ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Συστήνονται 15 νέα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (3/8/06)


Αθήνα 3.8.2006, 13:45
Δεκαπέντε νέα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) συστήνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα συστήνονται:
1. ΚΠΕ Βιστωνίδας Ξάνθης
2. ΚΠΕ Γιαννιτσών Πέλλας
3. ΚΠΕ Γρεβενών (Ε.Ι.Ν.)
4. ΚΠΕ Ηραίας Αρκαδίας
5. ΚΠΕ Θιναλίων Κερκύρας
6. ΚΠΕ Ιεράπετρας Λασιθίου
7. ΚΠΕ Καστρίου (Δήμος Βόρειας Κυνουρίας)
8. ΚΠΕ Κιλκίς
9. ΚΠΕ Μαρώνειας Κομοτηνής
10. ΚΠΕ Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας
11. ΚΠΕ Πραμάντων Ιωαννίνων
12. ΚΠΕ Σιάτιστας
13. ΚΠΕ Σμύνους Λακωνίας
14. ΚΠΕ Τροιζήνας Πειραιά
15. ΚΠΕ Φιλίππων Καβάλας

Τα παραπάνω ΚΠΕ θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. 57905/Γ2/4.6.2002 υπουργική απόφαση και τις τροποποιήσεις αυτής, όταν οι υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση. Επίσης θα υπογραφούν συμβάσεις δεκαπενταετούς παραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ΚΠΕ μεταξύ των Δήμων, ή/και του Ε.Ι.Ν. κατά περίπτωση, και του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 29521/Γ7/22.3.2005 προκήρυξης και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΠΕ.

Το ΥΠΕΠΘ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της απόφασης ίδρυσης του ΚΠΕ σε περίπτωση που ο Δήμος ή το ΕΙΝ δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, ως προς τις υποδομές και τους εξοπλισμούς, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και τα λειτουργικά έξοδα, σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας προκήρυξης.

Τι ισχύει
Για όλα τα Κέντρα που έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα με προηγούμενες αποφάσεις καθώς και με την παρούσα ισχύουν τα εξής:
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενώ τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα, τις συνεργασίες, τη στελέχωσή, την οικονομική διαχείρισή τους κ.λπ. ρυθμίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και με εγκυκλίους του Ειδικού Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών και της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοχεύουν στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ):
α) σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας μιάς έως έξι ημερών για μαθητικές ομάδες σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, που τα επισκέπτονται
β) οργανώνουν και αναπτύσσουν περιφερειακά, εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα ΠΕ
γ) παράγουν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
δ) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης των Δ/νσεων Εκπ/σης της εμβέλειάς τους, ώστε να στηριχθεί το έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία
ε) οργανώνουν και υλοποιούν ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης
στ) αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού (εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικά δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εργαστηρίων κ.λπ.)
ζ) αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επιστημονικά Ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, Μέσα Ενημέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς) για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης ενημέρωσης, κατάρτισης (ημερίδες, σεμινάρια, έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος κ.λπ. )
η) προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους γενικούς και επιμέρους στόχους τους, τα ΚΠΕ μπορούν να συνεργάζονται με ειδικούς επιστήμονες, με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, με την Αυτοδιοίκηση, με Υπευθύνους ΠΕ των τοπικών Δ/νσεων Εκπ/σης, με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού, τα ΠΕΚ κά. ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο και τις ανάγκες της κάθε μιας από τις προαναφερθείσες δράσεις.

Υποδομές και προσωπικό
Τα ΚΠΕ διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας, πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων βιολογίας και φυσικοχημείας, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκθέσεων και προβολών, διοικητικής υποστήριξης, αποθήκευσης υλικών, χώρων υγιεινής, ξενώνων φιλοξενίας, μαγειρείου και εστίασης και αύλειο χώρο.
Οι χώροι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εκπαιδευτικό, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τηλεπικοινωνιακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό τα θέματα επιλογής του (προσόντα, κριτήρια, διαδικασίες, όργανα) και τα θέματα των καθηκόντων του και της λειτουργίας του ΚΠΕ ρυθμίζονται από την υπ’αριθμ. 57905/Γ2/4.6.2002 υπουργική απόφαση και τις τροποποιήσεις αυτής.

Σε κάθε Κέντρο υπηρετεί διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη και βοηθητικό προσωπικό για καθαριότητα, φύλαξη, φιλοξενία κά, που διορίζεται ή αποσπάται με ευθύνη του συνεργαζομένου φορέα (Δήμος, ΕΙΝ ή άλλο) και μισθοδοτείται από αυτόν. Το προσωπικό αυτό εργάζεται και Σαββατοκύριακα ή απογεύματα όταν το απαιτεί η λειτουργία του ΚΠΕ.

Σύνδεση με τοπικές κοινωνίες
Για την καλύτερη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνεργασιών που προαναφέρθηκαν, σε κάθε ΚΠΕ λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ και στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ, ο Υπεύθυνος ΠΕ της οικείας Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης, ο Υπεύθυνος ΠΕ της οικείας Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της περιοχής, εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που μπορούν να εμπλακούν σε δράσεις του Κέντρου (π.χ. υπηρεσιών ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εμπ. Ναυτιλίας, Υπ. Εσωτερικών, συλλόγων κ.λπ.), από 2 εκπρόσωποι του Δήμου, του ΕΙΝ ή άλλου συνεργαζόμενου φορέα (που ορίζονται από το Δήμαρχο κ.ο.κ., ) δύο εκπρόσωποι της Νομαρχίας αρμόδιοι για θέματα παιδείας και περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της τοπικής Ένωσης Γονέων, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων κ.ά.

Η επιτροπή που έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα σε σχέση με την ανάπτυξη των προγραμμάτων του ΚΠΕ,
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο προκειμένου να συζητηθεί το πρόγραμμα δράσης του και να αναπτυχθούν οι καλύτερες δυνατές επί μέρους συνεργασίες και προκειμένου να συζητηθεί ο απολογισμός των δραστηριοτήτων κάθε σχολικής χρονιάς.
Οι συνεδριάσεις μπορούν να είναι ανοικτές για την τοπική κοινωνία. Σύντομη έκθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων υποβάλλεται στο ΥΠΕΠΘ και δημοσιεεται στον τοπικό τύπο.

Οικονομικά
Τα έσοδα του ΚΠΕ μπορεί να είναι τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ, την Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και άλλα προγράμματα), την Περιφέρεια, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο, διάφορους Κυβερνητικούς ή μη Κυβερνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, χορηγίες, δωρεές, ανταποδοτικά έσοδα χρήσεως χώρων, υλικών και υπηρεσιών του ΚΠΕ (π.χ. ξενώνων, αιθουσών, εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσιών κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.τ.λ.) στα πλαίσια των στόχων των ΚΠΕ.

Τα έξοδα του ΚΠΕ, εκτός από τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης χώρων και εξοπλισμού, τις λειτουργικές δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, καθαριότητας, ασφάλειας, ταχυδρομικών τελών κ.λπ., είναι και οι δαπάνες για την οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τα θεματικά δίκτυα, τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες, την έρευνα και τη δημοσιοποίηση των δράσεών του. Τέτοιες δαπάνες είναι έξοδα διαμονής, διατροφής, μετακινήσεων, μεταφορών, αγοράς ή παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού πάσης φύσης, αγοράς λογισμικού, αγοράς εξοπλισμού, αγοράς αναλωσίμων, έξοδα εκτυπώσεων, έξοδα αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, έξοδα γραμματειακής κάλυψης, έξοδα δημοσιότητας, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια, αποζημιώσεις εξωτερικών επιμορφωτών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεργατών παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, αποζημιώσεις εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού χαρακτήρα ή εξωτερικής αξιολόγησης, δαπάνες διαμόρφωσης χώρων κτιρίου ή περιβάλλοντος χώρου κ.ά.

Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων κάθε ΚΠΕ γίνεται από το Διαχειριστικό φορέα (Δήμο, ΕΙΝ ή άλλο) ή/και από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ, η οποία συστήνεται με βάση την υπ’αριθμ. 2/36695/0022/18.7.2002 (ΦΕΚ988/τ.Β΄/31.7.2002) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved