ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
286 θα εισαχθούν στις εκκλησιαστικές σχολές (27/7/06)


Αθήνα 27.7.2006, 14:23
Συνολικά 286 φοιτητές θα εισαχθούν φέτος για φοίτηση στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές. Από τις θέσεις αυτές οι 26 θα καλυφθούν άπό αλλογενείς - αλλοδαπούς.

Ο αριθμός εισακτέων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών και το πρόγραμμα εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 στο Α' έτος σπουδών των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.) της χώρας, θα γίνει ως εξής:

Α. Αριθμός Εισακτέων κατά σχολή:
1. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών:  90 σπουδαστές
2. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης: 100 σπουδαστές
3. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης: 40 σπουδαστές
4. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων: 30 σπουδαστές.

Β. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - δικαιολογητικών:
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έχει καθοριστεί από 1/9/2006 μέχρι 15/9/2006. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία κάθε Α.Ε.Σ..

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Τίτλος σπουδών.
2. Συστατικό γράμμα του οικείου Αρχιερέα.
3. Ιατρική Βεβαίωση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας.
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως.
6. Εξι (6) φωτογραφίες.
Γ. Πρόγραμμα Εξετάσεων:
α) Η προφορική συνέντευξη που θα γίνει στην έδρα κάθε σχολής θα πραγματοποιηθεί από 18/9/2006 μέχρι 25/9/2006.

β) Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, ως εξής:
- Τετάρτη 27/9/2006 στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.
- Πέμπτη 28/9//2006 στο μάθημα της ΄Εκθεσης Ιδεών
- Παρασκευή 29/9/2006 στο μάθημα των Θρησκευτικών.
Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα ορίζεται η 8.00 π.μ. για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα : 210 80.70.686 για την Α.Ε.Σ. Αθηνών, 2310 301.784 για την Α.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, 2810 232.193 για την Α.Ε.Σ. Ηρακλείου Κρήτης και 26530 41.281 για την Α.Ε.Σ. Βελλάς Ιωαννίνων ή στο ΥΠΕΠΘ - Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στο τηλέφωνο : 210 32.46.381.

Αλλογενείς και αλλοδαποί
Ο αριθμός εισακτέων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων αλλοδαπών - αλλογενών για την εισαγωγή τους στο Α΄ έτος σπουδών των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών της χώρας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, θα γίνει ως εξής:

Α. Ο αριθμός εισακτέων κατά Σχολή καθορίζεται:
1. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών: 9 σπουδαστές
2. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσ/νίκης: 10 σπουδαστές
3. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης: 4 σπουδαστές
4. Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων: 3 σπουδαστές

Β. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται από 1 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο μέσω της Δ/νσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Μητροπόλεως 15, Τ.Κ. 10185 Αθήνα, Γραφείο 216- τηλέφωνο: 2103246381.

Γ. Τα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται με σειρά προτίμησης οι Α.Ε.Σ.
2. Συστατική επιστολή του οικείου κανονικού ιεράρχη της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος
3. Τίτλο απόλυσης από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου).
4. Βεβαίωση για τη γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης, που να έχει εκδοθεί από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της οικείας χώρας. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0 – 20) κλίμακα με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφεται και η δυνατότητα του υποψηφίου να σπουδάσει κατά περίπτωση, σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της χώρας αυτής.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των δύο γονέων του, από το οποίο πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή.
6. Μία (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ξένη αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Δ. Προφορική συνέντευξη
Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί σε συνέντευξη ενώπιον του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Οκτωβρίου 2006.

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν από το αρμόδιο Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν την 1η Οκτωβρίου 2006 από τη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται ενώπιον του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν μαζί τους το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved