ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας

Αθήνα 27.4.2015, 00:24

Την ίδρυση των παρακάτω Εργαστηρίων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας ενέκριναν οι Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των Ιδρυμάτων αυτών.

Πρόκειται για τα εξής Εργαστήρια:

- Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Συλλογής Δεδομένων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
- Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
- Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
- Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
- Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Μελέτης Κρατών BRICS στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Ασφάλειας Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Proslipsis.gr
- Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πολυμέσων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Tεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων κ.λπ.) στο Τμήμα Αρχειονο μίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

* Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων.Ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και
Συλλογής Δεδομένων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κα−
νονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 § 5 εδαφ. α.
3. Τα άρθρα 1 έως 4 του Ν. 3794/2009. Proslipsis.gr
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Συνεδρίαση
1/21−01−2015) για την ίδρυση Εργαστηρίου Αυτομάτου
Ελέγχου Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημά−
των και Συλλογής Δεδομένων (αριθμ. 3347/02−05−2015
έγγραφο του τμήματος).
5. Την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για
την ίδρυση Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου Διεργασιών,
Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Συλλογής Δεδομένων.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 4/2.3.2015).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1. Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγ−
χου Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και
Συλλογής Δεδομένων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρί−
ου είναι: Control Systems, Digital Signal Processing and
DataAcquisitionLaboratory. Το εργαστήριο εξυπηρετεί
ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου, ανάγκες έρευνας και ανάπτυ−
ξης, καθώς και τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και
τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Εφαρμογές κλασικού αυτομάτου ελέγχου διεργα−
σιών σε δυναμικά συστήματα, γραμμικά και μη γραμμι−
κά, με έμφαση σε ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά,
πνευματικά και θερμικά συστήματα.
2. Περιγραφή και εφαρμογές των συστημάτων αυτο−
μάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης του δειγματολη−
πτικού, του βέλτιστου και του ψηφιακού με χρήση Η/Υ,
αυτομάτου ελέγχου, καθώς και ο αυτόματος έλεγχος
συστημάτων με προσομοίωση σε διατάξεις και σε Η/Υ.
3. Εφαρμογές βιομηχανικών ελεγκτών και ρομποτικής
με έμφαση στη μηχανική όραση, σε συστήματα βιομη−
χανικών αυτοματισμών και συστημάτων ρομπότ.
4. Εφαρμογές ευφυούς ελέγχου με τη χρήση ασαφούς
λογικής και νευρωνικών δικτύων.
5. Ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών σημάτων και
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με εφαρμογές.
6. Εφαρμογές με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων
σε ψηφιακά σήματα και εικόνες, καθώς και μέθοδοι
εξόρυξης δεδομένων με Η/Υ.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Διερ−
γασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Συλλογής
Δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ερευνη−
τικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και την κάλυψη των αναγκών επιστημονι−
κών μελετών και διατριβών σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και σε
θέματα που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματικών και
επιστημονικών προσανατολισμών του τμήματος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με
τη φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα
του εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέ−
σματα που αφορούν κυρίως τους τομείς της ψηφιακής
επεξεργασίας σήματος και εικόνας και του ελέγχου με
έμφαση στις εφαρμογές γεωφυσικών δεδομένων, ιατρι−
κών δεδομένων, δεδομένων τηλεπισκόπισης, μηχανικής
όρασης, ρομποτικής και αναγνώρισης προτύπων. Έμφα−
ση δίνεται σε αυτόματα συστήματα ελέγχου λήψης και
επεξεργασίας δεδομένων για εφαρμογές σχετικές με
τη βιομηχανία, την υγεία, το περιβάλλον, την προστασία
από σεισμούς και την αειφόρο ανάπτυξη. Proslipsis.gr
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τη διάθεση ερευνη−
τικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ−
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του άρθρου 95 του Ν.
4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλίας του άρθρου 16
του Ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς
Συνεργάτες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ. Επίσης στο εργαστήριο δύνανται να απασχολούνται
εξωτερικοί συνεργάτες, ερευνητές και προσκεκλημένοι
καθηγητές από ΑΕΙ ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη
διεκπεραίωση των ερευνητικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργαστη−
ρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)
της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή
του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο Διευθυντής
Εργαστηρίου ορίζεται όπως καθορίζεται στις σχετικές
διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό,
άρθρο 6. Για τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ.
α), ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με τη διαδικασία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011,
στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική
περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής Εργαστη−
ρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο
3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου διδα−
κτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 6. Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρο που παραχω−
ρείται στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας. Στο χώρο αυτό έχουν εγκατασταθεί
τα όργανα και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για
την προώθηση της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες
και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από συ−
νεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά έργα.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ−
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και
ερευνητικά προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων
του ιδρύματος. Proslipsis.gr
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι − Έσοδα
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των απο−
τελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του. Proslipsis.gr
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης
του ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από
πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την
σωστή προβολή του.

ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣΊδρυση Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και Προηγμέ−
νων Υλικών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κα−
νονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 § 5 εδαφ. α.
3. Τα άρθρα 1 έως 4 του Ν. 3794/2009.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Συνεδρίαση
1/21.1.2015) για την ίδρυση Εργαστηρίου Νανοτεχνολο−
γίας και Προηγμένων Υλικών (αριθμ. 3347/02−05−2015
έγγραφο του τμήματος).
5. Την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
για την ίδρυση Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και Προ−
ηγμένων Υλικών.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 4/.3.2015).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1. Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμέ−
νων Υλικών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτι−
κής Ελλάδας. Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρίου είναι:
Nanotechnology and Advanced Materials Laboratory. Το
εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαί−
δευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ανά−
γκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη μεταφορά
και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας, στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα:
1. Ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά υλικά.
2. Νανοηλεκτρονική. Proslipsis.gr
3. Φωτονική.
4. Προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων
Υλικών στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ερευνητι−
κών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας, καθώς και την κάλυψη των αναγκών επιστημονι−
κών μελετών και διατριβών σε θέματα που εμπίπτουν στα
αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και σε
θέματα που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματικών και
επιστημονικών προσανατολισμών του τμήματος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με
τη φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα
του εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσμα−
τα που αφορούν κυρίως τους τομείς της δημιουργίας
προηγμένων υλικών με εφαρμογές σε διατάξεις νανο−
ηλεκτρονικής, φωτονικής και αισθητήρων, με έμφαση
στην ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτών για εφαρμογές
σε διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος και μετα−
τροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων. Proslipsis.gr
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τη διάθεση ερευνη−
τικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ−
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς,
στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του άρθρου 95 του Ν.
4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλίας του άρθρου 16
του Ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς
Συνεργάτες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ. Επίσης στο εργαστήριο δύνανται να απασχολούνται
εξωτερικοί συνεργάτες, ερευνητές και προσκεκλημένοι
καθηγητές από ΑΕΙ ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη
διεκπεραίωση των ερευνητικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα−
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται όπως καθορίζεται
στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτε−
ρικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική περίοδο
(άρθρο 80 § 5 εδαφ. α), ο Διευθυντής Εργαστηρίου
ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011,
στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική
περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής Εργαστη−
ρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο
3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου διδα−
κτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 6. Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρο που παραχωρείται
στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας. Στο χώρο αυτό έχουν εγκατασταθεί τα όργανα
και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την προώθηση
της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες
και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από συ−
νεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά έργα. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη−
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ−
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και
ερευνητικά προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων
του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι − Έσοδα
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 159/1984. Proslipsis.gr
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτε−
λεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της πα−
ρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του
ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από πνευματικά
δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται
για τη βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού του
ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την σωστή προβολή του.

ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣΊδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κα−
νονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 § 5 εδαφ. α.
3. Τα άρθρα 1 έως 4 του Ν. 3794/2009. Proslipsis.gr
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Συνεδρίαση
1/21−01−2015) για την ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (αριθμ. 3347/02−05−2015 έγγραφο
του τμήματος).
5. Την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
για την ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 4/2.3.2015).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1. Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέρ−
γειας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχο−
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρίου είναι: PowerSystems
Laboratory. Το εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδι−
κευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου, ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και
τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας,
στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ανάλυση, έλεγχος και προστασία συστημάτων με−
ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Υποσταθμοί μέσης τάσης.
4. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
5. Υψηλές τάσεις και μονωτικά υλικά.
6. Αντικεραυνική προστασία.
7. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
8. Επικοινωνίες μέσω γραμμών υψηλής τάσης.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών ανα−
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την κάλυψη των
αναγκών επιστημονικών μελετών και διατριβών σε θέμα−
τα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν
στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προ−
σανατολισμών του τμήματος.
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με
τη φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα
του εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσμα−
τα που αφορούν κυρίως τη μελέτη των ιδιοτήτων μονω−
τικών υλικών και τη μελέτη υβριδικών συστημάτων που
συνίστανται από συμβατικούς σταθμούς παραγωγής και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έμφαση δίνεται στην
ανάπτυξη νέων μονωτικών υλικών νανοτεχνολογίας.
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τη διάθεση ερευνη−
τικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύ−
ναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη
ΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ των
οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα
ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του άρθρου 95 του Ν.
4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλίας του άρθρου 16
του Ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς
Συνεργάτες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ. Επίσης στο εργαστήριο δύνανται να απασχολούνται
εξωτερικοί συνεργάτες, ερευνητές και προσκεκλημένοι
καθηγητές από ΑΕΙ ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη
διεκπεραίωση των ερευνητικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα−
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΠ) της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται όπως καθορίζεται
στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτε−
ρικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική περίοδο
(άρθρο 80 § 5 εδαφ. α), ο Διευθυντής Εργαστηρίου
ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011,
στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική
περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής Εργαστη−
ρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο
3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχι−
ακού και μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή
του με το αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια ανα−
λώσιμων υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του
ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπο−
γραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο
και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 6. Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρους που παραχωρού−
νται στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας. Στους χώρους αυτούς έχουν εγκατασταθεί τα όρ−
γανα και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την προώ−
θηση της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εκπαίδευση, έρευνα, ανάπτυ−
ξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου
και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και τεχνικές εκ−
θέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από συνεργαζόμενους
φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά έργα. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη−
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυνατόν
να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι − Έσοδα
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτε−
λεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της πα−
ρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του
ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από πνευματικά
δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται
για τη βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού του
ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την σωστή προβολή του.
ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία του Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣΊδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλω−
μάτων και Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο−
γών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κα−
νονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 § 5 εδαφ. α.
3. Τα άρθρα 1 έως 4 του Ν. 3794/2009.
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Συνεδρίαση
2/25−02−2015) για την ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών
Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων (αριθμ. 7154/
25.2.2015 έγγραφο του τμήματος). Proslipsis.gr
5. Την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
για την ίδρυση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Στοιχείων,
Κυκλωμάτων και Συστημάτων.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 4/2.3.2015).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1. Ίδρυση − Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλω−
μάτων και Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο διεθνής τίτλος του εργαστηρίου
είναι: Electronic Devices, Circuits and Systems Laboratory
(Electrolab). Το εργαστήριο εξυπηρετεί ανάγκες εξειδι−
κευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
επιπέδου, ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και
τη μεταφορά και διάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας,
στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική.
2. Μελέτη, μοντελοποίηση, χαρακτηρισμός και εφαρ−
μογές ηλεκτρονικών στοιχείων (electronicdevices).
3. Ανάλυση, προσομοίωση λειτουργίας, σχεδιασμός
και εφαρμογές αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων, διατάξεων και συστημάτων.
4. Προγραμματισμός ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων.
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση τυπωμένων κυκλωμάτων
(PCB).
6. Μελέτη αισθητήρων και ανάπτυξη συστημάτων μέ−
τρησης και ελέγχου φυσικών παραμέτρων.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός − Αποστολή
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και
Συστημάτων στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ικανοποίηση εξειδικευμένων διδακτικών ανα−
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την κάλυψη των
αναγκών επιστημονικών μελετών και διατριβών σε θέμα−
τα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν
στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προ−
σανατολισμών του τμήματος. Proslipsis.gr
2. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνο−
λογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που είναι
σχετικά με τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διε−
ξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο
των ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την
επιστημονική πρόοδο στα πεδία που είναι σχετικά με τη
φύση του εργαστηρίου. Η ερευνητική δραστηριότητα του
εργαστηρίου βασίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα που
αφορούν κυρίως τους τομείς του σχεδιασμού και της
μοντελοποίησης ηλεκτρονικών στοιχείων, κυκλωμάτων
και συστημάτων, αλλά και στις εφαρμογές αισθητήρων.
5. Τη σύνδεση και τη συνεργασία, για την προώθηση
της έρευνας και της καινοτομίας, με εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, συνεργατικούς
σχηματισμούς, βιομηχανικές και τεχνολογικές ενώσεις
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
6. Το συντονισμό των σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων σε όλους τους επί μέρους ερευνητικούς χώρους
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική
και διοικητική άποψη.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
8. Την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή τη διάθεση ερευνη−
τικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.
9. Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα
ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς, στα γνω−
στικά αντικείμενα που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη ΕΠ
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν και τα
ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά
πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Πανεπιστημιακούς Υποτρό−
φους του άρθρου 95 του Ν. 4310/2014, Εντεταλμένους Διδα−
σκαλίας του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς,
Εργαστηριακούς Συνεργάτες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ΤΕ. Επίσης στο εργαστήριο δύνανται να απα−
σχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες, ερευνητές και προσκε−
κλημένοι καθηγητές από ΑΕΙ ημεδαπής και της αλλοδαπής
για τη διεκπεραίωση των ερευνητικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργαστη−
ρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ)
της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή
του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο Διευθυντής
Εργαστηρίου ορίζεται όπως καθορίζεται στις σχετικές
διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό,
άρθρο 6. Για τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ.
α), ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με τη διαδικασία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.
4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη
μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής
Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου
διδακτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 6. Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του Εργα−
στηρίου Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Μετρήσεων και
του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων, στο κτίριο του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τε−
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στους
χώρους αυτούς υπάρχουν τα γραφεία και τα εργαστήρια
έρευνας με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την προώθηση
της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες
και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από συ−
νεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά έργα.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη−
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυνατόν
να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι − Έσοδα
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτε−
λεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Proslipsis.gr
ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της πα−
ρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του
ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από πνευματικά
δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται
για τη βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού του
ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την σωστή προβολή του.
ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία του Εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣΊδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με−
λετών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική βι−
βλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ.  1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.  5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό
του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Τουρκικών και
Ευρασιατικών Μελετών», το οποίο δραστηριοποιείται στη
διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περι−
γράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Τουρκικών και Ευρα−
σιατικών Μελετών» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό
και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η καλλιέργεια και εμβάθυνση στις
Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση στη μελέ−
τη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς
Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας,
γενικότερα, και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής
πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού,
καθώς και υψηλής στρατηγικής ειδικότερα.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
που δραστηριοποιείται.
• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο−
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματι−
κότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του
Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημά−
των του Τμήματος.
• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτο−
δύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημο−
νική ανάπτυξη των πεδίων των Τουρκικών και Ανατολικών
Σπουδών.
• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική,
εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη
με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευ−
νών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς
φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους
στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώ−
νονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα
αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγ−
γισης και συλλογικής εργασίας.
• Ανάπτυξη και συντονισμός σχετικών ερευνητικών
προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς
χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους σε επιστη−
μονικό και διοικητικό επίπεδο.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι−
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε
ερευνητικά προγράμματα.
• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων,
μονογραφιών κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου.
• Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη συμ−
μετοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο−
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για την μελ−
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο
ερευνητικό προσωπικό.
• Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης γύρω
από τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Τη δημιουργία της απαραίτητης βάσης δεδομένων
και βιβλιογραφικής υποδομής για την υποστήριξη της
έρευνας. Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδι−
ων συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
από εξωτερικούς συνεργάτες–ειδικούς επιστήμονες, από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ−
λευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουρ−
γίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για την στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό και
η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ−
ση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου−
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευ−
νητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού,
πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης (Negotiation) και
Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχει−
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού
του


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ.  22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.  1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.  5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών−
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014.).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης (Negotiation)
και Μεσολάβησης (Mediation) στο Τμήμα Διεθνών και Ευ−
ρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα−
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Διαπραγμάτευσης
(Negotiation) και Mεσολάβησης (Mediation)», το οποίο δρα−
στηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού και επαγγελμα−
τικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα
με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Διαπραγμάτευσης
(Negotiation) και Μεσολάβησης (Mediation) είναι να απο−
τελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής
πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστη−
μονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικό−
τερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα
και η μελέτη και η παραγωγή και επεξεργασία προτύπων
Διαπραγμάτευσης και Μεσολάβησης, που θα άπτεται των
επιστημονικών πυλώνων που συγκροτούν το Τμήμα ΔΕΣ
με αντίκτυπο και αποτέλεσμα στην συνεισφορά στην δη−
μόσια και ιδιωτική διοίκηση καθώς και στην μελέτη και
εξυπηρέτηση της διεθνούς και της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής και διπλωματίας, καθώς και της οικονομικής,
της πολιτικής και κοινωνικής διαδικασίας.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι να καλύψει εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τόσο του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, γενικότερα και να συνεισφέρει στους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στα θέματα δραστηριότη−
τας του Εργαστηρίου με υπηρεσίες συμβουλευτικής και
κατάρτισης. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θα συμβάλει:
• Στη βελτίωση της διδασκαλίας υπαρχόντων μαθημά−
των και στη σταδιακή εισαγωγή νέων σχετικών μαθημά−
των στο Τμήμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το
επίπεδο της διδασκαλίας και έρευνας σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Στην υποστήριξη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών φοιτητών κατά την ολοκλήρωση των ερευ−
νητικών εργασιών τους.
• Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών
ΔΕΠ του Εργαστηρίου και του Τμήματος.
• Στην περαιτέρω ανάπτυξη της δια−τμηματικής εντός
της Σχολής ή δια−Σχολικής συνεργασίας στο Πανεπιστή−
μιο Πειραιώς.
• Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικεί−
μενα που δραστηριοποιείται.
• Στην ερευνητική συνεργασία των μελών του Εργαστη−
ρίου και του Τμήματος με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
• Στην διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της
δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογρα−
φιών κ.λπ. Proslipsis.gr
• Στην εκπόνηση ερευνητικών και επιστημονικών έργων
και μελετών από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς ερευνητές.
• Στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν σε
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών επι−
στημόνων προς την απόκτηση της πιστοποίησης του
Μεσολαβητή.
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση διευθυντικών και με−
σαίων στελεχών της ιδιωτικής εταιρικής, καθώς και της
δημόσιας, διοίκησης.
• Στην ίδρυση Κέντρου Μεσολάβησης.
• Στην προαγωγή του επιστημονικού κλάδου με εμπε−
ριστατωμένες μελέτες και πρότυπα.
• Στην διασύνδεση με επιστημονικούς φορείς τους εξω−
τερικού και ανταλλαγή ή συνεργασίες επί της ανάπτυξης
του κλάδου των διαπραγματεύσεων και μεσολάβησης.
• Στην ανάλυση και απογραφή πορισμάτων εκ των
σημαντικών διεθνών γεγονότων διαπραγμάτευσης και
μεσολάβησης και η αναγωγή τους σε προσεγγίσεις και
προηγούμενα (precedent) επιτυχημένων προτύπων.
• Στην δημιουργία επιστημονικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
και Έρευνας.
• Στην δημιουργία Κέντρου Συνεδρίων και Σεμιναρίων κα−
θώς και εκδοτικού χώρου με μελέτες, περιοδικά και βιβλία.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ−
λευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουρ−
γίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση
στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό και
η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων. Proslipsis.gr
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών
και Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανο−
νισμού του


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ.  22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ.  1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.  5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολι−
τικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Eπι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανο−
νισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης»,
το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού
έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με
το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης», είναι να
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγω−
γής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανά−
πτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου
θα είναι η έρευνα και μελέτη της θεωρίας και πολιτι−
κής της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και η παραγωγή
εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς του αναπτυξιακού
σχεδιασμού και της αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές,
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Proslipsis.gr
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η
εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών.
• Επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης σε ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και
προγραμματισμού και στην αξιοποίηση αναπτυξιακών και
επενδυτικών προγραμμάτων.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των απο−
φοίτων σε εθνικούς και διεθνείς φορείς (Υπουργεία, Πε−
ριφέρειες, ΟΤΑ, ειδικοί δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες
συμβούλων ανάπτυξης, τράπεζες, ΕΕ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια
Τράπεζα κ.ά.).
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο−
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι−
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με δημο−
σιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων, ανακοινώσεων κ.α.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες, κα−
θώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού
και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη
των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων και μελετών, η χρηματοδότηση των οποίων
μπορεί να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού
ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανι−
σμούς κ.α.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων Proslipsis.gr
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτι−
κής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού του


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ.  22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.  1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.  5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διε−
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση: 18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015). Proslipsis.gr
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πο−
λιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό
του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Διε−
θνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής το οποίο δραστηριοποι−
είται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο
που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Διεθνούς και Ευρω−
παϊκής Πολιτικής είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό
και έγκυρο φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώ−
σης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο
του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσε−
ων κι εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα
πεδία, της διεθνούς πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής,
της στρατηγικής ανάλυσης, της διεθνούς πολιτικής οικο−
νομίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
• Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών και εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Διοργάνωσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης με
στόχο την επιμόρφωση τόσο των κοινωνικών & πολιτικών
επιστημόνων όσο και των διαμορφωτών της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε
επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνερ−
γασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώ−
σεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή
άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα
του εργαστηρίου.
• Έκδοση επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και κειμένων
εργασίας. Proslipsis.gr
• Διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων
σε συνεργασία με τρίτα ακαδημαϊκά ιδρύματα και δη−
μόσιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο
Άμυνας) με άξονα κοινές θεματικές περιοχές.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργαστη−
ρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του ερ−
γαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη των αναγκαίων
εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων. Proslipsis.gr
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας,
Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχο−
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου−
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
εσωτερικού κανονισμού του


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ.  22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.  1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.  5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευ−
νας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής,
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού
του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής
Συνεργασίας, το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή
ερευνητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα
και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει
ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτι−
κής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνερ−
γασίας,είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσεων
κι εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγής της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών αναγκών. Proslipsis.gr
• Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαί−
δευσης στα διεθνή κι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ζητήματα.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς (ΑΔΙΠ, ΟΟΣΑ, Ουνέ−
σκο, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.).
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο−
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και
άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων
και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονι−
κού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με έκδο−
ση επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων,
μελετών και βιβλίων.
• Διοργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και
σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη
των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία. Proslipsis.gr
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS στο Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικο−
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτε−
ρικού κανονισμού του.


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2
του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και
την παρ.  22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική
βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141). Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις της παρ.  1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.  5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομι−
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση:
18−12−2014).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς (συνεδρίαση 18−2−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Κρατών BRICS στο
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτε−
ρικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο Με−
λέτης Κρατών BRICS το οποίο δραστηριοποιείται στη
διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περι−
γράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Μελέτης κρατών
BRICS είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο
φορέα παραγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμή−
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του
εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και μελέτη των τάσεων
και εξελίξεων για τους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας,
ανάπτυξης και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Ερ−
γαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστη−
ρίου και η μέσω αυτών ανάδειξη και αναγνώριση του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Proslipsis.gr
• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών αναγκών.
• Διεξάγει συνέδρια, ημερίδεςδιαλέξεις και σεμινάριασε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Προσκαλεί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
• Παράγει κείμενα και μελέτες αναφερόμενες στο αντι−
κείμενό του.
• Εγκαθιστά ηλεκτρονικές επαφές και βιβλιοθήκη σχε−
τιζόμενες με τις θεματικές που συνδέονται με το αντι−
κείμενο.
• Αναζητά δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης, καθώς
και συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προ−
γράμματα.
• Συμβάλλει στη διεξαγωγή μαθημάτων εκμάθησης των
γλωσσών των ως άνω χωρών, με αφετηρία την κινεζική,
αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2014 και σε
κατοπινή πορεία και τη Ρωσική.
• Συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχες
ερευνητικές ομάδες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
καθώς και με άλλους φορείς που με έδρα την Ελλάδα
δραστηριοποιούνται στις χώρες BRICS.
• Δημιουργίας προοπτικών απασχόλησης των αποφοί−
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς.
• Δημιουργίας κινήτρων για την εντατική ενασχόληση
των φοιτητών με την έρευνα.
• Προσέλκυσης πόρων για τη δημιουργία υποδομών
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές
ανάγκες.
• Ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς
του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε
επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνερ−
γασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών με έκδο−
ση επιστημονικού περιοδικού και δημοσιεύσεις άρθρων,
μελετών και βιβλίων.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο−
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ−
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και
άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα−
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από
εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από
μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσω−
πικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανο−
νισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργα−
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η σύνταξη
των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του. Proslipsis.gr
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζο−
μένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των
εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όρ−
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του
τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότη−
τες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημόσιου τομέα.
ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμι−
ναρίων, διαλέξεων.
iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νο−
μοθεσία.
v. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυ−
σικά πρόσωπα.
vi. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
εργαστηρίου, ειδικότερα.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων
και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για
την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται
από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τε−
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερι−
κού του κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστη−
μάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού
του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικεί−
μενα:
• Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών
• Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
• Συστήματα Προσωπικών Επικοινωνιών
• Δορυφορικά Συστήματα Επικοινωνιών
• Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
• Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνι−
ακά Συστήματα Proslipsis.gr
• Τεχνολογίες Κεραιών και Έξυπνες Κεραίες
• Διάδοση Σήματος
• Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Ραδιοσυχνο−
τήτων (RF)
• Τεχνικές Ευρυζωνικής Μετάδοσης
• Επικοινωνία Vehicle−to−Vehicle (V2V)
• Επικοινωνία Machine−to Machine (M2M)
• Ραδιοσυστήματα για το InternetofThings (IoT)
• Ενεργειακά Αποδοτικές Τεχνικές Μετάδοσης για
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (GreenICT)
• Θέματα Μη−Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας
• Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
• Αναδιατασσόμενα Ψηφιακά Συστήματα
• Μικροκύματα και Γραμμές Μεταφοράς
• Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί. Proslipsis.gr
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων στο Τμή−
μα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι−
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού του
κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων στο
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι−
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του κα−
νονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Ασφάλειας Συστη−
μάτων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων
• Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών
• Ασφάλεια Πληροφοριών
• Ενίσχυση Ιδιωτικότητας Χρηστών
• Οικονομικά της Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας
• Νομικά και Κοινωνικά Θέματα Ασφάλειας

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Ασφάλειας Συστημάτων.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες. Proslipsis.gr
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολο−
κληρωμένων Υπηρεσιών στο Τμήμα Ψηφιακών Συ−
στημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Δικτύων Τηλεπικοινωνιών
και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών στο Τμήμα Ψηφιακών
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον
καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπι−
κοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, το οποίο
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα
ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
ƒ Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων, Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
ƒ Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενσύρματης και Ασύρμα−
της Πρόσβασης 2ης, 3ης, 4ης, 5ης γενιάς, Δίκτυα Κορμού
ƒ Δίκτυα Οριζόμενα μέσω Λογισμικού, Εικονικοποίη−
ση Λειτουργιών Δικτύων, Διαδικτυακές Υπηρεσίες και
Εφαρμογές
ƒ Λειτουργίες για Υπολογιστικά Νέφη, για το Διαδί−
κτυο των Αντικειμένων, για Δίκτυα Ένδυτων Συσκευών
και Δίκτυα Νανο−κλίμακας
ƒ Σχεδίαση και Διαχείριση Δικτύων και Υπηρεσιών
ƒ Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας, Ενεργειακά Αποδοτικά
Δίκτυα και Επικοινωνίες
ƒ Διαχείριση Συσκευών και Επικοινωνίες μεταξύ Συ−
σκευών
ƒ Μετάδοση, Διαχείριση και Αξιοποίηση Μεγάλου
Όγκου Δεδομένων και Γνώσης
ƒ Δίκτυα και Υπηρεσίες για Έξυπνες Πόλεις, την Δια−
χείριση Περιβάλλοντος, τις Μεταφορές και την Ενέργεια
ƒ Τεχνολογίες Λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Δί−
κτυα, Τεχνικές Βελτιστοποίησης Δικτύων και Υπηρεσι−
ών, Ανάλυσης Επίδοσης Δικτύων και Υπηρεσιών μέσω
Αναλυτικών Μεθόδων και Προσομοίωσης.

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασίας με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων. Proslipsis.gr
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσί−
ας σε σύγχρονα θέματα Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και
Υπηρεσιών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι−
ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του
εσωτερικού του κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Δικτυοκεντρικών Συστημά−
των και Υπηρεσιών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι−
ών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του
εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών
Συστημάτων και Υπηρεσιών, το οποίο εξυπηρετεί εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα:
• Αναδιοργάνωση και Διαχείριση Επιχειρησιακών Δι−
αδικασιών
• Αναλυτική Δεδομένων
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαλειτουργικότητα και Ολοκλήρωση Πληροφορι−
ακών Συστημάτων
• Διαχείριση Δεδομένων
• Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
• Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων
• Εξόρυξη Δεδομένων Proslipsis.gr
• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
• Νεφοϋπολογιστική
• Κινητή Υπολογιστική
• Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών
Συστημάτων
• Υποδομές ΤΠΕ και Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων και
Συσκευών
• Πληροφοριακά Συστήματα
• Προηγμένες Διαδικτυακές Υπηρεσίες
• Συστήματα Ροής Εργασιών
• Τεχνολογία Λογισμικού
• Τεχνολογίες Ενδιάμεσου Λογισμικού

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και
Υπηρεσιών.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί. Proslipsis.gr
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση στο
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο−
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερι−
κού του κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του Ν.
4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση στο
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι−
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του κα−
νονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη
Μάθηση, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Τηλεκπαίδευση
• Μοντέλα και Συστήματα Μαθησιακής Διαδικασίας
με έμφαση στη Μάθηση Ενηλίκων
• Ψυχολογικές θεωρίες μάθησης και σύγχρονες εκ−
παιδευτικές τεχνολογίες
• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.) για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας
• Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για Περιβάλλοντα Τε−
χνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης
• Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση με αξιοποίηση
Ασύρματων και Κινητών Συσκευών
• Συστήματα Ηλεκτρονικής Κατάρτισης για Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες
• Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Ικανοτήτων
• Αξιολόγηση Συστημάτων Τεχνολογικά Υποστηριζό−
μενης Μάθησης
• Πρότυπα και προδιαγραφές μαθησιακών τεχνολο−
γιών
• Θέματα Διασφάλισης ποιότητας προγραμμάτων
Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευσης
• Νομικά και Κοινωνικά Θέματα για την Τεχνολογικά
Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση.

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις. Proslipsis.gr
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Proslipsis.gr
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολο−
γιών Πολυμέσων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι−
νωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός
του εσωτερικού του κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων και
Τεχνολογιών Πολυμέσων στο Τμήμα Ψηφιακών Συ−
στημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον κα−
θορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Ευφυών Συστημά−
των και Τεχνολογιών Πολυμέσων, το οποίο εξυπηρετεί
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα
γνωστικά αντικείμενα:
• Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Ψυχαγωγίας και Κοι−
νωνική Υπολογιστική
• Γραφικά Υπολογιστών
• Συστήματα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματι−
κότητας
• Ρομποτική και Αυτόνομα Συστήματα
• Ευφυή Συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη
• Κβαντική Υπολογιστική και Πολύπλοκα Συστήματα.

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνο−
λογιών Πολυμέσων.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις. Proslipsis.gr
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας στο
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο−
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερι−
κού του κανονισμού


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258). Proslipsis.gr
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015).
9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας
στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο−
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού
του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσι−
ών Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Ψηφιακός Φάκελος Ασθενών
• Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών
• Συστήματα Υγείας στον Παγκόσμιο Ιστό
• Συστήματα Υγείας Τεχνολογίας Ροών Εργασίας
• Συστήματα Υγείας Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτο−
νικών
• Διεισδυτική Πληροφορική Υγείας
• Διαλειτουργικότητα Συστημάτων Υγείας
• Σημασιολογικός ιστός στην Υγεία
• Τηλεϊατρική
• Οργάνωση Συστημάτων Υγείας
• Ασφάλεια Συστημάτων Υγείας

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Tεχνητής Νοημοσύνης στο Τμή−
μα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι−
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού του
κανονισμού.


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 7 του Ν.1268/1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτι−
κών Ιδρυμάτων» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.2 του άρθρου 48, του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄
173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003
«Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις της παρ.1γ, του άρθρου 4, του
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις της παρ.5α, του άρθρου 80, του
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (Α΄258).
5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχο−
λών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών (συνεδρίαση 13/02/2015)
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 18−02−2015). Proslipsis.gr
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση εργαστηρίου Tεχνητής Νοημοσύνης στο
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι−
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και τον καθορισμό του εσωτερικού του κα−
νονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο−
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιά, Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύ−
νης, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική
• Μηχανική Μάθηση
• Πράκτορες και Πολυπρακτορικά Συστήματα
• Σημασιολογική Ενοποίηση Δεδομένων
• Οντολογίες και Διατύπωση Δεδομένων

Άρθρο 2
Σκοπός
Οι κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι−
κείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Η ανάπτυξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστη−
ριοτήτων που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσης.
3. Η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής,
και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών
σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και
η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και η
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων.
5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας
σε σύγχρονα θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.
7. Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων που το γνωστικό αντι−
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτι−
κά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοπο−
θετούνται στο εργαστήριο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει−
ραιώς που ορίζεται με τη διαδικασία κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο−
νται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστη−
ρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα−
τανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιό−
τητα στη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, οργάνων και υλικών που ανήκουν
σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην
προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του
εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού εκπαίδευση και
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα
και σκεύη (Κινητός Εξοπλισμός), τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, εκπαιδευτικού και διδα−
κτικού έργου εκτός εργαστηρίου επιστρέφονται, μετά
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Proslipsis.gr

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών ή / και αναπτυξιακών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα−
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους
σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή
που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΊδρυση Εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Απο−
κατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών
(μνημείων, μουσείων κ.λπ.) στο Τμήμα Αρχειονο μίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πα−
νεπιστημίου


Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με
την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
3. Του άρθρου 22, παρ. 1 του Ν. 4009/2011 “Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”.
4. Του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
5. Της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19−1−2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).
6. Της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13−1−2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά−
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ−
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.δ. 55/1996
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοι−
κητικών πράξεων» (Α΄ 48).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του Π.δ. 83/1984
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
11. Το Π.δ. 79, ΦΕΚ 119/28−05−2013 « Ίδρυση Σχολών,
κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ−
νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ
258/08−12−2014 τ.Α΄ «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
13. Την από 09−02−2015 Απόφαση της Συγκλήτου (9η
επαναληπτική συνεδρίαση).
14. Την από 15−09−2010 Απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας
και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου «Εργαστή−
ριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και
Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων,
κ.λπ.)» (στο εξής «Εργαστήριο»). Tο Εργαστήριο θα είναι
το τέταρτο από τα τέσσερα ερευνητικά εργαστήρια που
θα λειτουργούν στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονο−
μίας και Μουσειολογίας (στο εξής «Τμήμα») του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές
και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα αντικεί−
μενα της μουσειολογίας, με στόχο την μελέτη όλων
των παραμέτρων που συμβάλλουν στην προστασία, την
αποκατάσταση, την ανάδειξη, την προβολή και γενικώς
την πολυπαραμετρική αξιοποίηση των πάσης φύσεως
πολιτισμικών αγαθών. Για τα τρία άλλα εργαστήρια του
Τμήματος βλ. Π.δ. 89/2003 (ΦΕΚ Α΄, αρ. φύλλου 82, 10
Απριλίου 2003).

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος και άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας
του Εργαστηρίου,
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά και λοιπά ιδρύματα ημεδαπής και αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλή−
νων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την ανάληψη και ανάθεση εξειδικευμένων έργων σε
τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Π.Δ.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα
κατά την πρακτική των υπολοίπων εργαστηρίων του
Τμήματος (βλ. ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 82, 10−Απρι−
λίου−2003, Π.δ. 89, άρθρο 2) κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα
Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται:
1. η δημιουργία ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλο−
ντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια του Τμή−
ματος και του Ιονίου Πανεπιστημίου,
2. η εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών δια−
τριβών,
3. η υποστήριξη ερευνητικών προτεραιοτήτων και
πρωτοβουλιών του Τμήματος ή των τμημάτων όπου
και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου,
4. η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητι−
κού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας,
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης,
5. η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την
επιστημονική έρευνα,
6. η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, σεμινα−
ρίων και μελετών,
7. η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξω−
τερικό,
8. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της
σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την τοπική κοι−
νωνία.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο θα στελεχωθεί από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος που το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει
στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστη−
ρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μετα−διδακτορικούς ερευνητές και
υποψήφιους διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο
ερευνητικά ενδιαφέροντα και από μέλη του λοιπού επι−
στημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των
άρθρων 4 παρ.1 (δ) του Ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του
Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο θα διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, σύμφωνα με
τα ισχύοντα για τα ήδη υπάρχοντα και λειτουργούντα
εργαστήρια του Τμήματος (βλ. ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλ−
λου 82, 10−Απριλίου−2003, Π.δ. 89, άρθρο 4 «Διοίκηση –
Αρμοδιότητες»).
2. Ο Διευθυντής θα ασκεί τις αρμοδιότητες που ορί−
ζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού – μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του
εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικο−
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου.
3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου συντονίζει το έργο
των μελών (ή των Ερευνητικών Ομάδων) του Εργαστη−
ρίου, διαχειρίζεται τον εξοπλισμό και τις υποδομές του
Εργαστηρίου, εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά
όργανα του Πανεπιστημίου, εκπονεί τον εσωτερικό κα−
νονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, συντάσσει τους
απολογισμούς του Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο μπορεί
να εκλέξει με τις ίδιες διαδικασίες και Αναπληρωτή
Διευθυντή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
4. Μέλη του Εργαστηρίου: Πρόκειται για μέλη του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή−
ματος που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντι−
κείμενα του εργαστηρίου. Τα Μέλη του Εργαστηρίου
συμμετέχουν ενεργά στο Εργαστήριο και διαχειρίζονται
ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα ως επιστημονικοί υπεύθυ−
νοι ή συνεργάτες. Τα Μέλη του Εργαστηρίου μπορούν
να είναι υπεύθυνοι Ερευνητικών Ομάδων.
5. Ερευνητικές Ομάδες: Πρόκειται για ανεξάρτητες
ομάδες ερευνητών με κοινό εξειδικευμένο ερευνητικό
ενδιαφέρον που ανήκει στο ευρύτερο αντικείμενο του
Εργαστηρίου. Οι ερευνητικές ομάδες λειτουργούν στο
πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού του Εργαστηρίου
και διευθύνονται από Επιστημονικό Υπεύθυνο που είναι
μέλος του Εργαστηρίου.
6. Ερευνητές: Πρόκειται για μεταδιδακτορικούς ερευ−
νητές, υποψήφιους διδάκτορες, πρόσφατους διδάκτο−
ρες, μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου
που εκπονούν τη διατριβή τους και πτυχιούχους του
Ιονίου Πανεπιστημίου. Συμμετέχουν στην εκτέλεση έρ−
γων και προσφοράς υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
7. Συνεργαζόμενοι Ερευνητές: Πρόκειται για ερευ−
νητές όπως παραπάνω, οι οποίοι συνεργάζονται κατά
περίπτωση με το Εργαστήριο, με τη διαφορά ότι δεν
ανήκουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά σε οργανισμούς,
κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής
και αλλοδαπής.
8. Γραμματεία και Τεχνική Υποστήριξη: Άτομα που
επωμίζονται τη γραμματειακή και την τεχνική υποστή−
ριξη του Εργαστηρίου.
9. Το Εργαστήριο θα διεξάγει ερευνητικό έργο για
ελληνικά και διεθνή μουσεία και οργανισμούς πολιτι−
στικού/πολιτισμικού χαρακτήρα, συνδυάζοντας θεωρία
και πρακτική και καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεματικών,
όπως ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση εκθέσεων όλων
των τύπων (μονίμων, περιοδικών, εικονικών), η μουσειακή
επικοινωνία, η ιστορία, η διαχείριση και παρουσίαση πο−
λιτισμικών συλλογών και αγαθών, η προστασία, η απο−
κατάσταση, η συντήρηση και η διάσωση του πολιτισμι−
κού αγαθού, η ψηφιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος,
η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού χαρακτήρα για
την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του πολιτισμικού
αγαθού, η χρήση νέων τεχνολογιών, κ.ά.
10. Το Εργαστήριο θα συμβάλλει στον συντονισμό
της διδασκαλίας των μαθημάτων μουσειολογίας και
πολιτισμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
του Τμήματος, καθώς και των μαθημάτων μουσειολο−
γίας και πολιτισμού των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών του Τμήματος.
11. Το Εργαστήριο θα προσφέρει συγκεκριμένες επι−
στημονικές και ερευνητικές υπηρεσίες στην πανεπιστη−
μιακή, τοπική και διεθνή κοινότητα. Ειδικότερα: ανάληψη
εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων, υποστήριξη
διδακτορικών διατριβών, ανάληψη συμβουλευτικών ή
αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανο−
ποίηση αναγκών και αιτημάτων της τοπικής, εθνικής και
διεθνούς κοινωνίας, οργάνωση σεμιναρίων/εργαστηρια−
κών μαθημάτων (workshops)/συνεδρίων, εργαστηριακή
υποστήριξη συγκεκριμένων μαθημάτων, έκδοση επιστη−
μονικών περιοδικών, αναφορών ερευνητικών εργασι−
ών σε εξέλιξη (workingpapers), κ.ά., παρουσίαση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια, περιοδικά,
κ.α., συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ορ−
γανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου, πρωτοβουλίες ανάπτυξης και προώ−
θησης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δρα−
στηριότητας του Εργαστηρίου.
12. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου
θα διέπονται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του
Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (InternationalCouncil
Of Museums), εφόσον υπάρχει συναφές αντικείμενο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανο−
νισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε χώρους που
παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού, που εί−
ναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση ορ−
γάνων και υλικών που ανήκουν στο Εργαστήριο, την
παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών,
επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και στην προστα−
σία των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστη−
ρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνη−
τές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίη−
σή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύου−
σα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980
(Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. δ΄ του Ν. 1674/1986 (Α΄ 203).

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά/αναπτυξιακά/συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και αρχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα
εκδοθεί αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, η οποία με μέριμνα
της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 Ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Η Πρύτανις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ−ΠΑΠΑΣΑΛΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved