ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
ΟΤΕΚ: 690 θα σπουδάσουν μαγειρική, ζαχαροπλαστική και επισιτισμό (19/8/06)


Αθήνα 19.8.2006, 19:34
Συνολικά 690 σπουδαστές θα δεχθεί φέτος για φοίτηση στις οκτώ κατά τόπους επαγγελματικές σχολές του (ΕΠΑΣ) ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.). Αιτήσεις υποβάλλονται από 28 Αυγούστου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2006.

Η αναλυτική προκήρυξη έχει ως εξής:

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) προκηρύσσει την εισαγωγή με σειρά προτεραιότητας 690 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) για τις παρακάτω ειδικότητες ανά σχολική μονάδα ως εξής:

Α. Ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών: Άτομα 365
1. Αναβύσσου: 50
2. Ηρακλείου: 50
3. Μακεδονίας: 50
4. Ρόδου: 50
5. Κέρκυρας: 40
6. Γαλαξειδίου: 25
7. Ναυπλίου: 50
8. Θράκης: 50

Β. Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης: Άτομα 250
1. Αναβύσσου: 50
2. Ηρακλείου: 50
3. Μακεδονίας: 50
4. Ρόδου: 50
5. Γαλαξειδίου: 25
6. Κέρκυρας: 25

Γ. Ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: Άτομα 75
1. Αναβύσσου: 25
2. Ηρακλείου: 25
3. Μακεδονίας: 25

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην Α΄τάξη των ΕΠΑ.Σ του ΟΤΕΚ, σε όλες τις ειδικότητες, για το σχολικό έτος 2006-2007, έχουν όσοι έχουν προαχθεί τουλάχιστον στην Β΄τάξη των Επαγγελματικών ή Ενιαίων ή Γενικών Λυκείων και όσοι έχουν προαχθεί στην Β΄τάξη Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή άλλων ισότιμων σχολείων και έχουν γεννηθεί από 1.1.1981 και μετέπειτα.

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 28 Αυγούστου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2006:
α) Στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δραγατσανίου 4, Πλατεία Κλαυθμώνος, από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και
β) στις κατά τόπους Γραμματείες των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Μηχανογραφημένη Αίτηση, που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης η οποία θα χορηγείται από τον Ο.Τ.Ε.Κ, την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών τους στοιχείων.
2) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σπουδών προαγωγής στην Β’ ή Γ’ τάξη Επαγγελματικού ή Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλων ισότιμων σχολείων (να έχει εκδοθεί κατά το σχολικό έτος 2005 –2006) ή
Απολυτήριο Λυκείου (φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη το έτος 2006) ή Πρωτότυπο Αποδεικτικό Απολύσεως (να έχει εκδοθεί κατά το σχολικό έτος 2005 –2006) Επαγγελματικού ή Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλων ισότιμων σχολείων ή Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σπουδών προαγωγής στην Β’ τάξη Τ.Ε.Ε Α’ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων (να έχει εκδοθεί κατά το σχολικό έτος 2005 –2006) ή Πτυχίο Τ.Ε.Ε Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών (φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη το έτος 2006) ή Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σπουδών (να έχει εκδοθεί κατά το σχολικό έτος 2005 –2006 για όσους δεν έχει εκδοθεί Πτυχίο) ή άλλων ισότιμων σχολείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προαγόμενος μαθητής της Α’ τάξης ή τελειόφοιτος της Β’ τάξης των Τ.Ε.Ε – Ο.Τ.Ε.Κ σχολικής περιόδου 2005 – 2006, ο οποίος επιθυμεί να καταθέσει δικαιολογητικά για άλλη ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ, κατά την συμπλήρωση της Μηχ/νης αίτησης και κατάθεση των δικαιολογητικών του, υποβάλει επιπλέον Υ.Δ του ν. 1599/1986 (για ανήλικους ο γονέας ή κηδεμόνας), εφ’όσον επιλεγεί προκειμένου να έχει δικαίωμα εγγραφής στην νέα ειδικότητα των ΕΠΑ.Σ:
α) Ο Α’ ετής θα διαγραφεί από την ειδικότητα που φοιτούσε και θα καταβάλλει το ποσό των τροφείων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της θεωρητικής του εκπαίδευσης, εφ’όσον φοιτούσε ως εσωτερικός μαθητής.
β) Ο Β’ ετής θα έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή του στην Β’ τάξη σπουδών (Φοίτηση – Πρακτική Άσκηση).
3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι είναι υγιείς, αρτιμελείς και εφόσον επιλεγούν θα υποβληθούν στις απαιτούμενες από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υγειονομικές εξετάσεις με δικά τους έξοδα, τις οποίες και θα καταθέτουν με την εγγραφή τους, στην Σχολή την οποία είναι εισαγόμενοι.
5) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
α. Μετάφραση του αντίστοιχου τίτλου από το Υπουργείο Εξωτερικών
β. Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών με αυτούς των Ελληνικών σχολείων.
Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Προκειμένου περί Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εξωτερικού, αρμόδιο είναι το Τμήμα Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, Δ/νση κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ 142 34 Ν. Ιωνία – τηλ.: 210 2709145-6).
γ. Βεβαίωση Ελληνομάθειας, επιπέδου Β΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Τηλ. 2310 459574 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310 997571 ή του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών Τηλ. 210 7277672.
2. Οι υποψήφιοι έλληνες το γένος ή υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε ή αλλοδαποί υπήκοοι εκτός Ε.Ε εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο θα συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.
3. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι άνω των 14 ετών, που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής, η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.
4. Τα τέκνα αλλοδαπών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα. (Ν.2910/2001). Εφ’ όσον ο αλλοδαπός κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματός του(Ν.3202/03)
5. Οι ομογενείς (Αλβανίας, Σοβιετικής Ένωσης, Τουρκίας, κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» (καφέ δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής). Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κ.τ.λ.
6. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες στα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων παρατηρούνται διαφορές μετά από σύγκριση, (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους. Ευνόητο είναι, ότι στις ως άνω περιπτώσεις, θα πρέπει τα στοιχεία των υποψηφίων συγκρινόμενα να συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.)
7. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε, υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ, το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 1.500,00 € για τους εσωτερικούς μαθητές (εκπαίδευση-σίτιση-στέγαση) και 1.000,00 € για τους εξωτερικούς μαθητές (εκπαίδευση-σίτιση χωρίς στέγαση), για κάθε τάξη σπουδών.

III. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των υποψήφιων μαθητών γίνεται με βάση α) τη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της μηχανογραφημένης αίτησης με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά στοιχεία και β) τη σειρά δήλωσης των προτιμήσεων του υποψηφίου ως ακολούθως:
1. Κάθε υποψήφιος υποβάλει μόνο μια αίτηση
2. Έχει τη δυνατότητα στην αίτηση του να δηλώσει σειρά προτιμήσεων για μια μόνο ειδικότητα σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες ή και για όλες τις ειδικότητες σε μια όμως μόνο εκπαιδευτική μονάδα.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕΚ και κάθε Σχολική Μονάδα έχουν το δικό τους Πρωτόκολλο Παραλαβής Αιτήσεων ενώ υπάρχει και Ενιαία Αρίθμηση των Αιτήσεων ανεξάρτητα από τον τόπο υποβολής.
4. Α΄ κατανομή: Σε περίπτωση συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων οι επί πλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες και καταγράφονται στη λίστα των επιλαχόντων.
5. Β΄ κατανομή: Η συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων από τους επιλαχόντες, γίνεται για τις ειδικότητες κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, με σειρά προτεραιότητας από τις αιτήσεις των υποψηφίων που έχουν υποβληθεί σε αυτή και θα αφορούν τις συγκεκριμένες θέσεις, ενώ θα έπονται με σειρά προτεραιότητας οι υπόλοιπες αιτήσεις
6. Γ΄ κατανομή: Στην περίπτωση που οι κενές θέσεις δεν συμπληρωθούν με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, τότε το σύστημα τοποθετεί τους επιλαχόντες με βάση μόνο την απόλυτη σειρά προσέλευσης, δηλαδή με βάση την Ενιαία Αρίθμηση Αιτήσεων.

ΙV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ.
1. Υποψήφιος ο οποίος έχει συμπληρώσει Μηχανογραφημένη αίτηση για τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ και για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ, σε περίπτωση επιτυχίας του και στις δύο βαθμίδες θα φοιτήσει στην βαθμίδα (ΕΠΑ.Σ ή Ι.Ε.Κ), την οποία έχει υπευθύνως κατά προτεραιότητα δηλώσει προς τον Ο.Τ.Ε.Κ με την κατάθεση των δικαιολογητικών του στοιχείων.
2. Τα τελικά αποτελέσματα της επιλογής των επιτυχόντων και των επιλαχόντων επικυρώνονται από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ και ανακοινώνονται στον Ημερήσιο Τύπο, καταχωρούνται και παραμένουν για δύο (2) μήνες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη διεύθυνση www.otek.edu.gr, και αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ. και στις Εκπαιδευτικές Μονάδες των ΕΠΑ.Σ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006.
3. Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων. Η εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή, συγκροτούμενη από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ.
4. Ο επιτυχών υποχρεούται να καταθέσει την αίτηση εγγραφής του ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της Α΄ κατανομής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Σχολική Μονάδα στην οποία έχει εισαχθεί:
· Αντίγραφο της Μηχανογραφημένης Αίτησης του ΟΤΕΚ
· Υγειονομικές εξετάσεις από Κρατικό Φορέα: α) Καρδιολογική Εξέταση β) Ακτινογραφία Θώρακος γ) Γενική Εξέταση Αίματος και εξέταση για Ηπατίτιδα τύπου Β΄ και C΄ δ) Γενική εξέταση Ούρων ε) Παρασιτολογική Κοπράνων στ) Εξέταση Αίματος κατά V.D.R.L ζ) Νευρολογική εξέταση η) Δερματολογική εξέταση θ) Εξέταση AIDS.
Από τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις θα πρέπει να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για το επαγγελματικό αντικείμενο που επέλεξαν οι υποψήφιοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του. Για τυχόν άλλα υφιστάμενα προβλήματα υγείας, που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων στην Σχολή. Σε περίπτωση απόκρυψης πιθανού ιατρικού ιστορικού η Σχολή δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν και θα οφείλονται στο λόγο αυτό.
· Βιβλιάριο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που έχουν, είτε έμμεσα ασφαλισμένοι από τους γονείς είτε άμεσα εφόσον οι ίδιοι έχουν τις προϋποθέσεις.
· Ειδική διαγνωστική έκθεση-βεβαίωση Iατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, όσοι εκ των επιτυχόντων πάσχουν από διαταραχή του λόγου (δυσλεξία).
5. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Της Σχολής και του Οικοτροφείου για τους επιτυχόντες μαθητές των ΕΠΑ.Σ είναι υποχρεωτική.
6. Η εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν σε όλους τους μαθητές, εκτός των εισαγομένων αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Παρέχεται δωρεάν σίτιση-στέγαση στις παρακάτω κατηγορίες μαθητών των ΕΠΑ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ κατά τον θεωρητικό κύκλο σπουδών ως εξής:
α) Υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές-τριες της Α΄ τάξης σπουδών ειδικότητας Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών.
β) Στους ανήλικους μαθητές-τριες όλων των ειδικοτήτων, κατόπιν αιτήσεως των γονέων ή κηδεμόνων τους, για όσο χρόνο είναι ανήλικοι και μέχρι την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους.
γ) Στους λοιπούς μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν δυνατότητες παροχής στέγασης και σίτισης είναι δυνατόν, μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ, να παρέχονται δωρεάν σίτιση και στέγαση, εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί, οικονομικοί και οικογενειακοί λόγοι όπως:
• Είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
• Έχουν αδελφούς ή συζύγους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους ή ανάπηρο μέλος οικογένειας.
• Είναι άποροι ή διαθέτουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και για όσο χρόνο οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και μέχρι την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους.
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι αιτούντες μαθητές να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που λειτουργεί η Σχολική Μονάδα.
ε) Μαθητές οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων α, β και γ και στους οποίους παρέχονται σίτιση και στέγαση (Έλληνες, Έλληνες το γένος, υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε) υποχρεούνται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ, το ύψος του οποίου ανέρχεται συνολικά σε 900,00€ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 450,00€.
• Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία μαθητές στους οποίους παρέχεται δωρεάν σίτιση – στέγαση διακόψουν αναιτιολόγητα τη φοίτησή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν το οριζόμενο από το Δ.Σ του Ο.Τ.Ε.Κ ποσό των τροφείων, για το διάστημα κατά το οποίο παρέμειναν στη Σχολή και το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμο μέσο.
• Ο ΟΤΕΚ δεν αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των μαθητών των ΕΠΑ.Σ, προς και από τις σχολικές μονάδες.
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη δαπάνη αγοράς των προβλεπομένων στολών (εξόδου-υπηρεσίας) μετά από σχετική ενημέρωσή τους από τις Σχολικές τους Μονάδες.
8. Τα θεωρητικά μαθήματα διαρκούν από το μήνα Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
Από το μήνα Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, οι μαθητές του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τοποθετούνται με την απόλυτη ευθύνη του Ο.Τ.Ε.Κ και ασκούνται πρακτικά σε Ξενοδοχειακές και λοιπές Τουριστικές Επιχειρήσεις επιλεγμένες από τον Ο.Τ.Ε.Κ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται συνέχεια της Εκπαίδευσης των μαθητών.
9. Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα πλαίσια της συνεργασίας του με αντίστοιχες Σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών για πρακτική άσκηση σε μονάδες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και χορηγεί υποτροφίες σε αποφοίτους του για περαιτέρω σπουδές, επιτυγχάνοντας έτσι και την ευρωπαϊκή διάσταση της τουριστικής εκπαίδευσης.
Αναλυτικές πληροφορίες και Ενημερωτικά Φυλλάδια για την επιλογή υποψηφίων στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Δραγατσανίου 4, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 59, ΜΕΤΡΟ στάση Πανεπιστήμιο), τηλέφωνα: 210 3244578, 210 3250977 ή στις παρακάτω Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΕΠΑ.Σ Αναβύσσου Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών– Σουνίου, τηλ.: 22910/37009, 42294 & 37024.
ΕΠΑ.Σ Ηρακλείου Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.: 2810/761363.
ΕΠΑ.Σ Μακεδονίας Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ” Παραλία Περαίας – Θεσσαλονίκη, τηλ.: 23920/23257.
ΕΠΑ.Σ Ρόδου Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1 Ρόδος, τηλ.: 22410/74445.
ΕΠΑ.Σ Κέρκυρας Ξενοδοχείο “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” Γουβιά Κέρκυρας, τηλ.: 26610/91541 & 90030. ΕΠΑ.Σ Γαλαξειδίου Γαλαξείδι Φωκίδας, τηλ.: 22650/41997 – 8.
ΕΠΑ.Σ Θράκης Ξενοδοχείο «ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ» 4Οχλμ. Εθνικής οδού Αλεξ/πολης-Θεσ/νικης Αλεξανδρούπολη τηλ. : 25510/25288.
ΕΠΑ.Σ Ναυπλίου Ξενοδοχείο “ΑSTERIA” Τολό Αργολίδας, τηλ.: 27520/59229 & 58136.

Επίσης στις κατά τόπους Νομαρχίες (Γραφείο Νομάρχη), Γραφεία του Ε.Ο.Τ και στα Κέντρα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαφυλάξουν την προκήρυξη και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων διότι υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τους επιτυχόντες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved