αντιπροσωπειών για επισκέψεις μελέτης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής οδού.

ΑΡΘΡΟ 2
Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει στην Τουρκική πλευρά τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το οποίο έχει έδρα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 3
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν, μέσω των αρμόδιων αρχών τους και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, την ανάπτυξη της σχολικής συνεργασίας, όπως οι κοινές σχολικές δραστηριότητες, οι επισκέψεις μελέτης, οι κοινές εκθέσεις, η ανταλλαγή εμπειριών μέσω διαδικτύου κλπ., μεταξύ σχολείων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να αναπτυχθούν στενότερες σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων καθηγητών, των μαθητών και των γονέων τους.

ΑΡΘΡΟ 4
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή και πολυμερή συνεργασία στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και του προγράμματος Δημοκρατικής Αγωγής του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και των συναφών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνίας της πληροφορίας. Τα Μέρη θα διασφαλίζουν την επίβλεψη και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω των αρμόδιων Εθνικών Υπηρεσιών των δύο χωρών.

ΑΡΘΡΟ 5
Τα Μέρη θα συνεχίσουν να συνεργάζονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Δημοκρατίας της Τουρκίας και σύμφωνα με την «Κοινή Δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας της Δημοκρατίας της Τουρκίας», η οποία υπεγράφη στις 14 Μαΐου 2010 στην Αθήνα, σε σχέση με την αντικειμενική παρουσίαση της ιστορίας, της γεωγραφίας, του πολιτισμού και της οικονομίας του άλλου
Μέρους στα σχολικά βιβλία, αλλά και στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους στόχους της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Για το σκοπό αυτό, η Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα συνεχίσει να ανταλλάσσει και να μελετά τα σχολικά βιβλία και τα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιούνται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να πραγματοποιεί συναντήσεις με σκοπό να προτείνει τη διόρθωση πιθανών ανακριβειών. Η Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα προσπαθεί να συνέρχεται σε τακτική βάση, ενώ οι λεπτομέρειες των συναντήσεων θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή των μαθητών τους σε Διεθνείς ή Βαλκανικές Ολυμπιάδες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής, Αστρονομίας και Βιολογίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα Μέρη θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις μελέτες, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων, με σκοπό την προαγωγή της διάδοσης της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού του άλλου Μέρους, μεταξύ άλλων, και μέσω της αμοιβαίας υποστήριξης για συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη γλώσσας και τον πολιτισμό τα οποία διοργανώνονται από το άλλο Μέρος.
Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη, κατόπιν υποβολής αιτήματος, θα εξετάζουν τη δυνατότητα ανταλλαγής καθηγητών και πληροφοριών, θα παρέχουν βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό στο άλλο Μέρος, προκειμένου να συνδράμουν στη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού τους, εντός των ορίων των διαθέσιμων μέσων.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα Μέρη θα συνεχίσουν να προάγουν και να ενισχύουν, σε διάφορους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των λοιπών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μεταξύ επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 9
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως δύο (2) μέλη διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, επιστημονικών εκδόσεων, τη διοργάνωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και την πραγματοποίηση διαλέξεων, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως τα Τεχνολογικά Πάρκα, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ημερών το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 10
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ της Ακαδημίας Αθηνών και της Τουρκικής
Ακαδημίας Επιστημών (TUBA), καθώς και τις κοινές προσπάθειες των δύο Ακαδημιών σε συναφή διεθνή fora.
Τα Μέρη θα προάγουν τις επαφές μεταξύ των αντίστοιχων ερευνητών τους, στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων συνεργασίας Επιστημών και Τεχνολογίας και των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, όπως τα Προγράμματα−Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COST και EUREKA.

ΑΡΘΡΟ 11
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν, στους τομείς των επιστημών και της εκπαίδευσης, την αμοιβαία συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια, συμπόσια και λοιπές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε από τα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 12
Η Ελληνική πλευρά θα χορηγεί, ετησίως, στην Τουρκική πλευρά: − Δύο (2) υποτροφίες, για χρονική περίοδο μέχρι δέκα
(10) μηνών η κάθε μια, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Τουλάχιστον μια (1) επιπλέον υποτροφία θα
χορηγείται σε έναν απόφοιτο του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών (Αρχαιολογία, Αρχαίες Γλώσσες και Πολιτισμοί ή Φιλοσοφία) του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τόσο τις νέες
υποτροφίες όσο και τις ανανεώσεις, με τις τελευταίες να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις πρώτες.
− Έως δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση ενός θερινού σεμιναρίου ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
Τουλάχιστον μια (1) επιπλέον υποτροφία θα χορηγείται σε έναν απόφοιτο ή φοιτητή του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών (Αρχαιολογία, Αρχαίες Γλώσσες και Πολιτισμοί ή Φιλοσοφία) του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.
Η Τουρκική πλευρά θα χορηγεί, ετησίως, στην Ελληνική πλευρά:
− Τρεις (3) υποτροφίες, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μια, για έρευνα.
− Έως τρεις (3) υποτροφίες χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την παρακολούθηση ενός θερινού σεμιναρίου τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού.
Εκτός από τις παραπάνω υποτροφίες, οι οποίες θα χορηγούνται με βάση την αμοιβαιότητα, τα Μέρη μπορούν να ανακοινώνουν την χορήγηση ενός επιπλέον αριθμού υποτροφιών, υπό τον όρο ότι θα έχουν ενημερώσει το άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού.
Το αναγγέλλον Μέρος θα πραγματοποιεί τις επιλογές σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

ΑΡΘΡΟ 13
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των πανεπιστημίων τους, στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών.

ΑΡΘΡΟ 14
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το υφιστάμενο σύστημά τους και τις νομικές τους διαδικασίες, καθώς και για την τεκμηρίωση, με σκοπό τη διευκόλυνση της ισοτιμίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, ακαδημαϊκών πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων που χορηγούνται από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟ 15
Τα Μέρη επιθυμούν όπως οι αρμόδιες αρχές των χωρών τους εξετάζουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, βάσει
της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, του πιστοποιητικού που βεβαιώνει επίσημα το επίπεδο επάρκειας στην Ελληνική ή την Τουρκική γλώσσα. Η αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Επάρκειας στη Νεοελληνική Γλώσσα είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την έκδοση πιστοποιητικού επάρκειας στην Τουρκική Γλώσσα είναι το Ινστιτούτο Yunus Emre.

ΑΡΘΡΟ 16
Η Ελληνική πλευρά ενημερώνει την Τουρκική πλευρά ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει ένα τυποποιημένο σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της επάρκειας στις σύγχρονες ξένες γλώσσες, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Το σύστημα αποσκοπεί σε μια ενιαία πιστοποίηση της επάρκειας σε ξένες γλώσσες, τόσο στην Ελληνική Δημοκρατία όσο και σε άλλες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 17
Τα Μέρη συμφώνησαν τη σύσταση μιας Κοινής Ομάδας Εργασίας προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή και την εποπτεία των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται στον τομέα της εκπαιδευτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, καθώς και την συστηματική υποβολή εκθέσεων στα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας.
Τα Υπουργεία Παιδείας θα ορίσουν σημεία επαφής προκειμένου να καθορίσουν λεπτομέρειες σχετικά με τη σύσταση και τη μεθοδολογία εργασίας της Κοινής Ομάδας Εργασίας.
Στην Κοινή Ομάδα Εργασίας θα υπάρξει συμπροεδρία από υψηλούς αξιωματούχους από τα αντίστοιχα Υπουργεία Παιδείας. Η Κοινή Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει στην Ελλάδα ή στην Τουρκία κάθε χρόνο ή κατόπιν σχετικού αιτήματος σε περίπτωση ανάγκης.

II. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΑΡΘΡΟ 18
Τα Μέρη θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις επαφές και τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των αντίστοιχων διοικήσεων των Κρατικών τους Αρχείων, δηλαδή του Γενικού Αρχείου του Κράτους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Αρχείων της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες, καθώς και με την καθιερωμένη διεθνή αρχειακή πρακτική.

ΑΡΘΡΟ 19
Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανόμενης και της προστασίας και της αποκατάστασης των Κρατικών Αρχείων τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες εθνικές τους
νομοθεσίες, ακολουθώντας την καθιερωμένη διεθνή αρχειακή πρακτική.

ΑΡΘΡΟ 20
Τα Μέρη θα συνεργάζονται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, μέσω:
− Ανταλλαγής αντιγράφων των αρχειακών εγγράφων, μικροφίλμ, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών αρχείων, καταλόγων, ευρετηρίων και λοιπού πληροφοριακού υλικού, με σκοπό να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους,
− Ανταλλαγής καταλόγων δημοσιευθέντων εγγράφων, τα οποία τηρούνται στα αντίστοιχα Κρατικά Αρχεία τους, σχετικών με την ιστορία του άλλου Μέρους,
− Εξέτασης της δυνατότητας ανταλλαγής δύο (2) αρχειονόμων, για μια περίοδο έως επτά (7) ημερών ο καθένας, κατά τη διάρκεια της ισχύος του προγράμματος, για τη διεξαγωγή ερευνας και την εξοικείωση με την οργάνωση και τη λειτουργία των Κρατικών Αρχείων, καθώς και με τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των αρχείων,
− Πρόσκληση αρχειονόμων από το άλλο Μέρος σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις και εκθέσεις, συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων με αναπαραχθέντα δείγματα αρχειακού, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες τους.
Τα Μέρη θα διευκολύνουν αμοιβαίως την πρόσβαση ερευνητών και εμπειρογνωμόνων από το άλλο Μέρος στα Κρατικά Αρχεία τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες.

ΑΡΘΡΟ 21
Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Βιβλιοθηκών τους και μεταξύ άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, πληροφορίες καθώς και μικροφίλμ χειρογράφων συγκρίσιμης αξίας, εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό υλικό, προκειμένου να εμπλουτίζουν τις συλλογές τους.
Τα Μέρη θα διευκολύνουν αμοιβαίως την πρόσβαση ερευνητών και εμπειρογνωμόνων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στις βιβλιοθήκες τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες.

ΑΡΘΡΟ 22
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή των βιβλιοθηκονόμων και των εμπειρογνωμόνων τους σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις στον τομέα αυτό, οι οποίες θα διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους, και θα συνδράμουν η μια την άλλη στη δημοσίευση μεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων των αντίστοιχων συγγραφέων τους.

ΑΡΘΡΟ 23
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα εξετάζουν τη δυνατότητα ανταλλαγής δύο (2) βιβλιοθηκονόμων, για μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών ο καθένας, προκειμένου να επιτελέσουν ερευνητικό έργο και να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.

III. ΝΕΟΛΑΙΑ
ΑΡΘΡΟ 24
Τα Μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι στην προαγωγή του αμοιβαίου σεβασμού, της κατανόησης, της ανοχής, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της φιλίας.
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και θα υποστηρίζουν προγράμματα ανταλλαγών νέων και τα έργα για τη νεολαία τα οποία θα υλοποιούνται από επίσημους φορείς.
Τα Μέρη θα προάγουν, επίσης, την ανταλλαγή επίσημων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα νεολαίας, προκειμένου να εξοικειώνονται με τις πολιτικές για τη νεολαία, τα προγράμματα ανάπτυξης των νέων και τις οργανώσεις νεολαίας του άλλου Μέρους.
Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των δύο χωρών, θα καθορίζονται μέσω της διπλωματικής οδού.

IV. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 25
Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού, ως μέσου εδραίωσης της παγκόσμιας ειρήνης και προαγωγής της αδελφότητας και της φιλίας μεταξύ των λαών και των ατόμων.
Τα Μέρη αναγνωρίζουν, επίσης, τη σημαντική εκπαιδευτική, κοινωνική και ψυχαγωγική αποστολή του αθλητισμού, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή του στη δημόσια υγεία.
Για τους λόγους αυτούς, τα Μέρη θα επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την ευρύτερη δυνατή συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, ώστε να υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ των αθλητικών κρατικών φορέων και στις δύο χώρες.
Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των αθλητικών οργανισμών των δύο χωρών, θα καθορίζονται από τους κρατικούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 26
Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων και συστάσεων οι οποίες θα παρουσιάζονται από κοινού στο Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής Εκεχειρίας, προκειμένου να συνδράμουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά από αυτούς.

V. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 27
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν, στους τομείς του πολιτισμού και των τεχνών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διοργάνωση, μέσω των αρμόδιων αρχών κάθε Μέρους, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προαγωγή διαφόρων έργων τέχνης, την ενίσχυση των ατομικών και των θεσμικών επαφών μεταξύ των καλλιτεχνών και των συγγραφέων των δύο χωρών, καθώς και την ανταλλαγή ειδικών στους τομείς των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, συγγραφέων, κριτικών και καλλιτεχνών.

V. (Α) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΘΡΟ 28
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία προώθηση των λογοτεχνικών έργων του άλλου Μέρους, συμπερλαμβανόμενων και των μεταφράσεων, της ανταλλαγής βιβλίων, εκδόσεων και λοιπού πολιτιστικού υλικού, στις αντίστοιχες χώρες τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη μετάφραση και τη δημοσίευση, καθώς και τη δημιουργία εργαστηρίων, για την ποίηση και άλλα λογοτεχνικά έργα, από επιφανείς συγγραφείς του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 29
Τα Μέρη θα διευκολύνουν τη συμμετοχή εκπροσώπων από το άλλο Μέρος σε διεθνείς εκθέσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, οι οποίες θα διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους.

ΑΡΘΡΟ 30
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές, τη συνεργασία και τις κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ των αντίστοιχων φορέων τους για τη συγγραφή, την έκδοση ή την προώθηση βιβλίων, καθώς και για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου οι οποίες θα διοργανώνονται στις δύο χώρες. Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν, επίσης, μέχρι και δύο (2) συγγραφείς ή μεταφραστές το καθένα, για μια περίοδο επτά (7) ημερών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με την ειδικότητά τους. Οι λεπτομέρειες αυτών των ανταλλαγών θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής οδού.

V. (Β) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΘΡΟ 31
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και τις άμεσες επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχών τους φορέων, οργανισμών και ενώσεων κινηματογραφιστών και ταινιοθηκών, ιδίως όσον αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, την παροχή κινηματογραφικών υπηρεσιών, τις προπαρασκευαστικές εργασίες, τόσο για την παραγωγή όσο και για τη διανομή, την παρουσίαση και τη διανομή ταινιών από το άλλο Μέρος.

ΑΡΘΡΟ 32
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν τις απευθείας προσκλήσεις, στο μέτρο του δυνατού, προς τους επαγγελματίες των ντοκιμαντέρ και των ταινιών μεγάλου μήκους, ιδίως τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς, τους σεναριογράφους και το τεχνικό προσωπικό, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, για συμμετοχή σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ τα οποία θα διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους.

ΑΡΘΡΟ 33
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή υποτρόφων για κινηματογραφικές σπουδές.

ΑΡΘΡΟ 34
Τα Μέρη θα διευκολύνουν την αμοιβαία διοργάνωση εβδομάδων κινηματογράφου στις αντίστοιχες χώρες τους και την ανταλλαγή αντιπροσωπειών οι οποίες θα απαρτίζονται από έως τρία (3) άτομα στις περιπτώσεις αυτές. Οι τεχνικές και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση εβδομάδων κινηματογράφου θα καθορίζονται μέσω άμεσων επαφών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών και θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής ή άλλης οδού, που θα συμφωνούνται από κοινού.

V. (Γ) ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΘΡΟ 35
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τη συνεργασία στον τομέα του θεάτρου, με σκοπό να καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση παραστάσεων επιλεγμένων μεταφρασμένων εκδόσεων θεατρικών έργων από τους συγγραφείς τους, και την ανταλλαγή, ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές, θεατρικών διαχειριστών, διευθυντών και καλλιτεχνών.

ΑΡΘΡΟ 36
Τα Μέρη θα προσκαλούν και θα διευκολύνουν την αμοιβαία συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ θεάτρου και άλλα συναφή φεστιβάλ που θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες τους. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν, επίσης, τη δημιουργία θεατρικών εργαστηρίων.

V. (Δ) ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΠΕΡΑ, ΜΠΑΛΕΤΟ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΑΡΘΡΟ 37
Τα Μέρη θα προάγουν τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων καλλιτεχνικών φορέων και ενώσεων τους, και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή καλλιτεχνών, διευθυντών ορχήστρας, σολίστ και καλλιτεχνικών ομάδων, σε εμπορική ή μη εμπορική βάση.

ΑΡΘΡΟ 38
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν αμοιβαίως τις ανταλλαγές παραγωγών, παραστάσεων και συναυλιών πολυφωνικής μουσικής, όπερας, μπαλέτου, μουσικού θεάτρου και μοντέρνου χορού.

ΑΡΘΡΟ 39
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία ερμηνεία όπερας και συμφωνικών έργων Τούρκων και Ελλήνων συνθετών, κυρίως από τις αντίστοιχες συμφωνικές ορχήστρες τους.

ΑΡΘΡΟ 40
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή των καλλιτεχνών και των καλλιτεχνικών ομάδων τους σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ μουσικής, όπερας, θεάτρου, μπαλέτου και χορού που θα διοργανώνονται και στις δύο χώρες.

V. (Ε) ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 41
Τα Μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαίως για τη συμμετοχή εκπροσώπων της άλλης πλευράς σε εκδηλώσεις στις αντίστοιχες χώρες τους.

ΑΡΘΡΟ 42
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκδόσεων και λοιπού πληροφοριακού υλικού μεταξύ των φορέων τους, στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού.
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν, σε βάση αμοιβαιότητας, έναν (1) εμπειρογνώμονα και έναν (1) καλλιτέχνη/ερμηνευτή, για μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών ο καθένας, για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 43
Τα Μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαίως για τη συμμετοχή των λαογραφικών τους ομάδων σε διεθνή λαογραφικά φεστιβάλ, τα οποία θα διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους.

ΑΡΘΡΟ 44
Τα Μέρη θα προάγουν αμοιβαίως την ανταλλαγή εκθέσεων για το λαϊκό πολιτισμό.

V. (ΣΤ) ΗΜΕΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 45
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν την αμοιβαία διοργάνωση «Ημερών/Εβδομάδων Πολιτισμού» και την ανταλλαγή αντιπροσωπειών έως τρεις (3) εμπειρογνώμονες στις περιπτώσεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 46
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διοργάνωση των «Ημερών/Εβδομάδων Πολιτισμού» θα καθορίζονται μέσω απευθείας επαφών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών και θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής ή άλλης οδού που θα συμφωνηθούν από κοινού.

V. (Ζ) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 47
Τα Μέρη θα συνεργάζονται για την αποτροπή της κλοπής, την απαγόρευση των παράνομων ανασκαφών, της εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς και θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και των δύο χωρών και τις σχετικές Συνθήκες της UNESCO, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών Συνθηκών και Συμφωνιών, στις οποίες είναι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 48
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα της διατήρησης και της συντήρησης της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο των σχετικών Συνθηκών της UNESCO, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι και τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 49
Τα Μέρη θα επιδιώκουν και θα ενθαρρύνουν, από κοινού, την αμοιβαία συμμετοχή των αντίστοιχων λειτουργών και επιστημόνων τους σε συνέδρια, διασκέψεις και συμπόσια που θα διοργανώνονται και στις δύο χώρες, στον τομέα της διατήρησης των αρχαιολογικών χώρων, των αστικών τοποθεσιών, των φυσικών χώρων, των μνημειακών και αρχιτεκτονικής αστικών κτιρίων.

ΑΡΘΡΟ 50
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης.

ΑΡΘΡΟ 51
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων, συγκροτημάτων, χώρων, αντικεί−
μενων και έργων τέχνης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα διευκολύνουν αμοιβαίως τις συμφωνηθείσες επισκέψεις μελέτης που θα πραγματοποιούνται από λειτουργούς, εμπειρογνώμονες ή επιστήμονες του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 52
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο (2) αρχαιολόγους και δύο (2) εμπειρογνώμονες στον τομέα της διατήρησης
αρχαιολογικών χώρων και δύο (2) εμπειρογνώμονες στον τομέα της μουσειολογίας, για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών ο καθένας, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα που σχετίζονται με την ειδικότητά τους. Οι λεπτομέρειες των ανταλλαγών αυτών θα ρυθμίζονται μέσω της διπλωματικής οδού.

ΑΡΘΡΟ 53
Τα Μέρη θα προσπαθούν να διοργανώσουν αμοιβαίες φωτογραφικές εκθέσεις σε ιστορικά ή/και φυσικά μνημεία.

ΑΡΘΡΟ 54
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εκδόσεων στον τομέα της αρχαιολογίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών ή φορέων τους.

V. (Η) ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 55
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των αντίστοιχων καλλιτεχνικών ιδρυμάτων και μουσείων τους, σε διεθνείς εκδηλώσεις, σε διάφορους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς τομείς, με σκοπό να ενθαρρύνουν στενότερη εταιρική σχέση μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 56
Τα Μέρη θα υποστηρίζουν αμοιβαίως την ανταλλαγή εκθέσεων από τους καλλιτέχνες τους, στον τομέα των σύγχρονων εικαστικών τεχνών και, ειδικότερα, τη γλυπτική και τη ζωγραφική, καθώς και στον τομέα της φωτογραφίας, ενώ θα παρέχουν και διευκολύνσεις στους καλλιτέχνες τους ώστε να επισκέπτονται και να συναντώνται με τους ομολόγους τους και τα καλλιτεχνικά Ιδρύματα του άλλου Μέρους.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία για τη διοργάνωση εκθέσεων παρα− δοσιακής χειροτεχνίας.

ΑΡΘΡΟ 57
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε μπιενάλε και συμπόσια καλών τεχνών, τα οποία θα πραγματοποιούνται στις δύο χώρες.

V. (Θ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 58
Τα Μέρη θα προστατεύουν αμοιβαίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των πολιτών και των ιδρυμάτων του άλλου Μέρους, ιδιαίτερα από την πειρατεία, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι και τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 59
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν, κατόπιν υποβολής αιτήματος, πληροφορίες, τεκμηρίωση και δημοσιεύματα
σχετικά με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες και θα μοιράζονται εμπειρίες σε σχέση με την επίλυση των διαφορών στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 60
Τα Μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαίως για διεθνή συνέδρια, συζητήσεις, συμπόσια και άλλες συναντήσεις, σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες τους.

ΑΡΘΡΟ 61
Τα Μέρη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), και άλλων συναφών διεθνών οργανισμών, όσον αφορά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της προστασίας των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει, και των πνευματικών δικαιωμάτων ειδικότερα.

VI. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 62
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διερεύνηση τρόπων και μέσων για την προώθηση σημαντικών κοινών προγραμμάτων, ιδιαίτερα συμπαραγωγής, στους τομείς των οπτικοακουστικών, των μουσικών ή των παραστατικών τεχνών.

VII. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 63
Τα Μέρη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων, στους τομείς του πολιτισμού και των τεχνών, συμπεριλαμβανόμενων και των προγραμμάτων υποπεριφερειακής ανάπτυξης, και στα πλαίσιο του Προγράμματος «Culture 2007», ανάλογα με την περίπτωση.

VIII. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 64
Τα Μέρη θα παρέχουν, μέσω των αρμόδιων αρχών τους (για την Ελληνική Δημοκρατία, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και για τη Δημοκρατία της Τουρκίας, το Γραφείο του Πρωθυπουργού−Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών), συνδρομή προς τα μέλη του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης του άλλου Μέρους, όταν αυτά ασκούν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 65
Τα Μέρη θα προάγουν αμοιβαίως τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων δημόσιων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών τους, βάσει του Μνημονίου που έχει συναφθεί μεταξύ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας−Τηλεόρασης και της Τουρκικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, το οποίο υπεγράφη στην Άγκυρα, στις 15 Ιουλίου 2005. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίως τους εν λόγω οργανισμούς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και πληροφοριών, ώστε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να παράγουν από κοινού και να μεταδίδουν κοινά έργα.

ΑΡΘΡΟ 66
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών τύπου και πληροφοριών, εφημερίδων και ειδησεογραφικών πρακτορείων. Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων−Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ−ΜΠΕ) και του Πρακτορείου Anadolu (AA), βάσει του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο υπεγράφη στην Αθήνα, στις 14 Μαΐου 2010.

ΑΡΘΡΟ 67
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αντιπροσώπων από τον χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής
ενημέρωσης, καθώς και την ανταλλαγή ειδήσεων μεταξύ των φορέων μέσων μαζικής ενημέρωσης, με στόχο την
προαγωγή μιας βαθύτερης αμοιβαίας κατανόησης της οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής που επικρατεί και στις δύο χώρες.

ΑΡΘΡΟ 68
Τα Μέρη θα προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών τους Φορέων και, συγκεκριμένα, με την ανταλλαγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή προσωπικού και εμπειρογνωμόνων για καθορισμένες περιόδους, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, τη συμμετοχή σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά φεστιβάλ και αγορές που διοργανώνονται και στις δύο χώρες, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών δεδομένων, την ενθάρρυνση συμπαραγωγών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και τη διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορα επίπεδα, προς αμοιβαία ενημέρωση.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία/Τηλεόραση και η Τουρκική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση θα ενθαρρύνουν την υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το οποίο θα αναπτύξει και θα προσδιορίσει περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων Ραδιοτηλεοπτικών τους Φορέων.

ΑΡΘΡΟ 69
Τα Μέρη θα προσκαλούν αμοιβαίως, σε ετήσια βάση, μια ομάδα τριών (3) νέων και τριών (3) αρχαιοτέρων
δημοσιογράφων από τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του άλλου Μέρους, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ημερών ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 70
Τα Μέρη θα διευκολύνουν την ελεύθερη και βελτιωμένη διάδοση πληροφοριών, μέσω της συνεργασίας στον τομέα των εκπομπών, γενικότερα, και με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, όπως η καλωδιακή και δορυφορική
τεχνολογία, ειδικότερα.
Τα Μέρη θα εφαρμόζουν στον τομέα της νομοθετικής ρύθμισης των τηλεοπτικών εκπομπών τις σχετικές διατάξεις της ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 71
Τα Μέρη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως του «MEDIA 2007», ανάλογα με την περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 72
Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή παρανοήσεων στις επίσημες ιστοσελίδες τους, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την ιστορία και τις πολιτιστικές αξίες του άλλου Μέρους.
Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πλη− ροφορίες μέσω της διπλωματικής οδού.

IX. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΑΡΘΡΟ 73
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των δύο λαών. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν, επίσης, τη δημιουργία σχέσεων αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων των δύο χωρών.

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 74
Τα Μέρη θα παρέχουν, σε αμοιβαία βάση, και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές τους νομοθεσίες, δωρεάν
ιατρική περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε δημόσιες/πανεπιστημιακές υγειονομικές εγκαταστάσεις των αντίστοιχων χωρών τους, για τα άτομα/υπότροφους του άλλου Μέρους που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο
του παρόντος Προγράμματος. Το κόστος μακροχρόνιων θεραπειών, σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς και της οδοντοπροσθετικής και της ορθοδοντικής δεν θα καλύπτεται.

Χ. (Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 75
α) Ανταλλαγή Ατόμων
Το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα των αμφίδρομων διεθνών μετακινήσεων (προς τον τόπο της δραστηριότητας, με επιστροφή) για τα άτομα τα οποία θα αποστέλλονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τόπος δραστηριότητας δεν είναι προσβάσιμος μέσω των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, το αποστέλλον Μέρος θα καλύπτει τα τοπικά αεροπορικά εισιτήρια προς την πλησιέστερη πόλη που είναι προσβάσιμη από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, με επιστροφή.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ημερήσια αποζημίωση, για διαμονή σε ξενοδοχείο, γεύματα και τοπικά έξοδα μεταφοράς, θα ανακοινώνονται στην Εγκύκλιο Υποτροφιών κάθε ακαδημαϊκού έτους, η οποία θα δημοσιεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η αποζημίωση δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό των 90 ευρώ.
Η Τουρκική πλευρά θα παρέχει:
− Έξοδα διαμονής και διατροφής.
− Έξοδα τοπικών μετακινήσεων.
− Δίδακτρα στα Κρατικά Πανεπιστήμια.
Και τα δύο Μέρη επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να αναπροσαρμόζουν την ημερήσια αποζημίωση, ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
β) Ανταλλαγή Υποτρόφων
Οι υπότροφοι για ερευνητική εργασία ή θερινά μαθήματα/σεμινάρια θα μεριμνούν οι ίδιοι για τις μετ’ επιστροφής μετακινήσεις τους, μεταξύ των δύο χωρών.
Και τα δύο Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν τα ποσά των μηνιαίων αποζημιώσεων που παρέχουν στους υποτρόφους του άλλου Μέρους, ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
i) Μεταπτυχιακές σπουδές & έρευνα:
Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει:
Μηνιαία αποζημίωση διαμονής και εξόδων διαβίωσης, κατανεμόμενη και να αναπροσαρμοζόμενη, ανάλογα με τις ανάγκες, του επικρατούντος κόστους διαβίωσης. 
Λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην Εγκύκλιο Υποτροφιών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Απαλλαγή από τα δίδακτρα. Προσοχή: Προκειμένου να απαλλαγούν από τα δίδακτρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίς δίδακτρα. Κατάλογος με όλα τα δωρεάν μαθήματα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η εγκύκλιος κάθε ακαδημαϊκού έτους, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας: www.minedu.gov.gr.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ερευνητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας δεν απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα δίδακτρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα έγγραφα/πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται στην Εγκύκλιο Υποτροφιών του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.
Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η Εγκύκλιος αυτή δημοσιεύεται έως το Δεκέμβριο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αποστέλλεται στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Δημοκρατία της Τουρκίας, την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Ελληνική Δημοκρατία, ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας.
− Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: www.minedu.gov.gr, ή να γράψουν στη διεύθυνση: foitmer.yp@minedu.gov.gr.
Οι ερευνητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έρευνά τους, δεν απαλλάσσονται από τα αντίστοιχα δίδακτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα έγγραφα/πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται στην Proslipsis.gr Εγκύκλιο Υποτροφιών του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να μεταφράζονται στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή στα αγγλικά. Η Εγκύκλιος δημοσιεύεται έως το Δεκέμβριο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αποστέλλεται στην Πρεσβεία της Τουρκίας στην Ελλάδα, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τουρκία, ενώ αναρτάται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η Τουρκική πλευρά θα παρέχει:
− Μηνιαία αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και διαβίωσης, κατανεμόμενη και αναπροσαρμοζόμενη, ανάλογα με τις ανάγκες, του επικρατούντος κόστους διαβίωσης, σύμφωνα με την τουρκική εθνική νομοθεσία,
− Δίδακτρα σε Κρατικά Πανεπιστήμια.
ii) Θερινά Μαθήματα/Σεμινάρια Γλώσσας και Πολιτισμού
Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει στους υποτρόφους για θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, πλήρη διαμονή−διατροφή και δίδακτρα.
Η Τουρκική πλευρά θα παρέχει στους υποτρόφους για θερινά μαθήματα στην τουρκική γλώσσα και τον πολιτισμό, μηνιαία αποζημίωση και διαμονή. 
Τα Μέρη θα διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αλλαγές σχετικά με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ανάλογα με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Τα Μέρη οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή.

Χ. (B) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 76
α) Ανταλλαγή Ατόμων
Τα έξοδα μετακίνησης και υποδοχής των ατόμων που αφικνούνται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτονται ως εξής:
Το αποστέλλον Μέρος θα αναλαμβάνει το κόστος των διεθνών μετακινήσεων από και προς τον τόπο της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο τόπος δραστηριότητας δεν είναι προσβάσιμος μέσω των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο
Μέρος θα καλύπτει τα τοπικά αεροπορικά εισιτήρια προς την πλησιέστερη πόλη, με επιστροφή.
Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει:
− 120 ευρώ ανά ημέρα για έξοδα ξενοδοχείου και διαβίωσης,
− Ένα κατ’ αποκοπή ποσό 120 ευρώ ανά επίσκεψη, κατά την άφιξη, για την κάλυψη των εξόδων μετακινήσεων στην Ελλάδα.
Η Τουρκική πλευρά θα παρέχει:
− Τα έξοδα διαμονής και διατροφής.
− Τα έξοδα τοπικών μετακινήσεων.
β) Ανταλλαγή Εκθέσεων και Παραστάσεων
Το αποστέλλον Μέρος θα αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των εκθέσεων και των παραστατικών τεχνών από και προς το χώρο του Μέρους υποδοχής (από καρφί σε καρφί−nail to nail). Οι τρόποι κάλυψης του κόστους μεταφοράς των εκθέσεων και των παραστατικών τεχνών που θα διοργανώνονται σε περισσότερες από μία πόλεις, στο έδαφος του Μέρους υποδοχής, θα ρυθμίζονται ανάλογα με την περίπτωση, με ειδικές συμφωνίες οι οποίες θα συνάπτονται μεταξύ των εξουσιοδοτημένων φορέων των συμβαλλόμενων Μέρων.
Το Μέρος υποδοχής θα αναλαμβάνει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης και των παραστατικών τεχνών,
συμπεριλαμβανόμενου και του κόστους της ενοικίασης αιθουσών, της ασφάλειας, και της τεχνικής συνδρομής (εκτύπωση εντύπων, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μέριμνα εγκατάστασης, φωτισμός, θέρμανση και εγκατάσταση και αποξήλωση της έκθεσης). Το Μέρος υποδοχής θα παρέχει, επίσης, προβολή για την έκθεση.
Το αποστέλλον Μέρος θα βαρύνεται με τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων, κατά τη μεταφορά και τη διοργάνωση της έκθεσης και των παραστατικών τεχνών.
Σε περίπτωση ζημιάς, το Μέρος υποδοχής θα παρέχει στο αποστέλλον Μέρος, δωρεάν, πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτία της ζημιάς, προκειμένου να διευκολυνθεί το αποστέλλον Μέρος να διεκδικήσει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Το Μέρος υποδοχής δεν επιτρέπεται να αποκαθιστά τα εκθέματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση του αποστέλλοντος Μέρους.
Οι δαπάνες που σχετίζονται με την επίσκεψη ενός επιτρόπου και, ανάλογα με την περίπτωση, των προσώπων
των οποίων η συμμετοχή θα απαιτείται για την εγκατάσταση και την αποξήλωση της έκθεσης, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις του παρόντος Προγράμματος.
Τα Μέρη θα συμφωνούν ως προς τον αριθμό των ατόμων τα οποία θα συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής τους.

XI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
XΙ. (Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 77
α) Ανταλλαγή Ατόμων
Το αποστέλλον Μέρος θα γνωστοποιεί στο Μέρος υποδοχής, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης, τα ονόματα των ατόμων που θα ανταλλαγούν στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος, τα προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανόμενων και των ακαδημαϊκών τίτλων και των επαγγελματικών τους προσόντων, τις ομιλούμενες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά ή τη γλώσσα του Μέρους υποδοχής), το πρόγραμμα και τη διάρκεια παραμονής, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Το Μέρος υποδοχής θα γνωστοποιεί στο αποστέλλον Μέρος τη συναίνεσή του για την προτεινόμενη ανταλλαγή, τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης.
Μετά τη λήψη της συναίνεσης, το αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία άφιξης και τα μέσα μεταφοράς, τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης.
β) Ανταλλαγή Υποτρόφων
Το Μέρος το οποίο χορηγεί τις υποτροφίες θα γνωστοποιεί τις προτάσεις του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τις οικονομικές διατάξεις και τους όρους των υποτροφιών αυτών, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά στις υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται από την Ελληνική πλευρά, οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των φακέλων των Τούρκων υποψηφίων και οι προθεσμίες για τη γνωστοποίηση της τελικής αποδοχής των Τούρκων υποψήφιων θα ανακοινώνονται στην Εγκύκλιο Υποτροφιών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Η Ελληνική πλευρά θα αποστέλλει τους φακέλους αιτήσεων των υποψηφίων για τα θερινά μαθήματα τουρκικής γλώσσας όχι αργότερα από τις 15 Ιουλίου, μέσω της διπλωματικής οδού.
Η Τουρκική πλευρά θα γνωστοποιεί στην Ελληνική πλευρά, μέσω της διπλωματικής οδού, την τελική αποδοχή των υποψηφίων των θερινών μαθημάτων τουρκικής γλώσσας, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου, και για τους υποψηφίους τίτλων master, διδακτορικού (Ph.D) και έρευνας, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Οι υποψήφιοι για έρευνα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτοί από ένα Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή από ένα Εκπαιδευτικό ή Ερευνητικό Κέντρο.
Οι υποψήφιοι θα επιλέγονται από τις αρμόδιες αρχές του αποστέλλοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Ένας εκπρόσωπος της διπλωματικής αρχής του Συμβαλλόμενου
Μέρους υποδοχής θα συμμετέχει στην προαναφερθείσα διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών.
Οι υποτροφίες που χορηγούνται από την Ελληνική πλευρά για έρευνα μπορούν να ανανεώνονται, σε περίπτωση διδακτορικής διατριβής, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Η ανανέωση είναι ετήσια. Οι υπότροφοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ανανέωση της υποτροφίας τους πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους, σε ετήσια βάση, στις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας, μαζί με ένα σχετικό έγγραφο από το Πανεπιστήμιο ή το Ερευνητικό/Εκπαιδευτικό Κέντρο σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών τους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η ανανέωση της υποτροφίας δεν θα αυξάνει το συνολικό αριθμό υποτροφιών που έχουν χορηγηθεί, όπως ορίζει το Πρόγραμμα.
γ) Θερινά Μαθήματα
Το Μέρος υποδοχής θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή του υποτρόφου το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου.
Όσον αφορά στους υποψηφίους για τα θερινά μαθήματα/σεμινάρια, η στοιχειώδης γνώση της γλώσσας του Μέρους υποδοχής ή της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Στο τέλος των θερινών μαθημάτων/σεμιναρίων, οι υπότροφοι αναμένεται να υποβάλουν γραπτές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο και τη διαμονή τους.

XI. (Β) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 78
α) Ανταλλαγή Ατόμων
Τα άτομα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από το αποστέλλον Μέρος, το οποίο θα ενημερώνει tο Μέρος υποδοχής για τις προτάσεις του τρεις (3) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
Το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει, επίσης, στο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και για το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της παραμονής, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη.
Το υποδοχής θα ενημερώνει το αποστέλλον Μέρος για τη συναίνεσή του στην προτεινόμενη ανταλλαγή, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μετά τη λήψη της συναίνεσης του Μέρους υποδοχής, το αποστέλλον Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.
Οι επισκέπτες που πρόκειται να ανταλλαγούν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας, θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της γλώσσας του Μέρους υποδοχής ή της αγγλικής ή της γαλλικής.
β) Ανταλλαγή Εκθέσεων και Παραστάσεων.
Το αποστέλλον Μέρος θα ενημερώνει το Μέρος υποδοχής, κατ' αρχήν, δώδεκα (12) μήνες πριν, σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης και των παραστατικών τεχνών που είναι στο στάδιο της προετοιμασίας.
Προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες συμφωνίες για την έκθεση και τις παραστατικές τέχνες, το αποστέλλον Μέρος θα παρέχει βασικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη έκθεση και τις παραστατικές τέχνες, καθώς και για τα υλικά που απαιτούνται για την εκτύπωση του καταλόγου (κυρίως το περιεχόμενο, τον κατάλογο των αντικειμένων, τις φωτογραφίες), τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της έκθεσης και των παραστατικών τεχνών. Τα εκθέματα θα φθάνουν στο χώρο της έκθεσης και των παραστατικών τεχνών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης.

XII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 79
Για τον σκοπό της εφαρμογής του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα πραγματοποιούν συναντήσεις, aνάλογα με τις ανάγκες, εναλλάξ στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα διεξάγονται εν γνώσει των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αμοιβαιότητας, και εντός των ορίων των διαθέσιμων οικονομικών και λοιπών μέσων των Μέρων.
Τα Μέρη θα εφαρμόζουν το παρόν Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες των οποίων είναι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και επί τη βάσει της αντίστοιχης εθνικής τους νομοθεσίας, όπως ισχύει.
Τα Μέρη θα διευκολύνουν και θα επισπεύδουν αμοιβαίως την έκδοση προξενικών θεωρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, για άτομα, σύνολα και ομάδες που πρόκειται να ανταλλαγούν στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.
Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανάληψης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας, οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που θα συμφωνηθεί από τα Μέρη μέσω της διπλωματικής οδού.

ΑΡΘΡΟ 80
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ όταν και τα δύο Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαίως, μέσω της διπλωματικής οδού, ότι έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες.
Το περιεχόμενο του επόμενου Προγράμματος θα συζητηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου και θα οριστικοποιηθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015, σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας. Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην υπογραφή ενός νέου Προγράμματος, το παρόν Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου.
Το παρόν Πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συναίνεση των Μερών, ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ με την ίδια νομική διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 79.1 του παρόντος Προγράμματος.
Κάθε Μέρος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει το παρόν Πρόγραμμα, με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού. Η λήξη του
Προγράμματος επέρχεται εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης. Το Πρόγραμμα θα λήγει επίσης σε περίπτωση καταγγελίας της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας.
Σε περίπτωση λήξης του Προγράμματος, όλες οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, θα διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του.
Υπογράφηκε στις 4 Μαρτίου 2013, σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία του παρόντος Προγράμματος, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡHΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπουργός Εξωτερικών

AHMET DAVUTOGLU
Υπουργός Εξωτερικών
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved