ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Επικαιροποίηση γνώσεων στην Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική

Αθήνα 20.7.2015, 20:23

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στο ΒΆ κύκλο του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ), που αφορά αφορά τον ΒΆ κύκλο του Παντείου Πανεπιστημίου (Αθήνα), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 11 κύκλους σε 7 πόλεις: Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη, Σέρρες, Μυτιλήνη και Καρλόβασι. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6269
Μυτιλήνη, 13 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΒΆ ΚΎΚΛΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 260/27.05.2015) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο ΒΆ
κύκλο του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και
από Εθνικούς Πόρους.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Γεωγραφίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τμήμα
Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων) σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Τμήμα Γεωγραφίας), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.) και το Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τ.Ε. – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.).
Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε αποφοίτους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) τμημάτων
αντίστοιχου ή συναφούς αντικειμένου με το περιεχόμενο του προγράμματος, ή αποφοίτους αντιστοίχων
τμημάτων της αλλοδαπής. Στην περίπτωση μη πλήρωσης των απαιτούμενων θέσεων θα εξετάζονται
υποψηφιότητες με αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σχετικής με το περιεχόμενο του
προγράμματος.
Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση αποφοίτων σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν
τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους στη μελέτη του περιβάλλοντος σε
όλες του τις εκφάνσεις (φυσικό, ανθρωπογενές, κοινωνικό). Η διεξαγωγή του γίνεται κατά κύριο λόγο με
συμβατική (δια ζώσης) συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε συναντήσεις (διαλέξεις και εργαστηριακές
ασκήσεις), ενώ θα χρησιμοποιηθεί σε μικρό βαθμό και σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (σε ορισμένους
κύκλους). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι χωρίς κόστος και χωρίς επιδότηση. Η διεξαγωγή των μαθημάτων
υποστηρίζεται από διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-class). Η επιτυχής (κατόπιν αξιολόγησης)
παρακολούθηση του προγράμματος αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε έντεκα (11) κύκλους σε επτά (7) πόλεις: Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη, Σέρρες,
Μυτιλήνη και Καρλόβασι. Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον ΒΆ κύκλο του Παντείου Πανεπιστημίου
(Αθήνα). 

Τα μαθήματα, το χρονοδιάγραμμα και το προφίλ των εκπαιδευομένων του κύκλου αναφέρονται
παρακάτω:

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΩΡΕΣ - ECTS
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 30 3
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης και Χωροταξικού Σχεδιασμού 30 3
Δίκτυα στο Φυσικό, Ανθρωπογενές και Κοινωνικό Περιβάλλον 30 3
Διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο εφαρμογών και παραδείγματα 30 3
Εφαρμογή κριτηρίων και συστημάτων ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και
επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη της τεχνολογίας 30 3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1/9/2015-15/10/2015 Μαθήματα κάθε Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή (15:00-21:00) και Σάββατο-Κυριακή
(10:00-14:00, 15:00-19:00).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, κατά
προτίμηση των Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ενδέχεται, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, να τροποποιηθεί.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή. Προτεραιότητα συμμετοχής
θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών, καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, κ.ά.).

Υποψήφιοι που είχαν γίνει δεκτοί και είχαν αποδεχθεί την επιλογή τους σε προηγούμενο κύκλο του ΠΕΓΑ
«Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική» δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση όπου θα δηλώνουν τα ατομικά τους
στοιχεία, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα και εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού
έτους 2014. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος
Γεωγραφίας στην Μυτιλήνη, καθημερινά από τις 9:00 έως 15:00, ή ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στη
διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας
Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Για την συμμετοχή στο ΠΕΓΑ «Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_6269)
Υπόψη κας. Νικολέττας Κουκουρουβλή
ή με e-mail στην διεύθυνση: envgeoinfo@aegean.gr

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή παραληφθεί (δια ζώσης ή
ταχυδρομικά) το αργότερο έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015.

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 260/27.05.2015).

Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας
των συμμετεχόντων, οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα
ενημερωθούν και με προσωπικό e-mail στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του
προγράμματος (http://geoinformatics.aegean.gr) ή στην κα Νικολέττα Κουκουρουβλή, (τηλ. 22510-36422, email:
envgeoinfo@aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://geoinformatics.aegean.gr).

Η Αναπληρώτρια Πρύτανης
Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved