ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι προθεσμίες του Erasmus+

Αθήνα 15.2.2014, 7:55

Το Erasmus, ένα από τα ελάχιστα επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους (και όχι μόνο), ξεκινάει έναν νέο κύκλο λειτουργίας με την ονομασία Erasmus+. Ήδη εκδόθηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων από φορείς και ιδιώτες (πίνακας).

Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει, μεταξύ άλλων, δράσεις κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της καινοτομίας, του εθελοντισμού και των μεταρρυθμίσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται σε 1.507,3 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ως εξής: εκπαίδευση και κατάρτιση 1.305,3 εκατ. ευρώ, νεολαία 174,2 εκατ. ευρώ, αθλητισμός 16,6 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνονται σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν. 

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε εργασίες για τη νεολαία, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων και οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία καθώς και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της νεολαίας. 

Σε όλες τις δράσεις του Erasmus+ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως οι ακόλουθες χώρες: τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ελβετική Συνομοσπονδία. 

Οι αιτήσεις για τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
* Βασική δράση 1, βασική δράση 3, αθλητισμός (ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα): συνάφεια του σχεδίου, ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου, αντίκτυπος και διάδοση. 
* Βασική δράση 2, αθλητισμός (συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού): συνάφεια του σχεδίου, ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου, ποιότητα της ομάδας σχεδίου και των ρυθμίσεων συνεργασίας, αντίκτυπος και διάδοση. 
 
Για να κατεβάσετε την παρούσα πρόσκληση, πατήστε εδώ, και για τον Οδηγό του προγράμματος (στην αγγλική) εδώ. Συνολική πληροφόρηση για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Ο φορέας στην Ελλαδά που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα -εθνικό σημείο επαφής, όπως λέγεται- είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθν. Αντιστάσεως 41, 14234 Αθήνα, τηλ.: 210-3726300, e-mail: erasmusplus@iky.gr. 

Το πρόγραμμα
Με αυξημένο κατά 40% σε σχέση με τα παλαιότερο πρόγραμμα προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ και διευρυμένη θεματική, το Erasmus+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. 

Κατά την επταετή λειτουργία του προγράμματος υπολογίζεται ότι πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. 

Το Erasmus+ συνιστά τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, παρέχει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού. Αλλά και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα. 

Εκτός των άλλων, το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Παράλληλα, θα στηρίξει τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ενώ στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός. 

Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη: 
α) των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του πρωταρχικού στόχου στον τομέα της εκπαίδευσης· 
β) των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση («ΕΚ2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αναφοράς· 
γ) της βιώσιμης ανάπτυξης χωρών εταίρων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης· 
δ) των συνολικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010 -2018)· 
ε) του στόχου της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό αθλητισμό, σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό· και 
στ) της προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

* Ακολουθεί πίνακας με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων 

Βασική δράση 1 
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς), 17 Μαρτίου 2014 
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας, 30 Απριλίου 2014 
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας, 1 Οκτωβρίου 2014 
Εκδηλώσεις ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας, 3 Απριλίου 2014 

Βασική δράση 2 
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (όλοι οι τομείς), 30 Απριλίου 2014 
Κινητικότητα των ατόμων μόνο στον τομέα της νεολαίας, 1 Οκτωβρίου 2014 
Συμμαχίες γνώσης/Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, 3 Απριλίου 2014 
Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας, 3 Απριλίου 2014 - 2 Σεπτεμβρίου 2014 

Βασική δράση 3 
Συνεδρίαση μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας, 30 Απριλίου 2014 - 1 Οκτωβρίου 2014 

Δράσεις για τον αθλητισμό 
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, 15 Μαΐου 2014 
Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 14 Μαρτίου 2014 - 15 Μαΐου 2014 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved